۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1392

عنوانتاریخ انتشار
افت قیمت بیلت در بازار سی آی اس -30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل به چین-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در ابهام-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق چین-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
پیش بینی ثبات در بازار فولاد چین-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا رو به بالا-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
ورق تخت شمال اروپا در رکود-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
نگاهی به تولید فولاد دنیا در ماه اکتبر-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
افزایش امید اروپایی ها به بهبود قیمت فولاد-30/08/1392 ۳۰ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -28/08/1392 ۲۸ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در سرازیری-28/08/1392 ۲۸ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد لهستان در ثبات-28/08/1392 ۲۸ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق چین رو به پایین-28/08/1392 ۲۸ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-28/08/1392 ۲۸ آبان ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در هفته گذشته-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته گذشته-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
میلگرد چین نزولی-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
کاهش قیمت بیلت صادراتی سی آی اس -27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق شمال اروپا-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
کنترل آلودگی هوا و مازاد عرضه فولاد در چین-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق صادراتی چین در ابهام-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق جنوب اروپا در سکوت-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
صنعت فولاد اروپا تحت فشار-27/08/1392 ۲۷ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا-26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
خاور میانه با مازاد نیروی کار ماهر مواجه می شود!! -26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
بازار صادرات میلگرد ترکیه-26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
بازگشت ناامیدی به بازار فولاد چین پس از نشست حزب حاکم -26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
مازاد عرضه و سرمای زمستانی در بازار ورق ترکیه -26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
راه اندازی خط جدید تولید میلگرد در عمان-26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
چشم اندازی روشن در انتظار بازار جهانی مقاطع -26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت در بازار صادرات ورق سی آی اس -26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
بازار فولاد چین در انتظار افزایش 4 درصدی تولید-26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
بازار فیوچرز ابزاری برای مدیریت تولید فولاد-26/08/1392 ۲۶ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در کره جنوبی-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه در ثبات-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بیلت صادراتی سی آی اس رو به پایین-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت جنوب شرق آسیا -25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد صادراتی چین -25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد جنوب اروپا-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار صادرات میلگرد ترکیه در سکوت-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در ثبات-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
ورق صادراتی چین در ثبات-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
ورق وارداتی در ترکیه رو به بالا-25/08/1392 ۲۵ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت در بازار قراضه ژاپن -21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
سوددهی فولادسازان چینی به لطف سرمایه گذاری های غیر فولادی-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در امریکا-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
صنعت فولاد اوکراین تحت تاثیر رکود صادرات-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در آلمان-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
ادامه روند نزولی بازار میلگرد چین-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق چین در سکوت-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق تخت ترکیه به دنبال افزایش قیمت-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در ثبات -21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد چین در ماه اکتبر-21/08/1392 ۲۱ آبان ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه امریکا در آسیا-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
بازار چدن دریای سیاه-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
افت قیمت در بازار میلگرد چین-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا به دنبال افزایش قیمت-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق ایتالیا-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
توقف بازار ورق چین-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
افزایش صادرات فولاد چین-20/08/1392 ۲۰ آبان ۱۳۹۲
چشم اندازی روشن در انتظار بازارهای جهانی فولاد-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
یوان چین می تواند جای دلار را بگیرد؟-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
نگاهی به برخی بازارهای فولاد در هفته گذشته -19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در چین -19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
بحران کمبود کارگر ساختمانی در عربستان-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
ورق صادراتی چین رو به بالا-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت مقاطع در امریکا-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
تاثیر منفی کمبود نیروی کار بر بازار ورق عربستان-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
تعطیلی خطوط فرسوده فولاد چین جلوتر از برنامه-19/08/1392 ۱۹ آبان ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 45 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن صعودی-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در ترکیه-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد و بیلت در ترکیه-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد صادراتی چین-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه و بیلت سی آی اس در ابهام-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا رو به بهبود-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
رشد قیمت در بازار میلگرد ایتالیا -18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
بهبود قیمت ورق گرم در ترکیه-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
توقف بازار ورق چین-18/08/1392 ۱۸ آبان ۱۳۹۲
دولت چین به دنبال افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن -16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا به چین -16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن -16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
رشد جزیی قیمت قراضه در امریکا-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
افزایش عرضه و افت قیمت میلگرد در روسیه-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
دولت امارات به دنبال کاهش واردات میلگرد-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در رونق-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
ورق گرم صادراتی چین صعودی-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
صنعت فولاد اسپانیا نگران هزینه بالای انرژی-16/08/1392 ۱۶ آبان ۱۳۹۲
سه ماه آینده قیمت فولاد باثبات! -15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
افزایش فعالیت بازار داخلی قراضه امریکا-15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
بیلت سی آی اس در مصر گران تر از ترکیه-15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
بازار مقاطع امریکا-15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین همچنان رو به بالا -15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
بازار صادرات ورق سی آی اس -15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق سرد چین در ثبات-15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
توسعه صنعت فولاد ترکیه به لطف بهبود تقاضای داخلی-15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
امارات استیل به دنبال توسعه تولید ورق-15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
رشد واردات ورق به ترکیه-15/08/1392 ۱۵ آبان ۱۳۹۲
صادرات سنگ آهن برزیل در اوج-14/08/1392 ۱۴ آبان ۱۳۹۲
افزایش واردات قراضه به ترکیه-14/08/1392 ۱۴ آبان ۱۳۹۲
بازار های قراضه به روایت شاخص ها-14/08/1392 ۱۴ آبان ۱۳۹۲
ثبات نسبی صادرات میلگرد ترکیه-14/08/1392 ۱۴ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-14/08/1392 ۱۴ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق سرد شمال اروپا در کف-14/08/1392 ۱۴ آبان ۱۳۹۲
ورق گرم چین فعلا رو به بالا-14/08/1392 ۱۴ آبان ۱۳۹۲
افزایش صادرات ورق گرم ترکیه-14/08/1392 ۱۴ آبان ۱۳۹۲
بهبود تولید فولاد در امریکا-14/08/1392 ۱۴ آبان ۱۳۹۲
تولید فولاد چین رو به بالا-14/08/1392 ۱۴ آبان ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن رو به بالا-13/08/1392 ۱۳ آبان ۱۳۹۲
تولید فولاد ژاپن در اوج 5 سال اخیر-13/08/1392 ۱۳ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه رو به بالا-13/08/1392 ۱۳ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه امریکا-13/08/1392 ۱۳ آبان ۱۳۹۲
رشد قیمت قراضه در ژاپن-13/08/1392 ۱۳ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -13/08/1392 ۱۳ آبان ۱۳۹۲
بهبود بازار بیلت جنوب شرق آسیا -13/08/1392 ۱۳ آبان ۱۳۹۲
بازار صادرات میلگرد جنوب اروپا در ثبات-13/08/1392 ۱۳ آبان ۱۳۹۲
صادر کنندگان میلگرد ترکیه به دنبال افزایش قیمت-13/08/1392 ۱۳ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین صعودی-13/08/1392 ۱۳ آبان ۱۳۹۲
خط تولید سنگ آهن دانه بندی در بحرین-12/08/1392 ۱۲ آبان ۱۳۹۲
نقش چین در بازگرداندن توازن به تولید فولاد دنیا-12/08/1392 ۱۲ آبان ۱۳۹۲
چشم اندازی مثبت در انتظار بازار فولاد امریکا-12/08/1392 ۱۲ آبان ۱۳۹۲
تاتا استیل اروپا به دنبال کاهش نیروی کار-12/08/1392 ۱۲ آبان ۱۳۹۲
سقوط قیمت میلگرد ترکیه در امارات-12/08/1392 ۱۲ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-12/08/1392 ۱۲ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-12/08/1392 ۱۲ آبان ۱۳۹۲
بازار داخلی ورق چین صعودی-12/08/1392 ۱۲ آبان ۱۳۹۲
نگاهی به بازارهای ورق در هفته گذشته-12/08/1392 ۱۲ آبان ۱۳۹۲
بازار آهن و فولاد خاورمیانه نیازمند افزایش سرمایه گذاری-12/08/1392 ۱۲ آبان ۱۳۹۲
توسعه بخش احیای مستقیم آهن بر بازار قراضه امریکا-11/08/1392 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
کاهش واردات فولاد به امریکا-11/08/1392 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
کاهش متوسط قیمت سنگ آهن در ماه اکتبر-11/08/1392 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
بازار داخلی سنگ آهن چین در ثبات -11/08/1392 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -11/08/1392 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس در ثبات-11/08/1392 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 44 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی چین در ثبات-11/08/1392 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق تخت اروپا-11/08/1392 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
بهبود تقاضا در بازار ورق ترکیه -11/08/1392 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
بازار صادرات ورق چین در ثبات-11/08/1392 ۱۱ آبان ۱۳۹۲
آینده صنعت فولاد منطقه منا تحت تاثیر واردات ارزان قیمت -09/08/1392 ۹ آبان ۱۳۹۲
تقاضای سنگ آهن در میان مدت در رونق-09/08/1392 ۹ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در ترکیه-09/08/1392 ۹ آبان ۱۳۹۲
بی میلی چینی ها به واردات قراضه-09/08/1392 ۹ آبان ۱۳۹۲
رکورد جدید در کاهش اختلاف قیمت قراضه و بیلت در ترکیه-09/08/1392 ۹ آبان ۱۳۹۲
بازار صادرات میلگرد ترکیه -09/08/1392 ۹ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق روسیه-09/08/1392 ۹ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق گرم امریکا در رونق-09/08/1392 ۹ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق چین رو به بهبود-09/08/1392 ۹ آبان ۱۳۹۲
جو بازار فولاد چین همچنان منفی-09/08/1392 ۹ آبان ۱۳۹۲
افزایش موجودی سنگ آهن وارداتی در چین-08/08/1392 ۸ آبان ۱۳۹۲
بزرگترین غول معدنی دنیا به دنبال افزایش فروش سنگ آهن به چین -08/08/1392 ۸ آبان ۱۳۹۲
صادرات قراضه روسیه رو به کاهش -08/08/1392 ۸ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت دریای سیاه در سکوت مجدد-08/08/1392 ۸ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا-08/08/1392 ۸ آبان ۱۳۹۲
واردات خطری پیش روی افزایش قیمت ورق در امریکا -08/08/1392 ۸ آبان ۱۳۹۲
افزایش امید به رشد قیمت فولاد در امریکا و اروپا-08/08/1392 ۸ آبان ۱۳۹۲
ثبات بازار ورق ترکیه-08/08/1392 ۸ آبان ۱۳۹۲
میلگرد ارزان قیمت ترکیه، مشکل پیش روی نوردکاران جهان عرب -08/08/1392 ۸ آبان ۱۳۹۲
بازارهای ورق به روایت شاخص ها-08/08/1392 ۸ آبان ۱۳۹۲
رتبه اول صادرات به سنگ آهن اختصاص یافت -07/08/1392 ۷ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین فعلا در ثبات-07/08/1392 ۷ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه جنوب اروپا -07/08/1392 ۷ آبان ۱۳۹۲
بازارهای قراضه رو به بالا -07/08/1392 ۷ آبان ۱۳۹۲
کاهش ساخت و ساز و رکود بازار میلگرد روسیه-07/08/1392 ۷ آبان ۱۳۹۲
بازار فولاد اروپا در انتظار بهبود مصرف-07/08/1392 ۷ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق چین باز هم نزولی-07/08/1392 ۷ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق شمال اروپا-07/08/1392 ۷ آبان ۱۳۹۲
افزایش توجه ترکیه به منطقه منا برای تامین مواد اولیه -07/08/1392 ۷ آبان ۱۳۹۲
بازار فولاد امارات نیازمند اصلاح مقررات واردات -07/08/1392 ۷ آبان ۱۳۹۲
تاثیر سرمای هوا در شمال چین بر بازار سنگ آهن-06/08/1392 ۶ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه چین در ثبات-06/08/1392 ۶ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-06/08/1392 ۶ آبان ۱۳۹۲
کمبود قراضه در بازار داخلی ایتالیا-06/08/1392 ۶ آبان ۱۳۹۲
رشد جزیی قیمت بیلت سی آی اس-06/08/1392 ۶ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در سکوت-06/08/1392 ۶ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت مقاطع در ترکیه-06/08/1392 ۶ آبان ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در روسیه-06/08/1392 ۶ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس نزولی-06/08/1392 ۶ آبان ۱۳۹۲
کاهش جزیی موجودی ورق در بازار چین-06/08/1392 ۶ آبان ۱۳۹۲
فرارسیدن زمستان و رونق بازار جهانی قراضه-05/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن -05/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی ترکیه رو به بالا-05/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت ترکیه در ثبات-05/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
بهبود تقاضای فولاد در بازار داخلی ژاپن-05/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
بهبود محتاطانه در انتظار بازار فولاد اروپا-05/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه تحت فشار-05/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
ثبت رکورد جدید تولید میلگرد در چین-05/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق عربستان-05/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
بازار صادرات ورق چین در سرازیری-05/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
قیمت سنگ آهن کمتر از 100 دلار می شود-04/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
قیمت میلگرد ترکیه در امریکا همچنان رقابتی-04/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی چین نزولی-04/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
بهبود بازار قراضه امریکا در شرق آسیا-04/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
رشد قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا-04/08/1392 ۵ آبان ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 43 ۴ آبان ۱۳۹۲
بازار میلگرد امارات تحت تاثیر افزایش واردات از ترکیه-04/08/1392 ۴ آبان ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا تحت تاثیر واردات میلگرد از ترکیه-04/08/1392 ۴ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -04/08/1392 ۴ آبان ۱۳۹۲
افزایش تمایل به خرید در بازار ورق ترکیه-04/08/1392 ۴ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق چین تحت فشار-04/08/1392 ۴ آبان ۱۳۹۲
افزایش امید به رشد قیمت فولاد در امریکا -01/08/1392 ۱ آبان ۱۳۹۲
افزایش تولید سنگ آهن شرکت بی اچ پی -01/08/1392 ۱ آبان ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در ترکیه-01/08/1392 ۱ آبان ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در آلمان-01/08/1392 ۱ آبان ۱۳۹۲
افزایش تمایل مصری ها به بیلت سی آی اس -01/08/1392 ۱ آبان ۱۳۹۲
بازار بیلت جنوب شرق آسیا در سکوت-01/08/1392 ۱ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق چین در ابهام-01/08/1392 ۱ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-01/08/1392 ۱ آبان ۱۳۹۲
ورق تخت شمال اروپا در تلاش برای ثبات قیمت-01/08/1392 ۱ آبان ۱۳۹۲
بازار ورق ایتالیا نزولی-01/08/1392 ۱ آبان ۱۳۹۲