۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1391

عنوانتاریخ انتشار
بازار قراضه وارداتی در خاور دور-01/04/1391 ۱ تیر ۱۳۹۱
بازار قراضه در انتظار افزایش خرید ترک ها -01/04/1391 ۱ تیر ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا منتظر کاهش قیمت مجدد-01/04/1391 ۱ تیر ۱۳۹۱
چشم انداز تاریک در انتظار بازار ورق و قراضه امریکا-01/04/1391 ۱ تیر ۱۳۹۱
بازار ورق سی آی اس در ثبات-01/04/1391 ۱ تیر ۱۳۹۱
رکود بازار ورق چین علی رغم کاهش تولید-01/04/1391 ۱ تیر ۱۳۹۱
ورق تخت اروپا نزولی-01/04/1391 ۱ تیر ۱۳۹۱
ورق گرم صادراتی چین نزولی-01/04/1391 ۱ تیر ۱۳۹۱
بازار خودرو اروپا در جدال با وضعیت اقتصادی نامطلوب-01/04/1391 ۱ تیر ۱۳۹۱
وضعیت بازار فولاد از دیدگاه تولید کننده روس-01/04/1391 ۱ تیر ۱۳۹۱
چشم انداز بازار فولاد جهان-31/03/1391 ۳۱ خرداد ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس-31/03/1391 ۳۱ خرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در ثبات موقت-31/03/1391 ۳۱ خرداد ۱۳۹۱
ثبات نسبی صنعت فولاد امریکا-31/03/1391 ۳۱ خرداد ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در شرق امریکا-31/03/1391 ۳۱ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه نزولی-31/03/1391 ۳۱ خرداد ۱۳۹۱
سکوت بازار واردات ورق در امریکا-31/03/1391 ۳۱ خرداد ۱۳۹۱
افت چشمگیر قیمت فولاد در ژاپن-31/03/1391 ۳۱ خرداد ۱۳۹۱
ورق گرم صادراتی کره نزولی-31/03/1391 ۳۱ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق سرد چین در رکود-31/03/1391 ۳۱ خرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس-30/03/1391 ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-30/03/1391 ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه جنوب اروپا-30/03/1391 ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین در ثبات-30/03/1391 ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه شرق آسیا-30/03/1391 ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه نزولی-30/03/1391 ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
میلگرد جنوب اروپا نزولی-30/03/1391 ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق عربستان -30/03/1391 ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-30/03/1391 ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
افت قیمت ورق در ترکیه-30/03/1391 ۳۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -27/03/1391 ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
بیلت صادراتی کره در سکوت -27/03/1391 ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد ترکیه -27/03/1391 ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین و تاثیر بسته های محرک اقتصادی -27/03/1391 ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق انگلیس -27/03/1391 ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
بازار اسلب شرق آسیا در سکوت -27/03/1391 ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق امارات در سکوت -27/03/1391 ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
افت قیمت قراردادی ورق در امریکا -27/03/1391 ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
ابهام در بازار های فولاد جهان ادامه دارد -27/03/1391 ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
رشد مصرف فولاد در روسیه -27/03/1391 ۲۷ خرداد ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 24 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
قراضه وارداتی در کره رو به پایین-25/03/1391 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در ترکیه-25/03/1391 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
کاهش قیمت فولاد در ترکیه-25/03/1391 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
قراضه صادراتی رومانی نزولی-25/03/1391 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین-25/03/1391 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
کاهش قیمت ورق گرم روسیه-25/03/1391 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
ورق سرد چین نزولی-25/03/1391 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق عربستان-25/03/1391 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق شمال اروپا -25/03/1391 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه نزولی-25/03/1391 ۲۵ خرداد ۱۳۹۱
افت شدید امید به بهبود تقاضای فولاد جهان-24/03/1391 ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه رو به پایین-24/03/1391 ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
قراضه وارداتی در ترکیه همچنان نزولی-24/03/1391 ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت جنوب شرق آسیا همچنان نزولی-24/03/1391 ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه ایتالیا رو به پایین-24/03/1391 ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
کاهش مجدد قیمت بیلت در چین -24/03/1391 ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
امریکا و روسیه به دنبال توافق بر سر تجارت ورق گرم -24/03/1391 ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا کاهشی-24/03/1391 ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
کاهش قیمت ورق در چین-24/03/1391 ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
افزایش موقتی صادرات فولاد چین-24/03/1391 ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
آخرین وضعیت بازار قراضه امریکا-23/03/1391 ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
کاهش نرخ بهره وری صنعت فولاد در امریکا-23/03/1391 ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت نزولی-23/03/1391 ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-23/03/1391 ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه نیازمند کاهش تولید-23/03/1391 ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
بازار مقاطع امریکا نزولی-23/03/1391 ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت کره-23/03/1391 ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل در ماه می-23/03/1391 ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس -23/03/1391 ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
بازار بیلت بورس لندن تحت فشار-23/03/1391 ۲۳ خرداد ۱۳۹۱
آخرین وضعیت بازار سنگ آهن -22/03/1391 ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا نزولی-22/03/1391 ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
ترک ها همچنان به دنبال قراضه ارزان تر-22/03/1391 ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
کاهش قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه-22/03/1391 ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه شرق آسیا نزولی-22/03/1391 ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
بیلت چین موقتا رو به بالا-22/03/1391 ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق جنوب شرق آسیا همچنان در رکود-22/03/1391 ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
ورق تخت ایتالیا نزولی-22/03/1391 ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد شمال اروپا-22/03/1391 ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
تولید فولاد چین رو به پایین-22/03/1391 ۲۲ خرداد ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن -21/03/1391 ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه جنوب اروپا نزولی-21/03/1391 ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا و ریزش قیمت ها-21/03/1391 ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
هند دومین تولید کننده فولاد جهان می شود-21/03/1391 ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
کاهش واردات قراضه به چین-21/03/1391 ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
چشم انداز بازار فولاد جهان همچنان منفی-21/03/1391 ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
چین: کاهش تولید ورق گرم به بهانه تعمیرات خطوط تولید -21/03/1391 ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
فولادسازان اروپایی در تلاش برای حفظ قیمت ها-21/03/1391 ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
بانک های چینی به بخش فولاد اعتبار نمی دهند-21/03/1391 ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
بازار ورق چین-21/03/1391 ۲۱ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه در سقوط-20/03/1391 ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه ژاپن همچنان نزولی-20/03/1391 ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین-20/03/1391 ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا رو به پایین-20/03/1391 ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
افزایش قیمت ورق در اروپا-20/03/1391 ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
تنزل امید به بهبود قیمت فولاد در اروپا -20/03/1391 ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 23 ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
میلگرد ترکیه رو به پایین-20/03/1391 ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
بازار مقاطع ایتالیا -20/03/1391 ۲۰ خرداد ۱۳۹۱
۱ ۲ ۳
۲۴۵ مورد، صفحه ۱ از ۳