۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1391

عنوانتاریخ انتشار
ورق صادراتی سی آی اس نزولی-01/07/1391 ۱ مهر ۱۳۹۱
روند کاهشی فعالیت ساخت و ساز در کشور های حوزه یورو آرام تر شد-01/07/1391 ۱ مهر ۱۳۹۱
قراضه امریکا رو به پایین-01/07/1391 ۱ مهر ۱۳۹۱
کاهش مصرف قراضه در چین-01/07/1391 ۱ مهر ۱۳۹۱
قراضه صادراتی ژاپن نزولی-01/07/1391 ۱ مهر ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا و تداوم روند نزولی-01/07/1391 ۱ مهر ۱۳۹۱
بازار ورق امارات و مشکل مازاد عرضه-01/07/1391 ۱ مهر ۱۳۹۱
بازار ورق چین-01/07/1391 ۱ مهر ۱۳۹۱
بازار میلگرد صادراتی ترکیه نزولی-01/07/1391 ۱ مهر ۱۳۹۱
بازار مقاطع امارات در سکوت-01/07/1391 ۱ مهر ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 38 ۱ مهر ۱۳۹۱
بازار قراضه وارداتی ترکیه در چه حال است– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
قراضه داخلی ترکیه باز هم نزولی – 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
وارد کنندگان بیلت خاور دور به دنبال روشن شدن روند بازار – 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد اسپانیا در سکوت– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
کاهش موجودی سنگ آهن وارداتی در چین– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت بیلت روسیه – 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
تولید فولاد آلمان از نگاه آخرین پیش بینی ها– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت ورق در امارات– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
روند صعودی بازار ورق چین ماندگار می ماند!! – 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
قراضه امریکا در آسیا-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
ژاپن: ثبات قیمت فولاد در ماه اکتبر -29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
رشد قیمت میلگرد صادراتی چین-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
کاهش تولید اسلب ترکیه-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق عربستان-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار واردات ورق اروپا در سکوت-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
کاهش امید به بهبود قیمت فولاد در سه ماه پیش رو-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا باز هم نزولی-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
ورق روسیه در بازار اروپا ارزان نمی شود-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
کاهش قدرت استرالیا در بخش معدن-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه در ثبات-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
تولید فولاد چین همچنان نگران کننده-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
جهان نگران فولاد ارزان قیمت چین-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه اوکراین-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
ورق تخت چین فعلا در ثبات-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد آلمان در ثبات-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
ورق سرد ترکیه در سکوت-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار فولاد جهان در یک نگاه-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق شرق آسیا-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
ترکیه به فکر مقابله با قیمت های پایین فولاد چین-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت مقاطع در امریکا-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه در رکود-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق اروپا در ثبات-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
ورق کره در خاور دور خریدار ندارد-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
ایتالیا: صادرات فولاد صعودی، واردات نزولی-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
صنعت فولاد چین و تداوم ضرردهی-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
عربستان وارد کننده نفت می شود!! -26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
استرالیا به تقاضای سنگ آهن چین امیدوار است-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
افت قمیت قراضه در امریکا-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 37 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت روسیه در خاور دور-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد ترکیه-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار مقاطع ایتالیا-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
خرید های جدید قراضه در قیمت های پایین-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
رشد قیمت ورق گرم صادراتی چین-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
خروج موقتی ترک ها از بازار قراضه -25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در ترکیه-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه جنوب اروپا-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت ترکیه-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد امارات-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت مقاطع در ترکیه-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق چین نزولی-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
توقف عرضه ورق گرم چین به کره-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت و کاهش صادرات سنگ آهن هند-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه شمال اروپا-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس در ابهام-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
مقاطع چین در جنوب شرق آسیا-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار مقاطع امریکا منتظر قیمت جدید قراضه-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا نزولی-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بهبود بازار ورق گرم چین-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امارات در رکود-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در ترکیه-21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق ایتالیا-21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
مازاد ظرفیت تولید فولاد چین در نیمه اول سال-21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن داخلی چین نزولی-21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
جوی منفی حاکم بر بازار بیلت دریای سیاه -21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در امریکا -21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
ورق تخت بازار داخلی سی آی اس در ثبات -21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
بسته جدید محرک اقتصادی چین تاثیر گذار می گردد!! -21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
تولید فولاد چین نزولی!! -21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
فولاد سازان چینی با مشکلاتی جدی مواجه اند-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس در هفته ای که گذشت-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار صادرات ترکیه آرام تر می شود-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه به روایت شاخص ها-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
قراضه ژاپن باز هم نزولی -20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت مقاطع در ترکیه -20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
سایه سرد چینی ها بر بازار ورق خاور دور -20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
۱ ۲ ۳
۲۲۵ مورد، صفحه ۱ از ۳