۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1392

عنوانتاریخ انتشار
افزایش قیمت ورق در کره جنوبی-01/12/1392 ۱ اسفند ۱۳۹۲
بازار ورق عربستان -01/12/1392 ۱ اسفند ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی ترکیه نزولی-01/12/1392 ۱ اسفند ۱۳۹۲
بازار قراضه جنوب اروپا در سکوت-01/12/1392 ۱ اسفند ۱۳۹۲
چشم انداز بازار سنگ آهن منفی-01/12/1392 ۱ اسفند ۱۳۹۲
رکورد جدید موجودی سنگ آهن در بنادر چین-01/12/1392 ۱ اسفند ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -01/12/1392 ۱ اسفند ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه تحت تاثیر افت قیمت قراضه-01/12/1392 ۱ اسفند ۱۳۹۲
بیشترین امید به بهبود تقاضای فولاد در امریکا-01/12/1392 ۱ اسفند ۱۳۹۲
کاهش نرخ بهره وری در صنعت فولاد امریکا-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در آسیا-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
یک ساختمان و 80 هزار تن میلگرد-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق سرد چین-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه نزولی-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در سکوت-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
صادرات فولاد ایران رونق می گیرد-29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
رشد جزیی در بازار سنگ آهن -29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل -29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات محصولات نیمه ساخته فولادی روسیه -29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
اغلب بازارهای قراضه نزولی-29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار مقاطع اروپا در رکود-29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در بازار نقدی چین-29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق چین-29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت در بازار ورق ترکیه -29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
بهبود جزیی بازار سنگ آهن-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه شرق آسیا -28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
بیلت سی آی اس در سکوت -28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
رکود بازار بیلت خاور دور-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
میلگرد ایتالیا نزولی-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
افت بازار میلگرد چین-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
روسیه به دنبال بالا بردن قیمت ورق -28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت ورق در امریکا-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد خام در چین -28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق چین-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه نزولی-27/11/1392 ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات فولاد چین در ماه گذشته-27/11/1392 ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه شرق آسیا-27/11/1392 ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا-27/11/1392 ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس در سکوت-27/11/1392 ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 07 سال 2014- ( شماره 224) ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -26/11/1392 ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق چین در سکوت-26/11/1392 ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق امارات در رکود-26/11/1392 ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
یک تحلیل .......... ( شماره 02- 26 بهمن 92) ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی چین نزولی-26/11/1392 ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
کاهش رونق بیلت سی آی اس -24/11/1392 ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
میلگرد چین در ثبات-24/11/1392 ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا نزولی-24/11/1392 ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-24/11/1392 ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا در ثبات-24/11/1392 ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه آسیا در سکوت-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه نزولی -23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
ثبات بازار میلگرد چین-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
میلگرد در شمال اروپا رو به پایین-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در امریکا-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا نزولی-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت گندله سنگ آهن هند-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
امیدواری ریو تینتو به تقاضای سنگ آهن چین-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین همچنان نزولی-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
سهم 35 درصدی سنگ آهن از صادرات برزیل به چین-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
افزایش موجودی سنگ آهن در چین-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد اسپانیا در سال گذشته-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
افزایش خوش بینی ها به آینده بازار فولاد دنیا-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
خوش بینی محتاطانه بزرگترین فولاد ساز جهان به آینده بازار-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
ورود موفق فولاد خوزستان به بازار صادرات اسلب-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
رکود بازار میلگرد چین و تاثیر آن بر بازار سنگ آهن-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن نزولی-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه سی آی اس در سکوت-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
کاهش صادرات میلگرد ترکیه در سال گذشته-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق آسیا-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
کاهش صادرات فولاد ترکیه-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 6 سال 2014 – ( شماره 223) ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت بیلت صادراتی سی آی اس -19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
عرضه کنندگان میلگرد اسپانیا به دنبال سهمی از بازار امریکا-19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار واردات ورق آسه آن در ثبات-19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا-19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
چه خبر از بازار قراضه ترکیه -19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در ژاپن-19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
قراضه امریکا در تایوان در رکود-19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار واردات قراضه ترکیه در رکود-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه صادراتی ژاپن-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
ثبات بازار مقاطع امریکا-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق تخت امریکا صعودی-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار واردات بیلت عربستان فعال شد-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
کاهش حجم صادرات بیلت سی آی اس-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
رونق بازار میلگرد عربستان-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا به چین-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا در سکوت زمستانی-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات و واردات سنگ آهن در اوکراین-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه وارداتی در ترکیه نزولی-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
ثبات نسبی قیمت قراضه در امریکا-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات فولاد ژاپن-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق در امریکا-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
افزایش تولید چدن در چین -16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت سنگ آهن وارداتی در آلمان -16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
لغو تحریم ها و روابط تجاری ایران و فرانسه -15/11/1392 ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
رقابت جهانی و هزینه انرژی، نگرانی های اصلی فولادسازان اروپایی-15/11/1392 ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
بازار جهانی قراضه، امیدوار-15/11/1392 ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
۱ ۲
۱۹۱ مورد، صفحه ۱ از ۲