۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1392

عنوانتاریخ انتشار
افت قیمت بیلت در بازار سی آی اس -30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل به چین-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در ابهام-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق چین-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
پیش بینی ثبات در بازار فولاد چین-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا رو به بالا-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
ورق تخت شمال اروپا در رکود-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
نگاهی به تولید فولاد دنیا در ماه اکتبر-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
افزایش امید اروپایی ها به بهبود قیمت فولاد-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -28/08/1392 ۲۸ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در سرازیری-28/08/1392 ۲۸ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد لهستان در ثبات-28/08/1392 ۲۸ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق چین رو به پایین-28/08/1392 ۲۸ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-28/08/1392 ۲۸ آبان ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در هفته گذشته-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته گذشته-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
میلگرد چین نزولی-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
کاهش قیمت بیلت صادراتی سی آی اس -27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق شمال اروپا-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
کنترل آلودگی هوا و مازاد عرضه فولاد در چین-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق صادراتی چین در ابهام-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق جنوب اروپا در سکوت-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
صنعت فولاد اروپا تحت فشار-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا-26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
خاور میانه با مازاد نیروی کار ماهر مواجه می شود!! -26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
بازار صادرات میلگرد ترکیه-26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
بازگشت ناامیدی به بازار فولاد چین پس از نشست حزب حاکم -26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
مازاد عرضه و سرمای زمستانی در بازار ورق ترکیه -26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
راه اندازی خط جدید تولید میلگرد در عمان-26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
چشم اندازی روشن در انتظار بازار جهانی مقاطع -26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت در بازار صادرات ورق سی آی اس -26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
بازار فولاد چین در انتظار افزایش 4 درصدی تولید-26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
بازار فیوچرز ابزاری برای مدیریت تولید فولاد-26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در کره جنوبی-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه در ثبات-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بیلت صادراتی سی آی اس رو به پایین-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت جنوب شرق آسیا -25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد صادراتی چین -25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد جنوب اروپا-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار صادرات میلگرد ترکیه در سکوت-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در ثبات-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
ورق صادراتی چین در ثبات-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
ورق وارداتی در ترکیه رو به بالا-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت در بازار قراضه ژاپن -21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
سوددهی فولادسازان چینی به لطف سرمایه گذاری های غیر فولادی-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در امریکا-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
صنعت فولاد اوکراین تحت تاثیر رکود صادرات-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در آلمان-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
ادامه روند نزولی بازار میلگرد چین-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق چین در سکوت-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق تخت ترکیه به دنبال افزایش قیمت-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در ثبات -21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد چین در ماه اکتبر-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه امریکا در آسیا-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
بازار چدن دریای سیاه-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
افت قیمت در بازار میلگرد چین-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا به دنبال افزایش قیمت-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق ایتالیا-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
توقف بازار ورق چین-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
افزایش صادرات فولاد چین-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
چشم اندازی روشن در انتظار بازارهای جهانی فولاد-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
یوان چین می تواند جای دلار را بگیرد؟-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
نگاهی به برخی بازارهای فولاد در هفته گذشته -19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در چین -19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
بحران کمبود کارگر ساختمانی در عربستان-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
ورق صادراتی چین رو به بالا-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت مقاطع در امریکا-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
تاثیر منفی کمبود نیروی کار بر بازار ورق عربستان-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
تعطیلی خطوط فرسوده فولاد چین جلوتر از برنامه-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 45 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن صعودی-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در ترکیه-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد و بیلت در ترکیه-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد صادراتی چین-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه و بیلت سی آی اس در ابهام-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا رو به بهبود-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
رشد قیمت در بازار میلگرد ایتالیا -18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
بهبود قیمت ورق گرم در ترکیه-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
توقف بازار ورق چین-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
دولت چین به دنبال افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن -16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا به چین -16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن -16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
رشد جزیی قیمت قراضه در امریکا-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
افزایش عرضه و افت قیمت میلگرد در روسیه-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
دولت امارات به دنبال کاهش واردات میلگرد-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در رونق-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
ورق گرم صادراتی چین صعودی-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
صنعت فولاد اسپانیا نگران هزینه بالای انرژی-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
سه ماه آینده قیمت فولاد باثبات! -15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
افزایش فعالیت بازار داخلی قراضه امریکا-15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
بیلت سی آی اس در مصر گران تر از ترکیه-15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
بازار مقاطع امریکا-15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
۱ ۲ ۳
۲۱۸ مورد، صفحه ۱ از ۳