۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1390

عنوانتاریخ انتشار
سیستم قیمت گذاری قراردادی سنگ آهن تغییر می کند ؟؟- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
احتمال افزایش مصرف فولاد در اروپا- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد شمال اروپا نزولی- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در عراق- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
قراضه شمال اروپا زیر 400 دلار- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
بیلت سی آی اس زیر 590 دلار - 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
کاهش تولید میلگرد در امارات- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
سقوط قیمت ورق در چین- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
توقف سقوط قیمت ورق سی آی اس - شاید- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
قیمت ها همچنان رو به تنزل- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه در ترکیه- 30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه جنوب شرق آسیا- 30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت در شمال افریقا-30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بیلت ترکیه نزولی-30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا تحت فشار- 30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا نزولی-30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
تقاضای ورق در کره نزولی-30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در جنوب اروپا-30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
ورق عربستان نزولی- 30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 42 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بازار چین رو به پایین-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
افزایش نگرانی از افت قیمت فولاد-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین نزولی -28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در ایتالیا-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
افت شدید قیمت بیلت در چین-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
قیمت ورق کارخانه های چینی نزولی-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق امارات-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن همچنان رو به پایین -27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد اروپا -27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
میلگرد چین رو به کاهش-27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه در رکود-27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق از نگاه شاخص ها-27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه نزولی-27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد امریکا -27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه وارداتی شرق آسیا همچنان در رکود- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
قیمت قراضه ژاپن، در حداقل ممکن- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس همچنان نزولی- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس همچنان در سراشیبی- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
تولید خودور های برقی و فرصت پیش روی صنعت فولاد - 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
تقاضای ورق در امارات نزولی- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق شرق آسیا در رکود- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار سواپ ورق گرم امریکا نزولی- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن قراردادی-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه نزولی-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
بیلت در بورس لندن نزولی-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در ایتالیا-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
افزایش تولید اسلب ترکیه-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
تولید بیلت عمان رو به افزایش-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق گرم جنوب اروپا-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
صنعت فولاد در انتظار افزایش هزینه تامین انرژی-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
صنعت فولاد امریکا نیاز مند انگیزش های دولتی-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
چشم انداز مصرف فولاد جهان ۲۵ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی -24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
تمایل به خرید قراضه سی آی اس در ترکیه-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین نزولی-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد شرق آسیا نزولی-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
رکود بیشتر بازار واردات اسلب شرق آسیا-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا در سکوت-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
امیدی به بهبود تقاضای ورق گرم در اروپا نیست-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
رشد صنعت فولاد منطقه منا علی رغم نا آرامی ها-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان حال خوبی ندارد-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
انتظار افزایش فعالیت بازار ورق ترکیه-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین، نزولی- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
کاهش اعتماد در بازار بیلت خاور دور- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس نزولی- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
بحران مالی اروپا و رکود بازار ورق ترکیه- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
افزایش تولید ورق امارات تا سال 2014- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
روند نزولی قیمت اسلب سی آی اس - 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
پتانسیل های رشد پیش روی صنعت فولاد ایران - 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 41 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
سهم فولاد در ساخت اتومبیل- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
افق مبهم بازار امریکا- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی -21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
خریداران قراضه به دنبال پایین آوردن قیمت قراضه وارداتی به شرق آسیا-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
بازار مقاطع امریکا در ثبات-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
ثبات بازار مقاطع جنوب اروپا-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
قیمت پایین ورق ترکیه و افزایش فشار بر بازار داخلی اروپا-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت ورق سی آی اس-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
افزایش مجدد تولید فولاد امریکا-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
افزایش موجودی فولاد در سطح دنیا-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
مصری ها به دنبال شراکت با کشور های عرب حوزه خلیج فارس-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
قراضه چین، نزولی-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
اسپانیا به دنبال صادرات قراضه -20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه امریکا-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
ترکیه: افزایش صادرات میلگرد و افت صادرات بیلت-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق چین-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان پر رونق-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق نزولی-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 19/ 07/ 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 19/ 07/ 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
۱ ۲ ۳
۲۵۴ مورد، صفحه ۱ از ۳