۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار تیر 1392

عنوانتاریخ انتشار
بازار سنگ آهن در هفته گذشته-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل به چین-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته گذشته-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد در چین-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد جنوب اروپا-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا به دنبال افزایش قیمت-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق چین-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار اسلب سی آی اس صعودی-31/04/1392 ۳۱ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد جهان نگران افزایش واردات فولاد ارزان -30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
اقتصاد چین وابسته به سیاست-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد اروپا از نگاه یوروفر-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
بازار صادرات فولاد سی آی اس -30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد ژاپن در ماه گذشته-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
کمبود تقاضا اجازه بهبود به بازار های فولاد نمی دهد-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
افزایش عرضه فولاد در امریکا-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
احتمال کاهش مصرف فولاد در صنعت خودرو-30/04/1392 ۳۰ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا-29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه رومانی در انتظار بهبود -29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
رکود بازار میلگرد کره جنوبی-29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
بهبود قیمت میلگرد در چین-29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا -29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
کاهش صادرات ورق سی آی اس -29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
آخرین خبر ها از بازار ورق چین -29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
ورق گرم ترکیه رو به بالا-29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق در اروپا-29/04/1392 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 29 ۲۹ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد چین و چالش ماندگاری به نام مازاد عرضه-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
افزایش تولید سنگ آهن شرکت بی اچ پی بیلیتون -27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا در سکوت-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
ثبات بازار واردات قراضه در ترکیه-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین -27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
تداوم رشد قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه -27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد چین -27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی ترکیه-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق گرم وارداتی در امارات-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق شمال اروپا-27/04/1392 ۲۷ تیر ۱۳۹۲
اختلال در پروژه های جدید فولادی عربستان به دلیل کمبود گاز و برق-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه اوکراین رو به بالا-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
بازار واردات بیلت در جنوب شرق آسیا-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در ثبات-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
افزایش امید به بهبود تقاضای فولاد -26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
مشارکت چین در راه اندازی خطوط فولاد در ایران-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در چین-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد در شمال اروپا-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق گرم چین در ثبات-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
ورق سرد صادراتی چین صعودی-26/04/1392 ۲۶ تیر ۱۳۹۲
ناآرامی های مصر و تاثیر آن بر بازار فولاد-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
افزایش نرخ بهره وری صنعت فولاد امریکا-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد چین در ماه گذشته -25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین همچنان صعودی-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
افزایش امید در بازار ورق ترکیه-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق گرم صادراتی چین-25/04/1392 ۲۵ تیر ۱۳۹۲
بهبود بازار سنگ آهن-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
کاهش واردات قراضه به امریکا -24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه چین در ثبات-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق تخت در امریکا -24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین صعودی-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت دریای سیاه رو به بالا-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق در هفته گذشته -24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
بهبود بازار ورق چین-24/04/1392 ۲۴ تیر ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در ژاپن- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا - 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
نشانه هایی از امید در بازار های فولاد جهان - 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
تداوم کاهش مصرف فولاد در اسپانیا- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
استفاده از سازه های فلزی و نگرانی از کاهش تقاضای میلگرد در ژاپن- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
کاهش صادرات قراضه روسیه - 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
تولید فولاد اوکراین رو به بالا- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
تاخیر در برنامه های توسعه معادن در استرالیا- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
روند بازار ورق امریکا در ابهام - 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق تخت در امریکا- 23/04/1392 ۲۳ تیر ۱۳۹۲
بازار های جهانی کمی امیدوار-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در برخی نقاط روسیه-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
ثبات قیمت قراضه در آلمان-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی چین صعودی ولی بدون خریدار-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
بهبود قیمت میلگرد در اسپانیا-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق چین -22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق صادراتی چین رو به بالا -22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق صادراتی سی آی اس -22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 28 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق تخت اروپا در رکود تابستانی-22/04/1392 ۲۲ تیر ۱۳۹۲
نگاهی به اوضاع بازار فولاد از دید خریداران امریکایی-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
افزایش امید به بهبود قیمت فولاد در اروپا-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
کاهش جزیی تولید فولاد در آلمان-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
افزایش استفاده از شاخص های قیمت در بازار سنگ آهن-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
بهبود صادرات قراضه امریکا-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت مقاطع ترکیه-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت مقاطع چین در جنوب شرق آسیا-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
کاهش صادرات فولاد چین-20/04/1392 ۲۰ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت در بازار قراضه امریکا-19/04/1392 ۱۹ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت قراضه ژاپن در کره-19/04/1392 ۱۹ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه اسپانیا در ثبات-19/04/1392 ۱۹ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-19/04/1392 ۱۹ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-19/04/1392 ۱۹ تیر ۱۳۹۲
عربستان به دنبال افزایش تولید بیلت-19/04/1392 ۱۹ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق سی آی اس در ترکیه-19/04/1392 ۱۹ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق گرم چین در انتظار-19/04/1392 ۱۹ تیر ۱۳۹۲
بازار واردات ورق در امریکا -19/04/1392 ۱۹ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق سرد چین-19/04/1392 ۱۹ تیر ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در امریکا-18/04/1392 ۱۸ تیر ۱۳۹۲
افزایش واردات فولاد به ترکیه-18/04/1392 ۱۸ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-18/04/1392 ۱۸ تیر ۱۳۹۲
توقف روند صعودی در بازار میلگرد چین-18/04/1392 ۱۸ تیر ۱۳۹۲
کاهش تقاضای میلگرد در کویت-18/04/1392 ۱۸ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق در ویتنام-18/04/1392 ۱۸ تیر ۱۳۹۲
کاهش موجودی بازار و بهبود قیمت ورق گرم در چین-18/04/1392 ۱۸ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس در رونق-18/04/1392 ۱۸ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-18/04/1392 ۱۸ تیر ۱۳۹۲
تولید فولاد چین صعودی-18/04/1392 ۱۸ تیر ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در هفته گذشته میلادی-17/04/1392 ۱۷ تیر ۱۳۹۲
افزایش تولید جهانی گندله سنگ آهن-17/04/1392 ۱۷ تیر ۱۳۹۲
تاثیر منفی واردات بر بازار فولاد امریکای شمالی-17/04/1392 ۱۷ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته گذشته-17/04/1392 ۱۷ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه ایتالیا نسبتا با ثبات-17/04/1392 ۱۷ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت دریای سیاه-17/04/1392 ۱۷ تیر ۱۳۹۲
بهبود بازار میلگرد چین -17/04/1392 ۱۷ تیر ۱۳۹۲
ورق سرد ترکیه در رونق-17/04/1392 ۱۷ تیر ۱۳۹۲
بازار صادرات ورق سی آی اس در سکوت-17/04/1392 ۱۷ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق چین در ثبات-17/04/1392 ۱۷ تیر ۱۳۹۲
تقاضای فولاد در ترکیه صعودی-16/04/1392 ۱۶ تیر ۱۳۹۲
مازاد تولید، چالش بزرگ صنعت فولاد دنیا-16/04/1392 ۱۶ تیر ۱۳۹۲
تعطیلی موقت تولید معادن در بخشی از شمال چین -16/04/1392 ۱۶ تیر ۱۳۹۲
چالش های پیش روی صنعت فولاد امریکا علی رغم بهبود بازار خودرو-16/04/1392 ۱۶ تیر ۱۳۹۲
صنعت فولاد چین و مشکلی به نام مازاد عرضه -16/04/1392 ۱۶ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد چین در ماه جولای -16/04/1392 ۱۶ تیر ۱۳۹۲
کاهش سوددهی فولادسازان چینی در ماه می-16/04/1392 ۱۶ تیر ۱۳۹۲
چه خبر از بازار ورق دنیا-16/04/1392 ۱۶ تیر ۱۳۹۲
بازار مقاطع در هفته گذشته-16/04/1392 ۱۶ تیر ۱۳۹۲
مصرف فولاد روسیه رو به بهبود-16/04/1392 ۱۶ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه -15/04/1392 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در کره-15/04/1392 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
ثبات قیمت میلگرد صادراتی ترکیه علی رغم رشد قیمت قراضه-15/04/1392 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت دریای سیاه-15/04/1392 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا-15/04/1392 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد صادراتی چین-15/04/1392 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا فعلا پر رونق-15/04/1392 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 27 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه در سکوت-15/04/1392 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
بهبود اوضاع بازار داخلی ورق گرم در چین-15/04/1392 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
توقف عرضه ورق گرم صادراتی چین-15/04/1392 ۱۵ تیر ۱۳۹۲
کاهش واردات فولاد به امریکا- 13/04/1392 ۱۳ تیر ۱۳۹۲
کاهش صادرات فولاد ترکیه- 13/04/1392 ۱۳ تیر ۱۳۹۲
تقاضای فولاد در ژاپن رو به بالا- 13/04/1392 ۱۳ تیر ۱۳۹۲
افزایش موجودی سنگ آهن در بنادر چین- 13/04/1392 ۱۳ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در ترکیه- 13/04/1392 ۱۳ تیر ۱۳۹۲
بازار واردات مقاطع در جنوب شرق آسیا- 13/04/1392 ۱۳ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد در چین- 13/04/1392 ۱۳ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد جنوب اروپا- 13/04/1392 ۱۳ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق چین موقتا صعودی- 13/04/1392 ۱۳ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق گرم امارات در ثبات- 13/04/1392 ۱۳ تیر ۱۳۹۲
افزایش امید به رشد قیمت فولاد-12/04/1392 ۱۲ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد جهان نگران افزایش اختلافات تجاری-12/04/1392 ۱۲ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت در بازار سنگ آهن چین-12/04/1392 ۱۲ تیر ۱۳۹۲
افت جزیی صادرات سنگ آهن استرالیا-12/04/1392 ۱۲ تیر ۱۳۹۲
کاهش صادرات سنگ آهن برزیل-12/04/1392 ۱۲ تیر ۱۳۹۲
صادرات بیلت دریای سیاه رو به کاهش-12/04/1392 ۱۲ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس-12/04/1392 ۱۲ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد در چین-12/04/1392 ۱۲ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق سرد چین-12/04/1392 ۱۲ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق آلمان در ثبات-12/04/1392 ۱۲ تیر ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در ماه گذشته-11/04/1392 ۱۱ تیر ۱۳۹۲
رونق بازار صادرات فولاد ژاپن -11/04/1392 ۱۱ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-11/04/1392 ۱۱ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه در ثبات-11/04/1392 ۱۱ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -11/04/1392 ۱۱ تیر ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس به دنبال افزایش قیمت-11/04/1392 ۱۱ تیر ۱۳۹۲
ثبات بازار ورق عربستان-11/04/1392 ۱۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا صعودی-11/04/1392 ۱۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-11/04/1392 ۱۱ تیر ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در امریکا-11/04/1392 ۱۱ تیر ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در هفته گذشته-10/04/1392 ۱۰ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا-10/04/1392 ۱۰ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه جهان در هفته گذشته-10/04/1392 ۱۰ تیر ۱۳۹۲
چه خبر از بازار مقاطع -10/04/1392 ۱۰ تیر ۱۳۹۲
بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا-10/04/1392 ۱۰ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-10/04/1392 ۱۰ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین همچنان نزولی-10/04/1392 ۱۰ تیر ۱۳۹۲
نگاهی به بازار ورق در هفته گذشته-10/04/1392 ۱۰ تیر ۱۳۹۲
ثبات بازار واردات ورق در ترکیه-10/04/1392 ۱۰ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق تخت شمال اروپا-10/04/1392 ۱۰ تیر ۱۳۹۲
سایه سنگین افزایش عرضه بر قیمت سنگ آهن-09/04/1392 ۹ تیر ۱۳۹۲
پیش بینی افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا-09/04/1392 ۹ تیر ۱۳۹۲
تاخیر در راه اندزای خط جدید تولید ورق در امارات -09/04/1392 ۹ تیر ۱۳۹۲
عمان به فکر افزایش ظرفیت تولید فولاد-09/04/1392 ۹ تیر ۱۳۹۲
آخرین اخبار از تولید فولاد چین در سال جاری-09/04/1392 ۹ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-09/04/1392 ۹ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق گرم صادراتی در چین-09/04/1392 ۹ تیر ۱۳۹۲
ورق صادراتی سی آی اس رو به بهبود-09/04/1392 ۹ تیر ۱۳۹۲
رکود اقتصادی و عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار فولاد جهان-09/04/1392 ۹ تیر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در چین همچنان ناچیز-09/04/1392 ۹ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت ترکیه صعودی-08/04/1392 ۸ تیر ۱۳۹۲
ترکیه به دنبال بالا بردن قیمت میلگرد صادراتی-08/04/1392 ۸ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق در امریکا-08/04/1392 ۸ تیر ۱۳۹۲
بازار تیر آهن جنوب شرق آسیا-08/04/1392 ۸ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد امارات-08/04/1392 ۸ تیر ۱۳۹۲
بازار میلگرد جنوب اروپا نزولی-08/04/1392 ۸ تیر ۱۳۹۲
افزایش ظرفیت تولید سنگ آهن در چین-08/04/1392 ۸ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق جنوب اروپا رو به پایین-08/04/1392 ۸ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق چین باز هم نزولی-08/04/1392 ۸ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد چین و ناامیدی به بهبود چشمگیر -08/04/1392 ۸ تیر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 26 ۸ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه اروپا در ابهام-06/04/1392 ۶ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه در چه حال است-06/04/1392 ۶ تیر ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -06/04/1392 ۶ تیر ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد در چین به دنبال افت بازار سنگ آهن-06/04/1392 ۶ تیر ۱۳۹۲
عرضه کنندگان روس به دنبال افزایش قیمت میلگرد -06/04/1392 ۶ تیر ۱۳۹۲
بازار مقاطع شمال اروپا-06/04/1392 ۶ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق گرم چین در کره جنوبی-06/04/1392 ۶ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق گرم در ترکیه-06/04/1392 ۶ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد چین وضعیت مساعدی ندارد-06/04/1392 ۶ تیر ۱۳۹۲
تولید فولاد در آلمان رو به پایین-06/04/1392 ۶ تیر ۱۳۹۲
بهبود جزیی امید به بهبود قیمت فولاد در سطح جهان-05/04/1392 ۵ تیر ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل به چین-05/04/1392 ۵ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه آلمان-05/04/1392 ۵ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه سی آی اس-05/04/1392 ۵ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن در سکوت نسبی-05/04/1392 ۵ تیر ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد در امارات-05/04/1392 ۵ تیر ۱۳۹۲
بازار ترکیه نگران روند نزولی ارزش لیر-05/04/1392 ۵ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق چین-05/04/1392 ۵ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-05/04/1392 ۵ تیر ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد ایتالیا-05/04/1392 ۵ تیر ۱۳۹۲
کاهش تولید سنگ آهن برزیل-04/04/1392 ۴ تیر ۱۳۹۲
آیا چین دست از تلاش برای کنترل قیمت گذاری سنگ آهن برداشته است!! -04/04/1392 ۴ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه رو به بهبود-04/04/1392 ۴ تیر ۱۳۹۲
رشد قیمت بیلت دریای سیاه-04/04/1392 ۴ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت بیلت در جنوب شرق آسیا-04/04/1392 ۴ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس -04/04/1392 ۴ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق ایتالیا-04/04/1392 ۴ تیر ۱۳۹۲
کشورهای منطقه منا و لزوم توسعه اقتصاد غیر نفتی-04/04/1392 ۴ تیر ۱۳۹۲
مازاد ظرفیت تولید، چالشی بزرگ پیش روی صنعت فولاد جهان-04/04/1392 ۴ تیر ۱۳۹۲
عملکرد امیدوارانه صنعت فولاد امریکا -04/04/1392 ۴ تیر ۱۳۹۲
چه خبر از بازار سنگ آهن-02/04/1392 ۲ تیر ۱۳۹۲
واردات قراضه به کره جنوبی، کاهشی-02/04/1392 ۲ تیر ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس -02/04/1392 ۲ تیر ۱۳۹۲
بازار مقاطع چین-02/04/1392 ۲ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق تخت اروپا-02/04/1392 ۲ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق چین در انتظار رکود مجدد-02/04/1392 ۲ تیر ۱۳۹۲
رقابتی ترین فولادساز دنیا در کره جنوبی-02/04/1392 ۲ تیر ۱۳۹۲
آخرین پیش بینی موسسه مپس از بازار فولاد اروپا-02/04/1392 ۲ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد سی آی اس -02/04/1392 ۲ تیر ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در ژاپن-02/04/1392 ۲ تیر ۱۳۹۲
ظرفیت های جدید تولید سنگ آهن در راهند-01/04/1392 ۱ تیر ۱۳۹۲
روسیه به دنبال کاهش تولید فولاد در فصل سوم سال-01/04/1392 ۱ تیر ۱۳۹۲
بازار فولاد جهان در انتظار بهبود وضعیت اقتصادی-01/04/1392 ۱ تیر ۱۳۹۲
بهبود تولید فولاد جهان در ماه می به لطف کشورهای آسیایی-01/04/1392 ۱ تیر ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 25 ۱ تیر ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه-01/04/1392 ۱ تیر ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد صادراتی چین-01/04/1392 ۱ تیر ۱۳۹۲
بازار مقاطع در هفته ای که گذشت-01/04/1392 ۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق چین-01/04/1392 ۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا فعلا در ثبات-01/04/1392 ۱ تیر ۱۳۹۲
بازار ورق در یک نگاه-01/04/1392 ۱ تیر ۱۳۹۲