۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1392

عنوانتاریخ انتشار
کاهش نرخ بهره وری در صنعت فولاد امریکا-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در آسیا-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
یک ساختمان و 80 هزار تن میلگرد-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق سرد چین-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه نزولی-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در سکوت-30/11/1392 ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
صادرات فولاد ایران رونق می گیرد-29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
رشد جزیی در بازار سنگ آهن -29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل -29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات محصولات نیمه ساخته فولادی روسیه -29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
اغلب بازارهای قراضه نزولی-29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار مقاطع اروپا در رکود-29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در بازار نقدی چین-29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق چین-29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت در بازار ورق ترکیه -29/11/1392 ۲۹ بهمن ۱۳۹۲
بهبود جزیی بازار سنگ آهن-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه شرق آسیا -28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
بیلت سی آی اس در سکوت -28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
رکود بازار بیلت خاور دور-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
میلگرد ایتالیا نزولی-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
افت بازار میلگرد چین-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
روسیه به دنبال بالا بردن قیمت ورق -28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت ورق در امریکا-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد خام در چین -28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق چین-28/11/1392 ۲۸ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه نزولی-27/11/1392 ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات فولاد چین در ماه گذشته-27/11/1392 ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه شرق آسیا-27/11/1392 ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا-27/11/1392 ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس در سکوت-27/11/1392 ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 07 سال 2014- ( شماره 224) ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -26/11/1392 ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق چین در سکوت-26/11/1392 ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق امارات در رکود-26/11/1392 ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
یک تحلیل .......... ( شماره 02- 26 بهمن 92) ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
میلگرد صادراتی چین نزولی-26/11/1392 ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
کاهش رونق بیلت سی آی اس -24/11/1392 ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
میلگرد چین در ثبات-24/11/1392 ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا نزولی-24/11/1392 ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-24/11/1392 ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا در ثبات-24/11/1392 ۲۴ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه آسیا در سکوت-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه نزولی -23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
ثبات بازار میلگرد چین-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
میلگرد در شمال اروپا رو به پایین-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در امریکا-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا نزولی-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه-23/11/1393 ۲۳ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت گندله سنگ آهن هند-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
امیدواری ریو تینتو به تقاضای سنگ آهن چین-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین همچنان نزولی-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
سهم 35 درصدی سنگ آهن از صادرات برزیل به چین-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
افزایش موجودی سنگ آهن در چین-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد اسپانیا در سال گذشته-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
افزایش خوش بینی ها به آینده بازار فولاد دنیا-21/11/1392 ۲۱ بهمن ۱۳۹۲
خوش بینی محتاطانه بزرگترین فولاد ساز جهان به آینده بازار-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
ورود موفق فولاد خوزستان به بازار صادرات اسلب-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
رکود بازار میلگرد چین و تاثیر آن بر بازار سنگ آهن-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن نزولی-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه سی آی اس در سکوت-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
کاهش صادرات میلگرد ترکیه در سال گذشته-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق آسیا-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
کاهش صادرات فولاد ترکیه-20/11/1392 ۲۰ بهمن ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 6 سال 2014 – ( شماره 223) ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت بیلت صادراتی سی آی اس -19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
عرضه کنندگان میلگرد اسپانیا به دنبال سهمی از بازار امریکا-19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار واردات ورق آسه آن در ثبات-19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق اروپا-19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
چه خبر از بازار قراضه ترکیه -19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در ژاپن-19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
قراضه امریکا در تایوان در رکود-19/11/1392 ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار واردات قراضه ترکیه در رکود-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه صادراتی ژاپن-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
ثبات بازار مقاطع امریکا-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق تخت امریکا صعودی-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار واردات بیلت عربستان فعال شد-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
کاهش حجم صادرات بیلت سی آی اس-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
رونق بازار میلگرد عربستان-17/11/1392 ۱۷ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا به چین-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا در سکوت زمستانی-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات و واردات سنگ آهن در اوکراین-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه وارداتی در ترکیه نزولی-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
ثبات نسبی قیمت قراضه در امریکا-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات فولاد ژاپن-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق در امریکا-16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
افزایش تولید چدن در چین -16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت سنگ آهن وارداتی در آلمان -16/11/1392 ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
لغو تحریم ها و روابط تجاری ایران و فرانسه -15/11/1392 ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
رقابت جهانی و هزینه انرژی، نگرانی های اصلی فولادسازان اروپایی-15/11/1392 ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
بازار جهانی قراضه، امیدوار-15/11/1392 ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
ثبات بازار واردات میلگرد در امریکا-15/11/1392 ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-15/11/1392 ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
خوش بینی نسبی بازار فولاد آلمان به آینده-15/11/1392 ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
تاثیر اقتصادهای نوظهور بر وضعیت اقتصادی دنیا-14/11/1392 ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
رونق بازار خودرو و تاثیر آن بر بازارهای فولاد-14/11/1392 ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
تولید فولاد چین بالا می رود-14/11/1392 ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
تولید فولاد ترکیه رو به بهبود-14/11/1392 ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در ژاپن-14/11/1392 ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
یک تحلیل ........... ( شماره 01- 13 بهمن 92) ۱۳ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه در سکوت-12/11/1392 ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن سال نو چینی را نزولی آغاز می کند-12/11/1392 ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
کاهش فروش بیلت عرضه کننده روس-12/11/1392 ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
تولید فولاد امریکا بالا می رود-12/11/1392 ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق تخت در امریکا-12/11/1392 ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
رشد قیمت ورق صادراتی هند-12/11/1392 ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد صادراتی جنوب اروپا-12/11/1392 ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 05 سال 2014- (شماره 222) ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه تحت تاثیر نوسان نرخ ارز-12/11/1392 ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق امارات -12/11/1392 ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
نگاهی به بازارهای فولاد دنیا-12/11/1392 ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
فولاد همچنان حرف اول را در بازار خودروسازی می زند-10/11/1392 ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
کاهش واردات چدن به ترکیه-10/11/1392 ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -10/11/1392 ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
ورق تخت صادراتی چین رو به بالا-10/11/1392 ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
سنگ آهن هند در چین نزولی-10/11/1392 ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
ثبات قیمت میلگرد در ژاپن-10/11/1392 ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
کاهش واردات فولاد به امریکا-10/11/1392 ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار واردات ورق ترکیه در سکوت-10/11/1392 ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن چین در تعطیلات- 09/11/1392 ۹ بهمن ۱۳۹۲
کاهش واردات قراضه به چین- 09/11/1392 ۹ بهمن ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در امریکا- 09/11/1392 ۹ بهمن ۱۳۹۲
امیدواری فولادساز کره ای به بهبود فروش فولاد- 09/11/1392 ۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه ترکیه تحت تاثیر نرخ ارز- 09/11/1392 ۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین- 09/11/1392 ۹ بهمن ۱۳۹۲
ده فولادساز برتر دنیا در سال 2013- 09/11/1392 ۹ بهمن ۱۳۹۲
آهن اسفنجی به دنبال جایگاه جدید در بازار مواد اولیه فولادسازی- 09/11/1392 ۹ بهمن ۱۳۹۲
بازار صادرات فولاد ترکیه در رکود- 08/11/1392 ۸ بهمن ۱۳۹۲
اعمال تعرفه 5 درصدی بر صادرات گندله سنگ آهن هند- 08/11/1392 ۸ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در تایوان- 08/11/1392 ۸ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 08/11/1392 ۸ بهمن ۱۳۹۲
کاهش صادرات فولاد اروپا در سال گذشته- 08/11/1392 ۸ بهمن ۱۳۹۲
تولید فولاد اوکراین رو به کاهش- 08/11/1392 ۸ بهمن ۱۳۹۲
ورق صادراتی چین فعلا باثبات- 08/11/1392 ۸ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات فولاد ‍ژاپن در سال گذشته- 08/11/1392 ۸ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در چین- 08/11/1392 ۸ بهمن ۱۳۹۲
کاهش تولید ورق در روسیه- 08/11/1392 ۸ بهمن ۱۳۹۲
چین به دنبال افزایش سرمایه گذاری خارجی در معادن سنگ آهن-07/11/1392 ۷ بهمن ۱۳۹۲
کاهش واردات قراضه به کره جنوبی-07/11/1392 ۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار فولاد تایوان-07/11/1392 ۷ بهمن ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه وارداتی در هند-07/11/1392 ۷ بهمن ۱۳۹۲
صنعت فولاد چین از برنامه کاهش ظرفیت تولید خود جلوتر است-07/11/1392 ۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین نزولی-07/11/1392 ۷ بهمن ۱۳۹۲
افزایش موجودی میلگرد در بازار کره-07/11/1392 ۷ بهمن ۱۳۹۲
افزایش تولید میلگرد چین-07/11/1392 ۷ بهمن ۱۳۹۲
بازار فولاد اروپا امیدوار-06/11/1392 ۶ بهمن ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق در چین-06/11/1392 ۶ بهمن ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد خام دنیا در سالی که گذشت-05/11/1392 ۵ بهمن ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن نزولی-05/11/1392 ۵ بهمن ۱۳۹۲
بازار بیلت ترکیه-05/11/1392 ۵ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن نزولی-05/11/1392 ۵ بهمن ۱۳۹۲
افت قیمت در بازار بیلت سی آی اس -05/11/1392 ۵ بهمن ۱۳۹۲
بازار مفتول چین در تعطیلات-05/11/1392 ۵ بهمن ۱۳۹۲
کاهش صادرات ورق قزاقستان-05/11/1392 ۵ بهمن ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق تخت در امریکا-05/11/1392 ۵ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق چین-05/11/1392 ۵ بهمن ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 4 سال 2014- ( شماره 222) ۵ بهمن ۱۳۹۲
بازار فولاد اروپا فعلا در آرامش-03/11/1392 ۳ بهمن ۱۳۹۲
چشم انداز قیمت سنگ آهن منفی-03/11/1392 ۳ بهمن ۱۳۹۲
میلگرد چین نزولی-03/11/1392 ۳ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه صادراتی ژاپن-03/11/1392 ۳ بهمن ۱۳۹۲
بازار صادرات مفتول آسیا -03/11/1392 ۳ بهمن ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس -03/11/1392 ۳ بهمن ۱۳۹۲
خط تولید جدید ورق در ترکیه-03/11/1392 ۳ بهمن ۱۳۹۲
ورق گرم وارداتی در امارات صعودی-03/11/1392 ۳ بهمن ۱۳۹۲
رکود بازار سنگ آهن موقتی است! -02/11/1392 ۲ بهمن ۱۳۹۲
کاهش صادرات قراضه اروپا-02/11/1392 ۲ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن -02/11/1392 ۲ بهمن ۱۳۹۲
بازار قراضه تایوان نزولی-02/11/1392 ۲ بهمن ۱۳۹۲
بهبود جزیی قیمت میلگرد در چین-02/11/1392 ۲ بهمن ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد در امریکا-02/11/1392 ۲ بهمن ۱۳۹۲
ثبات قیمت مقاطع در ژاپن-02/11/1392 ۲ بهمن ۱۳۹۲
تیر آهن در کره جنوبی صعودی-02/11/1392 ۲ بهمن ۱۳۹۲
کاهش صادرات محصولات نیمه تمام فولادی روسیه-02/11/1392 ۲ بهمن ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در ترکیه-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات ورق گرم ترکیه-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
رشد تولید فولاد در امریکا-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
نقش بازار قراضه در اقتصاد امریکا-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین نزولی-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
خوش بینی صندوق بین المللی پول نسبت به رشد اقتصادی جهان-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
بهبود جزیی تولید فولاد چین در ژانویه-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در قزاقستان-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲