۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1391

عنوانتاریخ انتشار
بازار کک چین نزولی-28/05/1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت قراضه در ژاپن بر خلاف انتظار-28/05/1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس رو به بالا-28/05/1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
بیلت چین باز هم نزولی-28/05/1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
ثبات قیمت داخلی قراضه در ترکیه-28/05/1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت بیلت در جنوب شرق آسیا-28/05/1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
خطر ورق تخت وارداتی برای بازار داخلی اروپا-28/05/1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
افزایش اختلاف قیمت داخلی و وارداتی ورق در امریکا-28/05/1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
ورق گرم صادراتی چین در سرازیری-28/05/1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
تاخیر کارخانه های چینی در کاهش جدی تولید فولاد-28/05/1391 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 33 ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت میلگرد در امارات-26/05/1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه ژاپن رو به بهبود -26/05/1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد امریکا-26/05/1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
رونق احتمالی بازار ورق امارات به لطف عربستان-26/05/1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا در ماه سپتامبر-26/05/1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
کاهش امید به بهبود بازار فولاد در اروپا-26/05/1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد ترکیه در امارات-26/05/1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق تخت اروپا در سکوت-26/05/1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
ورق گرم صادراتی چین نزولی -26/05/1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
ورق سرد ترکیه در سکوت-26/05/1391 ۲۶ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه اسپانیا رو به بالا-25/05/1391 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت چین-25/05/1391 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
بیلت سی آی اس رو به بهبود-25/05/1391 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
ممنوعیت صادرات قراضه از بنادر اوکراین ادامه دارد-25/05/1391 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
کاهش صادرات قراضه امریکا-25/05/1391 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
افت جزیی قیمت قراضه-25/05/1391 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
رشد تولید فولاد در امریکا-25/05/1391 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-25/05/1391 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق شمال اروپا-25/05/1391 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه در رکود-25/05/1391 ۲۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس در چه حال است-24/05/1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
مقاطع صادراتی سی آی اس -24/05/1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا باز هم صعودی-24/05/1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
رشد قیمت میلگرد در جنوب اروپا-24/05/1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
رشد قیمت مقاطع و بیلت در ترکیه-24/05/1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
توقف مذاکرات خرید ورق گرم ژاپن در کره-24/05/1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
رشد قیمت قراضه در غرب امریکا-24/05/1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
عدم تمایل چین به واردات قراضه-24/05/1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
وضعیت اقتصادی چین رو به بهبود!! -24/05/1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار فولاد چین در هفته ای که گذشت-24/05/1391 ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-23/05/1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه شرق آسیا-23/05/1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
قراضه وارداتی در ترکیه کمی آرام شد-23/05/1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه به روایت شاخص ها-23/05/1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-23/05/1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
بازار مقاطع شمال اروپا-23/05/1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
اروپا نگران ورق ارزان قیمت چین نیست-23/05/1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
قیمت ورق در چین باز هم نزولی-23/05/1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
بازار صادرات ورق ترکیه در سکوت-23/05/1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
ورق کره در خاور دور بدون خریدار-23/05/1391 ۲۳ مرداد ۱۳۹۱
موجودی سنگ آهن بنادر چین رو به بالا-22/05/1391 ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
چین به دنبال کنترل بیشتر قیمت سنگ آهن -22/05/1391 ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در سرازیری-22/05/1391 ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
صادرات قراضه اوکراین رو به افزایش -22/05/1391 ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
بهبود صنعت فولاد جهان زودتر از فصل چهارم سال غیر ممکن-22/05/1391 ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
تولید فولاد آلمان رو به کاهش -22/05/1391 ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه-22/05/1391 ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس-22/05/1391 ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار جهانی مقاطع در یک نگاه-22/05/1391 ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
تقاضای فولاد چین در سال 2030-22/05/1391 ۲۲ مرداد ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 32 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه انگلیس-21/05/1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
رشد قیمت قراضه در ژاپن-21/05/1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه-21/05/1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قدرت ترکیه در فروش بیلت به ایران-21/05/1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -21/05/1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت مقاطع در امریکا-21/05/1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
مفتول شمال اروپا رو به بهبود-21/05/1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
ورق گرم چین ارزان تر از بیلت دریای سیاه-21/05/1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه همچنان در رکود-21/05/1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
ورق گرم چین نزولی-21/05/1391 ۲۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه رو به بالا-19/05/1391 ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
افزایش واردات قراضه به ترکیه-19/05/1391 ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
بیلت سی آی اس رو به بهبود-19/05/1391 ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار مقاطع چین نزولی-19/05/1391 ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد اروپا-19/05/1391 ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت چین نزولی-19/05/1391 ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
مقاطع صادراتی ترکیه رو به بالا-19/05/1391 ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
نقش بازار واردات در بازار داخلی فولاد امریکا-19/05/1391 ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق چین-19/05/1391 ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق امارات-19/05/1391 ۱۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه چین نزولی-18/05/1391 ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت جنوب شرق آسیا رو به بالا-18/05/1391 ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس رو به بهبود-18/05/1391 ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار مقاطع امریکا به دنبال افزایش قیمت-18/05/1391 ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه همچنان در سکوت-18/05/1391 ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق عربستان همچنان صعودی-18/05/1391 ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
رشد تولید فولاد در امریکا-18/05/1391 ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
افزایش فشار واردات در بازار ورق تخت امریکا-18/05/1391 ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا باز هم صعودی-18/05/1391 ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
ورق گرم چین پایین ترین قیمت در جنوب شرق آسیا-18/05/1391 ۱۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن -17/05/1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل-17/05/1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد اسپانیا به دنبال رشد قیمت-17/05/1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-17/05/1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
ورق گرم چین همچنان کاهشی-17/05/1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
بیلت سی آی اس رو به بالا-17/05/1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه در چه حال است-17/05/1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
میلگرد و بیلت صادراتی ترکیه صعودی-17/05/1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
بازار مقاطع سی آی اس -17/05/1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
بازار فولاد جهان در یک نگاه-17/05/1391 ۱۷ مرداد ۱۳۹۱
اولین بار پس از سه دهه: کاهش تولید فولاد در چین -16/05/1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-16/05/1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه به روایت شاخص ها-16/05/1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
امریکا: کاهش موجودی بازار و واردات قراضه از اروپا-16/05/1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
ثبات قیمت قراضه در ترکیه-16/05/1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد انگلیس در ثبات-16/05/1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
بیلت چین در بازار جنوب شرق آسیا-16/05/1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
فقط ورق سی آی اس در اروپا قدرت رقابت دارد-16/05/1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه آسیا در هفته ای که گذشت-16/05/1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
ورق سرد چین نزولی-16/05/1391 ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
تولید فولاد چین باید کاهش یابد-15/05/1391 ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس در ثباتی نسبی-15/05/1391 ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن تا فصل پاییز در رکود-15/05/1391 ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
اهمیت بالای کنترل قیمت مسکن در چین-15/05/1391 ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
افزایش صادرات فولاد ترکیه-15/05/1391 ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت قراضه در امریکا و مقاومت خریداران ترک-15/05/1391 ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه آلمان رو به بهبود-15/05/1391 ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت میلگرد در روسیه-15/05/1391 ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
میلگرد چین باز هم نزولی-15/05/1391 ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
مروری بر وضعیت بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-15/05/1391 ۱۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه جنوب اروپا در سکوت -14/05/1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -14/05/1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت میلگرد در امریکا-14/05/1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
بیلت چین رو به پایین-14/05/1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق چین-14/05/1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت ترکیه رو به بالا-14/05/1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 31 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق روسیه-14/05/1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
افزایش واردات قراضه به ترکیه در نیمه نخست سال-14/05/1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت جنوب شرق آسیا در رکود-14/05/1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد جنوب اروپا-14/05/1391 ۱۴ مرداد ۱۳۹۱
یک ماه روند نزولی در بازار سنگ آهن-12/05/1391 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه در هفته پایانی جولای-12/05/1391 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
امید بازار بیلت ترکیه به تقاضای ایران-12/05/1391 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد شمال اروپا-12/05/1391 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
مشکل تامین برق در راه اندازی خط جدید تولید فولاد در عراق-12/05/1391 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
ثبات نسبی قیمت ورق در چین-12/05/1391 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
افت قیمت اسلب وارداتی در آسیا-12/05/1391 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
افزایش امید امریکا به بهبود بازار فولاد-12/05/1391 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا رو به بالا-12/05/1391 ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
توقف روند نزولی بازار سنگ آهن -11/05/1391 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن از نگاه شرکت معدنی بزرگ دنیا-11/05/1391 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه چین نزولی-11/05/1391 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس دستخوش تغییراتی جزیی-11/05/1391 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت کره-11/05/1391 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق عربستان همچنان پر رونق-11/05/1391 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه نگران مشکلات مالی-11/05/1391 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-11/05/1391 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
ورق تخت صادراتی چین نزولی-11/05/1391 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
چین به دنبال راهکارهایی برای بهبود صادرات فولاد-11/05/1391 ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -10/05/1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-10/05/1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
ترک ها خرید بیلت را بر خرید قراضه ترجیح می دهند-10/05/1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
بازار مقاطع سی آی اس همچنان نزولی-10/05/1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد امریکا صعودی-10/05/1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
بازار مقاطع ترکیه در رکود-10/05/1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا-10/05/1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
ورق گرم صادراتی چین در سرازیری-10/05/1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
افزایش تمایل کارخانه های چینی به کاهش تولید فولاد-10/05/1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت ورق در اوکراین-10/05/1391 ۱۰ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در هفته ای که گذشت-09/05/1391 ۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت چین نزولی-09/05/1391 ۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه در چه حال است-09/05/1391 ۹ مرداد ۱۳۹۱
توانایی مقابله شرکت های معدنی با کاهش تقاضای چین-09/05/1391 ۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار سواپ سنگ آهن در رونق-09/05/1391 ۹ مرداد ۱۳۹۱
رشد قیمت ورق در امریکا-09/05/1391 ۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه در انتظار-09/05/1391 ۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس -09/05/1391 ۹ مرداد ۱۳۹۱
دور نمای مصرف فولاد در اروپا-09/05/1391 ۹ مرداد ۱۳۹۱
صنعت فولاد جهان در دورانی پر چالش-09/05/1391 ۹ مرداد ۱۳۹۱
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-08/05/1391 ۸ مرداد ۱۳۹۱
دورنمایی از وضعیت بازار فولاد در نیمه دوم سال -08/05/1391 ۸ مرداد ۱۳۹۱
رشد قیمت قراضه در روسیه-08/05/1391 ۸ مرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت قراضه و عدم خرید ترک ها-08/05/1391 ۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه چین-08/05/1391 ۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در سرازیری-08/05/1391 ۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق سی آی اس در تنگنا-08/05/1391 ۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه و مشکلات مالی-08/05/1391 ۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار ور ق تخت جنوب اروپا تحت فشار-08/05/1391 ۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق گرم صادراتی چین-08/05/1391 ۸ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد کره -07/05/1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 30 ۷ مرداد ۱۳۹۱
کاهش اعتماد به بازار ساخت و ساز در ترکیه -07/05/1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
مقاومت خریداران ترک در بازار قراضه -07/05/1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
افزایش تاخیرها در صادرات قراضه اوکراین-07/05/1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
ورق گالوانیزه صادراتی چین در سرازیری-07/05/1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
افزایش نگرانی ترک ها در بازار صادرات میلگرد-07/05/1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق چین همچنان رو به پایین-07/05/1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق گرم جنوب شرق آسیا نزولی-07/05/1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق امارات فعلا بی تغییر-07/05/1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا-07/05/1391 ۷ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن نزولی-05/05/1391 ۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه ژاپن در ثبات-05/05/1391 ۵ مرداد ۱۳۹۱
افزایش تمایل ترکیه به خرید بیلت سی آی اس-05/05/1391 ۵ مرداد ۱۳۹۱
مقاطع وارداتی به جنوب شرق آسیا نزولی-05/05/1391 ۵ مرداد ۱۳۹۱
ورق سرد چین نزولی-05/05/1391 ۵ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق انگلیس-05/05/1391 ۵ مرداد ۱۳۹۱
افزایش امید بازار ورق اروپا به ماه سپتامبر -05/05/1391 ۵ مرداد ۱۳۹۱
رکود در چین ادامه دارد-05/05/1391 ۵ مرداد ۱۳۹۱
آغاز برنامه های کاهش تولید فولاد در چین-05/05/1391 ۵ مرداد ۱۳۹۱
افزایش امید به ثبات تقاضای فولاد در سه ماه آتی-05/05/1391 ۵ مرداد ۱۳۹۱
تولید سنگ آهن هند باز هم کاهش می یابد-04/05/1391 ۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا امیدوار-04/05/1391 ۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه آلمان-04/05/1391 ۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار فولاد ترکیه و کمبود اعتبارات بانکی-04/05/1391 ۴ مرداد ۱۳۹۱
کاهش قیمت ورق وارداتی در عربستان-04/05/1391 ۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق تخت چین در بحران-04/05/1391 ۴ مرداد ۱۳۹۱
میلگرد صادراتی جنوب اروپا رو به بهبود!!-04/05/1391 ۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه فعلا در ثبات-04/05/1391 ۴ مرداد ۱۳۹۱
رکود شدید در بازار ورق سرد جنوب شرق آسیا-04/05/1391 ۴ مرداد ۱۳۹۱
بازار مقاطع ترکیه در چه حال است-04/05/1391 ۴ مرداد ۱۳۹۱
چشم اندازی روشن در انتظار بازار فولاد منطقه منا-03/05/1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
کاهش 2 رقمی صادرات سنگ آهن برزیل-03/05/1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا فعلا در آرامش-03/05/1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه ایتالیا در ثبات-03/05/1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس در سکوت-03/05/1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
افت قیمت ورق قراردادی در امریکا -03/05/1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-03/05/1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
چشم انداز بازار ساخت و ساز اروپا -03/05/1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
ورق سرد ترکیه در ثبات-03/05/1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق تخت امریکا-03/05/1391 ۳ مرداد ۱۳۹۱
کشور های عرب در مقابله با رکود اقتصادی جهانی-02/05/1391 ۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-02/05/1391 ۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-02/05/1391 ۲ مرداد ۱۳۹۱
تجار قراضه اسپانیا به دنبال افزایش صادرات -02/05/1391 ۲ مرداد ۱۳۹۱
شرق آسیا: قیمت قراضه وارداتی بالا ولی تقاضا ناچیز -02/05/1391 ۲ مرداد ۱۳۹۱
حضور ترکیه در بازار بیلت سی آی اس -02/05/1391 ۲ مرداد ۱۳۹۱
میلگرد چین همچنان رو به پایین-02/05/1391 ۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق جنوب شرق آسیا در سکوت مطلق-02/05/1391 ۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد شمال اروپا رو به بهبود-02/05/1391 ۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق چین در سرازیری-02/05/1391 ۲ مرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن همچنان در رکود-01/05/1391 ۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار فولاد جهان در یک نگاه-01/05/1391 ۱ مرداد ۱۳۹۱
امیدی به رشد بازار های نقدی فولاد جهان نیست-01/05/1391 ۱ مرداد ۱۳۹۱
کاهش واردات فولاد به اروپا-01/05/1391 ۱ مرداد ۱۳۹۱
روسیه به دنبال افزایش تولید قراضه از اسقاط خودرو-01/05/1391 ۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -01/05/1391 ۱ مرداد ۱۳۹۱
ورق صادراتی سی آی اس رو به پایین-01/05/1391 ۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد و بیلت چین در سرازیری-01/05/1391 ۱ مرداد ۱۳۹۱
بازار ورق شمال اروپا در خواب-01/05/1391 ۱ مرداد ۱۳۹۱
بهبود تولید فولاد جهان در نیمه اول سال جاری-01/05/1391 ۱ مرداد ۱۳۹۱