۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1388

عنوانتاریخ انتشار
رشد قیمت ورق در چین – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
2009 و کاهش تقاضای ورق در اکراین – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش موجودی فولاد در امریکا و کانادا– 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
رشد قیمت صادراتی بیلت ترکیه – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
صادرات فولاد چین رو به بالا، واردات پایین – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد صادراتی در ترکیه – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
مذاکرات سنگ آهن و محافظه کاری واله – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
تعرفه ضد دامپینگ مصر بر محصولات ترک – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
ورق در جنوب اروپا: تقاضا همچنان نزولی، قیمت ها صعودی – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت گرم آرسلورمیتال – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش سفارشات ورق در امریکا و تاثیر آن بر زمان تحویل – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
بررسی علل کاهش واردات در ویتنام – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
ذخایر جدید سنگ آهن در چین – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
هشدار دولت چین به بانک ها در ارائه تسهیلات به فولاد سازان – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
مشارکت چین در توسعه صنعت فولاد ایران – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادرات توکیو استیل – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
مقاطع و ورق گالوانیزه در تایوان – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
طرح هدف مند سازی یارانه ها و صنعت فولاد ایران – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت محصولات توکیو استیل در بازار ژاپن – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
ثبات قراضه وارداتی در ترکیه – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
ورود فولاد زاگرس به بخش خصوصی – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
کاهش پرداخت وام و افت تقاضا در چین – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
افزایش تقاضای سنگ آهن – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
کاهش قیمت فولاد در چین – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
افزایش هزینه ها و تعدیل نیرو در ترکیه – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
رشد تقاضای مقاطع در ایران – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق گرم در چین – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق در امریکا، ثبات در اروپا – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت تیر آهن در امارات – 30/10/ 1388 ۳۰ دی ۱۳۸۸
آیا قیمت ها در بازار فولاد رکورد سال 2008 را خواهد شکست؟ – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
افزایش مخالفان ادغام بی اچ پی و ریو – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
بازار سر در گم سنگ آهن در چین – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
دوچ بانک آلمان و پیش بینی رشد قیمت سنگ آهن – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
روند قیمت قراضه در هند – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد ترکیه – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
بیلت و ورق گرم سی آی اس در هفته گذشته– 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
کاهش جزیی قیمت سنگ آهن – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
قراضه امریکا در ماه فوریه: افزایش یا ثبات؟ – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
قیمت های جدید قراضه در اروپا – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در ژاپن – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در اسپانیا – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
آخرین افزایش قیمت های پاکستان استیل – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
تولید ریل های قطار در داخل ایران – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
تداوم رشد مواد اولیه و افزایش قیمت محصولات فولادی – 29/ 10/ 1388 ۲۹ دی ۱۳۸۸
تاخیر در افزایش قیمت بائو استیل – 28/ 10/ 1388 ۲۸ دی ۱۳۸۸
مذاکرات سنگ آهن در ابهام – 28/ 10/ 1388 ۲۸ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در خاور دور – 28/ 10/ 1388 ۲۸ دی ۱۳۸۸
کشف ذخایر جدید سنگ آهن در چین – 28/ 10/ 1388 ۲۸ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق صادراتی ژاپن – 28/ 10/ 1388 ۲۸ دی ۱۳۸۸
ادغام قراردادهای فیوچرز بیلت مدیترانه و خاور دور – 28/ 10/ 1388 ۲۸ دی ۱۳۸۸
صادرات لوله ویتنام به امریکا افزایش می یابد؟ – 28/ 10/ 1388 ۲۸ دی ۱۳۸۸
تداوم افزایش قیمت میلگرد در مصر – 28/ 10/ 1388 ۲۸ دی ۱۳۸۸
ظرفیت تولید الغریر دوبرابر می گردد – 28/ 10/ 1388 ۲۸ دی ۱۳۸۸
مقاطع در شمال اروپا رو به بالا – 28/ 10/ 1388 ۲۸ دی ۱۳۸۸
احتمال رشد 50 درصدی قیمت سنگ آهن – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه به شمال آفریقا – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق گرم روسیه – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن در چین – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
قراضه و قیمت میلگرد– 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
افزایش احداث خطوط آهن در چین– 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه وارداتی در هند– 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق صادراتی کره جنوبی – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت سی آی اس در ایران – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
بیلت سی آی اس پس از تعطیلات – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
تقاضای ورق امارات رو به بالا – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
چشم انداز تولید فولاد جهان تا سال 2015 – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
عرضه محدود و تاثیر آن بر قیمت کک – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
کاهش2 درصدی تولید ریو تینتو در فصل پایانی سال 2009 – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
علل افزایش قیمت ورق در چین – 27/ 10/ 1388 ۲۷ دی ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 2 سال 2010 ۲۶ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه درمصر – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق وارداتی برزیل – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
احتمال کاهش قیمت قراضه در ایتالیا – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت، میلگرد و مقاطع در ترکیه – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در شمال اروپا – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
افزایش تقاضای ورق در مصر و رشد قیمت ها – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
بحران اقتصادی سال 2009 و کاهش تولید سنگ آهن در استرالیا – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
کاهش تسهیلات بانکی در چین و افت قیمت سنگ آهن – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
سرمای شدید و قطعی برق در چین – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
ثبات قیمت سنگ آهن هند پس از 5 هفته رشد – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
تغییرات در صنعت فولاد چین – 26/ 10/ 1388 ۲۶ دی ۱۳۸۸
ثبات قیمت ها در برزیل به رغم افزایش تقاضای ورق – 24/ 10/ 1388 ۲۴ دی ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق گرم نوکور– 24/ 10/ 1388 ۲۴ دی ۱۳۸۸
ثبات قیمت ورق و میلگرد در اروپا – 24/ 10/ 1388 ۲۴ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم سریع، اما پذیرش این قیمتها توسط تجار؟! – 24/ 10/ 1388 ۲۴ دی ۱۳۸۸
عوارض گمرکی مصر برای میلگرد ترک– 24/ 10/ 1388 ۲۴ دی ۱۳۸۸
شروع تولید ورق گالوانیزه بدنه اتومبیل در ایران– 24/ 10/ 1388 ۲۴ دی ۱۳۸۸
مقاومت خاورمیانه در برابر سی آی اس – 24/ 10/ 1388 ۲۴ دی ۱۳۸۸
سنگ آهن در اروپا 5 تا 15 دلار گرانتر– 24/ 10/ 1388 ۲۴ دی ۱۳۸۸
مبارزه قیمت میلگرد با مواد اولیه در ترکیه – 24/ 10/ 1388 ۲۴ دی ۱۳۸۸
افزایش ورق گرم پاکستان استیل – 23/10/88 ۲۳ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت مواد اولیه سریع، ولی میلگرد آرام – 23/10/88 ۲۳ دی ۱۳۸۸
هشدار یوروفر نسبت به افزایش قدرت بی اچ پی و ریو – 23/10/88 ۲۳ دی ۱۳۸۸
واردات سنگ آهن چین در سال 2009 رکورد زد – 23/10/88 ۲۳ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در ژاپن – 23/10/88 ۲۳ دی ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در ترکیه – 23/10/88 ۲۳ دی ۱۳۸۸
کاهش واردات بیلت در خاور دور – 23/10/88 ۲۳ دی ۱۳۸۸
کاهش قیمت فولاد در هند – 22/ 10/ 1388 ۲۲ دی ۱۳۸۸
جی پی مورگان و پیش بینی افزایش قیمت مواد اولیه – 22/ 10/ 1388 ۲۲ دی ۱۳۸۸
افزایش شدید قیمت قراضه وارداتی به خاور دور – 22/ 10/ 1388 ۲۲ دی ۱۳۸۸
۱ ۲ ۳
۲۸۵ مورد، صفحه ۱ از ۳