۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1390

عنوانتاریخ انتشار
بازار سنگ آهن- 30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه در ترکیه- 30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه جنوب شرق آسیا- 30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت در شمال افریقا-30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بیلت ترکیه نزولی-30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا تحت فشار- 30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا نزولی-30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
تقاضای ورق در کره نزولی-30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در جنوب اروپا-30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
ورق عربستان نزولی- 30/07/1390 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 42 ۳۰ مهر ۱۳۹۰
بازار چین رو به پایین-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
افزایش نگرانی از افت قیمت فولاد-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین نزولی -28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در ایتالیا-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
افت شدید قیمت بیلت در چین-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
قیمت ورق کارخانه های چینی نزولی-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق امارات-28/07/1390 ۲۸ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن همچنان رو به پایین -27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد اروپا -27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
میلگرد چین رو به کاهش-27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه در رکود-27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق از نگاه شاخص ها-27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه نزولی-27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد امریکا -27/07/1390 ۲۷ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه وارداتی شرق آسیا همچنان در رکود- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
قیمت قراضه ژاپن، در حداقل ممکن- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس همچنان نزولی- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس همچنان در سراشیبی- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
تولید خودور های برقی و فرصت پیش روی صنعت فولاد - 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
تقاضای ورق در امارات نزولی- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق شرق آسیا در رکود- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار سواپ ورق گرم امریکا نزولی- 26/07/1390 ۲۶ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن قراردادی-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه نزولی-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
بیلت در بورس لندن نزولی-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در ایتالیا-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
افزایش تولید اسلب ترکیه-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
تولید بیلت عمان رو به افزایش-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق گرم جنوب اروپا-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
صنعت فولاد در انتظار افزایش هزینه تامین انرژی-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
صنعت فولاد امریکا نیاز مند انگیزش های دولتی-25/07/1390 ۲۵ مهر ۱۳۹۰
چشم انداز مصرف فولاد جهان ۲۵ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی -24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
تمایل به خرید قراضه سی آی اس در ترکیه-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین نزولی-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد شرق آسیا نزولی-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
رکود بیشتر بازار واردات اسلب شرق آسیا-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا در سکوت-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
امیدی به بهبود تقاضای ورق گرم در اروپا نیست-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
رشد صنعت فولاد منطقه منا علی رغم نا آرامی ها-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان حال خوبی ندارد-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
انتظار افزایش فعالیت بازار ورق ترکیه-24/07/1390 ۲۴ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین، نزولی- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
کاهش اعتماد در بازار بیلت خاور دور- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس نزولی- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
بحران مالی اروپا و رکود بازار ورق ترکیه- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
افزایش تولید ورق امارات تا سال 2014- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
روند نزولی قیمت اسلب سی آی اس - 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
پتانسیل های رشد پیش روی صنعت فولاد ایران - 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 41 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
سهم فولاد در ساخت اتومبیل- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
افق مبهم بازار امریکا- 23/07/1390 ۲۳ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی -21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
خریداران قراضه به دنبال پایین آوردن قیمت قراضه وارداتی به شرق آسیا-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
بازار مقاطع امریکا در ثبات-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
ثبات بازار مقاطع جنوب اروپا-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
قیمت پایین ورق ترکیه و افزایش فشار بر بازار داخلی اروپا-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت ورق سی آی اس-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
افزایش مجدد تولید فولاد امریکا-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
افزایش موجودی فولاد در سطح دنیا-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
مصری ها به دنبال شراکت با کشور های عرب حوزه خلیج فارس-21/07/1390 ۲۱ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
قراضه چین، نزولی-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
اسپانیا به دنبال صادرات قراضه -20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه امریکا-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
ترکیه: افزایش صادرات میلگرد و افت صادرات بیلت-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق چین-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان پر رونق-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق نزولی-20/07/1390 ۲۰ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 19/ 07/ 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 19/ 07/ 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه انگلیس- 19/ 07/ 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 19/ 07/ 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
بازار مقاطع ترکیه در رکود- 19/ 07/ 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد عراق رونق دارد- 19/ 07/ 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
افزایش تولید مقاطع عربستان- 19/07/1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس - 19/07/1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
خط انتقال گاز اوکراین به روز می شود- 19/ 07/ 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
آیا چین این بار دنیا را نجات می دهد؟؟- 19/ 07/ 1390 ۱۹ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در هفته گذشته-18/07/1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه از نگاه شاخص ها-18/07/1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه ژاپن-18/07/1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا-18/07/1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد اسپانیا-18/07/1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین-18/07/1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه رو به بهبود-18/07/1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
افزایش استفاده از قراضه در تولید فولاد-18/07/1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-18/07/1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
فرصت های پیش روی جهان عرب در بحران مالی غرب-18/07/1390 ۱۸ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 17/07/1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
چین:افزایش مشکل تامین اعتبار برای خرید سنگ آهن- 17/07/1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
کاهش صادرات بیلت ترکیه- 17/07/1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد صادراتی ترکیه- 17/07/1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
نبود تقاضا و افت قیمت ورق سرد در جنوب شرق آسیا- 17/07/1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
مشکل صنعت فولاد امریکا با چینی ها- 17/07/1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
پایین نگه داشتن موجودی، سیاست فعلی صنعت فولاد- 17/07/1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا در انتظار افت قیمت- 17/07/1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق آلمان- 17/07/1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا- 17/07/1390 ۱۷ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت بیشتر در انتظار بازار قراضه جنوب اروپا-16/07/1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد هند-16/07/1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
امریکا نیاز مند تغییر در سیاست های کلی-16/07/1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد سنگاپور-16/07/1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
41 میلیارد دلار سرمایه پرید- 16/ 07/ 1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
کاهش قیمت قراضه کشتی در ترکیه- 16/ 07/ 1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در خاور دور- 16/ 07/ 1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
عقب نشینی خریداران بیلت سی آی اس - 16/ 07/ 1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت بیلت ترکیه- 16/ 07/ 1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت در بورس لندن- 16/ 07/ 1390 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 40 ۱۶ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-14/07/1390 ۱۴ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت وارداتی در شمال افریقا نزولی-14/07/1390 ۱۴ مهر ۱۳۹۰
مقاطع صادراتی ترکیه رو به پایین-14/07/1390 ۱۴ مهر ۱۳۹۰
ورق تخت صادراتی اوکراین نزولی-14/07/1390 ۱۴ مهر ۱۳۹۰
تقاضای ورق عربستان صعودی-14/07/1390 ۱۴ مهر ۱۳۹۰
چشم انداز بازار نفت خام نزولی-14/07/1390 ۱۴ مهر ۱۳۹۰
اجرای پروژه های جدید حمل و نقل در عربستان-14/07/1390 ۱۴ مهر ۱۳۹۰
وضعیت بازار فلزات در ابهام و نوسان-14/07/1390 ۱۴ مهر ۱۳۹۰
تولید فولاد فصل چهارم انگلیس نزولی-14/07/1390 ۱۴ مهر ۱۳۹۰
امید به بهبود تقاضا و رشد قیمت فولاد کمرنگ تر شد-14/07/1390 ۱۴ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-13/07/1390 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
بازار واردات قراضه در ترکیه-13/07/1390 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
موجودی بیلت در ایران پایین-13/07/1390 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
افزایش تولید مقاطع در قطر- 13/07/1390 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
بازار صادرات مفتول چین نزولی- 13/07/1390 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
بازار اروپا در چه حال است-13/07/1390 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق از دیدگاه شاخص ها-13/07/1390 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد امریکا در خواب-13/07/1390 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس- 13/07/1390 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
نا امیدی شدید در صنعت کشتی سازی- 13/07/1390 ۱۳ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن ماه گذشته از نگاه شاخص ها-12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
نا امیدی به بهبود تقاضای سنگ آهن چین -12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
صنعت معدن افغانستان در جستجوی سرمایه گذار-12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در بازار چین-12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه نزولی-12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه شرق آسیا نزولی-12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه ایتالیا نزولی-12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت وارداتی جنوب شرق آسیا در سکوت-12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
بیلت ترکیه در ثبات-12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا -12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه-12/07/1390 ۱۲ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن -11/07/1390 ۱۱ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه اسپانیا- 11/07/1390 ۱۱ مهر ۱۳۹۰
محدودیت عرضه امریکا و جلوگیری از افت قیمت قراضه-11/07/1390 ۱۱ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت کره - 11/07/1390 ۱۱ مهر ۱۳۹۰
تاثیر نرخ یورو بر صادرات اروپا-11/07/1390 ۱۱ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق اروپا- 11/07/1390 ۱۱ مهر ۱۳۹۰
بازار مفتول امریکا-11/07/1390 ۱۱ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین در کف-11/07/1390 ۱۱ مهر ۱۳۹۰
نگرانی های اقتصادی و تاثیر آن بر بازار ورق امریکا-11/07/1390 ۱۱ مهر ۱۳۹۰
کاهش صادرات فولاد ژاپن-11/07/1390 ۱۱ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-10/07/1390 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
بحران مالی اروپا و تغییر الگوی خرید فولاد-10/07/1390 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-10/07/1390 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
افت مجدد قیمت بیلت سی آی اس-10/07/1390 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین نزولی-10/07/1390 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه-10/07/1390 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت ورق صادراتی سی آی اس-10/07/1390 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت بازار سواپ ورق گرم امریکا -10/07/1390 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
تعطیلی خطوط تولید فولاد در اروپا-10/07/1390 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
سیاست پولی سختگیرانه چین تا پایان سال تغییر می کند!! -10/07/1390 ۱۰ مهر ۱۳۹۰
ترکیه دهمین فولادساز بزرگ جهان- 09/ 07/ 1390 ۹ مهر ۱۳۹۰
آرسلورمیتال و سرمایه گذاری در معان سنگ آهن لیبریا- 09/ 07/ 1390 ۹ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت ورق روسیه- 09/ 07/ 1390 ۹ مهر ۱۳۹۰
تنزل قیمت قراضه در ژاپن- 09/07/1390 ۹ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت بیلت سی آی اس - 09/07/1390 ۹ مهر ۱۳۹۰
تولید کنندگان خلیج فارس به دنبال حمایت- 09/07/1390 ۹ مهر ۱۳۹۰
امید به کاهش تولید فولاد چین- 09/07/1390 ۹ مهر ۱۳۹۰
انتظار کاهش بیشتر قیمت های فولاد در دنیا- 09/07/1390 ۹ مهر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 39 ۹ مهر ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق سرد چین- 09/07/1390 ۹ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت ورق گرم و کاهش تولید چین- 09/07/1390 ۹ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-07/07/1390 ۷ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا-07/07/1390 ۷ مهر ۱۳۹۰
واردات قراضه به ترکیه رو به افزایش-07/07/1390 ۷ مهر ۱۳۹۰
افت نرخ یورو بیلت سی آی اس را پایین کشاند-07/07/1390 ۷ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق ایتالیا-07/07/1390 ۷ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق از نگاه شاخص ها-07/07/1390 ۷ مهر ۱۳۹۰
بازار واردات ورق جنوب شرق آسیا-07/07/1390 ۷ مهر ۱۳۹۰
امیدی به بهبود اقتصادی دنیا نیست!!-07/07/1390 ۷ مهر ۱۳۹۰
کاهش واردات فولاد به امریکا-07/07/1390 ۷ مهر ۱۳۹۰
چین شریک تجاری مهم جهان عرب-07/07/1390 ۷ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن - 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
وضعیت بازار قراضه صادراتی اروپا دستخوش نوسانات یورو- 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
مصرف میلگرد جهان عرب رو به افزایش- 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
بازار صادرات مقاطع سی آی اس - 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در امارات- 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
ورق گرم چین نزولی- 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا- 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق کشور های عرب- 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
رکود بازار ورق صادراتی سی آی اس - 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
خوش بینی صنعت فولاد منطقه منا به آینده- 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد خام در امریکا- 06/07/1390 ۶ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین نزولی- 05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه به روایت شاخص ها-05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در چه حال است- 05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
شروع تنزل قیمت بیلت سی آی اس -05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
تلاش اروپایی ها برای بالا بردن قیمت میلگرد-05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
بازار میلگرد روسیه نزولی-05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
فرار تجار اروپا از موجودی-05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
ورق ترکیه نگران نرخ ارز-05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
تولید فولاد اروپا رو به کاهش-05/07/1390 ۵ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-04/07/1390 ۴ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن به روایت شاخص ها-04/07/1390 ۴ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا نزولی-04/07/1390 ۴ مهر ۱۳۹۰
سقوط قیمت نفت به زیر 80 دلار-04/07/1390 ۴ مهر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-04/07/1390 ۴ مهر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی- 04/07/1390 ۴ مهر ۱۳۹۰
بازار صادرات مقاطع چین- 04/07/1390 ۴ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق صادراتی چین- 04/07/1390 ۴ مهر ۱۳۹۰
بزرگترین فولادساز جهان امکان رکود شدید اقتصادی را بعید می داند- 04/07/1390 ۴ مهر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 38 ۳ مهر ۱۳۹۰
طلا هر اونس 2000 دلار؟!-03/07/1390 ۳ مهر ۱۳۹۰
نگرانی از آینده سنگ آهن-03/07/1390 ۳ مهر ۱۳۹۰
بازار قراضه کره -03/07/1390 ۳ مهر ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد ترکیه-03/07/1390 ۳ مهر ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در اوکراین-03/07/1390 ۳ مهر ۱۳۹۰
فولادسازان اروپایی نگران آینده-03/07/1390 ۳ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق امارات در سکوت-03/07/1390 ۳ مهر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-03/07/1390 ۳ مهر ۱۳۹۰
رقابت آلمانی ها در کاهش قیمت ورق-03/07/1390 ۳ مهر ۱۳۹۰
رونق حمل و نقل در 2013-03/07/1390 ۳ مهر ۱۳۹۰