۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1390

عنوانتاریخ انتشار
بازار سنگ آهن نزولی شد-30/08/1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه از نگاه شاخص ها-30/08/1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه در انتظار ترکیه-30/08/1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
افزایش تولید بیلت در ترکیه-30/08/1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق گرم آسیا در انتظار سال نو-30/08/1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
ورق گرم در جنوب شرق آسیا همچنان رو به پایین -30/08/1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
امریکای لاتین نگران هجوم واردات از چین-30/08/1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
تقاضای فولاد چین نزولی-30/08/1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
ترکیه به دنبال افزایش تولید فولاد-30/08/1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
صنعت فولاد اوکراین در چه حال است-30/08/1390 ۳۰ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-29/08/1390 ۲۹ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه صادراتی اروپا-29/08/1390 ۲۹ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا-29/08/1390 ۲۹ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-29/08/1390 ۲۹ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت مفتول در امریکا-29/08/1390 ۲۹ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-29/08/1390 ۲۹ آبان ۱۳۹۰
بی توجهی کره به ورق گرم چین-29/08/1390 ۲۹ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق روسیه-29/08/1390 ۲۹ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق صادراتی چین رو به بهبود-29/08/1390 ۲۹ آبان ۱۳۹۰
بازار صادرات ورق ترکیه در رکود-29/08/1390 ۲۹ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن رو به بالا-28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
ترکیه قراضه بیشتری می خرد!! -28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
بهبود قیمت قراضه در ژاپن- 28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
سکوت خریداران بیلت در شمال افریقا- 28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا رو به ثبات!! -28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد یونان در ثبات-28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
صبر بازار میلگرد خاور دور- 28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
روس ها تولید مقاطع را بالا می برند- 28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در اروپا- 28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
شروع تولید ورق گالوانیزه در امارات- 28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
کاهش موجودی ورق گرم در چین- 28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق سرد در چین- 28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
ورق گرم اروپا زیر 480 یورو- 28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 46 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق امارات رو به بهبود-28/08/1390 ۲۸ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه ایتالیا-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
قراضه ترکیه نزولی-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت بورس لندن-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
ثبات بازار بیلت چین-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد آلمان-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
بازار روسیه و رکود صادرات-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
تعطیلی دو پروژه دیگر آرسلورمیتال-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد انگلیس-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق جهان از نگاه شاخص ها-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق روسیه-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
ورق سرد در جنوب شرق آسیا همچنان نزولی-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد امریکا-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
بهبود جو بازار فولاد جهان-26/08/1390 ۲۶ آبان ۱۳۹۰
کاهش واردات سنگ آهن به چین-25/08/1390 ۲۵ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه شرق آسیا-25/08/1390 ۲۵ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-25/08/1390 ۲۵ آبان ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس-25/08/1390 ۲۵ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس نزولی-25/08/1390 ۲۵ آبان ۱۳۹۰
افزایش ادغام ها در صنعت فولاد چین-25/08/1390 ۲۵ آبان ۱۳۹۰
بحران بدهی اروپا و آسیب وارده بر صنعت فولاد آلمان-25/08/1390 ۲۵ آبان ۱۳۹۰
افزایش واردات فولاد در اروپا-25/08/1390 ۲۵ آبان ۱۳۹۰
بحران مالی اروپا و تاثیر آن بر اقتصاد آسیا-25/08/1390 ۲۵ آبان ۱۳۹۰
قراضه چین در ثبات-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
بازار مقاطع شمال اروپا-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در چین-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق تخت امریکا-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن -23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه از نگاه شاخص ها-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
کاهش تولید چدن سی آی اس برای مقابله با افت قیمت-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
بازار مقاطع اسپانیا-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
بازار اسلب وارداتی جنوب شرق آسیا-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته گذشته-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
اقتصاد چین آرام می شود-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
عراق بزرگترین مقصد صادراتی فولاد ترکیه-23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
چشم انداز مصرف فولاد روسیه -23/08/1390 ۲۳ آبان ۱۳۹۰
چین به دنبال تغییر در سیستم قیمت گذاری سنگ آهن-22/08/1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است-22/08/1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
بیلت صادراتی کره در سکوت-22/08/1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
افزایش قیمت بیلت سی آی اس-22/08/1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا در سکوت-22/08/1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
صنعت فولاد امریکا، امیدوار-22/08/1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
ورق گرم صادراتی کره، نزولی-22/08/1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
صادرات فولاد چین، نزولی-22/08/1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
رقابت تجاری چین و روسیه-22/08/1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
موجودی فولاد اروپا نسبت به تقاضا بالاست-22/08/1390 ۲۲ آبان ۱۳۹۰
بحران اقتصادی و بازار سنگ آهن-21/08/1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
پیش بینی ادامه تنزل قراضه-21/08/1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
کاهش قیمت قراضه صادراتی ژاپن-21/08/1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
میلگرد اروپا زیر 500 یورو-21/08/1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
بازار متضاد ورق سرد در چین-21/08/1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
احتمال افزایش تقاضای ورق در ترکیه-21/08/1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
تقاضای تایلند را سیل برد-21/08/1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
اروپا و فولاد روسیه در تجارت آزاد -21/08/1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
چینی ها مجبور به کاهش تولید هستند-21/08/1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
نگرانی های اقتصادی و وضعیت صنعت فولاد آلمان-21/08/1390 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 45 ۲۱ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 19/08/1390 ۱۹ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در اروپا- 19/08/1390 ۱۹ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه نزولی - 19/08/1390 ۱۹ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه ایتالیا نزولی- 19/08/1390 ۱۹ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در امریکا و تاثیر آن بر بازار فولاد- 19/08/1390 ۱۹ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد عراق- 19/08/1390 ۱۹ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق چین در سکوت- 19/08/1390 ۱۹ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا، نگران- 19/08/1390 ۱۹ آبان ۱۳۹۰
بازار اسلب سی آی اس- 19/08/1390 ۱۹ آبان ۱۳۹۰
صنعت فولاد ایتالیا در انتظار چالش های سال نو- 19/08/1390 ۱۹ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن -18/08/1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه ژاپن-18/08/1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه از نگاه شاخص ها-18/08/1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
افزایش قیمت بیلت در شمال چین-18/08/1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-18/08/1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در چین-18/08/1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق از نگاه شاخص ها-18/08/1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
قیمت ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نزولی-18/08/1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
ورق اروپا در انتظار -18/08/1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
ثبات صنعت فولاد امریکا در هفته گذشته-18/08/1390 ۱۸ آبان ۱۳۹۰
سنگ آهن 95 دلار هرتن-17/08/1390 ۱۷ آبان ۱۳۹۰
ادامه مازاد عرضه و کاهش قیمت در دنیا-17/08/1390 ۱۷ آبان ۱۳۹۰
پیش بینی روند نزولی قیمت ها در چین-17/08/1390 ۱۷ آبان ۱۳۹۰
توقف پروژه های نفت و تاثیر آن بر بخش فولاد-17/08/1390 ۱۷ آبان ۱۳۹۰
اجرای صحیح مقررات، چالش پیش روی اقتصادهای نوظهور-17/08/1390 ۱۷ آبان ۱۳۹۰
افزایش معاملات سواپ سنگ آهن-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه نزولی-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
ورق ترکیه همچنان رو به پایین-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
ورق گرم آلمان نزولی-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
وضعیت تقاضای فولاد جهان-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
ریو تینتو: بحران بدهی اروپا غیر قابل علاج است-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
افزایش موجودی ورق در ژاپن-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
چالش های پیش روی صنعت فولاد چین-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه عربستان رو به بالا-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه چین رو به پایین-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
بازار جنوب شرق آسیا در انتظار افت بیشتر قیمت بیلت-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
نوسان قیمت بیلت در چین-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
ورق گرم صادراتی چین، نزولی-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس در انتظار بهبود -15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
چشم انداز صنعت فولاد اروپا، منفی-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
بازار فولاد چین و مازاد موجودی-15/08/1390 ۱۵ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-14/08/1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا-14/08/1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
تقاضای مقاطع سنگین جهان عرب رو به بالا-14/08/1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق سوریه، لبنان و امارات همچنان ضعیف-14/08/1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت اسلب در آسیا-14/08/1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
چشم انداز صنعت فولاد جهان در سال پیش رو-14/08/1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
ورق تخت اروپا نزولی-14/08/1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق تخت سی آی اس-14/08/1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
ورق گرم چین رو به پایین-14/08/1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
افزایش روند کاهش تولید فولاد در چین-14/08/1390 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 44 ۱۴ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-12/08/1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه در ثبات نسبی-12/08/1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-12/08/1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-12/08/1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت شمال افریقا در سکوت-12/08/1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد و افزایش قیمت بیلت در ترکیه-12/08/1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
ورق ترکیه همچنان نزولی-12/08/1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا نزولی-12/08/1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
افزایش امید به بهبود قیمت فولاد-12/08/1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
رکود اقتصادی مجدد دور از انتظار!!-12/08/1390 ۱۲ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
قراضه وارداتی به کره همچنان نزولی-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
ادامه روند کاهش موجودی ها در جنوب اروپا-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
تلاش ژاپن برای افزایش سرمایه گذاری در عربستان-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا با ثبات-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه نزولی-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین مجددا نزولی-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
کاهش مصرف ورق در چین، خطر پیش روی امریکا و اروپا-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق از نگاه شاخص ها، نزولی-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
بهبود تولید فولاد امریکا در هفته گذشته-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
سیل تایلند و تاثیر آن بر صنعت فولاد ژاپن-11/08/1390 ۱۱ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت آرام در بازار سنگ آهن-10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه چین-10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه به روایت شاخص ها-10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
روزنه های امید در بازار قراضه -10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا نزولی -10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس نزولی-10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
توقف افت قیمت مقاطع ترکیه-10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق تخت امریکا نزولی-10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب شرق آسیا نزولی-10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
بحران بدهی اروپا و نقش ایتالیا-10/08/1390 ۱۰ آبان ۱۳۹۰
افزایش سرعت روند نزولی سنگ آهن-09/08/1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
آیا شرکت های معدنی مجبور به کاهش تولید خواهند شد-09/08/1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت چین در نوسان-09/08/1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه و استقبال عراق-09/08/1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد اسپانیا نزولی-09/08/1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
کاهش صادرات ورق روسیه به اروپا-09/08/1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
بازار فولاد مصر در رکود-09/08/1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
خطر رکود اقتصادی در امریکا کمرنگ تر شد-09/08/1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
توسعه زیر ساخت ها در اروپا-09/08/1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
بزرگترین نگرانی های سیستم بانکی در خاور میانه-09/08/1390 ۹ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی-08/08/1390 ۸ آبان ۱۳۹۰
صنعت فولاد سی آی اس نگران سقوط بازار سنگ آهن-08/08/1390 ۸ آبان ۱۳۹۰
صادرات ورق تخت چین نزولی-08/08/1390 ۸ آبان ۱۳۹۰
توقف پروژه خط تولید مقاطع آرسلور در برزیل -08/08/1390 ۸ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه شرق آسیا همچنان نزولی-08/08/1390 ۸ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در جنوب اروپا-08/08/1390 ۸ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه روسیه-08/08/1390 ۸ آبان ۱۳۹۰
صنعت فولاد عراق به دنبال بازسازی-08/08/1390 ۸ آبان ۱۳۹۰
بازار مقاطع چین رو به پایین-08/08/1390 ۸ آبان ۱۳۹۰
بازار مقاطع امارات نزولی-08/08/1390 ۸ آبان ۱۳۹۰
سنگ آهن 100 دلاری-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
بازار شکننده قراضه-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
آمادگی چینی ها برای تخفیف-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
باید قیمت ملک در امارات کاهش یابد-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
کاهش تولید آرسلور در اروپا-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 43 ۷ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در امارات-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
ورق سی ای اس در ترکیه خریدار ندارد-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت آهن اسفنجی-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
جاه طلبی اتمی سعودی ها-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
سرمایه گذاری میلیاردی اعراب در فولاد مصر-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
ناامیدی ژاپنی ها نسبت به آینده-07/08/1390 ۷ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است-05/08/1390 ۵ آبان ۱۳۹۰
امید به افزایش تقاضای قراضه در ترکیه-05/08/1390 ۵ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا نزولی-05/08/1390 ۵ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -05/08/1390 ۵ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد امارات رو به پایین -05/08/1390 ۵ آبان ۱۳۹۰
ورق جنوب اروپا رو به نزول-05/08/139 ۵ آبان ۱۳۹۰
مصری ها در انتظار کاهش قیمت ورق-05/08/139 ۵ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا همچنان ضعیف-05/08/1390 ۵ آبان ۱۳۹۰
عدم استقبال اروپا از ورق گرم ترکیه -05/08/1390 ۵ آبان ۱۳۹۰
افزایش نا امیدی اروپا به بازار فولاد-05/08/1390 ۵ آبان ۱۳۹۰
قیمت قراضه در ترکیه نزولی-04/08/1390 ۴ آبان ۱۳۹۰
قراضه صادراتی امریکا نزولی-04/08/1390 ۴ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت چین در نوسان-04/08/1390 ۴ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت و میلگرد جنوب شرق آسیا همچنان نزولی-04/08/1390 ۴ آبان ۱۳۹۰
افت مجدد تولید فولاد در امریکا-04/08/1390 ۴ آبان ۱۳۹۰
امید به بازار ورق گرم در چین-04/08/1390 ۴ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق در چه حال است-04/08/1390 ۴ آبان ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس -04/08/1390 ۴ آبان ۱۳۹۰
افزایش موجودی فولاد در بازار چین-04/08/1390 ۴ آبان ۱۳۹۰
افزایش فشار ها بر بازار مسکن امریکا-04/08/1390 ۴ آبان ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن همچنان نزولی-03/08/1390 ۳ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه چین نزولی-03/08/1390 ۳ آبان ۱۳۹۰
معمای صنعت فولاد چین-03/08/1390 ۳ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین-03/08/1390 ۳ آبان ۱۳۹۰
قراضه صادراتی ژاپن نزولی-03/08/1390 ۳ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق تخت اروپا نزولی-03/08/1390 ۳ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا -03/08/1390 ۳ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین نزولی-03/08/1390 ۳ آبان ۱۳۹۰
نرخ پایین یورو و بهبود صادرات اروپا-03/08/1390 ۳ آبان ۱۳۹۰
توسعه خطوط هوایی جهان عرب-03/08/1390 ۳ آبان ۱۳۹۰
سنگ آهن 140 دلاری در راه -02/08/1390 ۲ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه اسپانیا-02/08/1390 ۲ آبان ۱۳۹۰
بازار قراضه نزولی-02/08/1390 ۲ آبان ۱۳۹۰
افزایش صادرات بیلت قزاقستان-02/08/1390 ۲ آبان ۱۳۹۰
بازار بیلت چین در نوسان-02/08/1390 ۲ آبان ۱۳۹۰
بازار مقاطع صادراتی سی آی اس پر رونق-02/08/1390 ۲ آبان ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب شرق آسیا نزولی -02/08/1390 ۲ آبان ۱۳۹۰
افزایش حضور قطر در بازار فولاد-02/08/1390 ۲ آبان ۱۳۹۰
بازار مقاطع چین نزولی-02/08/1390 ۲ آبان ۱۳۹۰
بازار فولاد امریکا و مازاد عرضه-02/08/1390 ۲ آبان ۱۳۹۰
سیستم قیمت گذاری قراردادی سنگ آهن تغییر می کند ؟؟- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
احتمال افزایش مصرف فولاد در اروپا- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
بازار میلگرد شمال اروپا نزولی- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در عراق- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
قراضه شمال اروپا زیر 400 دلار- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
بیلت سی آی اس زیر 590 دلار - 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
کاهش تولید میلگرد در امارات- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
سقوط قیمت ورق در چین- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
توقف سقوط قیمت ورق سی آی اس - شاید- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰
قیمت ها همچنان رو به تنزل- 01/08/1390 ۱ آبان ۱۳۹۰