۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1392

عنوانتاریخ انتشار
افزایش جزیی موجودی سنگ آهن وارداتی در چین-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
خریداران قراضه در ترکیه منتظر فروش محصولات فولادی خود-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت دریای سیاه-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه نزولی-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی چین-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
بازار مقاطع صادراتی سی آی اس در ثبات-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه در ثبات -30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
تداوم رکود بازار ورق امارات-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
مازاد ظرفیت تولید و خطر شکل گیری جنگ های تجاری-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
چشم انداز صنعت فولاد اروپا همچنان منفی-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
افزایش امید به بهبود قیمت و تقاضای بهتر فولاد در امریکا-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
آخرین اخبار از آمار تولید فولاد در چین-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
ثبات قیمت میلگرد در کره علی رغم بهبود تقاضا-30/03/1392 ۳۰ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت و قراضه تحت تاثیر ناآرمی های ترکیه-29/03/1392 ۲۹ خرداد ۱۳۹۲
بازار مقاطع ایتالیا نزولی-29/03/1392 ۲۹ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق عربستان در رکود-29/03/1392 ۲۹ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-29/03/1392 ۲۹ خرداد ۱۳۹۲
صادر کنندگان چینی به دنبال افزایش قیمت ورق سرد-29/03/1392 ۲۹ خرداد ۱۳۹۲
افت نرخ ارز برزیل نسبت به دلار و تاثیر آن بر بازار سنگ آهن این کشور-29/03/1392 ۲۹ خرداد ۱۳۹۲
چشم انداز منفی در انتظار بازار سنگ آهن -28/03/1392 ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-28/03/1392 ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
افزایش حاشیه سود کارخانه ها در ماه گذشته-28/03/1392 ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
افزایش نرخ بهره روی در صنعت فولاد امریکا -28/03/1392 ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
تقاضای میلگرد در امارات رو به بهبود-28/03/1392 ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد در چین-28/03/1392 ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در انتظار-28/03/1392 ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه-28/03/1392 ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق کره جنوبی نزولی-28/03/1392 ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق گرم چین -28/03/1392 ۲۸ خرداد ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن-27/03/1392 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه آلمان نزولی-27/03/1392 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه چین در ثبات-27/03/1392 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن-27/03/1392 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
بهبود جزیی بازار بیلت دریای سیاه-27/03/1392 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-27/03/1392 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
کاهش موجودی ورق گرم چین علی رغم تعطیلی بازار-27/03/1392 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا در انتظار بهبود-27/03/1392 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
کاهش تولید بیلت و اسلب ترکیه -27/03/1392 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
کاهش واردات قراضه به ترکیه-27/03/1392 ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
کاهش قیمت زغال سنگ و افزایش فشار بر شرکت های معدنی- 26/03/1392 ۲۶ خرداد ۱۳۹۲
تولید فولاد روسیه رو به بالا- 26/03/1392 ۲۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه خاور دور- 26/03/1392 ۲۶ خرداد ۱۳۹۲
بهبود بازار سنگ آهن پس از تعطیلات در چین- 26/03/1392 ۲۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه- 26/03/1392 ۲۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس باز هم نزولی- 26/03/1392 ۲۶ خرداد ۱۳۹۲
کاهش جزیی قیمت مقاطع دریای سیاه- 26/03/1392 ۲۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار مقاطع اروپا در هفته گذشته- 26/03/1392 ۲۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا و سی آی اس در هفته گذشته- 26/03/1392 ۲۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق چین- 26/03/1392 ۲۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار فولاد جهان در چه حال است-25/03/1392 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
سهم میلگرد ترکیه از بازار واردات فولاد اروپا-25/03/1392 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا در رکود-25/03/1392 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
رکود بازار میلگرد ترکیه در امریکا-25/03/1392 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 24 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
بازار صادرات میلگرد چین در رکود-25/03/1392 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق تخت امریکا-25/03/1392 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
فرارسیدن تابستان و رکود بیشتر در بازار میلگرد جنوب اروپا-25/03/1392 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق دریای سیاه -25/03/1392 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق چین در ثبات-25/03/1392 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
افزایش مجدد قیمت ورق در امریکا-25/03/1392 ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
ثبات بازار قراضه امریکا-23/03/1392 ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه لهستان-23/03/1392 ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه-23/03/1392 ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت ترکیه همچنان نزولی-23/03/1392 ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در ثبات-23/03/1392 ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار صادرات مقاطع اروپا-23/03/1392 ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-23/03/1392 ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
کاهش قیمت ورق سی آی اس -23/03/1392 ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق جنوب شرق آسیا در رکود-23/03/1392 ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا نزولی-23/03/1392 ۲۳ خرداد ۱۳۹۲
افزایش امید به رشد قیمت فولاد در امریکا-22/03/1392 ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در مزایده صادراتی ژاپن-22/03/1392 ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
کاهش صادرات قراضه امریکا -22/03/1392 ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
باران های موسمی و رکود بازار فولاد تایلند-22/03/1392 ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا-22/03/1392 ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار مقاطع امارات رو به بهبود-22/03/1392 ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
چشم انداز صنعت فولاد اروپا همچنان منفی-22/03/1392 ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس -22/03/1392 ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-22/03/1392 ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
دو خط جدید تولید فولاد در عربستان-22/03/1392 ۲۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن-21/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار واردات قراضه در ترکیه -21/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس-21/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
کاهش قیمت ورق کارخانه بائو استیل-21/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد- گزارش هفته 23 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
رشد جزیی تولید فولاد در امریکا-21/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد آلمان در ماه گذشته-21/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بهبود بازار ساخت و ساز در ژاپن-21/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
افت قیمت مقاطع در بازار شمال اروپا-21/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
تاثیر نا آرامی ها بر بازار ورق ترکیه -21/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در ثبات-21/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن-20/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-20/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
کره ای ها در بازار قراضه ژاپن عقب نشستند-20/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه رو به پایین-20/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین باز هم نزولی شد-20/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
پافشاری فولادسازان امریکایی بر افزایش قیمت ورق -20/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
امید به توقف روند نزولی در بازار ورق اروپا -20/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
آخرین خبر ها از بازار فولاد اروپا-20/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
افزایش صادرات فولاد ترکیه در ماه می-20/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
افزایش واردات سنگ آهن به چین-19/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
می توان به بهبود بازار سنگ آهن امیدوار شد!! -19/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن نزولی-19/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس در سرازیری-19/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
تلاش صنعت فولاد جنوب شرق آسیا برای مقابله با واردات -19/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
نگرانی آلمان از جنگ تجاری چین و اروپا-19/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
افزایش واردات فولاد به امریکا-19/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
صنعت فولاد اروپا و خطر جدی مازاد تولید-19/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
صنعت فولاد چین بدون کاهش چشمگیر تولید بهتر نمی شود-19/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
کاهش صادرات و واردات فولاد به چین-19/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
ثبت رکورد جدید صادرات سنگ آهن از استرالیا-18/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه اروپا رو به پایین-18/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا رو به بهبود-18/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت جنوب اروپا-18/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
صادرات بیلت سی آی اس در ماه ژوئن با ثبات-18/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه نزولی-18/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق عربستان و امارات منتظر بهبود قبل از ماه رمضان-18/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه در سکوت مطلق-18/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-18/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
رکود مجدد بازار ورق چین پس از بهبودی موقتی-18/03/1392 ۲۱ خرداد ۱۳۹۲
اعلام برنامه کاهش تولید فولاد در چین-16/03/1392 ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
کمک بازار مسکن چین به تقاضای فولاد تا سال 2020-16/03/1392 ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
مازاد ظرفیت در چرخه توزیع فولاد اروپا-16/03/1392 ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
ثبت رکورد جدید در مصرف فولاد جهان در سال 2012-16/03/1392 ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در حداقل قیمت 8 ماه اخیر-16/03/1392 ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در ماه می-16/03/1392 ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
صنعت فولاد اروپا نیازمند کاهش ظرفیت تولید-16/03/1392 ۱۶ خرداد ۱۳۹۲
رشد تولید سنگ آهن در چین-13/03/1392 ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن : سناریوی سال های قبل تکرار می شود ؟؟-13/03/1392 ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در اوکراین-13/03/1392 ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد اروپا در چه حال است-13/03/1392 ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در امریکا-13/03/1392 ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-13/03/1392 ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا در هفته گذشته -13/03/1392 ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق چین در سکوت-13/03/1392 ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
صنعت فولاد چین در تلاش برای رهایی از رکود-13/03/1392 ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
بازار فولاد سی آی اس در نوسان-13/03/1392 ۱۳ خرداد ۱۳۹۲
اوضاع بازار سنگ آهن همچنان وخیم-12/03/1392 ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
چین خطری برای بازار مقاطع ترکیه-12/03/1392 ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد ترکیه در امریکا-12/03/1392 ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد اسپانیا -12/03/1392 ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا -12/03/1392 ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
کاهش قیمت ورق گرم در شمال اروپا-12/03/1392 ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
صادر کنندگان ورق گرم چین ناتوان در ثابت نگه داشتن قیمت ها-12/03/1392 ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
افزایش صادرات فولاد ترکیه به اتحادیه اروپا-12/03/1392 ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد آلمان در فصل نخست سال-12/03/1392 ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
صنعت فولاد چین همچنان منتظر کاهش تولید-12/03/1392 ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه روسیه در سرازیری-11/03/1392 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه نزولی -11/03/1392 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن در ثبات -11/03/1392 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -11/03/1392 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت کره در چه حال است-11/03/1392 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار صادرات میلگرد جنوب اروپا-11/03/1392 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
تداوم افت قیمت در بازار ورق ترکیه-11/03/1392 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق جنوب شرق آسیا همچنان نزولی-11/03/1392 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 22 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس -11/03/1392 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
اقتصاد جهان در رکود، قیمت فولاد نزولی-11/03/1392 ۱۱ خرداد ۱۳۹۲
افزایش موجودی سنگ آهن در بنادر چین-09/03/1392 ۹ خرداد ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در رکود -09/03/1392 ۹ خرداد ۱۳۹۲
افزایش نا امیدی اروپا نسبت به رشد قیمت فولاد-09/03/1392 ۹ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا همچنان رو به پایین-09/03/1392 ۹ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد کره جنوبی در سرازیری-09/03/1392 ۹ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق گرم چین نزولی-09/03/1392 ۹ خرداد ۱۳۹۲
ورق گالوانیزه صادراتی چین نزولی-09/03/1392 ۹ خرداد ۱۳۹۲
کاهش فعالیت بازار ورق انگلیس-09/03/1392 ۹ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق روسیه-09/03/1392 ۹ خرداد ۱۳۹۲
کاهش واردات و صادرات فولاد در امریکا-09/03/1392 ۹ خرداد ۱۳۹۲
بررسی علت کاهش واردات قراضه به ترکیه-08/03/1392 ۸ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در رکود-08/03/1392 ۸ خرداد ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس -08/03/1392 ۸ خرداد ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد ترکیه در امریکا-08/03/1392 ۸ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین همچنان رو به پایین-08/03/1392 ۸ خرداد ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق در امریکا علی رغم رکود -08/03/1392 ۸ خرداد ۱۳۹۲
رکورد جدید افت قیمت در بازار ورق ترکیه-08/03/1392 ۸ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق اسپانیا همچنان در سکوت-08/03/1392 ۸ خرداد ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در امریکا-08/03/1392 ۸ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-08/03/1392 ۸ خرداد ۱۳۹۲
مشکل کمبود قراضه در افغانستان-07/03/1392 ۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه -07/03/1392 ۷ خرداد ۱۳۹۲
بیلت دریای سیاه در سرازیری-07/03/1392 ۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت کره باز هم رو به پایین-07/03/1392 ۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین مجددا نزولی-07/03/1392 ۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق کره جنوبی-07/03/1392 ۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق چین همچنان رو به پایین-07/03/1392 ۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق تخت جنوب اروپا تحت فشار-07/03/1392 ۷ خرداد ۱۳۹۲
سهم چین از تولید جهانی فولاد همچنان رو به بالا-07/03/1392 ۷ خرداد ۱۳۹۲
کاهش اعتماد سرمایه گذاران ترک به بازار مسکن-07/03/1392 ۷ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه صادراتی ژاپن فعلا در ثبات-06/03/1392 ۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-06/03/1392 ۶ خرداد ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در چین -06/03/1392 ۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه-06/03/1392 ۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد اروپا در هفته گذشته -06/03/1392 ۶ خرداد ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد در چین-06/03/1392 ۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق روسیه در انتظار بهبود-06/03/1392 ۶ خرداد ۱۳۹۲
بهبود جزیی فعالیت بازار ورق در چین-06/03/1392 ۶ خرداد ۱۳۹۲
تداوم افت قیمت ورق چین در کره -06/03/1392 ۶ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق امارات در رکود-06/03/1392 ۶ خرداد ۱۳۹۲
افزایش صادرات فولاد اوکراین در سه ماه نخست سال-05/03/1392 ۵ خرداد ۱۳۹۲
کاهش سهم چین از بازار سنگ آهن برزیل-05/03/1392 ۵ خرداد ۱۳۹۲
موجودی سنگ آهن بنادر چین صعودی-05/03/1392 ۵ خرداد ۱۳۹۲
ثبات قیمت قراضه در امریکا-05/03/1392 ۵ خرداد ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در ژاپن-05/03/1392 ۵ خرداد ۱۳۹۲
بازار فولاد اروپا تحت فشار -05/03/1392 ۵ خرداد ۱۳۹۲
ظرفیت تولید میلگرد کویت رو به افزایش -05/03/1392 ۵ خرداد ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد ترکیه در امارات-05/03/1392 ۵ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا به دنبال افزایش قیمت -05/03/1392 ۵ خرداد ۱۳۹۲
افزایش نگرانی های نسبت به بهبود وضعیت صنعت فولاد چین-05/03/1392 ۵ خرداد ۱۳۹۲
تاثیر عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی بر بازار فولاد اروپا-04/03/1392 ۴ خرداد ۱۳۹۲
دیدگاه یوروفر نسبت به مازاد ظرفیت فولاد اروپا-04/03/1392 ۴ خرداد ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در امریکا-04/03/1392 ۴ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه-04/03/1392 ۴ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-04/03/1392 ۴ خرداد ۱۳۹۲
ترکیه به دنبال پایین آوردن قیمت بیلت سی آی اس-04/03/1392 ۴ خرداد ۱۳۹۲
بازار میلگرد شمال اروپا-04/03/1392 ۴ خرداد ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی چین رو به پایین-04/03/1392 ۴ خرداد ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد در امارات-04/03/1392 ۴ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق سرد اروپا نزولی-04/03/1392 ۴ خرداد ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 21 ۴ خرداد ۱۳۹۲
کاهش امید به رشد قیمت فولاد-02/03/1392 ۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه آلمان نزولی-02/03/1392 ۲ خرداد ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در اسپانیا-02/03/1392 ۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-02/03/1392 ۲ خرداد ۱۳۹۲
بیلت سی آی اس پایین تر از 500 دلار-02/03/1392 ۲ خرداد ۱۳۹۲
چین: اعمال مالیات های جدید برای کنترل تولید فولاد-02/03/1392 ۲ خرداد ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی اروپا نزولی-02/03/1392 ۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-02/03/1392 ۲ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق دریای سیاه رو به پایین -02/03/1392 ۲ خرداد ۱۳۹۲
کاهش قیمت اسلب در آسیا-02/03/1392 ۲ خرداد ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 20 سال 2013 ۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن باز هم رو به پایین-01/03/1392 ۱ خرداد ۱۳۹۲
از بازار قراضه امریکا چه خبر-01/03/1392 ۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه فعلا در ثبات-01/03/1392 ۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار بیلت جنوب شرق آسیا در سکوت-01/03/1392 ۱ خرداد ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در امریکا-01/03/1392 ۱ خرداد ۱۳۹۲
ثبات بازار میلگرد ایتالیا-01/03/1392 ۱ خرداد ۱۳۹۲
ورق سرد چین در سرازیری-01/03/1392 ۱ خرداد ۱۳۹۲
بازار ورق عربستان همچنان در رکود-01/03/1392 ۱ خرداد ۱۳۹۲
مازاد عرضه در بازار ورق امریکا -01/03/1392 ۱ خرداد ۱۳۹۲
ورق گرم ارزان قیمت سی آی اس در ترکیه-01/03/1392 ۱ خرداد ۱۳۹۲