۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1391

عنوانتاریخ انتشار
ارزآوری 123 میلیون دلاری ذوب آهن در سال 90-31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
چین و مازاد عرضه سنگ آهن -31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
بازار قراضه ژاپن نزولی-31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
ثبات بازار قراضه عربستان-31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
بازار بیلت چین نزولی-31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
بازار مقاطع صادراتی ترکیه در نوسان-31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
افزایش تولید اسلب در ترکیه-31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
افزایش حضور روسیه در بازار ورق اروپا-31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق چین-31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
کاهش امید به بهبود قیمت فولاد در امریکا-31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
رشد تولید فولاد در امریکا-31/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق به روایت شاخص ها-30/01/1391 ۳۱ فروردین ۱۳۹۱
بازار قراضه انگلیس -30/01/1391 ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
ثبات قیمت بیلت سی آی اس -30/01/1391 ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
افزایش قیمت بیلت در جنوب شرق آسیا-30/01/1391 ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
بحران بدهی اروپا و تاثیر آن بر تجارت جهانی-30/01/1391 ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
افت تقاضا و ضرردهی فولادسازان چینی-30/01/1391 ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
آغاز به کار پروژه انتقال آب دریای خزر به نقاط مرکزی ایران-30/01/1391 ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
کاهش تدریجی قیمت ورق روسیه-30/01/1391 ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
افزایش ظرفیت تولید میلگرد در عراق-30/01/1391 ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
کاهش قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس -30/01/1391 ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-29/01/1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
بازار قراضه شرق و غرب امریکا در دو سوی مخالف-29/01/1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
بازار قراضه شرق آسیا-29/01/1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
سکوت بازار بیلت کره-29/01/1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس و نشانه های افت -29/01/1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
افت قیمت بیلت در چین-29/01/1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق ترکیه در سکوت-29/01/1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا در چه حال است-29/01/1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
چشم انداز بازار فولاد عربستان-29/01/1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
رشد صادرات فولاد ترکیه-29/01/1391 ۲۹ فروردین ۱۳۹۱
رشد قیمت قراضه در امریکا-28/01/1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
نوسان بازار بیلت چین -28/01/1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق ایتالیا تحت فشار -28/01/1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
افزایش نگرانی ها نسبت به تاثیر قیمت نفت بر اقتصاد جهان-28/01/1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
رشدی مطلوب در انتظار اقتصادهای نوظهور-28/01/1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
بازار فولاد سی آی اس در جو تعطیلات-28/01/1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
آغاز ساخت بزرگترین بندر صنعتی ایران در سال جاری-28/01/1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
کاهش قیمت قراضه در ژاپن-28/01/1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
صنعت فولاد پاکستان و وابستگی کامل به مواد اولیه وارداتی-28/01/1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
کاهش آمار پیش بینی های رشد اقتصادی چین-28/01/1391 ۲۸ فروردین ۱۳۹۱
کاهش چشم انداز رشد اقتصادی روسیه-27/01/1391 ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
لزوم توجه بیشتر به عرضه قراضه در ترکیه-27/01/1391 ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
قراضه شمال اروپا در ثبات-27/01/1391 ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
افت جزیی قیمت بیلت در ترکیه-27/01/1391 ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
افت قیمت میلگرد در آلمان-27/01/1391 ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
بازار میلگرد ترکیه-27/01/1391 ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
ورق گرم در جنوب شرق آسیا-27/01/1391 ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق گالوانیزه هند -27/01/1391 ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق چین در ثباتی نسبی-27/01/1391 ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
انرژی و زیر ساخت ها، بخش های پر انگیزه برای بازار فولاد-27/01/1391 ۲۷ فروردین ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن چشم انتظار تقاضای فولاد در چین-26/01/1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
بازار بیلت سی آی اس-26/01/1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
تقاضای مقاطع در ترکیه پایین-26/01/1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
خط جدید تولید فولاد در عربستان -26/01/1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 15 سال 2012 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
تقاضای ورق در مصر نزولی-26/01/1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
افت قیمت ورق گرم در ترکیه-26/01/1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
بازار مقاطع اروپا تحت فشار-26/01/1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
کاهش تولید فولاد در چین-26/01/1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق رنگی ترکیه در سکوت-26/01/1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
افت قیمت قراضه صادراتی امریکا به تایوان-26/01/1391 ۲۶ فروردین ۱۳۹۱
کاهش واردات سنگ آهن به چین در ماه گذشته-24/01/1391 ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
بازار قراضه به روایت شاخص ها-24/01/1391 ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
بازار میلگرد کره نزولی-24/01/1391 ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
ثبات قیمت میلگرد در چین-24/01/1391 ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
رشد بازار ورق امریکا موقتی-24/01/1391 ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
بازار صادرات ورق گرم چین در سکوت-24/01/1391 ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
مازاد عرضه ورق در امارات-24/01/1391 ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
ثبات بازار ورق تخت اروپا-24/01/1391 ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
افزایش موجودی فولاد در سطح جهان-24/01/1391 ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق صادراتی روسیه در سکوت-24/01/1391 ۲۴ فروردین ۱۳۹۱
چشم انداز بازار ساخت و ساز حوزه خلیج فارس-23/01/1391 ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
سرمایه گذاری قطر در صنعت فولاد الجزایر-23/01/1391 ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
کاهش قیمت قراضه در ژاپن-23/01/1391 ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
توجه به بخش فولاد در احداث شهرک های صنعتی در عراق-23/01/1391 ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
افت صادارت سنگ آهن هند-23/01/1391 ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
رشد قیمت قراضه در بازار ترکیه-23/01/1391 ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
بازار مقاطع امریکا تحت تاثیر افت قیمت قراضه -23/01/1391 ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق چین رو به بهبود-23/01/1391 ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
کاهش تقاضای ورق ترکیه-23/01/1391 ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا-23/01/1391 ۲۳ فروردین ۱۳۹۱
همایش فولاد و قطعات خودرو - هند ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
رشد تولید فولاد در امریکا-22/01/1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
افزایش تمایل ترکیه به خرید قراضه-22/01/1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
شروعی خوب برای مصرف کنندگان فولاد روسیه در سال 2012-22/01/1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق امریکا-22/01/1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
بازار ورق سی آی اس -22/01/1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
افزایش قیمت بیلت صادراتی سی آی اس -22/01/1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
صادر کنندگان مقاطع سی آی اس به دنبال فرصتی برای افزایش قیمت ها-22/01/1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
افزایش قیمت میلگرد و بیلت در ترکیه-22/01/1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
هند به دنبال فرصت ها در افغانستان-22/01/1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
رشد درآمد صادراتی ایران علی رغم تحریم ها-22/01/1391 ۲۲ فروردین ۱۳۹۱
بازار سنگ آهن در چه حال است-21/01/1391 ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-21/01/1391 ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
هندی ها به دنبال ذخایر سنگ آهن و زغال سنگ -21/01/1391 ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
کاهش صادرات بیلت ترکیه-21/01/1391 ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
ثبات ورق گرم در بازار فیوچرز امریکا-21/01/1391 ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
رشد واردات محصولات نیم ساخته فولادی به امریکا-21/01/1391 ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
بازار بیلت چین-21/01/1391 ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
۱ ۲
۱۹۸ مورد، صفحه ۱ از ۲