۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1392

عنوانتاریخ انتشار
قراضه صادراتی امریکا رو به پایین-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
ثبت رکورد جدید در تولید فولاد چین-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس رو به پایین-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
افزایش قیمت میلگرد ترکیه و سردرگمی بازار-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
کاهش قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس -01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
تاثیر منفی واردات بر بازار ورق اروپا -01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
ورق سرد چین نزولی-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه در انتظار بهبود-01/02/1392 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 16 سال 2013 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در آلمان-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار بیلت دریای سیاه نسبتا در ثبات-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
میلگرد چین همچنان نزولی-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق تخت ایتالیا در سکوت-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
تاثیر منفی واردات بر بازار ورق اروپا -31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت ورق صادراتی روسیه-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت در بازار سواپ سنگ آهن-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه صادراتی امریکا همچنان در انتظار بهبود-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در رکود-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
افزایش تمایل ترکیه به صادرات میلگرد به امارات-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد جنوب اروپا-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در رکود-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
رکود بازار سی آی اس و افزایش فشار بر بازار ورق ترکیه-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد ترکیه در سه ماه نخست سال-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
امید به بهبود قیمت فولاد در امریکا -29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
کاهش تولید و صادرات سنگ آهن شرکت های معدنی استرالیایی-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
امارات به دنبال افزایش تولید قراضه -28/01/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
رشد جزیی قیمت قراضه در روسیه-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
پاکستان استیل تولید بیلت را از سر گرفت-28/01/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت مقاطع در امریکا-28/01/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
تمایل به خرید میلگرد ترکیه در امریکا-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
افزایش صادرات بیلت ژاپن-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس در رکود-28/01/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد چین در ماه مارس-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در امریکا-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در ترکیه-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت بیلت دریای سیاه-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بیلت کره جنوبی در سرازیری-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت بیلت در ترکیه-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در چین-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق انگلیس-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق دریای سیاه رو به پایین -27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار فولاد چین نا امید از حمیات های دولتی-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
آخرین خبر ها از بازار سنگ آهن-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
رکود بازار بیلت جنوب شرق آسیا-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بیلت صادراتی سی آی اس نزولی-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بیلت صادراتی سی آی اس نزولی-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد انگلیس در سکوت-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
عدم تمایل کره به خرید ورق چین-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
افزایش رقابت در بازار ورق ترکیه -26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق ایتالیا تحت فشار-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
نقش ارز چین در آینده تجارت جهانی-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
صادرات فولاد چین رو به کاهش -24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
نگاهی به وضعیت مصرف فولاد جهان -24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن و مازاد عرضه-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد شمال اروپا در سکوت-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار جهانی مقاطع در انتظار-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد در امریکا-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق چین-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه رو به پایین-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد- گزارش هفته 15 سال 2013 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن خود را کمی بالا کشید-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
افغانستان به دنبال بهره برداری از ذخایر معدنی-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه صادراتی ژاپن -22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه امریکا در ترکیه-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
بازار بیلت در سرازیری-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق کره در سرازیری-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
میلگرد ترکیه رو به پایین-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه در رکود-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
بهبود قیمت ورق در چین-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق جنوب اروپا-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
پیش بینی ثبات تقاضای فولاد در سه ماه آینده-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد آلمان-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
فعالیت محدود آسیا در بازار قراضه امریکا-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
افزایش صادرات قراضه امریکا-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
تجار قراضه ژاپن منتظر نتیجه آخرین مزایده-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد امارات-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق عربستان نزولی-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق صادراتی چین رو به پایین-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
کاهش موجودی فولاد انبارها در ماه مارس-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
بهبود بازار های ورق تخت-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
رشد قیمت در بازار سنگ آهن -20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
کاهش واردات قراضه به ترکیه-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت بیلت سی آی اس -20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد در چین-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه در سکوت -20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق گرم شمال اروپا در کف قیمت -20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
اتحادیه اروپا نیازمند کاهش 40 میلیون تنی تولید فولاد-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس در ثبات-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت در بازار نقدی سنگ آهن -19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
۱ ۲
۱۵۸ مورد، صفحه ۱ از ۲