۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1393

عنوانتاریخ انتشار
بازار قراضه آسیا در سکوت-01/02/1393 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
بازار سنگ آهن در سکوت-01/02/1393 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
کاهش تولید فولاد در روسیه-01/02/1393 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
بازار فولاد اروپا همچنان در سکوت-31/01/1393 ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
بازار قراضه امریکا رو به پایین-31/01/1393 ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
بازار میلگرد کره جنوبی در رکود-31/01/1393 ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
بازار صادرات اسلب سی آی اس -31/01/1393 ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
توقف بازار صادرات میلگرد ترکیه-31/01/1393 ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
کمک کشورهای توسعه یافته به بهبود تقاضای فولاد دنیا-31/01/1393 ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
تداوم ابهام و نگرانی در بازارهای فولاد-31/01/1393 ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
یک تحلیل...........( شماره 05 - 31 فروردین 93) ۳۱ فروردین ۱۳۹۳
سکوت بازار واردات قراضه شرق آسیا-30/01/1393 ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
ثبات بازار میلگرد جنوب اروپا-30/01/1393 ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
مقاومت بازار نسبت به افزایش قیمت میلگرد صادراتی چین-30/01/1393 ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
کاهش قیمت قراضه صادراتی سی آی اس-30/01/1393 ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
کاهش قیمت بیلت سی آی اس -30/01/1393 ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
افت قیمت قراضه در ترکیه-30/01/1393 ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق امریکا در رونق-30/01/1393 ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
تردید فعالان بازار فولاد چین نسبت به آمار افزایش تولید-30/01/1393 ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
افزایش سفارش ساخت کشتی برای صادرات در ژاپن-30/01/1393 ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق چین-30/01/1393 ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 16 سال 2014( شماره 229) ۳۰ فروردین ۱۳۹۳
روندی نزولی در انتظار بازار سنگ آهن-28/01/1393 ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل به چین-28/01/1393 ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
افت قیمت قراضه در ترکیه-28/01/1393 ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
بازار بیلت نزولی شد-28/01/1393 ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
بازار مقاطع اروپا در سکوت-28/01/1393 ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
افزایش قیمت در بازار ساکت میلگرد امریکا-28/01/1393 ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق تخت ترکیه رو به بهبود-28/01/1393 ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
بازار صادرات ورق سی آی اس به دنبال افزایش قیمت-28/01/1393 ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق اروپا در سکوت-28/01/1393 ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق چین در ثبات نسبی-28/01/1393 ۲۸ فروردین ۱۳۹۳
کاهش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-27/01/1393 ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
کاهش قیمت در بازار سنگ آهن چین-27/01/1393 ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
بازار میلگرد چین-27/01/1393 ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
افزایش قیمت ورق سی آی اس در ترکیه-27/01/1393 ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
کاهش تقاضای ورق در امارات-27/01/1393 ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق امریکا رو به بالا-27/01/1393 ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
رشد جزیی در انتظار مصرف مقاطع در روسیه -27/01/1393 ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
توجه به ایمنی نیروی کار در انجمن جهانی فولاد -27/01/1393 ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
تولید فولاد چین امسال در اوج-27/01/1393 ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
صادرات بیلت ایران رو به افزایش-27/01/1393 ۲۷ فروردین ۱۳۹۳
افزایش واردات قراضه به امریکا-26/01/1393 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
افزایش تولید فولاد در امریکا-26/01/1393 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
بازار بیلت سی آی اس -26/01/1393 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
کاهش عرضه بیلت در ترکیه و افزایش قیمت ها -26/01/1393 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
بازار میلگرد چین صعودی-26/01/1393 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
بازار میلگرد روسیه به دنبال افزایش قیمت -26/01/1393 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
بازار های ورق به روایت شاخص ها-26/01/1393 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق ترکیه در ثبات-26/01/1393 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
توقف روند صعودی قیمت ورق در چین-26/01/1393 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
رشد تولید فولاد چین در سه ماه گذشته-26/01/1393 ۲۶ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق جنوب اروپا- 25/01/1393 ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق امریکا نگران واردات ارزان نیست- 25/01/1393 ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
بازار سنگ آهن- 25/01/1393 ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
آخرین آمار صادرات بیلت سی آی اس در آوریل- 25/01/1393 ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
تولید و مصرف میلگرد خاور میانه رو به افزایش- 25/01/1393 ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
بازار بیلت سی آی اس صعودی- 25/01/1393 ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
نگاهی به بازارهای قراضه جهان - 25/01/1393 ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
بهبود فعالیت بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا - 25/01/1393 ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق تخت چین - 25/01/1393 ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
بازار فولاد شبه جزیره کریمه در بحران- 25/01/1393 ۲۵ فروردین ۱۳۹۳
دولت چین به دنبال سیستم نظارتی جدی برای کنترل آلودگی زیست محیطی-24/01/1393 ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
افت تقاضای فولاد به ضرر شرکت های معدنی دنیا-24/01/1393 ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
اروپایی ها در انتظار رشد قیمت فولاد-24/01/1393 ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
کاهش تولید فولاد در چین و کمک به افزایش قیمت ها -24/01/1393 ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
مقاومت بازار جنوب شرق آسیا در مقابل افزایش قیمت فولاد وارداتی -24/01/1393 ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
بازار میلگرد امارات در ثبات-24/01/1393 ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
بازار قراضه امریکا صعودی-24/01/1393 ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق چین رو به بالا-24/01/1393 ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
کاهش سرعت رشد تقاضای فولاد در سطح جهان-23/01/1393 ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
بازار میلگرد امریکا در ثبات-23/01/1393 ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
بازار مقاطع اروپا به دنبال افزایش قیمت-23/01/1393 ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
بازار بیلت سی آی اس به اوج سال جاری نزدیک شد -23/01/1393 ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
بازار صادرات میلگرد ترکیه -23/01/1393 ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
افزایش قیمت در بازار ورق امریکا-23/01/1393 ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
بازار ورق اروپا-23/01/1393 ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
بازار واردات ورق آسه آن رو به بالا-23/01/1393 ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
بازار صادرات اسلب سی آی اس در ثبات نسبی-23/01/1393 ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
بازار میلگرد چین-23/01/1393 ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
گزارش هفتگی بازار فولاد – گزارش هفته 15 سال 2014 ( شماره 228) ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
اقتصاد چین نیازمند کمک مالی دولت است؟؟-20/01/1393 ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
نگاهی به بازارهای فولاد جهان در سه ماه گذشته-20/01/1393 ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
بازار سنگ آهن صعودی-20/01/1393 ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
کاهش صادرات فولاد ترکیه-20/01/1393 ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
بازار میلگرد چین در رونق-20/01/1393 ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
افزایش قیمت قراضه در امریکا-20/01/1393 ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
افزایش قیمت ورق در امریکا-20/01/1393 ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
تقاضای فولاد در عربستان رو به بالا-20/01/1393 ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
افزایش قیمت قراضه وارداتی در هند-19/01/1393 ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
بازار سنگ آهن چین-19/01/1393 ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا-19/01/1393 ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
افزایش واردات قراضه به ترکیه-19/01/1393 ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
بازار قراضه امریکا-19/01/1393 ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
تولید ورق کره جنوبی رو به بالا-19/01/1393 ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
کاهش تولید فولاد در امریکا-19/01/1393 ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
نگاهی به بازار جهانی بیلت و عوامل تاثیر گذار-19/01/1393 ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
بازار بیلت سی آی اس همچنان صعودی-19/01/1393 ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
بازار مقاطع صادراتی ترکیه رو به بالا-19/01/1393 ۱۹ فروردین ۱۳۹۳
رشد قیمت قراضه در ژاپن -18/01/1393 ۱۸ فروردین ۱۳۹۳
۱ ۲
۱۳۷ مورد، صفحه ۱ از ۲