۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1392

عنوانتاریخ انتشار
بهبود چشم انداز بازار سنگ آهن-30/07/1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد چین به دلیل مازاد عرضه -30/07/1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه-30/07/1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در امریکا-30/07/1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد صادراتی اروپا-30/07/1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
امید به بهبود قیمت در صنعت فولاد دنیا-30/07/1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
بازار فولاد چین همچنان در رکود -30/07/1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
افت قیمت ورق وارداتی در ترکیه-30/07/1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-30/07/1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
بهبود تولید فولاد خام دنیا در سال جاری-30/07/1392 ۳۰ مهر ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن به روایت شاخص ها-29/07/1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در آلمان-29/07/1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
چه خبر از بازارهای قراضه جهان-29/07/1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه چین در ثبات-29/07/1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در سکوت-29/07/1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
میلگرد شمال اروپا رو به پایین-29/07/1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق شمال اروپا نزولی-29/07/1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق چین در رکود-29/07/1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در تنگنا-29/07/1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
تولید فولاد چین در ماه سپتامبر صعودی-29/07/1392 ۲۹ مهر ۱۳۹۲
افزایش واردات قراضه به اوکراین-28/07/1392 ۲۸ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-28/07/1392 ۲۸ مهر ۱۳۹۲
افزایش واردات ورق به ایتالیا-28/07/1392 ۲۸ مهر ۱۳۹۲
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر واردات قراضه در سطح جهان-28/07/1392 ۲۸ مهر ۱۳۹۲
تولید فولاد اوکراین رو به کاهش-28/07/1392 ۲۸ مهر ۱۳۹۲
نگاهی به بازارهای فولاد جهان در هفته گذشته-28/07/1392 ۲۸ مهر ۱۳۹۲
چه خبر ار بازار واردات ورق در اروپا-28/07/1392 ۲۸ مهر ۱۳۹۲
بازار واردات ورق ایران در سکوت-28/07/1392 ۲۸ مهر ۱۳۹۲
بازار فولاد دنیا رو به بهبود!! -28/07/1392 ۲۸ مهر ۱۳۹۲
دولت چین به دنبال کاهش ظرفیت تولید فولاد-28/07/1392 ۲۸ مهر ۱۳۹۲
تولید سنگ آهن جهان رو به بالا-27/07/1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن صعودی-27/07/1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه امریکا در تایوان-27/07/1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -27/07/1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
مقاطع صادراتی سی آی اس در انتظار-27/07/1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 42 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
بازار صادرات میلگرد چین -27/07/1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
مصرف میلگرد در امریکا رو به بهبود-27/07/1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق چین در سکوت-27/07/1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق تخت در امریکا-27/07/1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
کاهش جزیی تولید فولاد در چین-27/07/1392 ۲۷ مهر ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن یکی از غول های معدنی -25/07/1392 ۲۵ مهر ۱۳۹۲
امید به افزایش قیمت قراضه در امریکا -25/07/1392 ۲۵ مهر ۱۳۹۲
فاصله زیاد تقاضای فولاد در اروپا با روزهای اوج-25/07/1392 ۲۵ مهر ۱۳۹۲
افزایش امید امریکایی ها به رشد قیمت فولاد-25/07/1392 ۲۵ مهر ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد در امریکا-25/07/1392 ۲۵ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در کف-25/07/1392 ۲۵ مهر ۱۳۹۲
افزایش قدرت بازار واردات ورق در امریکا-25/07/1392 ۲۵ مهر ۱۳۹۲
افت قیمت مقاطع در ایتالیا-25/07/1392 ۲۵ مهر ۱۳۹۲
تولید فولاد چین همچنان رو به بالا-25/07/1392 ۲۵ مهر ۱۳۹۲
ثبات نسبی صادرات و واردات فولاد در سطح جهان-25/07/1392 ۲۵ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-23/07/1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در امریکا-23/07/1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین بی حرکت-23/07/1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق چین-23/07/1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه چین در ثبات-23/07/1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
بازار فولاد اروپا در چه حال است-23/07/1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد جنوب اروپا در سکوت-23/07/1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
چه خبر از بازارهای قراضه -23/07/1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
کاهش چشمگیر صادرات فولاد چین-23/07/1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
ظرفیت تولید فولاد چین همچنان صعودی-23/07/1392 ۲۳ مهر ۱۳۹۲
افت صادرات سنگ آهن برزیل به چین-22/07/1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن چین رو به بهبود-22/07/1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
کاهش قیمت چدن سی آی اس -22/07/1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
قراضه صادراتی غرب امریکا صعودی-22/07/1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
عدم تمایل کره به خرید قراضه از ژاپن-22/07/1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
کاهش قیمت مقاطع صادراتی چین-22/07/1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در ثبات نسبی -22/07/1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
بازار صادرات ورق سی آی اس -22/07/1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
مازاد ظرفیت تولید فولاد در چین-22/07/1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
افزایش قدرت محموله های وارداتی در بازار ورق امریکا-22/07/1392 ۲۲ مهر ۱۳۹۲
تاثیر تداوم تعطیلی دولت امریکا بر صنعت فولاد این کشور-21/07/1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
تقاضای فولاد روسیه رو به بالا-21/07/1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
چشم انداز بازار سنگ آهن روشن تر از گذشته-21/07/1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
صادرات سنگ آهن هند همچنان نزولی -21/07/1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
ثبات قیمت قراضه امریکا-21/07/1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
ثبات بازار ورق صادراتی چین -21/07/1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس فعلا در ثبات -21/07/1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا -21/07/1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق جهان عرب منتظر اتمام تعطیلات -21/07/1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
ثبات قیمت ورق بائو استیل چین-21/07/1392 ۲۱ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه چین در رکود-20/07/1392 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
بهبود جزیی در بازار بیلت سی آی اس-20/07/1392 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در آلمان-20/07/1392 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
نگاهی به چشم انداز بازارهای فولاد دنیا-20/07/1392 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
بازار صادرات میلگرد چین نزولی-20/07/1392 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد – گزارش هفته 41 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه-20/07/1392 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
میلگرد شمال اروپا در ثبات -20/07/1392 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
افت جزیی قیمت ورق در شمال اروپا-20/07/1392 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
ورق تخت امریکا در ثبات-20/07/1392 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق چین -20/07/1392 ۲۰ مهر ۱۳۹۲
افزایش صادرات قراضه ژاپن-18/07/1392 ۱۸ مهر ۱۳۹۲
کاهش واردات قراضه به ترکیه-18/07/1392 ۱۸ مهر ۱۳۹۲
افت جزیی موجودی سنگ آهن در چین-18/07/1392 ۱۸ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا-18/07/1392 ۱۸ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در سکوت-18/07/1392 ۱۸ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد عربستان -18/07/1392 ۱۸ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در ابهام-18/07/1392 ۱۸ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق ایتالیا در ثبات-18/07/1392 ۱۸ مهر ۱۳۹۲
افزایش قیمت خرید قراضه در ترکیه-17/07/1392 ۱۷ مهر ۱۳۹۲
ثبات قیمت ورق سی آی اس در ترکیه-17/07/1392 ۱۷ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در ثبات-17/07/1392 ۱۷ مهر ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی ترکیه رو به بهبود-17/07/1392 ۱۷ مهر ۱۳۹۲
ورق سرد چین رو به کاهش-17/07/1392 ۱۷ مهر ۱۳۹۲
رشد قیمت بیلت سی آی اس -17/07/1392 ۱۷ مهر ۱۳۹۲
کاهش امید به رشد تقاضای فولاد در اروپا-17/07/1392 ۱۷ مهر ۱۳۹۲
رشد قیمت قراضه در غرب امریکا-16/07/1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا در ثبات-16/07/1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
مصرف فولاد در چین آرام تر می شود-16/07/1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
تقاضای فولاد منطقه منا رو به بهبود-16/07/1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-16/07/1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
افزایش قیمت خرید قراضه در ژاپن-16/07/1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس در انتظار-16/07/1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
بازار واردات بیلت آسیا در رکود-16/07/1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
چین نیازی به واردات فولاد ندارد-16/07/1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه منتظر نیمه دوم اکتبر-16/07/1392 ۱۶ مهر ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در هفته ای که گذشت-15/07/1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
افزایش خرید قراضه وارداتی در ترکیه-15/07/1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
قراضه ژاپن در کره بدون خریدار-15/07/1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
کاهش صادرات فولاد ترکیه در 9 ماه نخست سال-15/07/1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه-15/07/1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
ایتالیایی ها منتظر کاهش قیمت قراضه-15/07/1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
عرضه کنندگان بیلت سی آی اس به دنبال ثبات-15/07/1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی جنوب اروپا تحت فشار-15/07/1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق شمال اروپا-15/07/1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-15/07/1392 ۱۵ مهر ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه -14/07/1392 ۱۴ مهر ۱۳۹۲
تعرفه صادرات سنگ آهن هند تغییر نمی کند-14/07/1392 ۱۴ مهر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در ثبات -14/07/1392 ۱۴ مهر ۱۳۹۲
رونق بازار خودرو امریکا و تاثیر آن بر بازار قراضه-14/07/1392 ۱۴ مهر ۱۳۹۲
مصرف کننده های اصلی میلگرد دنیا در سال 2013-14/07/1392 ۱۴ مهر ۱۳۹۲
افزایش امید به بهبود بازار فولاد اروپا تا پایان سال-14/07/1392 ۱۴ مهر ۱۳۹۲
صنعت فولاد چین 5 تا 10 سال در تنگنا-14/07/1392 ۱۴ مهر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در روسیه-14/07/1392 ۱۴ مهر ۱۳۹۲
افزایش سرمایه گذاری فولادسازان چینی در بازارهای جایگزین فولاد-14/07/1392 ۱۴ مهر ۱۳۹۲
مصرف فولاد در عربستان رو به رشد-14/07/1392 ۱۴ مهر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 40 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
قیمت رقابتی بیلت سی آی اس و افزایش صادرات به ترکیه-13/07/1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
تمدید مالیات بر صادرات قراضه در مصر-13/07/1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
تولید و صادرات سنگ آهن هند در پایین ترین سطح 10 سال اخیر-13/07/1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
تولید فولاد اوکراین رو به کاهش-13/07/1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
پیش بینی کاهش تقاضای فولاد در ترکیه تا سال آینده-13/07/1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
کاهش رشد اقتصادی کشور های عضو جی سی سی -13/07/1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس منتظر کاهش قیمت-13/07/1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
ورق تخت شمال اروپا در ثبات-13/07/1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق صادراتی ترکیه در ثبات-13/07/1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
تقاضای جهانی مقاطع رو به بهبود!! -13/07/1392 ۱۳ مهر ۱۳۹۲
تغییر پیش بینی های استرالیا از بازار سنگ آهن-11/07/1392 ۱۱ مهر ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در کره -11/07/1392 ۱۱ مهر ۱۳۹۲
بهبود وضعیت بازار قراضه امریکا-11/07/1392 ۱۱ مهر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -11/07/1392 ۱۱ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد شمال اروپا در ثبات-11/07/1392 ۱۱ مهر ۱۳۹۲
رشد جزیی تجارت فولاد در سطح جهان-11/07/1392 ۱۱ مهر ۱۳۹۲
تقاضای فولاد ژاپن رو به بهبود-11/07/1392 ۱۱ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق چین نزولی -11/07/1392 ۱۱ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق لهستان در ثبات-11/07/1392 ۱۱ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه نزولی-11/07/1392 ۱۱ مهر ۱۳۹۲
نا امیدی امریکایی ها از بهبود قیمت فولاد-10/07/1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
کاهش قیمت سنگ آهن در ماه سپتامبر-10/07/1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه اروپا رو به پایین-10/07/1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در قزاقستان-10/07/1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در ثبات-10/07/1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
کاهش شدید صادرات بیلت ترکیه به ایران-10/07/1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد در ترکیه-10/07/1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق کره جنوبی-10/07/1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
بازار واردات اسلب به ترکیه در رونق-10/07/1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-10/07/1392 ۱۰ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا رو به پایین -09/07/1392 ۹ مهر ۱۳۹۲
رابطه میان افت ارزش روپیه و ممنوعیت استخراج سنگ آهن در هند-09/07/1392 ۹ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه-09/07/1392 ۹ مهر ۱۳۹۲
کاهش واردات قراضه به چین-09/07/1392 ۹ مهر ۱۳۹۲
نگاهی به بازارهای مقاطع و بیلت -09/07/1392 ۹ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-09/07/1392 ۹ مهر ۱۳۹۲
ثبات بازار ورق تخت ترکیه-09/07/1392 ۹ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق چین در تعطیلات-09/07/1392 ۹ مهر ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق در روسیه-09/07/1392 ۹ مهر ۱۳۹۲
4- افزایش قیمت ورق در امریکا-09/07/1392 ۹ مهر ۱۳۹۲
بازار واردات سنگ آهن چین در چه حال است-08/07/1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
بازار داخلی سنگ آهن چین نزولی-08/07/1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته گذشته-08/07/1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه چین در رکود-08/07/1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن-08/07/1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
صادرکنندگان میلگرد اروپا به دنبال بازار امریکا-08/07/1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
میلگرد چین همچنان رو به پایین-08/07/1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا -08/07/1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق در هفته ای که گذشته-08/07/1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه در سکوت-08/07/1392 ۸ مهر ۱۳۹۲
نمای بازار جهانی سنگ آهن-07/07/1392 ۷ مهر ۱۳۹۲
افت واردات قراضه به کره جنوبی-07/07/1392 ۷ مهر ۱۳۹۲
کاهش صادرات سنگ آهن برزیل-07/07/1392 ۷ مهر ۱۳۹۲
تولید فولاد چین همچنان صعودی -07/07/1392 ۷ مهر ۱۳۹۲
افزایش واردات فولاد به امریکا -07/07/1392 ۷ مهر ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس -07/07/1392 ۷ مهر ۱۳۹۲
افت قیمت ورق تخت در چین-07/07/1392 ۷ مهر ۱۳۹۲
ورق گرم چین نزولی-07/07/1392 ۷ مهر ۱۳۹۲
افزایش فشار بازار واردات ورق بر بازار داخلی در اروپا-07/07/1392 ۷ مهر ۱۳۹۲
پتانسیل بالای مصرف در بازار ورق پوششی سی آی اس -07/07/1392 ۷ مهر ۱۳۹۲
قیمت سنگ آهن بالای 100 دلار باقی می ماند-06/07/1392 ۶ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا رو به پایین-06/07/1392 ۶ مهر ۱۳۹۲
بیلت سی آی اس در ثبات نسبی-06/07/1392 ۶ مهر ۱۳۹۲
کاهش صادرات بیلت تولید کننده اوکراینی-06/07/1392 ۶ مهر ۱۳۹۲
میلگرد چین در سرازیری-06/07/1392 ۶ مهر ۱۳۹۲
بازار مقاطع ایتالیا-06/07/1392 ۶ مهر ۱۳۹۲
رشد جزیی قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-06/07/1392 ۶ مهر ۱۳۹۲
ورق امریکا در ثبات-06/07/1392 ۶ مهر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد – گزارش هفته 39 ۶ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق صادراتی چین در رکود-06/07/1392 ۶ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه-06/07/1392 ۶ مهر ۱۳۹۲
کاهش صادرات و افزایش واردات فولاد به حوزه یورو-04/07/1392 ۴ مهر ۱۳۹۲
افت قیمت خرید قراضه در ترکیه-04/07/1392 ۴ مهر ۱۳۹۲
بازار فولاد جنوب شرق آسیا در رکود-04/07/1392 ۴ مهر ۱۳۹۲
قیمت فعلی قراضه در پایین ترین سطح ممکن-04/07/1392 ۴ مهر ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در ترکیه-04/07/1392 ۴ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد کره در سکوت-04/07/1392 ۴ مهر ۱۳۹۲
میلگرد لهستان رو به بالا-04/07/1392 ۴ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه رو به پایین-04/07/1392 ۴ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد امارات-04/07/1392 ۴ مهر ۱۳۹۲
افزایش چشمگیر قیمت اسلب در آسیا-04/07/1392 ۴ مهر ۱۳۹۲
امید بیشتر امریکایی ها به رشد قیمت فولاد-03/07/1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
بازار فولاد چین تحت فشار-03/07/1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
کاهش موجودی سنگ آهن در بنادر چین-03/07/1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین رو به پایین -03/07/1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا در ثبات نسبی-03/07/1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
روسیه: تولید کننده بیلت به دنبال راه اندازی خط تولید مقاطع -03/07/1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس-03/07/1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
بهبود جزیی در بازار ورق چین-03/07/1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق تخت شمال اروپا -03/07/1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-03/07/1392 ۳ مهر ۱۳۹۲
نگاهی به بازارهای فولاد دنیا در هفته گذشته -02/07/1392 ۲ مهر ۱۳۹۲
بهبود تولید فولاد در امریکا-02/07/1392 ۲ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه آلمان-02/07/1392 ۲ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد روسیه در رونق-02/07/1392 ۲ مهر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین در ثبات -02/07/1392 ۲ مهر ۱۳۹۲
بازار صادرات ورق سی آی اس در ثبات نسبی-02/07/1392 ۲ مهر ۱۳۹۲
بیش از نیمی از تولید فولاد جهان در دست چین-02/07/1392 ۲ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق ایتالیا در ابهام-02/07/1392 ۲ مهر ۱۳۹۲
رشد جزیی قیمت ورق سرد شمال اروپا-02/07/1392 ۲ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-02/07/1392 ۲ مهر ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در هفته ای که گذشت-01/07/1392 ۱ مهر ۱۳۹۲
بازار قراضه در چه حال است-01/07/1392 ۱ مهر ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در ژاپن-01/07/1392 ۱ مهر ۱۳۹۲
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-01/07/1392 ۱ مهر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در ثبات-01/07/1392 ۱ مهر ۱۳۹۲
بهبود موقت بازار میلگرد اروپا-01/07/1392 ۱ مهر ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی چین نزولی-01/07/1392 ۱ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق چین رو به پایین-01/07/1392 ۱ مهر ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه-01/07/1392 ۱ مهر ۱۳۹۲
رشد قیمت در بازار واردات ورق در امریکا-01/07/1392 ۱ مهر ۱۳۹۲