۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1390

عنوانتاریخ انتشار
قطع روابط تجاری ایران و امارات تکذیب شد ۳۰ آذر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 50 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
کاهش صادرات سنگ آهن هند-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در سکوت-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
ترکیه همچنان در حال خرید قراضه -30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
افزایش تقاضای قراضه در اوکراین-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین نزولی-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
چشم انداز بازار فولاد جهان در سه ماه آتی-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
افزایش نرخ بهره وری صنعت فولاد امریکا-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
سنای امریکا به دنبال ایجاد فرصت های شغلی-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا همچنان صعودی-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق در ایتالیا-30/09/1390 ۳۰ آذر ۱۳۹۰
یک تصمیم درست ۲۹ آذر ۱۳۹۰
سیستم قراردادهای سنگ آهن اروپا در حال تغییر-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
بازار داخلی قراضه در ترکیه-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
روسیه وارد کننده قراضه می شود-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه در چه حال است-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت مقاطع سی آی اس-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس در ثبات-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
شکایت امریکایی ها از چین-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
سقوط صادرات چین در سال آینده-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
کاهش سود صنعت فولاد آسیا در سال آینده-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
سهم آرسلور از بازار اروپا کم نمی شود -29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
کشو رهای سی آی اس و اعمال تعرفه ضد دامپینگ بر ورق چین-29/09/1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در امریکا-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در سکوت-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس رو به بالا-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
افزایش توقف پروژه ها در منطقه منا-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
پیش بینی های جدید از قیمت سنگ آهن در سال های آینده-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
افزایش سرمایه گذاری عربستان و امارات در مصر-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
افزایش فشار های قیمتی در چین-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
چشم انداز تولید و مصرف فولاد در چین-28/09/1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا -27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
کمبود عرضه در بازار داخلی قراضه ترکیه-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ژاپن-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین نزولی-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
رقابت شدید بین بیلت ترکیه و سی آی اس -27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
موجودی ورق در کره کاهش یافت-27/09/1390 ۲۷ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه عربستان-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در جنوب اروپا-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
تداوم افزایش قیمت قراضه -26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس -26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در انتظار بهبود -26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق کره-26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت در بازار ورق عربستان -26/09/1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی است-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ترکیه-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس؛ صعودی-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
افزایش تمایل به خرید میلگرد ترکیه در مصر-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق روسیه در رکود فصلی-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق گرم در چین-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد خام در امریکا-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
امید اروپا به افزایش قیمت فولاد-24/09/1390 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن؛ نزولی-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
افزایش واردات سنگ آهن به هند-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر بازار قراضه-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
قیمت قراضه در امریکا رو به بالا-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین در سکوت-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق سرد در چین-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
ورق گرم جنوب اروپا در ثبات-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق اوکراین رو به بهبود-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق از نگاه شاخص ها-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
قیمت فولاد در اروپا موقتا بالا می رود-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
بازار فولاد خاور میانه در چه حال است-23/09/1390 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در ژاپن-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه اسپانیا-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه پر رونق -22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس به دنبال افزایش قیمت-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
ریاضت اقتصادی و کاهش تقاضای فولاد در اروپا-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بهبود ساخت و ساز در امریکا ولی تنها در بخش خصوصی-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
رشد آرام تولید فولاد اروپا در سال 2012-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
افت شدید صادرات فولاد روسیه به ایران-22/09/1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در شک و تردید-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه به روایت شاخص ها-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در امریکا-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
کاهش صادرات ورق ترکیه-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین در ثبات-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در شمال اروپا-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
تغییر پیش بینی تولید فولاد چین-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در سکوت-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق روسیه رو به بهبود-21/09/1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
افزایش معاملات بیلت در بورس لندن-20/09/1390 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
فشار بازار واردات بر تولید کنندگان ورق تخت ایتالیا-20/09/1390 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت مقاطع در شمال اروپا-20/09/1390 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین در سکوت-20/09/1390 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
قیمت قراضه اروپا رو به بالا-20/09/1390 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت بیلت در شمال افریقا و توقف بازار-20/09/1390 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه و تاثیر آن بر بازار بیلت جنوب شرق آسیا-20/09/1390 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
قیمت های مختلف در بازار اسلب سی آی اس-20/09/1390 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
تقاضای پایین ورق در شمال افریقا -20/09/1390 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
جو بازار فولاد جهان رو به بهبود-20/09/1390 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در سکوت-19/09/1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
سنگ آهن واله 20 تا 25 درصد ارزان تر-19/09/1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
واردات سنگ آهن در چین رو به بالا-19/09/1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در امریکا-19/09/1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
قراضه داخلی روسیه نزولی، صادرات صعودی-19/09/1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
قراضه وارداتی در شرق آسیا رو به بالا-19/09/1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس رو به بهبود-19/09/1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
میلگرد چین نزولی-19/09/1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
ورق گرم گران قیمت و خطر افزایش واردات در امریکا-19/09/1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
سهمیه صادرات ورق روسیه به اروپا افزایش یافت-19/09/1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 49 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن و بهبود موقت-17/09/1390 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین صعودی-17/09/1390 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه ژاپن صعودی-17/09/1390 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
تحریم های اقتصادی و تاثیر آن بر بازار فولاد سوریه-17/09/1390 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا صعودی-17/09/1390 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
بهبود تولید فولاد خام در امریکا-17/09/1390 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
رشد تقاضای میلگرد در عراق -17/09/1390 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق چین مجددا نزولی-17/09/1390 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
فولادسازان روس در انتظار بهبود بازار-17/09/1390 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان رو به بهبود-17/09/1390 ۱۷ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن -16/09/1390 ۱۶ آذر ۱۳۹۰
بهبود بازار قراضه امریکا-16/09/1390 ۱۶ آذر ۱۳۹۰
افزایش خرید قراضه در ترکیه-16/09/1390 ۱۶ آذر ۱۳۹۰
قیمت بیلت سی آی اس کمی بهبود یافت-16/09/1390 ۱۶ آذر ۱۳۹۰
ثبات قیمت میلگرد در چین-16/09/1390 ۱۶ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ایتالیا-16/09/1390 ۱۶ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-16/09/1390 ۱۶ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق گرم در جنوب اروپا-16/09/1390 ۱۶ آذر ۱۳۹۰
بحران اروپا و تاثیر آن بر صنعت فولاد روسیه-13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
ثبات بازار میلگرد چین-13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس در سکوت-13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین رو به بالا-13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
ترک ها مجبورند قراضه گران قیمت را بخرند-13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
بیلت و میلگرد ترکیه صعودی-13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
ورق گرم چین بالا رفت-13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
افت قیمت ورق تخت سی آی اس -13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
روزنه های امید در بازار سنگ آهن-13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
میلگرد صادراتی اروپا رو به بالا-13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد در اسپانیا-13/09/1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ژاپن- 12/09/1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
قراردادهای سنگ آهن فصل اول سال آینده- 12/09/1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
چشم انداز بازار فولاد در سال پیش رو- 12/09/1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا رو به بهبود-12/09/1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
افت بازار ورق گالوانیزه چین-12/09/1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
شرکت معدنی واله به دنبال سیستم قیمت گذاری منعطف-12/09/1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا بهبود می یابد؟؟-12/09/1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین-12/09/1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
ورق تخت اروپا تحت فشار-12/09/1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-12/09/1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 48 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-10/09/1390 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
خرید قراضه بالا رفت-10/09/1390 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
بیلت سی آی اس نزولی-10/09/1390 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا در رکود-10/09/1390 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه-10/09/1390 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
بازار اسلب وارداتی در شرق آسیا-10/09/1390 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
ورق ترکیه نزولی-10/09/1390 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد در سطح جهان و احتمال توقف افت قیمت ها-10/09/1390 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
تنها راه نجات بازار فولاد، کاهش تولید-10/09/1390 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
خودرو سازان چینی به امید رونق بیشتر در سال نو-10/09/1390 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن رو به پایین-09/09/1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
سنگ آهن ارزان تر از 120 دلار نمی شود-09/09/1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
افت نرخ یورو و رشد قیمت قراضه در اسپانیا-09/09/1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ژاپن-09/09/1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین-09/09/1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
بازار واردات میلگرد امریکا-09/09/1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-09/09/1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان فعلا نزولی-09/09/1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
سایه سنگین ورق ارزان قیمت روسیه بر بازار اروپا -09/09/1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
افت جزیی تولید فولاد در امریکا-09/09/1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه جنوب اروپا-08/09/1390 ۸ آذر ۱۳۹۰
قراضه امریکا در ترکیه خواستار ندارد-08/09/1390 ۸ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه آلمان-08/09/1390 ۸ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس نزولی-08/09/1390 ۸ آذر ۱۳۹۰
بازار مقاطع وارداتی جنوب شرق آسیا-08/09/1390 ۸ آذر ۱۳۹۰
بازار مقاطع صادراتی سی آی اس؛ بحرانی-08/09/1390 ۸ آذر ۱۳۹۰
صادرات ورق سرد چین نزولی-08/09/1390 ۸ آذر ۱۳۹۰
ورق تخت اروپا رو به پایین-08/09/1390 ۸ آذر ۱۳۹۰
بازار فولاد چین در هفته ای که گذشت-08/09/1390 ۸ آذر ۱۳۹۰
بازار فولاد اروپا در چه حال است-08/09/1390 ۸ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-07/09/1390 ۷ آذر ۱۳۹۰
شرق آسیا: مقاومت خریدارن در مقابل رشد قیمت قراضه -07/09/1390 ۷ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین-07/09/1390 ۷ آذر ۱۳۹۰
بیلت مدیترانه در کف قیمت-07/09/1390 ۷ آذر ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد سی آی اس و کاهش صادرات-07/09/1390 ۷ آذر ۱۳۹۰
رکود بازار میلگرد در امارات-07/09/1390 ۷ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-07/09/1390 ۷ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا در چه حال است-07/09/1390 ۷ آذر ۱۳۹۰
کاهش تولید ورق در اکراین-07/09/1390 ۷ آذر ۱۳۹۰
کاهش تولید ورق گرم کویل اکراین-07/09/1390 ۷ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-06/09/1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت صادراتی ترکیه -06/09/1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-06/09/1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
بازار مقاطع اروپا-06/09/1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد در ترکیه-06/09/1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد صادراتی چین و ژاپن-06/09/1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در امارات-06/09/1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق چین در چه حال است-06/09/1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب شرق آسیا در سکوت-06/09/1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-06/09/1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت اوکراین-05/09/1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
بیلت در انتظار کاهش قیمت بیشتر-05/09/1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
تنزل قیمت ورق در اوکراین-05/09/1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق سرد در چین-05/09/1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
مشکل پرداخت در بازار جنوب اروپا-05/09/1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 47 ۵ آذر ۱۳۹۰
برزیلی ها در مقابله با فولاد چین-05/09/1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
امید به بهبود قیمت در امریکا با کاهش تولید در چین-05/09/1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
امید به بهبود بازار فولاد در سال 2012-05/09/1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
روند نزولی موجودی انبارها در چین-05/09/1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
سهم فولاد در ساختمان های ترکیه-05/09/1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
پیش بینی قیمت سنگ آهن نزولی-03/09/1390 ۳ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-03/09/1390 ۳ آذر ۱۳۹۰
افزایش امید امریکایی ها به بهبود قیمت فولاد-03/09/1390 ۳ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق سرد جنوب اروپا -03/09/1390 ۳ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق ایتالیا نزولی-03/09/1390 ۳ آذر ۱۳۹۰
آیا بیلت سی آی اس به کف رسیده؟-03/09/1390 ۳ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین-03/09/1390 ۳ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه و افزایش فشار ها-03/09/1390 ۳ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا-03/09/1390 ۳ آذر ۱۳۹۰
سرعت رشد تقاضای فولاد آسه آن آرام تر می شود-03/09/1390 ۳ آذر ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن دوباره آرام شد-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
نوسان قیمت سنگ آهن به نفع بازار نیست-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه آسیا به روایت آمار-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
قیمت قراضه نزولی-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت چین رو به پایین -02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
صادرات بیلت ترکیه رو به پایین -02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
بازار میلگرد اسپانیا بهبود می یابد-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
خریداران ورق در اروپا به دنبال پایین آوردن قیمت-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
بازار اسلب سی آی اس رو به ثبات-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در چین-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا و اروپا در دو جهت مخالف-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
رشد تولید فولاد خام در امریکا-02/09/1390 ۲ آذر ۱۳۹۰
بهبود بازار سنگ آهن ادامه دارد؟-01/09/1390 ۱ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه اسپانیا در سکوت-01/09/1390 ۱ آذر ۱۳۹۰
بازار قراضه چین-01/09/1390 ۱ آذر ۱۳۹۰
کاهش خرید بیلت و اسلب در جنوب شرق آسیا-01/09/1390 ۱ آذر ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -01/09/1390 ۱ آذر ۱۳۹۰
قیمت مقاطع در اروپا بالا می رود؟-01/09/1390 ۱ آذر ۱۳۹۰
مقاطع صادراتی ترکیه نزولی-01/09/1390 ۱ آذر ۱۳۹۰
ورق سرد چین در ثبات -01/09/1390 ۱ آذر ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا-01/09/1390 ۱ آذر ۱۳۹۰
چشم انداز بازار فولاد روسیه -01/09/1390 ۱ آذر ۱۳۹۰