۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1390

عنوانتاریخ انتشار
بازار سنگ آهن- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه در ثبات - 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا در ثبات- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد عراق - 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
مازاد موجودی در بازار فولاد چین ماندگار است- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق تخت چین تحت تاثیر افت ورق گرم- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
ابهام در بازار اسلب سی آی اس- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان بدون تغییر- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
افزایش موجودی فولاد در سطح جهان- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
امضای قرار دادهای فولاد مبارکه برای رسیدن به ظرفیت 11میلیون تنی - 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه آلمان- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
خریداران بیلت سی آی اس در انتظار افت قیمت- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا رو به بالا- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت چین- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
نفت خام به 130 دلار می رسد!! ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در امریکا- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار فولاد چین در هفته اخیر- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
وضعیت بازار ورق از دیدگاه شاخص ها- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در سکوت- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن - 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
وابستگی به واردات قراضه، مشکل صنعت فولاد ترکیه- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه چین در ثبات- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه به روایت شاخص ها- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس - 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد امارات در سکوت - 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد عربستان- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
اوضاع اقتصادی جهان رو به وخامت- 28/06/1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
لزوم حمایت از بخش تامین مواد اولیه در اتحادیه اروپا- 28/06/1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت چین- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
تنش های اقتصادی و تاثیر آن بر قیمت بیلت سی آی اس- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع اروپا- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
لیبی صادرات نفت را از سر می گیرد- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
مشارکت ترکیه و مصر در تامین انرژی- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
تولید فولاد ژاپن رو به بالا- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
نگرانی های پیش روی صنعت فولاد چین- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
قراردادهای سواپ بورس سنگاپور طولانی تر می شود-27/ 06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن از نگاه شاخص ها- 27/06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
قراضه صادراتی ژاپن رو به بالا-27/ 06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
افزایش واردات قراضه به ترکیه-27/ 06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 27/06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه- 27/06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا رو به بالا-27/ 06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
اتحادیه اروپا و لزوم جلوگیری از گسترش بحران-27/ 06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس- 27/06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد چین خبری خوب برای امریکا- 27/06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
روند صعودی تقاضای سنگ آهن- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در روسیه- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 37 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
قراضه کره در کف قیمت- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ژاپن- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
کارخانه جدید میلگرد عراق- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
ابطال 170 میلیارد دلار قرارداد ساختمانی در امارات- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
هند دولین تولید کننده فولاد دنیا- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
"مشکل وزن" درگیری آینده فولاد امریکا- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
صادرات ورق اروپا در حمایت یورو- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
افت قیمت ورق گرم در چین- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 24/06/1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع یونان- 24/06/1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بارش شدید باران در شرق هند و اختلال بازار سنگ آهن- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
افزایش تقاضای میلگرد در عراق- 24/06/1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قدرت رقابت قراضه اروپا در ترکیه- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
محموله سرگردان بیلت در ترکیه به دنبال خریدار- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع ایتالیا نزولی- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
افزایش امید امریکا به بهبود قیمت فولاد- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه عربستان همچنان ثابت- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بهره بری اسپانیا از کمبود عرضه بیلت سی آی اس- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار فولاد چین- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد ژاپن- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در امریکا- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
آلمانی ها نگران افزایش قیمت مواد اولیه-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن -22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در جنوب شرق آسیا-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
افزایش خرید قراضه توسط ترک ها-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه در امریکا-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع افریقای شمالی رو به تغییر -22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
ثبات بازار واردات بیلت در جنوب شرق آسیا-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
کشورهای امریکای شمالی به دنبال تشکیل اتحادیه مشترک -22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
امریکا: افزایش واردات ورق روسیه و چین -22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
بهبود قیمت ورق سرد در چین-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
عرضه سنگ آهن هند همچنان نامحدود-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
افزایش واردات سنگ آهن به چین-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قراردادهای سنگ آهن در بازار های مالی-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه اروپا-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
تقاضای ایران از بازار بیلت سی آی اس حمایت کرد-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت مفتول صادراتی چین-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
تاثیر سوء واردات بر بازار ورق تخت امریکا-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
۱ ۲ ۳
۲۷۵ مورد، صفحه ۱ از ۳