۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1392

عنوانتاریخ انتشار
کاهش قیمت قراضه در ترکیه-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
افزایش صادرات ورق گرم ترکیه-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
رشد تولید فولاد در امریکا-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
نقش بازار قراضه در اقتصاد امریکا-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین نزولی-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
خوش بینی صندوق بین المللی پول نسبت به رشد اقتصادی جهان-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
بهبود جزیی تولید فولاد چین در ژانویه-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در قزاقستان-01/11/1392 ۱ بهمن ۱۳۹۲
صادرات سنگ آهن هند همچنان کاهشی-30/10/1392 ۳۰ دی ۱۳۹۲
رشد تولید سنگ آهن ریو تینتو-30/10/1392 ۳۰ دی ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن به کجا می رود؟-30/10/1392 ۳۰ دی ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در ژاپن-30/10/1392 ۳۰ دی ۱۳۹۲
رشد قیمت قراضه وارداتی در هند-30/10/1392 ۳۰ دی ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -30/10/1392 ۳۰ دی ۱۳۹۲
رکود قراضه وارداتی در تایوان -30/10/1392 ۳۰ دی ۱۳۹۲
رونق به صنعت فولاد هند باز می گردد-30/10/1392 ۳۰ دی ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد در چین-30/10/1392 ۳۰ دی ۱۳۹۲
بازار میلگرد کره نزولی-30/10/1392 ۳۰ دی ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن همچنان نزولی-28/10/1392 ۲۸ دی ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد - گزارش هفته 3 سال 2014- شماره 221 ۲۸ دی ۱۳۹۲
تقاضای فولاد ساختمانی در ژاپن صعودی-28/10/1392 ۲۸ دی ۱۳۹۲
کاهش قیمت مفتول در چین-28/10/1392 ۲۸ دی ۱۳۹۲
موجودی سنگ آهن بنادر چین صعودی-28/10/1392 ۲۸ دی ۱۳۹۲
رشد قیمت قراضه در امریکا-28/10/1392 ۲۸ دی ۱۳۹۲
بازار قراضه سی آی اس رو به پایین-28/10/1392 ۲۸ دی ۱۳۹۲
بازار واردات قراضه ترکیه-28/10/1392 ۲۸ دی ۱۳۹۲
رشد قیمت در بازار بیلت ترکیه-28/10/1392 ۲۸ دی ۱۳۹۲
افزایش قیمت ورق وارداتی در جنوب شرق آسیا-28/10/1392 ۲۸ دی ۱۳۹۲
بهبود جزیی در بازار ورق اروپا-28/10/1392 ۲۸ دی ۱۳۹۲
نقش چین از مازاد ظرفیت تولید فولاد جهان-26/10/1392 ۲۶ دی ۱۳۹۲
میلگرد چین باز هم نزولی-26/10/1392 ۲۶ دی ۱۳۹۲
بازار قراضه امریکا صعودی-26/10/1392 ۲۶ دی ۱۳۹۲
رشد قیمت تیر آهن در کره جنوبی-26/10/1392 ۲۶ دی ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس -26/10/1392 ۲۶ دی ۱۳۹۲
ترکیه به دنبال سهم بیشتری از بازار میلگرد امارات-26/10/1392 ۲۶ دی ۱۳۹۲
بازار قراضه وارداتی ترکیه فعلا متوقف-26/10/1392 ۲۶ دی ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن نزولی-25/10/1392 ۲۵ دی ۱۳۹۲
بهبود قیمت میلگرد در چین-25/10/1392 ۲۵ دی ۱۳۹۲
چشم انداز مثبت در انتظار بازارهای مقاطع جهان-25/10/1392 ۲۵ دی ۱۳۹۲
سرعت رشد تولید فولاد چین آرام می شود-25/10/1392 ۲۵ دی ۱۳۹۲
کره از ژاپن قراضه خرید-25/10/1392 ۲۵ دی ۱۳۹۲
کاهش دور از انتظار قیمت میلگرد در تایوان-25/10/1392 ۲۵ دی ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد در امریکا-25/10/1392 ۲۵ دی ۱۳۹۲
قراضه وارداتی در تایوان نزولی-24/10/1392 ۲۴ دی ۱۳۹۲
بازار خودرو جهان رو به بهبود-24/10/1392 ۲۴ دی ۱۳۹۲
کره به دنبال خرید قراضه ارزان از ژاپن-24/10/1392 ۲۴ دی ۱۳۹۲
تولید فولاد جهان رو به بهبود-24/10/1392 ۲۴ دی ۱۳۹۲
رشد جزیی تولید فولاد در امریکا-24/10/1392 ۲۴ دی ۱۳۹۲
نا امیدی فولادسازان امریکایی به آینده بازار-24/10/1392 ۲۴ دی ۱۳۹۲
ثبات قیمت قراضه وارداتی در هند-24/10/1392 ۲۴ دی ۱۳۹۲
ثبات بازار ورق شمال اروپا-24/10/1392 ۲۴ دی ۱۳۹۲
کاهش سوددهی بائو استیل چین در سال گذشته-24/10/1392 ۲۴ دی ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در چین-23/10/1392 ۲۳ دی ۱۳۹۲
بازار واردات قراضه ترکیه-23/10/1392 ۲۳ دی ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در ثبات-23/10/1392 ۲۳ دی ۱۳۹۲
چشم انداز بازار فولاد اروپا از نگاه موسسه فیچ-23/10/1392 ۲۳ دی ۱۳۹۲
مصر به دنبال افزایش خرید فولاد از ترکیه -23/10/1392 ۲۳ دی ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن نزولی-23/10/1392 ۲۳ دی ۱۳۹۲
ترکیه مخالف ادعای امریکا در مورد تجارت ناسالم فولاد سازان ترک-23/10/1392 ۲۳ دی ۱۳۹۲
بازار داخلی قراضه امریکا صعودی-23/10/1392 ۲۳ دی ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه وارداتی در تایوان-23/10/1392 ۲۳ دی ۱۳۹۲
تقاضای فولاد امریکای لاتین رو به بالا-23/10/1392 ۲۳ دی ۱۳۹۲
بازار واردات قراضه در ترکیه-22/10/1392 ۲۲ دی ۱۳۹۲
کاهش 50 درصدی صادرات سنگ آهن هند-22/10/1392 ۲۲ دی ۱۳۹۲
ثبت رکورد جدید واردات سنگ آهن به چین-22/10/1392 ۲۲ دی ۱۳۹۲
بازار ورق چین-22/10/1392 ۲۲ دی ۱۳۹۲
بازار مفتول چین نزولی-22/10/1392 ۲۲ دی ۱۳۹۲
افزایش قیمت قراضه در امریکا-21/10/1392 ۲۱ دی ۱۳۹۲
کاهش مجدد قیمت قراضه در ژاپن-21/10/1392 ۲۱ دی ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد در چین-21/10/1392 ۲۱ دی ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 02 سال 2014 ( شماره 220) ۲۱ دی ۱۳۹۲
بازار قراضه سی آی اس -21/10/1392 ۲۱ دی ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس فعلا در سکوت-21/10/1392 ۲۱ دی ۱۳۹۲
وارد کننده های بیلت در ترکیه در انتظار-21/10/1392 ۲۱ دی ۱۳۹۲
بازار مقاطع ترکیه-21/10/1392 ۲۱ دی ۱۳۹۲
خروج معادن سنگ آهن برزیل از شرایط ویژه-19/10/1392 ۱۹ دی ۱۳۹۲
رشد چشمگیر قیمت قراضه در امریکا-19/10/1392 ۱۹ دی ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در تایوان-19/10/1392 ۱۹ دی ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در هند-19/10/1392 ۱۹ دی ۱۳۹۲
بهبود بازار میلگرد چین-19/10/1392 ۱۹ دی ۱۳۹۲
نگاه مثبت موسسه مپس به آینده بازارهای فولاد دنیا -19/10/1392 ۱۹ دی ۱۳۹۲
ثبات تولید فولاد اوکراین در سال گذشته-19/10/1392 ۱۹ دی ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه-19/10/1392 ۱۹ دی ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در امریکا -19/10/1392 ۱۹ دی ۱۳۹۲
بازار واردات قراضه ترکیه فعلا در جو تعطیلات-18/10/1392 ۱۸ دی ۱۳۹۲
بنادر چین برای یک ماه تولید فولاد سنگ آهن دارند-18/10/1392 ۱۸ دی ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا-18/10/1392 ۱۸ دی ۱۳۹۲
افزایش ارزش صادرات سنگ آهن برزیل در دسامبر-18/10/1392 ۱۸ دی ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه در ژاپن-18/10/1392 ۱۸ دی ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد در چین -18/10/1392 ۱۸ دی ۱۳۹۲
افزایش واردات فولاد چین به امریکای لاتین-18/10/1392 ۱۸ دی ۱۳۹۲
کاهش قیمت ورق صادراتی ترکیه-18/10/1392 ۱۸ دی ۱۳۹۲
تولید فولاد کره جنوبی رو به بالا-18/10/1392 ۱۸ دی ۱۳۹۲
کاهش صادرات فولاد ترکیه در سال گذشته-18/10/1392 ۱۸ دی ۱۳۹۲
کاهش صادرات ورق سرد چین-16/10/1392 ۱۶ دی ۱۳۹۲
کاهش صادرات بیلت برزیل-16/10/1392 ۱۶ دی ۱۳۹۲
حدود هفت میلیون تن شمش و گندله در شرکت فولاد خوزستان تولید شد-16/10/1392 ۱۶ دی ۱۳۹۲
صادرات 380 هزار تن محصول فولادی ازاصفهان-16/10/1392 ۱۶ دی ۱۳۹۲
صادرات شمش و محصولات فولادی آزاد شد-16/10/1392 ۱۶ دی ۱۳۹۲
آیا روند رشد اقتصادی در چین ماندگار است؟؟-16/10/1392 ۱۶ دی ۱۳۹۲
۱ ۲
۱۸۱ مورد، صفحه ۱ از ۲