۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1391

عنوانتاریخ انتشار
قیمت سنگ آهن در هند کاهش می یابد!! -30/11/1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
تولید فولاد در ترکیه همچنان رو به بالا-30/11/1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
آخرین خبر ها از بازار سنگ آهن -30/11/1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
افزایش حاشیه سود فولاد سازان در ماهی که گذشت-30/11/1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه ترکیه فعلا در سکوت-30/11/1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
بازار بیلت خاور دور-30/11/1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
افزایش ظرفیت تولید تهدیدی برای بازار مقاطع روسیه-30/11/1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت ورق در اروپا و مقاومت بازار-30/11/1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق چین در سکوت-30/11/1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق روسیه رو به بهبود-30/11/1391 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
بازار مقاطع سی آی اس در ابهام-29/11/1391 ۲۹ بهمن ۱۳۹۱
میلگرد صادراتی ترکیه در امریکا با ثبات-29/11/1391 ۲۹ بهمن ۱۳۹۱
قیمت سنگ آهن کاهش می یابد!! -29/11/1391 ۲۹ بهمن ۱۳۹۱
کاهش صادرات قراضه امریکا-29/11/1391 ۲۹ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا -29/11/1391 ۲۹ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق تخت آسیا از نگاه موسسه مپس-28/11/1391 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
وضعیت اقتصادی اروپا از نگاه یوروفر-28/11/1391 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
تقاضای فولاد پروژه های توربین های بادی رو به کاهش-28/11/1391 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-28/11/1391 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
فولادسازان روس به دنبال کاهش هزینه های تامین انرژی-28/11/1391 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزراش هفته 07 سال 2013 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
عدم توازن در تامین قراضه در روسیه-28/11/1391 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت قراضه در ژاپن-28/11/1391 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت میلگرد در ترکیه-28/11/1391 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا نزولی-28/11/1391 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
رشد جزیی قیمت ورق تخت در اروپا-28/11/1391 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
ناآرامی های مصر و آسیب وارده به بازار ساخت و ساز-26/11/1391 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
افزایش واردات و توقف صادرات قراضه اوکراین-26/11/1391 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
ثبات قیمت قراضه در اوکراین-26/11/1391 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت قراضه صادراتی ژاپن-26/11/1391 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت بیلت در ترکیه و حوزه دریای سیاه-26/11/1391 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
بازار مقاطع شمال اروپا رو به پایین ولی امیدوار-26/11/1391 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق سی آی اس رو به بالا-26/11/1391 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
ثبات قیمت قراضه در ترکیه-26/11/1391 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
بیلت و مقاطع بلاروس نزولی-26/11/1391 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
کاهش صادرات و واردات فولاد اوکراین-26/11/1391 ۲۶ بهمن ۱۳۹۱
هشدار یوروفر نسبت به آینده صنعت فولاد اروپا-25/11/1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
افزایش امید به بهبود تقاضای فولاد در سه ماه آتی-25/11/1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
ثبات قیمت قراضه در روسیه-25/11/1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه آلمان رو به پایین-25/11/1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
آخرین وضعیت بازار سنگ آهن هند-25/11/1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
افزایش قیمت ورق وارداتی و مقاومت خریداران در ترکیه-25/11/1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
کاهش قیمت در بازار بیلت دریای سیاه-25/11/1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
بازار مقاطع اروپا در سرازیری-25/11/1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
اماراتی ها منتظر بازگشت بازار ورق چین از تعطیلات-25/11/1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
افت قیمت ورق در امریکا-25/11/1391 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
صنعت فولاد آلمان رو به بهبود-24/11/1391 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-24/11/1391 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه رو به رشد-24/11/1391 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت مقاطع در ترکیه-24/11/1391 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
فولادسازان چینی به دنبال افزایش فروش مستقیم کالا-24/11/1391 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
ساخت و ساز تجاری در روسیه رو به افزایش-24/11/1391 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
راه اندازی خطوط تولید فولاد در بصره عراق پس از یک دهه-24/11/1391 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
بیلت سی آی اس رو به پایین-24/11/1391 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
مقاطع صادراتی سی آی اس نزولی-24/11/1391 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
رشدی تدریجی در بازار های فولاد جهان -24/11/1391 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-23/11/1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه به روایت شاخص ها-23/11/1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
بازار های مقاطع همچنان در ابهام-23/11/1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه شرق آسیا در سکوت-23/11/1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
بازار بیلت و میلگرد ترکیه-23/11/1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
میلگرد صادراتی چین صعودی-23/11/1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا رو به بهبود-23/11/1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت ورق صادراتی سی آی اس-23/11/1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
کاهش واردات فولاد به ایتالیا-23/11/1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق چین در تعطیلات-23/11/1391 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 06 سال 2013 ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن چین صعودی -19/11/1391 ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
قراضه ژاپن در کره خریدار ندارد-19/11/1391 ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
ترکیه تنها خریدار قراضه رومانی-19/11/1391 ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه امریکا در تایوان-19/11/1391 ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
بازار بیلت صادراتی کره آرام گرفت-19/11/1391 ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق جنوب اروپا-19/11/1391 ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
راه اندازی خط جدید تولید بیلت در روسیه-19/11/1391 ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
میلگرد و بیلت صادراتی ترکیه نزولی-19/11/1391 ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
ورق گرم صادراتی چین صعودی-19/11/1391 ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
امید به بهبود قیمت فولاد کمرنگ شد-19/11/1391 ۱۹ بهمن ۱۳۹۱
کاهش شدید صادرات سنگ آهن هند-18/11/1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن و آخرین افزایش قیمت ها قبل ازا تعطیلات چین-18/11/1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
کاهش موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین-18/11/1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
اغلب خریداران امریکایی به دنبال ثابت نگه داشتن موجودی انبار فولاد-18/11/1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
افت صادرات سنگ آهن برزیل در ژانویه-18/11/1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
مقاطع ترکیه فعلا در ثبات-18/11/1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا در انتظار-18/11/1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق سرد ترکیه -18/11/1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
چشم انداز بازار اروپا از نگاه یوروفر-18/11/1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
بازار میلگرد ایتالیا نزولی-18/11/1391 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
کاهش واردات فولاد به ژاپن-17/11/1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-17/11/1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق سی آی اس در انتظار بهبود-17/11/1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
افت چشمگیر صادرات ورق گرم ترکیه-17/11/1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق صادراتی ترکیه در ثبات-17/11/1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
قیمت ورق گرم در بازار کره بالا می رود!! -17/11/1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق چین -17/11/1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
چشم اندازی منفی در انتظار بازار میلگرد اروپا-17/11/1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس -17/11/1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
کاهش تولید سنگ آهن شرکت برزیلی واله در سال 2012-17/11/1391 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن به روایت شاخص ها-16/11/1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه به روایت شاخص ها-16/11/1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
بازار واردات قراضه شرق آسیا در سکوت-16/11/1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
قراضه صادراتی ژاپن رو به پایین!! -16/11/1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین در انتظار-16/11/1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق اروپا تحت تاثیر واردات رقابتی-16/11/1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
کاهش تقاضا و افت قیمت ورق در ترکیه-16/11/1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
افت واردات ورق به ترکیه-16/11/1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا-16/11/1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
بهبود بازار و افزایش تولید ورق گرم در چین-16/11/1391 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
صنعت فولاد چین در خطر-15/11/1391 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
کاهش ارزش صادرات فولاد ترکیه در ماه ژانویه-15/11/1391 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
کاهش صادرات قراضه امریکا در سال 2012-15/11/1391 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت مسکن در چین-15/11/1391 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
اتحادیه اروپا بر علیه صادرات ناعادلانه فولاد چین-15/11/1391 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
آخرین خبر ها از بازار سنگ آهن -15/11/1391 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
میلگرد بازار داخلی ترکیه در انتظار -15/11/1391 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
مقاطع صادراتی سی آی اس در ثبات-15/11/1391 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
بیلت صادراتی سی آی اس رو به پایین-15/11/1391 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
قراضه صادراتی امریکا نزولی-15/11/1391 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
بازار فولاد جهان در چه حال است-14/11/1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در ماهی که گذشت -14/11/1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
افت قیمت بیلت سی آی اس -14/11/1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
میلگرد صادراتی چین رو به بهبود-14/11/1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت ورق تخت در روسیه-14/11/1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق تخت اروپا در سکوت-14/11/1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت اسلب وارداتی در خاور دور-14/11/1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
بازار میلگرد امریکا در ثبات-14/11/1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت ورق گرم چین-14/11/1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
ضرردهی بسیاری از فولادسازان چینی در سال 2012-14/11/1391 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 05 سال 2013 ۱۴ بهمن ۱۳۹۱
کاهش موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین-12/11/1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
بازار میلگرد جنوب اروپا-12/11/1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
کاهش تولید فولاد خام در امریکا-12/11/1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
بازار فولاد انگلیس در انتظار حمایت دولت-12/11/1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
صادرات ورق سی آی اس رو به بهبود-12/11/1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
ثبات قیمت قراضه در بازار داخلی روسیه-12/11/1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
نیمی از بازار فولاد جهان در انتظار رشد قیمت-12/11/1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
سهم کشورهای آسه آن از بازار صادرات فولاد چین-12/11/1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق امارات در سکوت-12/11/1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق گرم چین در انتظار رونق بیشتر-12/11/1391 ۱۲ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت سنگ آهن در بازار داخلی چین-11/11/1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
خریداران قراضه در اوکراین به دنبال جلب رضایت عرضه کننده ها-11/11/1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
بازار میلگرد شمال چین امیدوار-11/11/1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-11/11/1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق اروپا در اوج 4 ماه اخیر-11/11/1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
سکوت نسبی بازار میلگرد و بیلت ترکیه -11/11/1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
ورق تخت صادراتی چین در سکوت-11/11/1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
بازار مقاطع ترکیه -11/11/1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس -11/11/1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق گرم آسیا رو به بالا-11/11/1391 ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
مروری بر آخرین وضعیت بازار سنگ آهن -09/11/1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن فصل دوم سال نزولی می شود-09/11/1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
قراضه وارداتی در ترکیه نزولی -09/11/1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه آسیا در هفته ای که گذشت-09/11/1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
بازار مسکن ترکیه در انتظار بهبود تقاضا-09/11/1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
بازار میلگرد چین در نزدیکی تعطیلات-09/11/1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت ورق صادراتی سی آس اس علی رغم سکوت بازار-09/11/1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
ورق صادراتی چین صعودی-09/11/1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا در سکوت-09/11/1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
افت جزیی قیمت در بازار قراضه ایتالیا-09/11/1391 ۹ بهمن ۱۳۹۱
زنگ خطر اقتصاد اوکراین-08/11/1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در انتظار 180 دلار در سال جاری-08/11/1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
امریکای لاتین، دومین مقصد فولاد صادراتی چین-08/11/1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
نوسانات قیمت سنگ آهن و خطر پیش روی بازار فولاد-08/11/1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس-08/11/1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
صادرات سنگ آهن هند نزولی-08/11/1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
توسعه فولادسازی در جنوب عربستان-08/11/1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
اغلب کارخانه های امریکایی قیمت ورق را بالا بردند-08/11/1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
حضور عربستانی ها در بازار بیلت ترکیه-08/11/1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
رشد تولید فولاد در روسیه-08/11/1391 ۸ بهمن ۱۳۹۱
بازارهای فولاد نسبتا در ثبات-07/11/1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
تولید کنندگان میلگرد روسیه به دنبال افزایش قیمت های فوریه -07/11/1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
سکوت در بازار میلگرد اروپا-07/11/1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
کاهش واردات قراضه به چین-07/11/1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
میلگرد صادراتی چین در سکوت پیش از تعطیلات-07/11/1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
رکود جزیی بازار بیلت وارداتی در خاور دور-07/11/1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
ورق گرم صادراتی چین در ثبات-07/11/1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
آرسلور به فکر کاهش نیروی کار-07/11/1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
توقف خرید اماراتی ها در بازار میلگرد ترکیه -07/11/1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
پیش بینی رکود بازار سنگ آهن در نیمه دوم سال -07/11/1391 ۷ بهمن ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 4 سال 2013 ۷ بهمن ۱۳۹۱
60 درصد تولید فولاد در چین توسط 10 کارخانه بزرگ -05/11/1391 ۵ بهمن ۱۳۹۱
کاهش موجودی سنگ آهن در بنادر چین-05/11/1391 ۵ بهمن ۱۳۹۱
مقاومت کره در مقابل افزایش قیمت قراضه ژاپن-05/11/1391 ۵ بهمن ۱۳۹۱
میلگرد وارداتی در امریکا فعلا با ثبات-05/11/1391 ۵ بهمن ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس در ابهام-05/11/1391 ۵ بهمن ۱۳۹۱
میلگرد صادراتی ترکیه نزولی-05/11/1391 ۵ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق اروپا در سکوت-05/11/1391 ۵ بهمن ۱۳۹۱
افزایش زودهنگام قیمت ورق در چین-05/11/1391 ۵ بهمن ۱۳۹۱
افزایش امید به رشد تقاضای فولاد-05/11/1391 ۵ بهمن ۱۳۹۱
رشد تولید و افت نرخ بهره وری در صنعت فولاد جهان-05/11/1391 ۵ بهمن ۱۳۹۱
افزایش قیمت ورق گرم روسیه در ایران-04/11/1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
ثبات قیمت قراضه در ترکیه-04/11/1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
کاهش 19 درصدی تولید سنگ آهن هند-04/11/1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
رشد قیمت قراضه در آلمان-04/11/1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
کاهش خرید میلگرد صادراتی ترکیه -04/11/1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
رهبر چین هم نگران مازاد ظرفیت فولاد-04/11/1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
کاهش جزیی تولید فولاد خام در ژاپن-04/11/1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
ورق تخت اروپا در سکوت-04/11/1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه-04/11/1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا: افزایش قیمت کارخانه موجب ثبات می شود!!-04/11/1391 ۴ بهمن ۱۳۹۱
از بازار سنگ آهن چه خبر -03/11/1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه امریکا در سکوت-03/11/1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
رشد تولید بیلت و کاهش تولید اسلب در ترکیه-03/11/1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
کاهش تولید فولاد در قزاقستان -03/11/1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
نگرانی کشور های آ سه آن از افزایش واردات فولاد چین-03/11/1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
افزایش قیمت فولاد در ژاپن-03/11/1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
پیش بینی رشد جزیی واردات سنگ آهن به چین-03/11/1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-03/11/1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
پیش بینی رشد مصرف ورق فولادی در روسیه-03/11/1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق گرم چین-03/11/1391 ۳ بهمن ۱۳۹۱
کمک چین به ساخت کارخانه فولادسازی در ایران-02/11/1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱
کاهش تولید و فروش خودرو در ترکیه-02/11/1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-02/11/1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه به روایت شاخص ها-02/11/1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱
تداوم سکوت در بازار واردات قراضه در ترکیه-02/11/1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱
بازار قراضه چین-02/11/1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱
کاهش خرید کره در بازار قراضه ژاپن-02/11/1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱
بازار مقاطع کره در انتظار افزایش قیمت-02/11/1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق سرد صادراتی سی آی اس -02/11/1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه رو به بالا-02/11/1391 ۲ بهمن ۱۳۹۱
امید به افزایش صادرات فولاد ترکیه-01/11/1391 ۱ بهمن ۱۳۹۱
صنعت فولاد جی سی سی رو به بهبود-01/11/1391 ۱ بهمن ۱۳۹۱
بالاترین آمار رشد در تولید فولاد از آن ترکیه-01/11/1391 ۱ بهمن ۱۳۹۱
تولید فولاد اوکراین رو به پایین-01/11/1391 ۱ بهمن ۱۳۹۱
بازار داخلی مقاطع ترکیه نزولی-01/11/1391 ۱ بهمن ۱۳۹۱
برنامه های توسعه 90 میلیون دلاری در ابوظبی-01/11/1391 ۱ بهمن ۱۳۹۱
بازار ورق تخت امریکا در رکود-01/11/1391 ۱ بهمن ۱۳۹۱
میلگرد و بیلت صادراتی ترکیه رو به پایین-01/11/1391 ۱ بهمن ۱۳۹۱
قیمت ورق صادراتی چین از کره و ژاپن پیشی گرفت-01/11/1391 ۱ بهمن ۱۳۹۱
ورق صادراتی سی آی اس رو به بالا-01/11/1391 ۱ بهمن ۱۳۹۱