۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1392

عنوانتاریخ انتشار
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 16 سال 2013 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در آلمان-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار بیلت دریای سیاه نسبتا در ثبات-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
میلگرد چین همچنان نزولی-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق تخت ایتالیا در سکوت-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
تاثیر منفی واردات بر بازار ورق اروپا -31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت ورق صادراتی روسیه-31/01/1392 ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت در بازار سواپ سنگ آهن-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه صادراتی امریکا همچنان در انتظار بهبود-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در رکود-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
افزایش تمایل ترکیه به صادرات میلگرد به امارات-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد جنوب اروپا-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا در رکود-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
رکود بازار سی آی اس و افزایش فشار بر بازار ورق ترکیه-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد ترکیه در سه ماه نخست سال-29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
امید به بهبود قیمت فولاد در امریکا -29/01/1392 ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
کاهش تولید و صادرات سنگ آهن شرکت های معدنی استرالیایی-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
امارات به دنبال افزایش تولید قراضه -28/01/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
رشد جزیی قیمت قراضه در روسیه-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
پاکستان استیل تولید بیلت را از سر گرفت-28/01/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت مقاطع در امریکا-28/01/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
تمایل به خرید میلگرد ترکیه در امریکا-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
افزایش صادرات بیلت ژاپن-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس در رکود-28/01/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد چین در ماه مارس-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
افزایش تولید فولاد در امریکا-28/02/1392 ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در ترکیه-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت بیلت دریای سیاه-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بیلت کره جنوبی در سرازیری-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت بیلت در ترکیه-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت میلگرد در چین-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق انگلیس-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق دریای سیاه رو به پایین -27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار فولاد چین نا امید از حمیات های دولتی-27/01/1392 ۲۷ فروردین ۱۳۹۲
آخرین خبر ها از بازار سنگ آهن-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
رکود بازار بیلت جنوب شرق آسیا-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بیلت صادراتی سی آی اس نزولی-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بیلت صادراتی سی آی اس نزولی-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد انگلیس در سکوت-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
عدم تمایل کره به خرید ورق چین-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
افزایش رقابت در بازار ورق ترکیه -26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق ایتالیا تحت فشار-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق امریکا-26/01/1392 ۲۶ فروردین ۱۳۹۲
نقش ارز چین در آینده تجارت جهانی-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
صادرات فولاد چین رو به کاهش -24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
نگاهی به وضعیت مصرف فولاد جهان -24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن و مازاد عرضه-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد شمال اروپا در سکوت-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار جهانی مقاطع در انتظار-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد در امریکا-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق چین-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه رو به پایین-24/02/1392 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد- گزارش هفته 15 سال 2013 ۲۴ فروردین ۱۳۹۲
بازار سنگ آهن خود را کمی بالا کشید-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
افغانستان به دنبال بهره برداری از ذخایر معدنی-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت قراضه صادراتی ژاپن -22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه امریکا در ترکیه-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
بازار بیلت در سرازیری-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق کره در سرازیری-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
میلگرد ترکیه رو به پایین-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه در رکود-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
بهبود قیمت ورق در چین-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق جنوب اروپا-22/01/1392 ۲۲ فروردین ۱۳۹۲
پیش بینی ثبات تقاضای فولاد در سه ماه آینده-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد آلمان-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
فعالیت محدود آسیا در بازار قراضه امریکا-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
افزایش صادرات قراضه امریکا-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
تجار قراضه ژاپن منتظر نتیجه آخرین مزایده-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد امارات-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق عربستان نزولی-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق صادراتی چین رو به پایین-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
کاهش موجودی فولاد انبارها در ماه مارس-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
بهبود بازار های ورق تخت-21/01/1392 ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
رشد قیمت در بازار سنگ آهن -20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
کاهش واردات قراضه به ترکیه-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه به روایت شاخص ها-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت بیلت سی آی اس -20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
رشد قیمت میلگرد در چین-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه در سکوت -20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق گرم شمال اروپا در کف قیمت -20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
اتحادیه اروپا نیازمند کاهش 40 میلیون تنی تولید فولاد-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق سی آی اس در ثبات-20/01/1392 ۲۰ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت در بازار نقدی سنگ آهن -19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار مقاطع سی آی اس -19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
بیلت وارداتی در خاور دور نزولی-19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
کاهش واردات ورق به ترکیه-19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
ایتالیا و کره بزرگترین صادر کننده های فولاد به امریکا-19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
نیمی از تولید فولاد اروپا در خطر تعطیلی-19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
برنامه تعمیرات کارخانه های چینی و تاثیر آن بر بازار -19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق امارات-19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق چین فعلا در ثبات -19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
رکود بازار واردات ورق در امریکا-19/01/1392 ۱۹ فروردین ۱۳۹۲
افزایش فعالیت معادن سنگ آهن در هند-18/01/1392 ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
رشد جزیی موجودی سنگ آهن بنادر چین-18/01/1392 ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا در ماه مارس-18/01/1392 ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
سیستم توزیع صنعت فولاد چین نیازمند تغییر-18/01/1392 ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
تقاضای فولاد آ سه آن رو به بهبود-18/01/1392 ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
نگاهی به آخرین وضعیت بازار فولاد جهان -18/01/1392 ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
تداوم زمستان در اروپا و تاثیر آن بر بازار قراضه-18/01/1392 ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
چشم انداز بازار فولاد چین از نگاه پر درآمدترین فولاد ساز این کشور-18/01/1392 ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
تجار چینی نگران الگوی فعلی عملکرد بازار فولاد -18/01/1392 ۱۸ فروردین ۱۳۹۲
از بازار سنگ آهن چه خبر!! -17/01/1392 ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه ژاپن نزولی-17/01/1392 ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار فولاد اروپا در انتظار بازگشت نوسان قیمت-17/01/1392 ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس در ثبات-17/01/1392 ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
رکود بازار چین و تعمیرات زودهنگام خطوط تولید فولاد -17/01/1392 ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
افزایش صادرات میلگرد ترکیه -17/01/1392 ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه در رکود-17/01/1392 ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد امریکا در انتظار-17/01/1392 ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
ثبات قیمت در بازار ورق ایتالیا -17/01/1392 ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
آخرین برآوردها از میزان مصرف فولاد در اروپا-17/01/1392 ۱۷ فروردین ۱۳۹۲
افزایش امید به بهبود قیمت فولاد در سطح جهان-07/01/1392 ۷ فروردین ۱۳۹۲
کاهش تولید فولاد در ترکیه-07/01/1392 ۷ فروردین ۱۳۹۲
دو دیدگاه متفاوت نسبت به آینده بازار فولاد چین-07/01/1392 ۷ فروردین ۱۳۹۲
رکود بازار آسیا قیمت قراضه امریکا را پایین آورد-07/01/1392 ۷ فروردین ۱۳۹۲
قراضه صادراتی ژاپن نزولی-07/01/1392 ۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار بیلت آسیا در سکوت-07/01/1392 ۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد ترکیه در امریکا-07/01/1392 ۷ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت میلگرد در اسپانیا-07/01/1392 ۷ فروردین ۱۳۹۲
تصحیح قیمت در بازار ورق اروپا -07/01/1392 ۷ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق چین در سرازیری-07/01/1392 ۷ فروردین ۱۳۹۲
وضعیت بازار سنگ آهن رو به وخامت-06/01/1392 ۶ فروردین ۱۳۹۲
افت قیمت قراضه در امریکا-06/01/1392 ۶ فروردین ۱۳۹۲
تداوم جو زمستانی و تاثیر آن بر بازار قراضه روسیه-06/01/1392 ۶ فروردین ۱۳۹۲
کاهش قیمت در بازار قراضه ترکیه -06/01/1392 ۶ فروردین ۱۳۹۲
بهبود تولید فولاد در امریکا-06/01/1392 ۶ فروردین ۱۳۹۲
کمک امارات به بازار صادرات میلگرد ترکیه-06/01/1392 ۶ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد چین-06/01/1392 ۶ فروردین ۱۳۹۲
ورق گرم صادراتی چین نزولی-06/01/1392 ۶ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق به روایت شاخص ها-06/01/1392 ۶ فروردین ۱۳۹۲
چشم انداز تقاضای فولاد در سطح جهان-06/01/1392 ۶ فروردین ۱۳۹۲
آخرین اخبار از بازار سنگ آهن-05/01/1392 ۵ فروردین ۱۳۹۲
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-05/01/1392 ۵ فروردین ۱۳۹۲
الگوی رشد اقتصادی چین در حال تغییر-05/01/1392 ۵ فروردین ۱۳۹۲
بازار بیلت کره در رکود-05/01/1392 ۵ فروردین ۱۳۹۲
کسری تجاری و مقررات داخلی موانع پیش روی رشد امریکا-05/01/1392 ۵ فروردین ۱۳۹۲
بازار بیلت سی آی اس-05/01/1392 ۵ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد در هفته ای که گذشت-05/01/1392 ۵ فروردین ۱۳۹۲
بازار میلگرد شمال اروپا-05/01/1392 ۵ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق چین-05/01/1392 ۵ فروردین ۱۳۹۲
بازار ورق ترکیه در سکوت-05/01/1392 ۵ فروردین ۱۳۹۲