۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1392

عنوانتاریخ انتشار
تولید فولاد خام اوکراین رو به بالا-31/02/1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
لزوم ایجاد هماهنگی میان افزایش ظرفیت تولید فولاد و تعطیلی خطوط فرسوده در چین ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در امریکا-31/02/1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه وارداتی به هند-31/02/1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
صادرات قراضه اوکراین در سکوت -31/02/1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش صادرات قراضه روسیه-31/02/1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش فشار بر بازار بیلت سی آی اس-31/02/1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت کره-31/02/1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
تداوم کمبود تقاضا در بازار صادرات ورق کره -31/02/1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق صادراتی چین نزولی-31/02/1392 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
قیمت سنگ آهن در کف بازار-30/02/1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه جهان در هفته گذشته-30/02/1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در امریکا-30/02/1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه چین فعلا در ثبات-30/02/1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش سرعت رشد تولید فولاد در جهان-30/02/1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت و مقاطع جهان در هفته گذشته-30/02/1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق جهان در هفته گذشته-30/02/1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس -30/02/1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق چین بازار خاور دور را راکد تر نمود-30/02/1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
تولید فولاد ایتالیا رو به پایین-30/02/1392 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش تولیدات صنعتی اروپا در ماه مارس نسبت به سال گذشته-29/02/1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار فولاد سی آی اس تحت فشار-29/02/1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
ثبت رکورد جدید در تولید فولاد خام چین-29/02/1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن همچنان در سرازیری-29/02/1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار فولاد جهان در هفته گذشته-29/02/1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
صنعت فولاد اروپا نیازمند کاهش سختگیری های زیست محیطی-29/02/1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در امریکا-29/02/1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
یوروفر به دنبال کنترل صادرات قراضه اروپا-29/02/1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
ثبات قیمت مفتول سی آی اس در منطقه منا-29/02/1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین همچنان راکد-29/02/1392 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
صنعت فولاد اروپا همچنان چشم انتظار بهبود- 28/02/1392 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار داخلی قراضه ترکیه رو به پایین- 28/02/1392 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه صادراتی ژاپن- 28/02/1392 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
از بازار بیلت سی آی اس چه خبر؟ - 28/02/1392 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
موجودی بالای بیلت در بازار بنگلادش-28/02/1392 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت جزیی قیمت در بازار میلگرد صادراتی ترکیه 28/02/1392 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش سرعت افت قیمت مفتول چین-28/02/1392 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق گرم چین همچنان در سرازیری-28/02/1392 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه همچنان نزولی-28/02/1392 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
تاکید مجدد بر مشکل مازاد ظرفیت تولید فولاد در چین-28/02/1392 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت سنگ آهن ادامه دارد-26/02/1392 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
احتمال از سر گیری صادرات سنگ آهن از ایالت گوا در هند-26/02/1392 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش موجودی سنگ آهن در بنادر چین-26/02/1392 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
قراضه امریکا نزولی-26/02/1392 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت شدید تولید صنایع در امریکا-26/02/1392 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
نگاهی به وضعیت مصرف فولاد در اروپا-26/02/1392 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد چین در ماه آوریل-26/02/1392 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت تیر آهن در جنوب شرق آسیا-26/02/1392 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق گرم صادراتی ژاپن رو به پایین -26/02/1392 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش احتمال افت قیمت فولاد در سه ماه آتی-26/02/1392 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
ثبات قیمت قراضه صادراتی ژاپن در کره-25/02/1392 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه آلمان-25/02/1392 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه در ترکیه همچنان در سرازیری-25/02/1392 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
امریکا منتظر میلگرد ارزان تر ترکیه-25/02/1392 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
رکود بازار بیلت وارداتی جنوب شرق آسیا -25/02/1392 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -25/02/1392 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین بی حرکت-25/02/1392 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه همچنان در سرازیری-25/02/1392 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق چین در کره رو به پایین-25/02/1392 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا فعلا بی حرکت-25/02/1392 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
تولید سنگ آهن در هند نزولی- 24/02/1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
تقاضای سنگ آهن در رکود- 24/02/1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه - 24/02/1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت ترکیه تحت فشار- 24/02/1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
صادرات بیلت سی آی اس رو به افزایش- 24/02/1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار مقاطع جهان در چه حال است- 24/02/1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد ترکیه در امریکا- 24/02/1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-24/02/1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت ورق در ترکیه-24/02/1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
وحشت بانک ها از بازار های فولاد جهان-24/02/1392 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در چه حال است-23/02/1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
سهم واله از بازار سنگ آهن برزیل رو به کاهش-23/02/1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار داخلی قراضه ترکیه نزولی-23/02/1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-23/02/1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا در سکوت-23/02/1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
تاثیر منفی رکود بازارهای جهان بر میلگرد اروپا-23/02/1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-23/02/1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق عربستان در رکود-23/02/1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا فعلا در ثبات-23/02/1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق جهان درهفته ای که گذشت-23/02/1392 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
دولت چین به دنبال کنترل تولید فولاد-22/02/1392 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
هند وارد کننده سنگ آهن-22/02/1392 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در آلمان-22/02/1392 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
ثروت بالای بخش معدن استرالیا -22/02/1392 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -22/02/1392 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
بیلت صادراتی کره خریدار ندارد-22/02/1392 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
نگاهی به آخرین وضعیت بازار فولاد جهان -22/02/1392 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
پیش بینی کاهش وابستگی اقتصاد چین به صنعت فولاد-21/02/1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
رشد واردات سنگ آهن به چین-21/02/1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت جزیی موجودی سنگ آهن در چین-21/02/1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش واردات قراضه به ترکیه-21/02/1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در ترکیه-21/02/1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 19سال 2013 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
صنعت فولاد ژاپن به دنبال افزایش تولید-21/02/1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه-21/02/1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
میلگرد چین نزولی-21/02/1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق چین و مشکل مازاد عرضه-21/02/1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق وارداتی شرق آسیا-21/02/1392 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق کره در رکود-19/02/1392 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش صاردات میلگرد ترکیه-19/02/1392 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا-19/02/1392 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
صادرات فولاد چین در اوج 33 ماه گذشته -19/02/1392 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
اوج تقاضای فولاد چین در سال 2030 -19/02/1392 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش امید به بهبود تقاضای فولاد -19/02/1392 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق روسیه در ثبات-19/02/1392 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق تخت وارداتی جنوب شرق آسیا در رکود-19/02/1392 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
تداوم روند نزولی در بازار ورق ترکیه-19/02/1392 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا تحت فشار-19/02/1392 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
از بازار سنگ آهن چه خبر!! -18/02/1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش فعالیت بازار فولاد آلمان-18/02/1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
مصرف پایین فولاد در بازار ترکیه-18/02/1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین -18/02/1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش صادرات قراضه امریکا-18/02/1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه ایتالیا نزولی-18/02/1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
رکود در بازار ورق سرد چین -18/02/1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بهبود صادرات ورق ترکیه-18/02/1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-18/02/1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق گرم صادراتی چین نزولی-18/02/1392 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا به چین-17/02/1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه در ثبات-17/02/1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا و تاثیر آن بر قیمت مقاطع-17/02/1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
صادرات سنگ آهن برزیل رو به بالا-17/02/1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بیلت سی آی اس باز هم نزولی-17/02/1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش مصرف قراضه در ترکیه و امریکا -17/02/1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
فعالان بازار فولاد امریکا به دنبال کاهش موجودی انبارها-17/02/1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزیش واردات فولاد به اروپا-17/02/1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-17/02/1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار چین در چه حال است-17/02/1392 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن چین همچنان رو به پایین-16/02/1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش جزیی صادرات سنگ آهن برزیل-16/02/1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-16/02/1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
تایلند دومین خریدار فولاد ژاپن -16/02/1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
مصرف فولاد اروپا همچنان نزولی -16/02/1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت جنوب شرق آسیا راکد-16/02/1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
مروری بر آخرین وضعیت بازار مقاطع جهان-16/02/1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
اختلاف شدید قیمت میلگرد ترکیه و چین-16/02/1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس -16/02/1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا همچنان در سکوت-16/02/1392 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
اقتصاد جهان در چه حال است-15/02/1392 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت در بازار سنگ آهن-15/02/1392 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
ثبات قیمت قراضه در امریکا در هفته پایانی آوریل-15/02/1392 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
تقاضای فولاد در هند مطلوب نیست-15/02/1392 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش صادرات قراضه آلمان-15/02/1392 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
مروری بر بازار ورق جهان در هفته ای که گذشت-15/02/1392 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق تخت چین -15/02/1392 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت در بازار ورق چین-15/02/1392 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
چشم انداز بازار فولاد اروپا همچنان منفی-15/02/1392 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش صادرات فولاد ترکیه-15/02/1392 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش واردات فولاد به امریکا-14/02/1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش موجودی فولاد چین برای ششمین هفته متوالی-14/02/1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
ثبات قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-14/02/1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن در سکوت-14/02/1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت در چه حال است!-14/02/1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
میلگرد چین در پایین ترین قیمت سال جاری-14/02/1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه رو به پایین-14/02/1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق صادراتی چین نزولی-14/02/1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 18 سال 2013 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-14/02/1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق ایتالیا در سکوت-14/02/1392 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
امارات به دنبال افزایش روابط تجاری با هند-12/02/1392 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش ارزش دلار امریکا و رقابت بیشتر در بازار-12/02/1392 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
صنعت فولاد امریکا تحت تاثیر سیاست های دولت چین-12/02/1392 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه فرانسه نزولی-12/02/1392 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت مقاطع در امریکا-12/02/1392 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق تخت اروپا در سکوت-12/02/1392 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق مصر در ثبات-12/02/1392 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در ایتالیا-12/02/1392 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
سه ماه پر چالش در انتظار فولادسازان چینی-12/02/1392 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
ترکیه به دنبال افزایش صادرات فولاد-12/02/1392 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت ماهانه در بازار سنگ آهن -11/02/1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا رو به پایین-11/02/1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در ثبات نسبی -11/02/1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه-11/02/1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد ایتالیا-11/02/1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه تحت فشار-11/02/1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش امید به ثبات قیمت فولاد در اروپا-11/02/1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
تداوم رکود اروپا به ضرر امریکاست-11/02/1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت اسلب وارداتی در شرق آسیا-11/02/1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-11/02/1392 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه خاور دور در نوسان-10/02/1392 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه امریکا در بازار ترکیه -10/02/1392 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه چین نزولی-10/02/1392 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار جهانی مقاطع و چالش های پیش رو-10/02/1392 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار مقاطع و بیلت جهان در هفته ای که گذشت -10/02/1392 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
میلگرد ترکیه در امارات-10/02/1392 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا و معضل مازاد عرضه-10/02/1392 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار فولاد شمال اروپا نزولی است-10/02/1392 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
جو بازار فولاد سی آی اس همچنان منفی-10/02/1392 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
تولید فولاد چین یک میلیارد تن می شود!! -10/02/1392 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-09/02/1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در هفته ای که گذشت-09/02/1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
کره جنوبی: بازار قراضه وارداتی از ژاپن در رکود-09/02/1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
پیش بینی کاهش قیمت سنگ آهن در فصل دوم سال-09/02/1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین -09/02/1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در امریکا-09/02/1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه همچنان تحت فشار-09/02/1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار مقاطع ترکیه باز هم نزولی-09/02/1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق شرق آسیا در رکود-09/02/1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش واردات فولاد به امریکا-09/02/1392 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
سنگ آهن ارزان تر از 110 دلار نمی شود!! -08/02/1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در خاور دور-08/02/1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش تمایل به خرید قراضه امریکا در ترکیه-08/02/1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در کف قیمت-08/02/1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت ترکیه -08/02/1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا در ثبات-08/02/1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در ابهام-08/02/1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
نگاهی به بازار ورق در هفته ای که گذشت-08/02/1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار مقاطع ترکیه-08/02/1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس در ثبات-08/02/1392 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن رو به پایین-07/02/1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش سهم برزیل از بازار جهانی سنگ آهن-07/02/1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-07/02/1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد ترکیه در امارات-07/02/1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار مقاطع ترکیه در ثبات-07/02/1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق چین -07/02/1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار صادرات ورق سی آی اس تحت فشار -07/02/1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
راه اندازی مرکز توزیع محصولات آرسلورمیتال در خاور میانه-07/02/1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار اسلب آسیا در رکود -07/02/1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
دشواری های فراوان در انتظار صنعت فولاد جهان -07/02/1392 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 17 سال 2013 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن رو به پایین-05/02/1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت در بازار قراضه خاور دور-05/02/1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
آخرین خبر ها از بازار قراضه ترکیه-05/02/1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت در بازار بیلت جنوب شرق آسیا-05/02/1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد امارات نزولی-05/02/1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت در بازار بیلت سی آی اس -05/02/1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد اروپا در سرازیری-05/02/1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش فعالیت بازار ورق ترکیه-05/02/1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در ثبات-05/02/1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
رکود بازار ورق سرد چین-05/02/1392 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه خاور دور-04/02/1392 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
ترکیه بزرگترین تولید کننده فولاد اروپا می گردد -04/02/1392 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
چشم انداز بازار قراضه جنوب اروپا منفی-04/02/1392 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-04/02/1392 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق عربستان در رکود-04/02/1392 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش پیش بینی ها نسبت به افت تقاضا و قیمت فولاد در سه ماه آینده-04/02/1392 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین -04/02/1392 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن استرالیا-04/02/1392 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش فعالیت در بازار میلگرد عراق -04/02/1392 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس-04/02/1392 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
محدودیت برق و خطر آن برای فولاد خلیج-03/02/1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا -03/02/1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت بیلت صادراتی کره -03/02/1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق چین همچنان در سکوت-03/02/1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق کره جنوبی در سرازیری-03/02/1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-03/02/1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
رشد تولید فولاد جهان در ماه مارس-03/02/1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد در چین-03/02/1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق امارات رو به پایین-03/02/1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در ثبات نسبی-03/02/1392 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن در چه حال است-02/02/1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
خاور میانه همچنان وارد کننده فولاد باقی می ماند-02/02/1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-02/02/1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
ثبات موجودی انبارهای فولاد در امریکا-02/02/1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
عراق به دنبال افزایش تولید فولاد کارخانه های دولتی برای کاهش وابستگی به واردات-02/02/1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار مقاطع و بیلت در هفته ای که گذشت-02/02/1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق در هفته ای که گذشت-02/02/1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
کمک اقتصادهای نوظهور به بازار جهانی با مصرف بالای فولاد-02/02/1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق گرم صادراتی چین نزولی-02/02/1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش فعالیت سرویس سنتر های فولاد در امریکا و کانادا-02/02/1392 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
قراضه صادراتی امریکا رو به پایین-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
ثبت رکورد جدید در تولید فولاد چین-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس رو به پایین-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد ترکیه و سردرگمی بازار-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس -01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
تاثیر منفی واردات بر بازار ورق اروپا -01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق سرد چین نزولی-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه در انتظار بهبود-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲