[ سبد خرید شما خالی است ]

فهرست گزارش های هفتگی

گزارش هفته 28 سال 2024
۲۳ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۳
شماره 719
[ تعداد بازدید : ۱۷۵ ]
گزارش هفته 27 سال 2024
۱۶ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۰
شماره 718
[ تعداد بازدید : ۳۰۱ ]
گزارش هفته 26 سال 2024
۰۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۴
شماره 717
[ تعداد بازدید : ۳۸۵ ]
گزارش هفته 25 سال 2024
۰۲ تیر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۰
شماره 716
[ تعداد بازدید : ۴۴۲ ]
گزارش هفته 24 سال 2024
۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۳
شماره 715
[ تعداد بازدید : ۴۳۳ ]
گزارش هفته 23 سال 2024
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۵
شماره 714
[ تعداد بازدید : ۴۴۴ ]
گزارش هفته 22 سال 2024
۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۹
شماره 713
[ تعداد بازدید : ۴۷۰ ]
گزارش هفته 21 سال 2024
۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۴
شماره 712
[ تعداد بازدید : ۴۹۴ ]
گزارش هفته 20 سال 2024
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۷
شماره 711
[ تعداد بازدید : ۵۶۴ ]
گزارش هفته 19 سال 2024
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۴
شماره 710
[ تعداد بازدید : ۴۶۰ ]
گزارش هفته 18 سال 2024
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۵
شماره 709
[ تعداد بازدید : ۴۵۲ ]
گزارش هفته 17 سال 2024
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۵
شماره 708
[ تعداد بازدید : ۴۹۰ ]
گزارش هفته 16 سال 2024
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۵
شماره 707
[ تعداد بازدید : ۶۱۸ ]
گزارش هفته 15 سال 2024
۲۵ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۸
شماره 706
[ تعداد بازدید : ۵۷۴ ]
تحلیل بازار فولاد در سال 1402
۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۲
گزارش پایانی سال
[ تعداد بازدید : ۱,۶۸۳ ]
سال نو مبارک
۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۸:۵۷
اطلاعیه اعلام قیمت های بازار ایران
[ تعداد بازدید : ۹۰۱ ]
گزارش هفته 09 سال 2024
۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۰
شماره 705
[ تعداد بازدید : ۸۰۹ ]
گزارش هفته 08 سال 2024
۰۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۲
شماره 704
[ تعداد بازدید : ۶۲۵ ]
گزارش هفته 07 سال 2024
۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۷
شماره 703
[ تعداد بازدید : ۵۹۴ ]
گزارش هفته 06 سال 2024
۲۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۲
شماره 702
[ تعداد بازدید : ۶۰۸ ]
گزارش هفته 05 سال 2024
۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۷
شماره 701
[ تعداد بازدید : ۵۹۴ ]
گزارش هفته 04 سال 2024
۰۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۵
شماره 700
[ تعداد بازدید : ۶۰۶ ]
گزارش هفته 03 سال 2024
۳۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۳
شماره 699
[ تعداد بازدید : ۵۸۳ ]
گزارش هفته 02 سال 2024
۲۳ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۸
شماره 698
[ تعداد بازدید : ۶۰۸ ]
گزارش هفته 01 سال 2024
۱۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۳
شماره 697
[ تعداد بازدید : ۵۲۷ ]
گزارش هفته 52 سال 2023
۰۹ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۲
شماره 696
[ تعداد بازدید : ۶۳۱ ]
گزارش هفته 51 سال 2023
۰۲ دی ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۵
شماره 695
[ تعداد بازدید : ۵۶۵ ]
گزارش هفته 50 سال 2023
۲۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۹
شماره 694
[ تعداد بازدید : ۷۱۲ ]
گزارش هفته 49 سال 2023
۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۶
شماره 693
[ تعداد بازدید : ۶۱۵ ]
گزارش هفته 48 سال 2023
۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۸
شماره 692
[ تعداد بازدید : ۷۰۳ ]
گزارش هفته 47 سال 2023
۰۴ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۰
شماره 691
[ تعداد بازدید : ۷۴۵ ]
گزارش هفته 46 سال 2023
۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۶
شماره 690
[ تعداد بازدید : ۷۰۵ ]
گزارش هفته 45 سال 2023
۲۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۷
شماره 689
[ تعداد بازدید : ۷۳۱ ]
گزارش هفته 44 سال 2023
۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۲
شماره 688
[ تعداد بازدید : ۹۳۱ ]
گزارش هفته 43 سال 2023
۰۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱
شماره 687
[ تعداد بازدید : ۸۱۰ ]
گزارش هفته 42 سال 2023
۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۹
شماره 686
[ تعداد بازدید : ۷۴۶ ]
گزارش هفته 41 سال 2023
۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۹:۵۳
شماره 685
[ تعداد بازدید : ۸۱۰ ]
گزارش هفته 40 سال 2023
۱۵ مهر ۱۴۰۲ - ۹:۳۳
شماره 684
[ تعداد بازدید : ۷۵۷ ]
گزارش هفته 39 سال 2023
۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۷
شماره 683
[ تعداد بازدید : ۷۹۲ ]
گزارش هفته ۳۸ سال ۲۰۲۳
۰۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۷
شماره ۶۸۲
[ تعداد بازدید : ۷۵۳ ]
گزارش هفته ۳۷ سال ۲۰۲۳
۲۶ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۴
شماره ۶۸۱
[ تعداد بازدید : ۷۸۱ ]
گزارش هفته ۳۶ سال ۲۰۲۳
۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۴
شماره ۶۸۰
[ تعداد بازدید : ۷۳۳ ]
گزارش هفته 35 سال 2023
۱۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۷
شماره 679
[ تعداد بازدید : ۷۴۱ ]
گزارش هفته 34 سال 2023
۰۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۱
شماره 678
[ تعداد بازدید : ۷۲۷ ]
گزارش هفته 33 سال 2023
۲۸ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۵
شماره 677
[ تعداد بازدید : ۶۵۹ ]
گزارش هفته 32 سال 2023
۲۱ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۵
شماره 676
[ تعداد بازدید : ۶۸۷ ]
گزارش هفته 31 سال 2023
۱۴ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۱
شماره 675
[ تعداد بازدید : ۷۰۰ ]
گزارش هفته 30 سال 2023
۰۷ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۸
شماره 674
[ تعداد بازدید : ۷۵۱ ]
گزارش هفته 29 سال 2023
۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۲
شماره 673
[ تعداد بازدید : ۸۱۲ ]
گزارش هفته 28 سال 2023
۲۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۲
شماره 672
[ تعداد بازدید : ۶۹۶ ]
گزارش هفته 27 سال 2023
۱۷ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۴
شماره 671
[ تعداد بازدید : ۷۷۵ ]
گزارش هفته 26 سال 2023
۱۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۷
شماره 670
[ تعداد بازدید : ۸۱۴ ]
گزارش هفته 25 سال 2023
۰۳ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۵
شماره 669
[ تعداد بازدید : ۸۱۰ ]
گزارش هفته 24 سال 2023
۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۲
شماره 668
[ تعداد بازدید : ۸۰۱ ]
گزارش هفته 23 سال 2023
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۰
شماره 667
[ تعداد بازدید : ۹۵۳ ]
گزارش هفته 22 سال 2023
۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۷
شماره 666
[ تعداد بازدید : ۸۲۹ ]
گزارش هفته 21 سال 2023
۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۴
شماره 665
[ تعداد بازدید : ۷۶۸ ]
گزارش هفته 20 سال 2023
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۵
شماره 664
[ تعداد بازدید : ۸۰۹ ]
گزارش هفته 19 سال 2023
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۵
شماره 663
[ تعداد بازدید : ۹۰۳ ]
گزارش هفته 18 سال 2023
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۹
شماره 662
[ تعداد بازدید : ۸۹۲ ]
گزارش هفته 17 سال 2023
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۰
شماره 661
[ تعداد بازدید : ۸۱۳ ]
گزارش هفته 16 سال 2023
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۰
شماره 660
[ تعداد بازدید : ۸۵۹ ]
گزارش هفته 15 سال 2023
۲۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۱
شماره 659
[ تعداد بازدید : ۹۵۱ ]
گزارش هفته 14 سال 2023
۱۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۵
شماره 658
[ تعداد بازدید : ۸۵۰ ]
تحلیل بازار فولاد در سال 1401
۲۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۸
[ تعداد بازدید : ۲,۱۴۴ ]
سال نو مبارک
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۳
اطلاعیه اعلام قیمت های بازار ایران
[ تعداد بازدید : ۷۲۵ ]
گزارش هفته 10 سال 2023
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۵
شماره 657
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۷ ]
گزارش هفته 09 سال 2023
۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۰
شماره 656
[ تعداد بازدید : ۷۷۴ ]
گزارش هفته 08 سال 2023
۰۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۴
شماره 655
[ تعداد بازدید : ۷۸۱ ]
گزارش هفته 07 سال 2023
۳۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۶
شماره 654
[ تعداد بازدید : ۹۳۷ ]
گزارش هفته 06 سال 2023
۲۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۴
شماره 653
[ تعداد بازدید : ۹۵۹ ]
گزارش هفته 05 سال 2023
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵
شماره 652
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۶ ]
گزارش هفته 04 سال 2023
۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۹
شماره 651
[ تعداد بازدید : ۹۳۸ ]
گزارش هفته 03 سال 2023
۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۷
شماره 650
[ تعداد بازدید : ۸۹۳ ]
گزارش هفته 02 سال 2023
۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۳
شماره 649
[ تعداد بازدید : ۸۷۰ ]
گزارش هفته 01 سال 2023
۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۲
شماره 648
[ تعداد بازدید : ۹۵۰ ]
گزارش هفته 52 سال ۲۰۲۲
۱۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۷
شماره 647
[ تعداد بازدید : ۹۱۴ ]
گزارش هفته 51 سال ۲۰۲۲
۰۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۴
شماره 646
[ تعداد بازدید : ۸۵۶ ]
گزارش هفته 50 سال ۲۰۲۲
۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۷
شماره 645
[ تعداد بازدید : ۸۲۹ ]
گزارش هفته 49 سال ۲۰۲۲
۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲
شماره 644
[ تعداد بازدید : ۸۱۴ ]
گزارش هفته 48 سال ۲۰۲۲
۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۹
شماره 643
[ تعداد بازدید : ۸۵۸ ]
گزارش هفته 47 سال ۲۰۲۲
۰۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۷
شماره 642
[ تعداد بازدید : ۸۷۲ ]
گزارش هفته 46 سال ۲۰۲۲
۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۶
شماره 641
[ تعداد بازدید : ۸۶۱ ]
گزارش هفته 45 سال ۲۰۲۲
۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۵
شماره 640
[ تعداد بازدید : ۹۰۸ ]
گزارش هفته 44 سال ۲۰۲۲
۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۳
شماره 639
[ تعداد بازدید : ۹۱۸ ]
گزارش هفته ۴۳ سال ۲۰۲۲
۰۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴
شماره 638
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۴ ]
گزارش هفته ۴۲ سال ۲۰۲۲
۳۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۸
شماره ۶۳۷
[ تعداد بازدید : ۸۵۹ ]
گزارش هفته 41 سال 2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۴
شماره 636
[ تعداد بازدید : ۹۲۷ ]
گزارش هفته 40 سال 2022
۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵
شماره 635
[ تعداد بازدید : ۸۸۳ ]
گزارش هفته 39 سال 2022
۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۹
شماره 634
[ تعداد بازدید : ۹۶۰ ]
گزارش هفته 38 سال 2022
۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۰
شماره 633
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۰ ]
گزارش هفته 37 سال 2022
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۴
شماره 632
[ تعداد بازدید : ۹۷۰ ]
گزارش هفته 36 سال 2022
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۲
شماره 631
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۸ ]
گزارش هفته 35 سال 2022
۱۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۴
شماره 630
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۳ ]
گزارش هفته 34 سال 2022
۰۵ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۸
شماره 629
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۰ ]
گزارش هفته 33 سال 2022
۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۶
شماره 628
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۵ ]
گزارش هفته 32 سال 2022
۲۲ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۸
شماره 627
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۰ ]
گزارش هفته 31 سال 2022
۱۵ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۳
شماره 626
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۵ ]
گزارش هفته 30 سال 2022
۰۸ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۳
شماره 625
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۹ ]
گزارش هفته 29 سال 2022
۰۱ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۱
شماره 624
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۷ ]
گزارش هفته 28 سال 2022
۲۵ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۴
شماره 623
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۶ ]
گزارش هفته 27 سال 2022
۱۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲
شماره 622
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۵ ]
گزارش هفته 26 سال 2022
۱۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۹
شماره 621
[ تعداد بازدید : ۹۶۹ ]
گزارش هفته 25 سال 2022
۰۴ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹
شماره 620
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۰ ]
گزارش هفته 24 سال 2022
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۷
شماره 619
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۵ ]
گزارش هفته 23 سال 2022
۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۰
شماره 618
[ تعداد بازدید : ۹۹۵ ]
گزارش هفته 22 سال 2022
۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۹:۵۵
شماره 617
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۸ ]
گزارش هفته 21 سال 2022
۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۶
شماره 616
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۲ ]
گزارش هفته 20 سال 2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲
شماره 615
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۱ ]
گزارش هفته 19 سال 2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶
شماره 614
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۵ ]
گزارش هفته 18 سال 2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۹
شماره 613
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۷ ]
گزارش هفته 17 سال 2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۹
شماره 612
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۴ ]
گزارش هفته 16 سال 2022
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۹
شماره 611
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۷ ]
گزارش هفته 15 سال 2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۶
شماره 610
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۳ ]
گزارش هفته 14 سال 2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۷
شماره 609
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۳ ]
گزارش بازار فولاد در سال 1400
۲۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۱
[ تعداد بازدید : ۲,۷۸۲ ]
سال نو مبارک
۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۷
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۷ ]
گزارش هفته 10 سال 2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۴
شماره 608
[ تعداد بازدید : ۱,۰۹۷ ]
گزارش هفته 09 سال 2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۷
شماره 607
[ تعداد بازدید : ۱,۰۷۸ ]
گزارش هفته 08 سال 2022
۰۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۰
شماره 606
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۶ ]
گزارش هفته 07 سال 2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷
شماره 605
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۷ ]
گزارش هفته 06 سال 2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۳
شماره 604
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۲ ]
گزارش هفته 05 سال 2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۱
شماره 603
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۳ ]
گزارش هفته 04 سال 2022
۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۲
شماره 602
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۴ ]
گزارش هفته 03 سال 2022
۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۴
شماره 601
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۹ ]
گزارش هفته 02 سال 2022
۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۹
شماره 600
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۵ ]
گزارش هفته 01 سال 2022
۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۳
(شماره 599)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۹ ]
گزارش هفته 52 سال 2021
۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۸
(شماره 598)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۶ ]
گزارش هفته 51 سال 2021
۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۴
(شماره 597)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۸ ]
گزارش هفته 50 سال 2021
۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۷
(شماره 596)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۰ ]
گزارش هفته 49 سال 2021
۲۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۹
(شماره 595)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۱ ]
گزارش هفته 48 سال 2021
۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۲
(شماره 594)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۹ ]
گزارش هفته 47 سال 2021
۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۲
(شماره 593)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۲ ]
گزارش هفته 46 سال 2021
۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۵
(شماره 592)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۶ ]
گزارش هفته 45 سال 2021
۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۹
(شماره 591)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۹ ]
گزارش هفته 44 سال 2021
۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۱
(شماره 590)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۷ ]
گزارش هفته 43 سال 2021
۰۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۵
(شماره 589)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۱ ]
گزارش هفته 42 سال 2021
۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵
(شماره 588)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۳ ]
گزارش هفته 41 سال 2021
۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۱
(شماره 587)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۳ ]
گزارش هفته 40 سال 2021
۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۷
(شماره 586)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۵ ]
گزارش هفته 39 سال 2021
۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۹
(شماره 585)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۸۳ ]
گزارش هفته 38 سال 2021
۰۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۰
(شماره 584)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۲ ]
گزارش هفته 37 سال 2021
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷
(شماره 583)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۰۳ ]
گزارش هفته 36 سال 2021
۲۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۲
(شماره 582)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۹ ]
گزارش هفته 35 سال 2021
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۶
(شماره 581)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۷۳ ]
گزارش هفته 34 سال 2021
۰۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۶
(شماره 580)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۷۳ ]
گزارش هفته 33 سال 2021
۳۰ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۵
(شماره 579)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۵۶ ]
گزارش هفته 32 سال 2021
۲۳ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۸
(شماره 578)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۴ ]
گزارش هفته 31 سال 2021
۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۳
(شماره 577)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۸ ]
گزارش هفته 30 سال 2021
۰۹ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹
(شماره 576)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۵ ]
گزارش هفته 29 سال 2021
۰۲ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۸
(شماره 575)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۷ ]
گزارش هفته 28 سال 2021
۲۶ تیر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۴
(شماره 574)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۵ ]
گزارش هفته 27 سال 2021
۱۹ تیر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۲
(شماره 573)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۱ ]
گزارش هفته 26 سال 2021
۱۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰
(شماره 572)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۱ ]
گزارش هفته 25 سال 2021
۰۵ تیر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۹
(شماره 571)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۶ ]
گزارش هفته 24 سال 2021
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۹
(شماره 570)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۵ ]
گزارش هفته 23 سال 2021
۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵
(شماره 569)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۰ ]
گزارش هفته 22 سال 2021
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰
(شماره 568)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۰ ]
گزارش هفته 21 سال 2021
۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۸
(شماره 567)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۸ ]
گزارش هفته 20 سال 2021
۰۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۶
(شماره 566)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۴۷ ]
گزارش هفته 19 سال 2021
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹
(شماره 565)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۸ ]
گزارش هفته 18 سال 2021
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۹
(شماره 564)
[ تعداد بازدید : ۲,۰۱۳ ]
گزارش هفته 17 سال 2021
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۳
(شماره 563)
[ تعداد بازدید : ۲,۶۶۴ ]
گزارش هفته 16 سال 2021
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۳
(شماره 562)
[ تعداد بازدید : ۲,۷۷۶ ]
گزارش هفته 15 سال 2021
۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۳
(شماره 561)
[ تعداد بازدید : ۲,۱۵۴ ]
گزارش هفته 14 سال 2021- بازار جهانی
۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۰
(شماره 560)
[ تعداد بازدید : ۱,۹۱۴ ]
گزارش بازار فولاد در سال 1399
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
[ تعداد بازدید : ۳,۳۸۶ ]
سال نو مبارک
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹
[ تعداد بازدید : ۱,۵۶۷ ]
گزارش هفته 09 سال 2021
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۷
(شماره 559)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۲ ]
گزارش هفته 08 سال 2021
۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
(شماره 558)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۴ ]
گزارش هفته 07 سال 2021
۰۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱
(شماره 557)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۴ ]
گزارش هفته 06 سال 2021
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
(شماره 556)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۶۷ ]
گزارش هفته 05 سال 2021
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۹
(شماره 555)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۰ ]
گزارش هفته 04 سال 2021
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
(شماره 554)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۲ ]
گزارش هفته 03 سال 2021
۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰
(شماره 553)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۸ ]
گزارش هفته 02 سال 2021
۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۹
(شماره 552)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۹ ]
گزارش هفته 01 سال 2021
۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
(شماره 551)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۷۹ ]
گزارش هفته 53 سال 2020
۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۹
(شماره 550)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۹۴ ]
گزارش هفته 52 سال 2020
۰۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
(شماره 549)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۸۳ ]
گزارش هفته 51 سال 2020
۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱
(شماره 548)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۸۵ ]
گزارش هفته 50 سال 2020
۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۶
(شماره 547)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۴۷ ]
گزارش هفته 49 سال 2020
۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۷
(شماره 546)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۶ ]
گزارش هفته 48 سال 2020
۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
(شماره 545)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۸۰ ]
گزارش هفته 47 سال 2020
۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
(شماره 544)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۱ ]
گزارش هفته 46 سال 2020
۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲
(شماره 543)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۵۲ ]
گزارش هفته 45 سال 2020
۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶
(شماره 542)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۸ ]
گزارش هفته 44 سال 2020
۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶
(شماره 541)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۸ ]
گزارش هفته 43 سال 2020
۰۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۵
(شماره 540)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۹ ]
گزارش هفته 42 سال 2020
۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
( شماره 539)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۳ ]
گزارش هفته 41 سال 2020
۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
( شماره 538)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۲۲ ]
گزارش هفته 40 سال 2020
۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
( شماره 537)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۵ ]
گزارش هفته 39 سال 2020
۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۷
( شماره 536)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۸ ]
گزارش هفته 38 سال 2020
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸
( شماره 535)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۰ ]
گزارش هفته 37 سال 2020
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۳
( شماره 534)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۵۸ ]
گزارش هفته 36 سال 2020
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸
( شماره 533)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۹ ]
گزارش هفته 35 سال 2020
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۱
( شماره 532)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۷۹ ]
گزارش هفته 34 سال 2020
۰۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
(شماره 531)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۹۶ ]
گزارش هفته 33 سال 2020
۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶
(شماره 530)
[ تعداد بازدید : ۱,۹۵۲ ]
گزارش هفته 32 سال 2020
۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
(شماره 529)
[ تعداد بازدید : ۲,۰۶۱ ]
گزارش هفته 31 سال 2020
۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
(شماره 528)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۴ ]
گزارش هفته 30 سال 2020
۰۴ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
(شماره 527)
[ تعداد بازدید : ۲,۳۱۹ ]
گزارش هفته 29 سال 2020
۲۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۰
شماره 526
[ تعداد بازدید : ۱,۹۵۶ ]
گزارش هفته 28 سال 2020
۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۴
(شماره 525)
[ تعداد بازدید : ۲,۰۵۲ ]
گزارش هفته 27 سال 2020
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹
(شماره 524)
[ تعداد بازدید : ۲,۴۷۴ ]
گزارش هفته 26 سال 2020
۰۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
(شماره 523)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۹۰ ]
گزارش هفته 25 سال 2020
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶
(شماره 522)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۸۴ ]
گزارش هفته 24 سال 2020
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶
(شماره 521)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۵۶ ]
گزارش هفته 23 سال 2020
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
(شماره 520)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۴ ]
گزارش هفته 22 سال 2020
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲
(شماره 519)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۱ ]
گزارش هفته 21 سال 2020
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۶
(شماره 518)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۴۱ ]
گزارش هفته 20 سال 2020
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳
(شماره 517)
[ تعداد بازدید : ۲,۱۲۹ ]
گزارش هفته 19 سال 2020
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۳
(شماره 516)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۵۳ ]
گزارش هفته 18 سال 2020
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹
(شماره 515)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۴۶ ]
گزارش هفته 17 سال 2020
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۰
(شماره 514)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۸۲ ]
گزارش هفته 16 سال 2020
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰
(شماره 513)
[ تعداد بازدید : ۱,۹۶۵ ]
هفته 15 سال 2020- بازارهای جهانی
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
[ تعداد بازدید : ۱,۴۱۳ ]
گزارش بازار فولاد در سال 1398
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
[ تعداد بازدید : ۳,۶۱۹ ]
***سال نو مبارک***
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲
[ تعداد بازدید : ۵,۰۵۴ ]
گزارش هفته 10 سال 2020
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۳۷
(شماره 512)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۴۵ ]
گزارش هفته 09 سال 2020
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰
(شماره 511)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۹۵ ]
گزارش هفته 08 سال 2020
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷
(شماره 510)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۳ ]
گزارش هفته 07 سال 2020
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۵
(شماره 509)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۷۳ ]
گزارش هفته 06 سال 2020
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
(شماره 508)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۱۰ ]
گزارش هفته 05 سال 2020
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
(شماره 507)
[ تعداد بازدید : ۱,۹۱۵ ]
گزارش هفته 04 سال 2020
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
(شماره 506)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۸ ]
گزارش هفته 03 سال 2020
۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵
(شماره 505)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۳۰ ]
گزارش هفته 02 سال 2020
۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱
(شماره 504)
[ تعداد بازدید : ۲,۰۲۳ ]
گزارش هفته 1 سال 2020
۱۴ دی ۱۳۹۸ - ۹:۱۸
(شماره 503)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۷۴ ]
گزارش هفته 52 سال 2019
۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۴
شماره 502
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۱ ]
گزارش هفته 51 سال 2019
۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
(شماره 501)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۳۰ ]