۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1390

عنوانتاریخ انتشار
بازار سنگ آهن-01/10/1390 ۱ دی ۱۳۹۰
بازار قراضه چین نزولی-01/10/1390 ۱ دی ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه-01/10/1390 ۱ دی ۱۳۹۰
فولاد بالاترین بازیافت در اروپا-01/10/1390 ۱ دی ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-01/10/1390 ۱ دی ۱۳۹۰
چشم انداز بازار فولاد اوکراین در سال 2012-01/10/1390 ۱ دی ۱۳۹۰
بازار مقاطع اروپا در انتظار-01/10/1390 ۱ دی ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-01/10/1390 ۱ دی ۱۳۹۰
بازار ورق از نگاه شاخص ها-01/10/1390 ۱ دی ۱۳۹۰
محدودیت عرضه ورق در اروپا-01/10/1390 ۱ دی ۱۳۹۰
قطع روابط تجاری ایران و امارات تکذیب شد ۳۰ آذر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 50 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
کاهش صادرات سنگ آهن هند-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در سکوت-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
ترکیه همچنان در حال خرید قراضه -30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
افزایش تقاضای قراضه در اوکراین-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین نزولی-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
چشم انداز بازار فولاد جهان در سه ماه آتی-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
افزایش نرخ بهره وری صنعت فولاد امریکا-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
سنای امریکا به دنبال ایجاد فرصت های شغلی-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا همچنان صعودی-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق در ایتالیا-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
یک تصمیم درست ۲۹ آذر ۱۳۹۰
سیستم قراردادهای سنگ آهن اروپا در حال تغییر-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
بازار داخلی قراضه در ترکیه-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
روسیه وارد کننده قراضه می شود-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه در چه حال است-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت مقاطع سی آی اس-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس در ثبات-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
شکایت امریکایی ها از چین-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
سقوط صادرات چین در سال آینده-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
کاهش سود صنعت فولاد آسیا در سال آینده-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
سهم آرسلور از بازار اروپا کم نمی شود -29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
کشو رهای سی آی اس و اعمال تعرفه ضد دامپینگ بر ورق چین-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در امریکا-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در سکوت-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس رو به بالا-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
افزایش توقف پروژه ها در منطقه منا-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
پیش بینی های جدید از قیمت سنگ آهن در سال های آینده-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
افزایش سرمایه گذاری عربستان و امارات در مصر-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
افزایش فشار های قیمتی در چین-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
چشم انداز تولید و مصرف فولاد در چین-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا -27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
کمبود عرضه در بازار داخلی قراضه ترکیه-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ژاپن-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین نزولی-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
رقابت شدید بین بیلت ترکیه و سی آی اس -27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
موجودی ورق در کره کاهش یافت-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه عربستان-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در جنوب اروپا-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
تداوم افزایش قیمت قراضه -26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس -26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در انتظار بهبود -26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق کره-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت در بازار ورق عربستان -26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی است-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ترکیه-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس؛ صعودی-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
افزایش تمایل به خرید میلگرد ترکیه در مصر-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق روسیه در رکود فصلی-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق گرم در چین-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد خام در امریکا-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
امید اروپا به افزایش قیمت فولاد-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن؛ نزولی-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
افزایش واردات سنگ آهن به هند-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر بازار قراضه-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
قیمت قراضه در امریکا رو به بالا-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین در سکوت-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق سرد در چین-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
ورق گرم جنوب اروپا در ثبات-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق اوکراین رو به بهبود-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق از نگاه شاخص ها-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
قیمت فولاد در اروپا موقتا بالا می رود-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
بازار فولاد خاور میانه در چه حال است-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در ژاپن-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه اسپانیا-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه پر رونق -22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس به دنبال افزایش قیمت-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
ریاضت اقتصادی و کاهش تقاضای فولاد در اروپا-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بهبود ساخت و ساز در امریکا ولی تنها در بخش خصوصی-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
رشد آرام تولید فولاد اروپا در سال 2012-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
افت شدید صادرات فولاد روسیه به ایران-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در شک و تردید-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه به روایت شاخص ها-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در امریکا-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
کاهش صادرات ورق ترکیه-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
۱ ۲ ۳
۲۶۰ مورد، صفحه ۱ از ۳