[ سبد خرید شما خالی است ]

فهرست گزارش های هفتگی

گزارش هفته 39 سال 2023
۰۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۷
شماره 683
[ تعداد بازدید : ۱۶۰ ]
گزارش هفته ۳۸ سال ۲۰۲۳
۰۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۷
شماره ۶۸۲
[ تعداد بازدید : ۲۵۵ ]
گزارش هفته ۳۷ سال ۲۰۲۳
۲۶ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۴
شماره ۶۸۱
[ تعداد بازدید : ۲۸۴ ]
گزارش هفته ۳۶ سال ۲۰۲۳
۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۴
شماره ۶۸۰
[ تعداد بازدید : ۳۷۴ ]
گزارش هفته 35 سال 2023
۱۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۷
شماره 679
[ تعداد بازدید : ۳۸۲ ]
گزارش هفته 34 سال 2023
۰۴ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۱
شماره 678
[ تعداد بازدید : ۳۸۱ ]
گزارش هفته 33 سال 2023
۲۸ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۵
شماره 677
[ تعداد بازدید : ۳۷۵ ]
گزارش هفته 32 سال 2023
۲۱ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۵
شماره 676
[ تعداد بازدید : ۳۸۷ ]
گزارش هفته 31 سال 2023
۱۴ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۱
شماره 675
[ تعداد بازدید : ۴۱۸ ]
گزارش هفته 30 سال 2023
۰۷ اَمرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۸
شماره 674
[ تعداد بازدید : ۴۰۸ ]
گزارش هفته 29 سال 2023
۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۲
شماره 673
[ تعداد بازدید : ۴۹۰ ]
گزارش هفته 28 سال 2023
۲۴ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۲
شماره 672
[ تعداد بازدید : ۴۳۴ ]
گزارش هفته 27 سال 2023
۱۷ تیر ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۴
شماره 671
[ تعداد بازدید : ۴۶۶ ]
گزارش هفته 26 سال 2023
۱۰ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۷
شماره 670
[ تعداد بازدید : ۴۹۳ ]
گزارش هفته 25 سال 2023
۰۳ تیر ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۵
شماره 669
[ تعداد بازدید : ۵۲۳ ]
گزارش هفته 24 سال 2023
۲۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۲
شماره 668
[ تعداد بازدید : ۵۲۱ ]
گزارش هفته 23 سال 2023
۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۰
شماره 667
[ تعداد بازدید : ۵۸۵ ]
گزارش هفته 22 سال 2023
۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۷
شماره 666
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
گزارش هفته 21 سال 2023
۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۴
شماره 665
[ تعداد بازدید : ۵۲۸ ]
گزارش هفته 20 سال 2023
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۵
شماره 664
[ تعداد بازدید : ۵۶۵ ]
گزارش هفته 19 سال 2023
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۵
شماره 663
[ تعداد بازدید : ۶۱۰ ]
گزارش هفته 18 سال 2023
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۹
شماره 662
[ تعداد بازدید : ۶۱۲ ]
گزارش هفته 17 سال 2023
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۰
شماره 661
[ تعداد بازدید : ۵۵۳ ]
گزارش هفته 16 سال 2023
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۰
شماره 660
[ تعداد بازدید : ۵۹۵ ]
گزارش هفته 15 سال 2023
۲۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۱
شماره 659
[ تعداد بازدید : ۶۳۵ ]
گزارش هفته 14 سال 2023
۱۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۵
شماره 658
[ تعداد بازدید : ۵۸۴ ]
تحلیل بازار فولاد در سال 1401
۲۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۸
[ تعداد بازدید : ۱,۳۸۸ ]
سال نو مبارک
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۳
اطلاعیه اعلام قیمت های بازار ایران
[ تعداد بازدید : ۵۴۶ ]
گزارش هفته 10 سال 2023
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۵
شماره 657
[ تعداد بازدید : ۸۱۹ ]
گزارش هفته 09 سال 2023
۱۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۰
شماره 656
[ تعداد بازدید : ۵۲۲ ]
گزارش هفته 08 سال 2023
۰۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۴
شماره 655
[ تعداد بازدید : ۵۴۲ ]
گزارش هفته 07 سال 2023
۳۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۶
شماره 654
[ تعداد بازدید : ۶۴۳ ]
گزارش هفته 06 سال 2023
۲۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۴
شماره 653
[ تعداد بازدید : ۷۲۲ ]
گزارش هفته 05 سال 2023
۱۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵
شماره 652
[ تعداد بازدید : ۹۳۰ ]
گزارش هفته 04 سال 2023
۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۹
شماره 651
[ تعداد بازدید : ۶۹۴ ]
گزارش هفته 03 سال 2023
۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۷
شماره 650
[ تعداد بازدید : ۶۴۳ ]
گزارش هفته 02 سال 2023
۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۳
شماره 649
[ تعداد بازدید : ۶۳۷ ]
گزارش هفته 01 سال 2023
۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۲
شماره 648
[ تعداد بازدید : ۶۸۰ ]
گزارش هفته 52 سال ۲۰۲۲
۱۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۷
شماره 647
[ تعداد بازدید : ۶۷۰ ]
گزارش هفته 51 سال ۲۰۲۲
۰۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۴
شماره 646
[ تعداد بازدید : ۶۳۹ ]
گزارش هفته 50 سال ۲۰۲۲
۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۷
شماره 645
[ تعداد بازدید : ۵۹۴ ]
گزارش هفته 49 سال ۲۰۲۲
۱۹ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲
شماره 644
[ تعداد بازدید : ۵۸۹ ]
گزارش هفته 48 سال ۲۰۲۲
۱۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۹
شماره 643
[ تعداد بازدید : ۶۱۵ ]
گزارش هفته 47 سال ۲۰۲۲
۰۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۷
شماره 642
[ تعداد بازدید : ۶۱۹ ]
گزارش هفته 46 سال ۲۰۲۲
۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۶
شماره 641
[ تعداد بازدید : ۶۲۲ ]
گزارش هفته 45 سال ۲۰۲۲
۲۱ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۵
شماره 640
[ تعداد بازدید : ۶۷۵ ]
گزارش هفته 44 سال ۲۰۲۲
۱۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۳
شماره 639
[ تعداد بازدید : ۷۰۶ ]
گزارش هفته ۴۳ سال ۲۰۲۲
۰۷ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴
شماره 638
[ تعداد بازدید : ۷۸۶ ]
گزارش هفته ۴۲ سال ۲۰۲۲
۳۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۸
شماره ۶۳۷
[ تعداد بازدید : ۶۱۹ ]
گزارش هفته 41 سال 2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۴
شماره 636
[ تعداد بازدید : ۶۹۲ ]
گزارش هفته 40 سال 2022
۱۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵
شماره 635
[ تعداد بازدید : ۶۴۹ ]
گزارش هفته 39 سال 2022
۰۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۹
شماره 634
[ تعداد بازدید : ۷۲۹ ]
گزارش هفته 38 سال 2022
۰۲ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۰
شماره 633
[ تعداد بازدید : ۸۱۷ ]
گزارش هفته 37 سال 2022
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۴
شماره 632
[ تعداد بازدید : ۷۱۸ ]
گزارش هفته 36 سال 2022
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۲
شماره 631
[ تعداد بازدید : ۸۶۳ ]
گزارش هفته 35 سال 2022
۱۲ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۴
شماره 630
[ تعداد بازدید : ۸۹۵ ]
گزارش هفته 34 سال 2022
۰۵ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۸
شماره 629
[ تعداد بازدید : ۸۱۱ ]
گزارش هفته 33 سال 2022
۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۶
شماره 628
[ تعداد بازدید : ۸۲۱ ]
گزارش هفته 32 سال 2022
۲۲ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۸
شماره 627
[ تعداد بازدید : ۸۵۳ ]
گزارش هفته 31 سال 2022
۱۵ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۳
شماره 626
[ تعداد بازدید : ۸۱۷ ]
گزارش هفته 30 سال 2022
۰۸ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۳
شماره 625
[ تعداد بازدید : ۸۵۲ ]
گزارش هفته 29 سال 2022
۰۱ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۱
شماره 624
[ تعداد بازدید : ۸۱۴ ]
گزارش هفته 28 سال 2022
۲۵ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۴
شماره 623
[ تعداد بازدید : ۹۴۸ ]
گزارش هفته 27 سال 2022
۱۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲
شماره 622
[ تعداد بازدید : ۸۰۲ ]
گزارش هفته 26 سال 2022
۱۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۹
شماره 621
[ تعداد بازدید : ۷۷۶ ]
گزارش هفته 25 سال 2022
۰۴ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹
شماره 620
[ تعداد بازدید : ۸۶۳ ]
گزارش هفته 24 سال 2022
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۷
شماره 619
[ تعداد بازدید : ۸۴۹ ]
گزارش هفته 23 سال 2022
۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۰
شماره 618
[ تعداد بازدید : ۷۹۷ ]
گزارش هفته 22 سال 2022
۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۹:۵۵
شماره 617
[ تعداد بازدید : ۸۳۰ ]
گزارش هفته 21 سال 2022
۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۶
شماره 616
[ تعداد بازدید : ۸۴۲ ]
گزارش هفته 20 سال 2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲
شماره 615
[ تعداد بازدید : ۸۶۹ ]
گزارش هفته 19 سال 2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶
شماره 614
[ تعداد بازدید : ۹۴۰ ]
گزارش هفته 18 سال 2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۹
شماره 613
[ تعداد بازدید : ۸۸۲ ]
گزارش هفته 17 سال 2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۹
شماره 612
[ تعداد بازدید : ۸۲۳ ]
گزارش هفته 16 سال 2022
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۹
شماره 611
[ تعداد بازدید : ۸۳۲ ]
گزارش هفته 15 سال 2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۶
شماره 610
[ تعداد بازدید : ۸۴۹ ]
گزارش هفته 14 سال 2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۷
شماره 609
[ تعداد بازدید : ۸۰۳ ]
گزارش بازار فولاد در سال 1400
۲۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۱
[ تعداد بازدید : ۲,۳۱۹ ]
سال نو مبارک
۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۷
[ تعداد بازدید : ۹۳۵ ]
گزارش هفته 10 سال 2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۴
شماره 608
[ تعداد بازدید : ۸۹۱ ]
گزارش هفته 09 سال 2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۷
شماره 607
[ تعداد بازدید : ۸۸۳ ]
گزارش هفته 08 سال 2022
۰۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۰
شماره 606
[ تعداد بازدید : ۹۱۷ ]
گزارش هفته 07 سال 2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷
شماره 605
[ تعداد بازدید : ۹۵۸ ]
گزارش هفته 06 سال 2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۳
شماره 604
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۵ ]
گزارش هفته 05 سال 2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۱
شماره 603
[ تعداد بازدید : ۱,۰۱۷ ]
گزارش هفته 04 سال 2022
۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۲
شماره 602
[ تعداد بازدید : ۹۹۷ ]
گزارش هفته 03 سال 2022
۰۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۴
شماره 601
[ تعداد بازدید : ۹۴۹ ]
گزارش هفته 02 سال 2022
۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۹
شماره 600
[ تعداد بازدید : ۹۲۶ ]
گزارش هفته 01 سال 2022
۱۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۳
(شماره 599)
[ تعداد بازدید : ۹۹۰ ]
گزارش هفته 52 سال 2021
۱۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۸
(شماره 598)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۳۲ ]
گزارش هفته 51 سال 2021
۰۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۴
(شماره 597)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۶۷ ]
گزارش هفته 50 سال 2021
۲۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۷
(شماره 596)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۱ ]
گزارش هفته 49 سال 2021
۲۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۹
(شماره 595)
[ تعداد بازدید : ۹۱۵ ]
گزارش هفته 48 سال 2021
۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۲
(شماره 594)
[ تعداد بازدید : ۹۷۸ ]
گزارش هفته 47 سال 2021
۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۲
(شماره 593)
[ تعداد بازدید : ۹۸۸ ]
گزارش هفته 46 سال 2021
۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۵
(شماره 592)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۲۶ ]
گزارش هفته 45 سال 2021
۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۹
(شماره 591)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۶۴ ]
گزارش هفته 44 سال 2021
۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۱
(شماره 590)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۵۱ ]
گزارش هفته 43 سال 2021
۰۸ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۵
(شماره 589)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۴۰ ]
گزارش هفته 42 سال 2021
۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۵
(شماره 588)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۰۳ ]
گزارش هفته 41 سال 2021
۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۱
(شماره 587)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۷ ]
گزارش هفته 40 سال 2021
۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۷
(شماره 586)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۳ ]
گزارش هفته 39 سال 2021
۱۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۹
(شماره 585)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۸۳ ]
گزارش هفته 38 سال 2021
۰۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۰
(شماره 584)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۵ ]
گزارش هفته 37 سال 2021
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷
(شماره 583)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۶ ]
گزارش هفته 36 سال 2021
۲۰ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۲
(شماره 582)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۳۳ ]
گزارش هفته 35 سال 2021
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۶
(شماره 581)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۷۴ ]
گزارش هفته 34 سال 2021
۰۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۶
(شماره 580)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۵۴ ]
گزارش هفته 33 سال 2021
۳۰ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۵
(شماره 579)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۶ ]
گزارش هفته 32 سال 2021
۲۳ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۸
(شماره 578)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۴۹ ]
گزارش هفته 31 سال 2021
۱۶ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۳
(شماره 577)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۳ ]
گزارش هفته 30 سال 2021
۰۹ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹
(شماره 576)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۳۰ ]
گزارش هفته 29 سال 2021
۰۲ اَمرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۸
(شماره 575)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۲ ]
گزارش هفته 28 سال 2021
۲۶ تیر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۴
(شماره 574)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۲ ]
گزارش هفته 27 سال 2021
۱۹ تیر ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۲
(شماره 573)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۶۸ ]
گزارش هفته 26 سال 2021
۱۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰
(شماره 572)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۷۸ ]
گزارش هفته 25 سال 2021
۰۵ تیر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۹
(شماره 571)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۱ ]
گزارش هفته 24 سال 2021
۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۹
(شماره 570)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۵ ]
گزارش هفته 23 سال 2021
۲۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵
(شماره 569)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۴۸ ]
گزارش هفته 22 سال 2021
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰
(شماره 568)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۸۹ ]
گزارش هفته 21 سال 2021
۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۸
(شماره 567)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۷۴ ]
گزارش هفته 20 سال 2021
۰۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۶
(شماره 566)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۱ ]
گزارش هفته 19 سال 2021
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹
(شماره 565)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۱۳ ]
گزارش هفته 18 سال 2021
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۹
(شماره 564)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۲۵ ]
گزارش هفته 17 سال 2021
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۳
(شماره 563)
[ تعداد بازدید : ۲,۴۸۰ ]
گزارش هفته 16 سال 2021
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۳
(شماره 562)
[ تعداد بازدید : ۲,۶۰۱ ]
گزارش هفته 15 سال 2021
۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۳
(شماره 561)
[ تعداد بازدید : ۱,۹۶۹ ]
گزارش هفته 14 سال 2021- بازار جهانی
۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۰
(شماره 560)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۳۰ ]
گزارش بازار فولاد در سال 1399
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
[ تعداد بازدید : ۲,۹۴۷ ]
سال نو مبارک
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۹
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۶ ]
گزارش هفته 09 سال 2021
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۷
(شماره 559)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۳۶ ]
گزارش هفته 08 سال 2021
۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
(شماره 558)
[ تعداد بازدید : ۹۷۵ ]
گزارش هفته 07 سال 2021
۰۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱
(شماره 557)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۳ ]
گزارش هفته 06 سال 2021
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
(شماره 556)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۹۸ ]
گزارش هفته 05 سال 2021
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۹
(شماره 555)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۰ ]
گزارش هفته 04 سال 2021
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
(شماره 554)
[ تعداد بازدید : ۱,۲۲۳ ]
گزارش هفته 03 سال 2021
۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰
(شماره 553)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۲۱ ]
گزارش هفته 02 سال 2021
۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۹
(شماره 552)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۲ ]
گزارش هفته 01 سال 2021
۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
(شماره 551)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۸۹ ]
گزارش هفته 53 سال 2020
۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۹
(شماره 550)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۲ ]
گزارش هفته 52 سال 2020
۰۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
(شماره 549)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۲۰ ]
گزارش هفته 51 سال 2020
۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱
(شماره 548)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۲۴ ]
گزارش هفته 50 سال 2020
۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۶
(شماره 547)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۶۲ ]
گزارش هفته 49 سال 2020
۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۷
(شماره 546)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۹ ]
گزارش هفته 48 سال 2020
۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
(شماره 545)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۶ ]
گزارش هفته 47 سال 2020
۰۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
(شماره 544)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۳۱ ]
گزارش هفته 46 سال 2020
۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۲
(شماره 543)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۵ ]
گزارش هفته 45 سال 2020
۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۶
(شماره 542)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۲۱ ]
گزارش هفته 44 سال 2020
۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶
(شماره 541)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۹ ]
گزارش هفته 43 سال 2020
۰۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۵
(شماره 540)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۰۶ ]
گزارش هفته 42 سال 2020
۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
( شماره 539)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۲ ]
گزارش هفته 41 سال 2020
۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
( شماره 538)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۳ ]
گزارش هفته 40 سال 2020
۱۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
( شماره 537)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۹۰ ]
گزارش هفته 39 سال 2020
۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۷
( شماره 536)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۷۸ ]
گزارش هفته 38 سال 2020
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸
( شماره 535)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۸۷ ]
گزارش هفته 37 سال 2020
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۳
( شماره 534)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۰۳ ]
گزارش هفته 36 سال 2020
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۸
( شماره 533)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۶ ]
گزارش هفته 35 سال 2020
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۱
( شماره 532)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۹۶ ]
گزارش هفته 34 سال 2020
۰۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
(شماره 531)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۱۶ ]
گزارش هفته 33 سال 2020
۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶
(شماره 530)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۵۳ ]
گزارش هفته 32 سال 2020
۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
(شماره 529)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۴۷ ]
گزارش هفته 31 سال 2020
۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
(شماره 528)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۹ ]
گزارش هفته 30 سال 2020
۰۴ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۹
(شماره 527)
[ تعداد بازدید : ۲,۰۸۴ ]
گزارش هفته 29 سال 2020
۲۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۰
شماره 526
[ تعداد بازدید : ۱,۷۴۲ ]
گزارش هفته 28 سال 2020
۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۴
(شماره 525)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۵۸ ]
گزارش هفته 27 سال 2020
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۹
(شماره 524)
[ تعداد بازدید : ۲,۲۸۰ ]
گزارش هفته 26 سال 2020
۰۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
(شماره 523)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۲ ]
گزارش هفته 25 سال 2020
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶
(شماره 522)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۱ ]
گزارش هفته 24 سال 2020
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶
(شماره 521)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۷۲ ]
گزارش هفته 23 سال 2020
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵
(شماره 520)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۱۶ ]
گزارش هفته 22 سال 2020
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۲
(شماره 519)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۸ ]
گزارش هفته 21 سال 2020
۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۶
(شماره 518)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۳۶ ]
گزارش هفته 20 سال 2020
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳
(شماره 517)
[ تعداد بازدید : ۱,۹۱۳ ]
گزارش هفته 19 سال 2020
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۳
(شماره 516)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۴ ]
گزارش هفته 18 سال 2020
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹
(شماره 515)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۷۷ ]
گزارش هفته 17 سال 2020
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۰
(شماره 514)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۱۴ ]
گزارش هفته 16 سال 2020
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰
(شماره 513)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۸۸ ]
هفته 15 سال 2020- بازارهای جهانی
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
[ تعداد بازدید : ۱,۲۶۱ ]
گزارش بازار فولاد در سال 1398
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
[ تعداد بازدید : ۳,۳۲۰ ]
***سال نو مبارک***
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲
[ تعداد بازدید : ۴,۷۴۱ ]
گزارش هفته 10 سال 2020
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۹:۳۷
(شماره 512)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۷۸ ]
گزارش هفته 09 سال 2020
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰
(شماره 511)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۵ ]
گزارش هفته 08 سال 2020
۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷
(شماره 510)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۹۸ ]
گزارش هفته 07 سال 2020
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۵
(شماره 509)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۸۸ ]
گزارش هفته 06 سال 2020
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
(شماره 508)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۵ ]
گزارش هفته 05 سال 2020
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
(شماره 507)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۶۶ ]
گزارش هفته 04 سال 2020
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
(شماره 506)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۷۰ ]
گزارش هفته 03 سال 2020
۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵
(شماره 505)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۴ ]
گزارش هفته 02 سال 2020
۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱
(شماره 504)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۰۰ ]
گزارش هفته 1 سال 2020
۱۴ دی ۱۳۹۸ - ۹:۱۸
(شماره 503)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۱۳ ]
گزارش هفته 52 سال 2019
۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۴
شماره 502
[ تعداد بازدید : ۱,۶۵۸ ]
گزارش هفته 51 سال 2019
۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
(شماره 501)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۴۸ ]
گزارش هفته 50 سال 2019
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
(شماره 500)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۹۴ ]
گزارش هفته 49 سال 2019
۱۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲
(شماره 499)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۵۶ ]
گزارش هفته 48 سال 2019
۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
(شماره 498)
[ تعداد بازدید : ۱,۷۶۴ ]
گزارش هفته 47 سال 2019
۰۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹
(شماره 497)
[ تعداد بازدید : ۱,۹۹۲ ]
گزارش هفته 46 سال 2019
۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷
(شماره 496)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۸۲ ]
گزارش هفته 45 سال 2019
۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۳
(شماره 495)
[ تعداد بازدید : ۱,۵۶۶ ]
گزارش هفته 44 سال 2019
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰
(شماره 494)
[ تعداد بازدید : ۱,۶۶۸ ]
گزارش هفته 43 سال 2019
۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۹
شماره 493
[ تعداد بازدید : ۱,۷۷۰ ]
گزارش هفته 42 سال 2019
۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳
(شماره 492)
[ تعداد بازدید : ۱,۹۶۵ ]
گزارش هفته 41 سال 2019
۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۳
(شماره 491)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۹۷ ]
گزارش هفته 40 سال 2019
۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶
(شماره 490)
[ تعداد بازدید : ۳۳,۲۸۷ ]
گزارش هفته 39 سال 2019
۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۲
(شماره 489)
[ تعداد بازدید : ۱,۸۱۰ ]
گزارش هفته 38 سال 2019
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸
(شماره 488)
[ تعداد بازدید : ۲,۱۶۶ ]
گزارش هفته 36 سال 2019
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
(شماره 487)
[ تعداد بازدید : ۱,۳۴۶ ]
گزارش هفته 35 سال 2019
۰۹ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵
(شماره 486)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۱۵ ]
گزارش هفته 34 سال 2019
۰۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱
(شماره 485)
[ تعداد بازدید : ۹۹۳ ]
گزارش هفته 33 سال 2019
۲۶ اَمرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۴
(شماره 484)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۵۴ ]
گزارش هفته 32 سال 2019
۱۹ اَمرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰
(شماره 483)
[ تعداد بازدید : ۹۱۱ ]
گزارش هفته 31 سال 2019
۱۲ اَمرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
(شماره 482)
[ تعداد بازدید : ۱,۴۳۰ ]
گزارش هفته 30 سال 2019
۰۵ اَمرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶
(شماره 481)
[ تعداد بازدید : ۱,۰۰۶ ]
گزارش هفته 29 سال 2019
۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
(شماره 480)
[ تعداد بازدید : ۹۳۹ ]
گزارش هفته 28 سال 2019
۲۲ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۲
(شماره 479)
[ تعداد بازدید : ۹۴۳ ]
گزارش هفته 27 سال 2019
۱۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۶
(شماره 478)
[ تعداد بازدید : ۹۲۱ ]
گزارش هفته 26 سال 2019
۰۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
(شماره 477)
[ تعداد بازدید : ۸۱۱ ]
گزارش هفته 25 سال 2019
۰۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۲
(شماره 476)
[ تعداد بازدید : ۸۶۷ ]
گزارش هفته 24 سال 2019
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶
(شماره 475)
[ تعداد بازدید : ۱,۱۰۸ ]
گزارش هفته 23 سال 2019
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱
(شماره 474)
[ تعداد بازدید : ۷۸۶ ]
گزارش هفته 22 سال 2019
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶
(شماره 473)
[ تعداد بازدید : ۷۶۳ ]
گزارش هفته 21 سال 2019
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
(شماره 472)
[ تعداد بازدید : ۷۸۲ ]
گزارش هفته 20 سال 2019
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۴
(شماره 471)
[ تعداد بازدید : ۹۶۰ ]
گزارش هفته 19 سال 2019
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
(شماره 470)
[ تعداد بازدید : ۷۵۸ ]
گزارش هفته 18 سال 2019
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱
(شماره 469)
[ تعداد بازدید : ۷۳۰ ]
گزارش هفته 17 سال 2019
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۷
(شماره 468)
[ تعداد بازدید : ۸۱۷ ]
گزارش هفته 16 سال 2019
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۰
(شماره 467)
[ تعداد بازدید : ۷۸۰ ]
گزارش هفته 15 سال 2019
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۵
(شماره 466)
[ تعداد بازدید : ۷۵۷ ]
گزارش هفته 10 سال 2019
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹
(شماره 465)
[ تعداد بازدید : ۷۱۴ ]
گزارش هفته 09 سال 2019
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹
(شماره 464)
[ تعداد بازدید : ۷۳۲ ]
گزارش هفته 08 سال 2019
۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۰
(شماره 463)
[ تعداد بازدید : ۶۸۳ ]