۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1391

عنوانتاریخ انتشار
بازار قراضه وارداتی ترکیه در چه حال است– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
قراضه داخلی ترکیه باز هم نزولی – 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
وارد کنندگان بیلت خاور دور به دنبال روشن شدن روند بازار – 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد اسپانیا در سکوت– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
کاهش موجودی سنگ آهن وارداتی در چین– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت بیلت روسیه – 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
تولید فولاد آلمان از نگاه آخرین پیش بینی ها– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت ورق در امارات– 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
روند صعودی بازار ورق چین ماندگار می ماند!! – 30/06/1391 ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
قراضه امریکا در آسیا-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
ژاپن: ثبات قیمت فولاد در ماه اکتبر -29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
رشد قیمت میلگرد صادراتی چین-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
کاهش تولید اسلب ترکیه-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق عربستان-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار واردات ورق اروپا در سکوت-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
کاهش امید به بهبود قیمت فولاد در سه ماه پیش رو-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا باز هم نزولی-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
ورق روسیه در بازار اروپا ارزان نمی شود-29/06/1391 ۲۹ شهریور ۱۳۹۱
کاهش قدرت استرالیا در بخش معدن-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه در ثبات-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
تولید فولاد چین همچنان نگران کننده-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
جهان نگران فولاد ارزان قیمت چین-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه اوکراین-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
ورق تخت چین فعلا در ثبات-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد آلمان در ثبات-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
ورق سرد ترکیه در سکوت-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا-28/06/1391 ۲۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار فولاد جهان در یک نگاه-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق شرق آسیا-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
ترکیه به فکر مقابله با قیمت های پایین فولاد چین-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت مقاطع در امریکا-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه در رکود-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق اروپا در ثبات-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
ورق کره در خاور دور خریدار ندارد-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
ایتالیا: صادرات فولاد صعودی، واردات نزولی-27/06/1391 ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
صنعت فولاد چین و تداوم ضرردهی-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
عربستان وارد کننده نفت می شود!! -26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
استرالیا به تقاضای سنگ آهن چین امیدوار است-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
افت قمیت قراضه در امریکا-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 37 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت روسیه در خاور دور-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد ترکیه-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار مقاطع ایتالیا-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
خرید های جدید قراضه در قیمت های پایین-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
رشد قیمت ورق گرم صادراتی چین-26/06/1391 ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
خروج موقتی ترک ها از بازار قراضه -25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در ترکیه-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه جنوب اروپا-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت ترکیه-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد امارات-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت مقاطع در ترکیه-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق چین نزولی-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
توقف عرضه ورق گرم چین به کره-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا-25/06/1391 ۲۵ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت و کاهش صادرات سنگ آهن هند-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه شمال اروپا-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس در ابهام-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
مقاطع چین در جنوب شرق آسیا-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار مقاطع امریکا منتظر قیمت جدید قراضه-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا نزولی-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بهبود بازار ورق گرم چین-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امارات در رکود-23/06/1391 ۲۳ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در ترکیه-21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق ایتالیا-21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
مازاد ظرفیت تولید فولاد چین در نیمه اول سال-21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن داخلی چین نزولی-21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
جوی منفی حاکم بر بازار بیلت دریای سیاه -21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در امریکا -21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
ورق تخت بازار داخلی سی آی اس در ثبات -21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
بسته جدید محرک اقتصادی چین تاثیر گذار می گردد!! -21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
تولید فولاد چین نزولی!! -21/06/1391 ۲۱ شهریور ۱۳۹۱
فولاد سازان چینی با مشکلاتی جدی مواجه اند-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس در هفته ای که گذشت-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار صادرات ترکیه آرام تر می شود-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه به روایت شاخص ها-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
قراضه ژاپن باز هم نزولی -20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت مقاطع در ترکیه -20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
سایه سرد چینی ها بر بازار ورق خاور دور -20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق ایتالیا تحت فشار -20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق گرم کره جنوبی-20/06/1391 ۲۰ شهریور ۱۳۹۱
بهبود قیمت جهانی فولاد در سال 2013-19/06/1391 ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
قیمت سنگ آهن بالا می رود!! -19/06/1391 ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
افزایش مقررات سخت گیرانه در بخش آهن و فولاد چین-19/06/1391 ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
رشد صادرات سنگ آهن استرالیا به چین-19/06/1391 ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
چشم انداز ساخت و ساز منازل مسکونی چین-19/06/1391 ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
واکنش بازار قراضه غرب امریکا به روند نزولی قیمت سنگ آهن-19/06/1391 ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق مصر نزولی-19/06/1391 ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق سی آی اس تحت تاثیر محصولات ارزان قیمت چینی-19/06/1391 ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق روسیه در ثبات-19/06/1391 ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
ورق گرم چین همچنان نزولی-19/06/1391 ۱۹ شهریور ۱۳۹۱
صادرات بیلت کره در رکود-18/06/1391 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امارات نزولی-18/06/1391 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد – گزارش هفته 36 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
قیمت قراضه در چین نزولی-18/06/1391 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق گالوانیزه چین-18/06/1391 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت دریای سیاه، کاهشی-18/06/1391 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه تحت تاثیر رکود بازار فولاد-18/06/1391 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
فولادسازان امریکایی به دنبال کاهش قیمت قراضه-18/06/1391 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق عربستان-18/06/1391 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
بیلت چین در کشورهای عرب قدرت یافت-18/06/1391 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
اجازه کاهش تولید به فولادسازان چینی داده نمی شود-18/06/1391 ۱۸ شهریور ۱۳۹۱
کاهش قیمت مجدد قراضه در ژاپن-16/06/1391 ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
قراضه دریای سیاه در ترکیه نزولی-16/06/1391 ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت و میلگرد ترکیه تحت تاثیر افت نرخ لیره-16/06/1391 ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت دریای سیاه نزولی-16/06/1391 ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
افزایش سرعت افت قیمت میلگرد در چین-16/06/1391 ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
تقاضای مقاطع در امارات هنوز در سکوت-16/06/1391 ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
ورق گرم چین همچنان در سرازیری-16/06/1391 ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
امید به ثبات تقاضا در بازار فولاد-16/06/1391 ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
تقاضای فولاد اروپا و افت 4 درصدی سال جاری-16/06/1391 ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
رشد 10 درصدی صادرات فولاد ترکیه-16/06/1391 ۱۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه داخلی ترکیه در ثبات-15/06/1391 ۱۵ شهریور ۱۳۹۱
صدور مجوز استخراج مجدد سنگ آهن در جنوب هند-15/06/1391 ۱۵ شهریور ۱۳۹۱
بیلت در بورس لندن نزولی-15/06/1391 ۱۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق اروپا در ثبات-15/06/1391 ۱۵ شهریور ۱۳۹۱
قراضه صادراتی ژاپن رو به پایین -15/06/1391 ۱۵ شهریور ۱۳۹۱
مقاطع ارزان قیمت چینی فعالان بازار خاور میانه را نگران کرد-15/06/1391 ۱۵ شهریور ۱۳۹۱
ورق گرم صادراتی چین نزولی-15/06/1391 ۱۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق جنوب شرق آسیا-15/06/1391 ۱۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه منتظر تقاضا-15/06/1391 ۱۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-15/06/1391 ۱۵ شهریور ۱۳۹۱
مقاطع صادراتی ترکیه در رکود-14/06/1391 ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
افزایش فشار ها در بازار صادرات مقاطع سی آی اس -14/06/1391 ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس در ثبات-14/06/1391 ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در هفته ای که گذشت-14/06/1391 ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-14/06/1391 ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
مازاد تولید، داستانی دنباله دار در صنعت فولاد چین-14/06/1391 ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه شرق آسیا در رکود-14/06/1391 ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
کاهش قیمت قراضه در ژاپن-14/06/1391 ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد وارداتی به امریکا رو به پایین -14/06/1391 ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
ورق سرد صادراتی چین نزولی-14/06/1391 ۱۴ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه صادراتی سی آی اس -13/06/1391 ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-13/06/1391 ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن از نگاه کارشناسان-13/06/1391 ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه جنوب اروپا فعلا در سکوت-13/06/1391 ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه رو به پایین-13/06/1391 ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
کاهش قیمت فولاد صادراتی چین و نگرانی بازار جنوب شرق آسیا-13/06/1391 ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد ایتالیا صعودی-13/06/1391 ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد امریکا رو به بالا!! -13/06/1391 ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-13/06/1391 ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
انجمن آهن و فولاد چین موافق سیاست های سختگیرانه دولت-13/06/1391 ۱۳ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا در ثبات-12/06/1391 ۱۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن نزولی ولی در انتظار بهبود-12/06/1391 ۱۲ شهریور ۱۳۹۱
کاهش قیمت اسلب وارداتی در بازار آسیا-12/06/1391 ۱۲ شهریور ۱۳۹۱
چشم انداز سه ماه آتی بازار فولاد جهان نزولی-12/06/1391 ۱۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار مقاطع شمال اروپا-12/06/1391 ۱۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-12/06/1391 ۱۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق اروپا-12/06/1391 ۱۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا -12/06/1391 ۱۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق تخت اروپا در سکوت-12/06/1391 ۱۲ شهریور ۱۳۹۱
ورق گرم صادراتی چین نزولی-12/06/1391 ۱۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
آخرین تحولات بازار قراضه آسیا -06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه از نگاه شاخص ها-06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
مفتول صادراتی سی آی اس در ثبات-06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار مقاطع ترکیه -06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق تخت امریکا در ابهام-06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق چین -06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
میلگرد کره رو به بالا-06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین -06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد ژاپن صعودی-06/06/1391 ۶ شهریور ۱۳۹۱
کاهش صادرات ورق ترکیه-05/06/1391 ۵ شهریور ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس -05/06/1391 ۵ شهریور ۱۳۹۱
کاهش تولید به بازار فولاد اروپا کمک می کند! -05/06/1391 ۵ شهریور ۱۳۹۱
چشم انداز بازار قراضه جهان در یک ماه آینده-05/06/1391 ۵ شهریور ۱۳۹۱
تولید فولاد جهان افزایش یافت-05/06/1391 ۵ شهریور ۱۳۹۱
کاهش فعالیت بازار ساخت و ساز اروپا-05/06/1391 ۵ شهریور ۱۳۹۱
از سر گیری استخراج سنگ آهن در ایالت کارناتاکای هند-05/06/1391 ۵ شهریور ۱۳۹۱
افت قیمت مقاطع چین در خاور دور -05/06/1391 ۵ شهریور ۱۳۹۱
سنگ آهن در بازار داخلی چین نزولی-05/06/1391 ۵ شهریور ۱۳۹۱
چشم انداز ضعیف اقتصادی جهان و تاثیر آن بر بازار فولاد-05/06/1391 ۵ شهریور ۱۳۹۱
کاهش قیمت ورق تخت سی آی اس-04/06/1391 ۴ شهریور ۱۳۹۱
تولید فولاد چین باز هم افزایش یافت-04/06/1391 ۴ شهریور ۱۳۹۱
روسیه عضو سازمان تجارت جهانی شد-04/06/1391 ۴ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا در ثبات نسبی-04/06/1391 ۴ شهریور ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 34 ۴ شهریور ۱۳۹۱
کاهش قیمت بیلت دریای سیاه -04/06/1391 ۴ شهریور ۱۳۹۱
افزایش قیمت مقاطع اسپانیا علی رغم رکود-04/06/1391 ۴ شهریور ۱۳۹۱
بازار بیلت جنوب شرق آسیا در انتظار ثبات-04/06/1391 ۴ شهریور ۱۳۹۱
بازار میلگرد آلمان -04/06/1391 ۴ شهریور ۱۳۹۱
مقاطع ارزان قیمت چین دردسری برای ترکیه-04/06/1391 ۴ شهریور ۱۳۹۱
ورق گرم چین در سرازیری-04/06/1391 ۴ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه آلمان رو به بهبود-02/06/1391 ۲ شهریور ۱۳۹۱
آغاز فعالیت بازار قراضه ترکیه پس از عید فطر-02/06/1391 ۲ شهریور ۱۳۹۱
رشد صادرات سنگ آهن برزیل-02/06/1391 ۲ شهریور ۱۳۹۱
قیمت ورق تخت امریکا رو به بالا-02/06/1391 ۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق صادراتی سی آی اس -02/06/1391 ۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق انگلیس -02/06/1391 ۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق وارداتی جنوب شرق آسیا-02/06/1391 ۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-02/06/1391 ۲ شهریور ۱۳۹۱
کاهش تولید فولاد در امریکا -02/06/1391 ۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار فولاد مصر هنوز در سکوت-02/06/1391 ۲ شهریور ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در رکود مداوم -01/06/1391 ۱ شهریور ۱۳۹۱
افزایش قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس -01/06/1391 ۱ شهریور ۱۳۹۱
ترکیه: خریداران قراضه امریکا به دنبال تخفیف-01/06/1391 ۱ شهریور ۱۳۹۱
رشد قیمت قراضه صادراتی امریکا در شرق آسیا-01/06/1391 ۱ شهریور ۱۳۹۱
بازار قراضه چین نزولی-01/06/1391 ۱ شهریور ۱۳۹۱
ثبات قیمت میلگرد ترکیه در امریکا-01/06/1391 ۱ شهریور ۱۳۹۱
ورق گرم چین در پایین ترین سطح 3 سال اخیر-01/06/1391 ۱ شهریور ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا همچنان پر قدرت-01/06/1391 ۱ شهریور ۱۳۹۱
خریداران اروپایی به دنبال تخفیف در بازار ورق-01/06/1391 ۱ شهریور ۱۳۹۱
ورق صادراتی چین همچنان در کساد-01/06/1391 ۱ شهریور ۱۳۹۱