۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1392

عنوانتاریخ انتشار
بازار میلگرد امریکا در انتظار -01/05/1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲
سهم روسیه از مازاد عرضه فولاد در جهان -01/05/1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲
رشد تولید فولاد جهان در ماه ژوئن-01/05/1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲
کاهش خرید ترک ها در بازار قراضه -01/05/1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین -01/05/1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه آلمان در ثبات نسبی-01/05/1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-01/05/1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲
بازار ورق چین-01/05/1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس به دنبال افزایش قیمت-01/05/1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس -01/05/1392 ۱ مرداد ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در هفته گذشته-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل به چین-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته گذشته-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد در چین-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد جنوب اروپا-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا به دنبال افزایش قیمت-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق چین-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار اسلب سی آی اس صعودی-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد جهان نگران افزایش واردات فولاد ارزان -30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
اقتصاد چین وابسته به سیاست-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد اروپا از نگاه یوروفر-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
بازار صادرات فولاد سی آی اس -30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد ژاپن در ماه گذشته-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
کمبود تقاضا اجازه بهبود به بازار های فولاد نمی دهد-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
افزایش عرضه فولاد در امریکا-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
احتمال کاهش مصرف فولاد در صنعت خودرو-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا-29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه رومانی در انتظار بهبود -29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
رکود بازار میلگرد کره جنوبی-29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
بهبود قیمت میلگرد در چین-29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا -29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
کاهش صادرات ورق سی آی اس -29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
آخرین خبر ها از بازار ورق چین -29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
ورق گرم ترکیه رو به بالا-29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق در اروپا-29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 29 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد چین و چالش ماندگاری به نام مازاد عرضه-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
افزایش تولید سنگ آهن شرکت بی اچ پی بیلیتون -27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا در سکوت-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
ثبات بازار واردات قراضه در ترکیه-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین -27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
تداوم رشد قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه -27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد چین -27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی ترکیه-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق گرم وارداتی در امارات-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق شمال اروپا-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
اختلال در پروژه های جدید فولادی عربستان به دلیل کمبود گاز و برق-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه اوکراین رو به بالا-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
بازار واردات بیلت در جنوب شرق آسیا-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در ثبات-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
افزایش امید به بهبود تقاضای فولاد -26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
مشارکت چین در راه اندازی خطوط فولاد در ایران-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در چین-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد در شمال اروپا-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق گرم چین در ثبات-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
ورق سرد صادراتی چین صعودی-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
ناآرامی های مصر و تاثیر آن بر بازار فولاد-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
افزایش نرخ بهره وری صنعت فولاد امریکا-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد چین در ماه گذشته -25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین همچنان صعودی-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
افزایش امید در بازار ورق ترکیه-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق گرم صادراتی چین-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
بهبود بازار سنگ آهن-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
کاهش واردات قراضه به امریکا -24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه چین در ثبات-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق تخت در امریکا -24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین صعودی-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت دریای سیاه رو به بالا-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق در هفته گذشته -24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بهبود بازار ورق چین-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در ژاپن- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا - 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
نشانه هایی از امید در بازار های فولاد جهان - 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
تداوم کاهش مصرف فولاد در اسپانیا- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
استفاده از سازه های فلزی و نگرانی از کاهش تقاضای میلگرد در ژاپن- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
کاهش صادرات قراضه روسیه - 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
تولید فولاد اوکراین رو به بالا- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
تاخیر در برنامه های توسعه معادن در استرالیا- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
روند بازار ورق امریکا در ابهام - 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق تخت در امریکا- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
بازار های جهانی کمی امیدوار-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در برخی نقاط روسیه-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
ثبات قیمت قراضه در آلمان-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی چین صعودی ولی بدون خریدار-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
بهبود قیمت میلگرد در اسپانیا-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق چین -22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق صادراتی چین رو به بالا -22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق صادراتی سی آی اس -22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 28 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق تخت اروپا در رکود تابستانی-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
نگاهی به اوضاع بازار فولاد از دید خریداران امریکایی-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
افزایش امید به بهبود قیمت فولاد در اروپا-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
کاهش جزیی تولید فولاد در آلمان-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
۱ ۲ ۳
۲۷۰ مورد، صفحه ۱ از ۳