۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1391

عنوانتاریخ انتشار
کاهش تولید اسلب ترکیه-31/02/1391 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت چین همچنان نزولی-31/02/1391 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
افزایش تولید بیلت در ترکیه-31/02/1391 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
تداوم افت قیمت میلگرد چین-31/02/1391 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت دریای سیاه تحت فشار-31/02/1391 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بیلت صادراتی کره نزولی-31/02/1391 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
میلگرد صادراتی اروپا رو به بالا-31/02/1391 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار واردات ورق جنوب شرق آسیا در رکود-31/02/1391 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
تداوم روند نزولی قیمت ورق در امریکا-31/02/1391 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
گزارش هفتکی بازار فولاد- گزارش هفته 20 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
چشم انداز تقاضای فولاد اروپا در پایین ترین سطح 7 ماه اخیر-30/02/1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن همچنان نزولی-30/02/1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه اروپا در ترکیه-30/02/1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه انگلیس نزولی-30/02/1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت قیمت محصولات فولادی در ترکیه-30/02/1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین نزولی-30/02/1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار اسلب سی آی اس تحت فشار-30/02/1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش قیمت ورق گرم در پاکستان-30/02/1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
ظرفیت تولید ورق گالوانیزه در امارات رو به افزایش-30/02/1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق گرم چین نزولی-30/02/1391 ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
افزایش قیمت قراضه در جنوب اروپا-28/02/1391 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
ترکیه به دنبال پایین آوردن قیمت قراضه -28/02/1391 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
ثبات قیمت قراضه صادراتی ژاپن-28/02/1391 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
افزایش قدرت رقابت قراضه نسبت به سنگ آهن در چین-28/02/1391 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت منطقه منا در رکود-28/02/1391 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت ارزش یورو و افزایش قدرت بیلت اروپا-28/02/1391 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت جنوب شرق آسیا -28/02/1391 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس -28/02/1391 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه نزولی-28/02/1391 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش قدرت رقابت فولاد چین در بازار های جهانی-28/02/1391 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا نزولی-27/02/1391 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
تولید فولاد امریکا رو به بالا-27/02/1391 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه در رونق-27/02/1391 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
چشم انداز بازار فولاد ایتالیا در سال جاری-27/02/1391 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
کمبود قراضه در بازار داخلی اوکراین-27/02/1391 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین نزولی-27/02/1391 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد ژاپن در ثبات-27/02/1391 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش عرضه و رشد قیمت مقاطع در کره-27/02/1391 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق چین در رکود-27/02/1391 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-27/02/1391 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت جزیی قیمت قراضه در ترکیه-26/02/1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس نزولی-26/02/1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد شمال اروپا-26/02/1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه -26/02/1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق جنوب اروپا نزولی-26/02/1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش قیمت ورق در عربستان-26/02/1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
چشم انداز وضعیت اقتصادی چین-26/02/1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق روسیه نزولی-26/02/1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
تقاضای پایین اروپا در بازار خودرو ترکیه-26/02/1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت قیمت ورق تخت در چین-26/02/1391 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد امارات در ثبات-25/02/1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن-25/02/1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
آخرین تحولات بازار قراضه-25/02/1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
ثبات قراضه صادارتی ژاپن -25/02/1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس نزولی-25/02/1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت و میلگرد ترکیه نزولی-25/02/1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-25/02/1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
ورق گرم صادراتی چین نزولی-25/02/1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه -25/02/1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت قیمت ورق وارداتی در امریکا-25/02/1391 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
چشم انداز بازار فولاد اروپا-24/02/1391 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
صادرات سنگ آهن هند نزولی-24/02/1391 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
هزینه تولید سنگ آهن در چین بالاست-24/02/1391 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در امریکا-24/02/1391 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
قراضه صادراتی ژاپن نزولی-24/02/1391 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد روسیه در سکوت -24/02/1391 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
چینی ها مجبورند تولید را پایین بیاورند-24/02/1391 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت تقاضا و قیمت ورق گالوانیزه در امارات-24/02/1391 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش قیمت ورق در چین-24/02/1391 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
ثبات قیمت ها و رکود-24/02/1391 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
میلگرد چین نزولی-23/02/1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد اسپانیا رو به پایین-23/02/1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا-23/02/1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
افزایش نا امیدی ها نسبت به بهبود قیمت جهانی فولاد-23/02/1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -23/02/1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
ورق تخت امریکا نزولی-23/02/1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
ورق صادراتی سی آی ای رو به پایین -23/02/1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش قیمت ورق گرم در ترکیه-23/02/1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق در شمال اروپا-23/02/1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق در چین -23/02/1391 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 19 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
تاثیر تحریم نفت ایران بر افریقای جنوبی-21/02/1391 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
وضعیت اقتصادی جهان و تاثیر آن بر بازار صادرات چین-21/02/1391 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
تولید فولاد ترکیه رو به بالا-21/02/1391 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
چشم انداز بازار های میلگرد جهان-21/02/1391 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
اماراتی ها به دنبال تقاضای فولاد جهان عرب-21/02/1391 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
سکوت بازار ورق کشتی در سنگاپور-21/02/1391 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه-21/02/1391 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
میلگرد و بیلت چین همچنان رو به پایین-21/02/1391 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا نزولی-21/02/1391 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-21/02/1391 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس نزولی -20/02/1391 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
چشم انداز بازار فولاد اروپا -20/02/1391 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش تولید فولاد درامریکا-20/02/1391 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن نزولی-20/02/1391 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
عرضه قراضه در غرب امریکا رو به کاهش-20/02/1391 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بیلت و میلگرد چین نزولی-20/02/1391 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت جنوب شرق آسیا در سکوت-20/02/1391 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
میلگرد ترکیه در امریکا خریدار ندارد-20/02/1391 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق عربستان-20/02/1391 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق گرم چین نزولی-20/02/1391 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
سنگ آهن همچنان نزولی-19/02/1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
میلگرد و بیلت ترکیه باز هم رو به پایین-19/02/1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس در انتظار تغییر-19/02/1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
مقاطع سی آی اس رو به بالا-19/02/1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین-19/02/1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
توسعه زیر ساخت ها و فرصت های موجود در صنعت فولاد عراق-19/02/1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
فولادسازان دولتی چین و مشکلات پیش رو-19/02/1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
موجودی بازار فولاد چین نزولی-19/02/1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه به روایت شاخص ها-19/02/1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه در ثباتی نسبی-19/02/1391 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن نزولی-18/02/1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-18/02/1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه شرق آسیا در سکوت-18/02/1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
تولید کنندگان میلگرد ترکیه به دنبال افزایش قیمت-18/02/1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت ترکیه در تنگنا-18/02/1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت قیمت بیلت در چین -18/02/1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد کره -18/02/1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا در رکود-18/02/1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
ورق گرم ترکیه نزولی-18/02/1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت تقاضای ترکیه در بازار بیلت سی آی اس-18/02/1391 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-17/02/1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد ترکیه در ثباتی نسبی-17/02/1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
وضعیت مالی فولادسازان آسیایی وابسته به رشد اقتصادی چین-17/02/1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
ضعف بازار فولاد و تاثیر آن بر بازار مواد اولیه چین-17/02/1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
ورق صادراتی چین نزولی-17/02/1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار صادرات میلگرد جنوب اروپا-17/02/1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا رو به پایین-17/02/1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق گرم اروپا رو به پایین -17/02/1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه بی حرکت-17/02/1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه ایتالیا نزولی-17/02/1391 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
سکوت بازار بیلت سی آی اس -16/02/1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بیلت چین در ثبات-16/02/1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق تخت جنوب اروپا نزولی-16/02/1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق جنوب شرق آسیا در سکوت-16/02/1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق امارات تا فصل چهارم در رکود-16/02/1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه آسیا -16/02/1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
سالی با ثبات در انتظار بازار قراضه اروپا-16/02/1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه در ثبات-16/02/1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد امارات-16/02/1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 18 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد اروپا نزولی-16/02/1391 ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش صادرات سنگ آهن برزیل-14/02/1391 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق سی آی اس در سکوت-14/02/1391 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه در رکود-14/02/1391 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
امیدواری ریو تینتو به بهبود تقاضای سنگ آهن-14/02/1391 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در ثبات-14/02/1391 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
نیاز عربستان به واردات قراضه-14/02/1391 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه انگلیس نزولی-14/02/1391 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت تقاضا و توقف ساخت خط تولید میلگرد در امارات-14/02/1391 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
افزایش واردات فولاد به امریکا در ماهی که گذشت-14/02/1391 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
چشم انداز بازار فولاد جهان در ماه های پیش رو-14/02/1391 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
عدم تمایل صنعت فولاد به افزایش مشارکت و ادغام شرکت ها-13/02/1391 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس نزولی-13/02/1391 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
سنگ آهن: رشد 2 درصدی شاخص قیمت ماهانه-13/02/1391 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
قراضه صادراتی امریکا صعودی-13/02/1391 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه نسبتا با ثبات-13/02/1391 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا-13/02/1391 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
ورق ترکیه در اروپا خریدار ندارد-13/02/1391 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق عربستان در ثبات-13/02/1391 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-13/02/1391 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
تولید فولاد امریکا صعودی-13/02/1391 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
پیشتازی عربستان در بازار ساخت و ساز منطقه منا-12/02/1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
تقاضای فولاد جهان در سال 2012-12/02/1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن-12/02/1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
آخرین وضعیت بازار فولاد سی آی اس -12/02/1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
افزایش خرید قراضه امریکا در ترکیه -12/02/1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه آلمان -12/02/1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
تاخیر کارخانه های روس در پرداخت پول قراضه -12/02/1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار های فولاد در سکوت-12/02/1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
نیاز گسترده جهانی به افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی-12/02/1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
ضرورت کاهش مصرف جهانی فولاد-12/02/1391 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین-11/02/1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -11/02/1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن نزولی-11/02/1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
افزایش قیمت قراضه در امریکا-11/02/1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه-11/02/1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه وارداتی آسیا در سکوت-11/02/1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بیلت چین در سکوت-11/02/1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت قیمت ورق سرد در چین-11/02/1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-11/02/1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه در رکود-11/02/1391 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
وضعیت سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن کشور غنا-10/02/1391 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه آلمان در سالی که گذشت-10/02/1391 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
چشم انداز رشد اقتصادی آسیا -10/02/1391 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
تولید فولاد چین کاهش می یابد-10/02/1391 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
سرمایه گذاری سوییس در بخش توربین های بادی ایران-10/02/1391 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد امارات و کاهش قیمت وارداتی-10/02/1391 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش قیمت ورق صادراتی روسیه-10/02/1391 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
افزایش نیاز اوکراین به واردات قراضه-10/02/1391 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد ترکیه-10/02/1391 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق گرم جنوب شرق آسیا در رکود-10/02/1391 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه اسپانیا نزولی-09/02/1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه در سکوت-09/02/1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 17 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
قراضه صادراتی امریکا نزولی-09/02/1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد عربستان در ثبات-09/02/1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
مازاد موجودی میلگرد وارداتی از ترکیه در امریکا-09/02/1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد حوزه مدیترانه در سکوت-09/02/1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه نزولی-09/02/1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق شمال اروپا تحت فشار-09/02/1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق امارات در رکود-09/02/1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق سرد صادراتی جنوب شرق آسیا تحت فشار-09/02/1391 ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار میلگرد امارات در رکود-07/02/1391 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش قیمت ورق گرم در چین-07/02/1391 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه در سکوت-07/02/1391 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
روند نزولی بازار ورق امریکا آرام تر شد-07/02/1391 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-07/02/1391 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
صادرات فولاد چین و خطر پیش روی اروپایی ها-07/02/1391 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
تولید فولاد امریکا در اوج-07/02/1391 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
افزایش تولید فولاد جهان در ماه مارس-05/02/1391 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه در چه حال است-05/02/1391 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در ژاپن-05/02/1391 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار مقاطع ایران منتظر مذاکرات هسته ای-05/02/1391 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش شدید صادرات فولاد روسیه به ایران -05/02/1391 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-05/02/1391 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق ژاپن به دنبال بازار های صادراتی جدید-05/02/1391 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق تخت اروپا در تنگنا-05/02/1391 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
فولادسازان چینی نگران کاهش مصرف فولاد-05/02/1391 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
کمک اقتصادهای نوظهور به رشد تولید فولاد جهان-05/02/1391 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه به روایت شاخص ها-04/02/1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت جزیی قیمت میلگرد در انگلیس-04/02/1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت قیمت بیلت در بازار چین-04/02/1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
ورق تخت سی آی اس نزولی-04/02/1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق آلمان در سکوت-04/02/1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
قیمت سنگ آهن در ثباتی نسبی-04/02/1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
نگرانی های اقتصادی در بازارهای فولاد جهان پابرجاست-04/02/1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
راه اندازی یک خط تولید میلگرد در عراق تا سال آینده-04/02/1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق امارات و ثبات تقاضا -04/02/1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
ضرردهی چشمگیر صنعت فولاد چین در سه ماه نخست سال -04/02/1391 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس -03/02/1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
آخرین وضعیت بازار قراضه حاصل از اسقاط کشتی در ترکیه-03/02/1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت بازار میلگرد شمال غرب اروپا-03/02/1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق سی آی اس رو به پایین-03/02/1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
کاهش تقاضای ورق در ترکیه-03/02/1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
آسیب پذیری منطقه منا نسبت به بحران اقتصادی در اروپا-03/02/1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
چشم انداز اقتصادی کشور های عرب حوزه خلیج فارس-03/02/1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
سالی پر چالش ولی با ثبات در انتظار بازار ورق آلمان-03/02/1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
مازاد عرضه در بازار زغال سنگ اروپا-03/02/1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار قراضه شرق آسیا-03/02/1391 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه در ژاپن-02/02/1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
نوسان بازار قراضه امریکا ادامه دارد-02/02/1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار بیلت چین نزولی-02/02/1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
واردات از سی آی اس و آسیب وارده به بازار فولاد ترکیه -02/02/1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 16 سال 2012 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق اروپا و ضعف تقاضا-02/02/1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا نزولی-02/02/1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار ورق سرد چین و مازاد موجودی-02/02/1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
بازار امریکا انباشته از میلگرد ترکیه-02/02/1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
رشد قیمت ورق در عربستان-02/02/1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
نگرانی از مازاد عرضه در بازار فولاد چین-02/02/1391 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱