۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1390

عنوانتاریخ انتشار
بازار سنگ آهن- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه در ثبات - 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا در ثبات- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد عراق - 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
مازاد موجودی در بازار فولاد چین ماندگار است- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق تخت چین تحت تاثیر افت ورق گرم- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
ابهام در بازار اسلب سی آی اس- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان بدون تغییر- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
افزایش موجودی فولاد در سطح جهان- 31/06/1390 ۳۱ شهریور ۱۳۹۰
امضای قرار دادهای فولاد مبارکه برای رسیدن به ظرفیت 11میلیون تنی - 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه آلمان- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
خریداران بیلت سی آی اس در انتظار افت قیمت- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا رو به بالا- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت چین- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
نفت خام به 130 دلار می رسد!! ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در امریکا- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار فولاد چین در هفته اخیر- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
وضعیت بازار ورق از دیدگاه شاخص ها- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در سکوت- 30/06/1390 ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن - 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
وابستگی به واردات قراضه، مشکل صنعت فولاد ترکیه- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه چین در ثبات- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه به روایت شاخص ها- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس - 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد امارات در سکوت - 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد عربستان- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا- 29/06/1390 ۲۹ شهریور ۱۳۹۰
اوضاع اقتصادی جهان رو به وخامت- 28/06/1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
لزوم حمایت از بخش تامین مواد اولیه در اتحادیه اروپا- 28/06/1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت چین- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
تنش های اقتصادی و تاثیر آن بر قیمت بیلت سی آی اس- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع اروپا- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
لیبی صادرات نفت را از سر می گیرد- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
مشارکت ترکیه و مصر در تامین انرژی- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
تولید فولاد ژاپن رو به بالا- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
نگرانی های پیش روی صنعت فولاد چین- 28/ 06/ 1390 ۲۸ شهریور ۱۳۹۰
قراردادهای سواپ بورس سنگاپور طولانی تر می شود-27/ 06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن از نگاه شاخص ها- 27/06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
قراضه صادراتی ژاپن رو به بالا-27/ 06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
افزایش واردات قراضه به ترکیه-27/ 06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 27/06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه- 27/06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا رو به بالا-27/ 06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
اتحادیه اروپا و لزوم جلوگیری از گسترش بحران-27/ 06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس- 27/06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد چین خبری خوب برای امریکا- 27/06/1390 ۲۷ شهریور ۱۳۹۰
روند صعودی تقاضای سنگ آهن- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در روسیه- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 37 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
قراضه کره در کف قیمت- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ژاپن- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
کارخانه جدید میلگرد عراق- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
ابطال 170 میلیارد دلار قرارداد ساختمانی در امارات- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
هند دولین تولید کننده فولاد دنیا- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
"مشکل وزن" درگیری آینده فولاد امریکا- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
صادرات ورق اروپا در حمایت یورو- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
افت قیمت ورق گرم در چین- 26/ 06/ 1390 ۲۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 24/06/1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع یونان- 24/06/1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بارش شدید باران در شرق هند و اختلال بازار سنگ آهن- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
افزایش تقاضای میلگرد در عراق- 24/06/1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قدرت رقابت قراضه اروپا در ترکیه- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
محموله سرگردان بیلت در ترکیه به دنبال خریدار- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع ایتالیا نزولی- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
افزایش امید امریکا به بهبود قیمت فولاد- 24/ 06/ 1390 ۲۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه عربستان همچنان ثابت- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بهره بری اسپانیا از کمبود عرضه بیلت سی آی اس- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار فولاد چین- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد ژاپن- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در امریکا- 23/ 06/ 1390 ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
آلمانی ها نگران افزایش قیمت مواد اولیه-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن -22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در جنوب شرق آسیا-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
افزایش خرید قراضه توسط ترک ها-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه در امریکا-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع افریقای شمالی رو به تغییر -22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
ثبات بازار واردات بیلت در جنوب شرق آسیا-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
کشورهای امریکای شمالی به دنبال تشکیل اتحادیه مشترک -22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
امریکا: افزایش واردات ورق روسیه و چین -22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
بهبود قیمت ورق سرد در چین-22/06/1390 ۲۲ شهریور ۱۳۹۰
عرضه سنگ آهن هند همچنان نامحدود-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
افزایش واردات سنگ آهن به چین-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قراردادهای سنگ آهن در بازار های مالی-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه اروپا-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
تقاضای ایران از بازار بیلت سی آی اس حمایت کرد-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت مفتول صادراتی چین-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
تاثیر سوء واردات بر بازار ورق تخت امریکا-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
کاهش تولید تنها راه کارخانه های فولاد -21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
710 میلیون تن، تولید فولاد چین-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
صنعت فولاد چین در خطر-21/06/1390 ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
چشم انداز بازار سنگ آهن تا 15سال آینده -20/06/1390 ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
شاخص قیمت های سنگ آهن، نزولی-20/06/1390 ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
حضور ایران در مزایده استخراج بزرگترین معدن سنگ آهن افغانستان - 20/ 06/ 1390 ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه کره در تعطیلات-20/06/1390 ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
افزایش خرید قراضه در ترکیه-20/06/1390 ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت چین در ثبات-20/06/1390 ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
تقاضای فولاد ساختمانی در ژاپن رو به بهبود-20/06/1390 ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
رکود تقاضای ورق چین در کره جنوبی-20/06/1390 ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
تقاضای ورق در جنوب شرق آسیا همچنان پایین-20/06/1390 ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در چه حال است-20/06/1390 ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق تخت امریکا- 19/ 06/1390 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 19/ 06/ 1390 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
افزایش فشار بر بازار ورق اروپا- 19/ 06/ 1390 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ژاپن- 19/ 06/ 1390 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
قراضه ارزان تر برای ترک ها- 19/06/1390 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 36 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت بیلت سی آی اس- 19/06/1390 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
افت تولید فولاد در اوکراین- 19/06/1390 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
امارات در انتظار بالا رفتن قیمت ورق- 19/06/1390 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
تغییر مدل اقتصاد دنیا- 19/06/1390 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
اقتصادهای نوظهور، امید تقاضا- 19/06/1390 ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن رو به بالا-17/06/1390 ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در چین-17/06/1390 ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد اوکراین رو به بهبود-17/06/1390 ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
قیمت میلگرد در اسپانیا رو به بالا-17/06/1390 ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع امریکا-17/06/1390 ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین نزولی-17/06/1390 ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق در عربستان-17/06/1390 ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در انتظار بهبود-17/06/1390 ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
تداوم افت جزیی تولید فولاد امریکا-17/06/1390 ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
عدم اطمینان امریکا به افزایش تقاضای فولاد-17/06/1390 ۱۷ شهریور ۱۳۹۰
سنگ آهن 190 دلاری؟!- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
چشم انداز تقاضای سنگ آهن جهان تا سال 2020- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
شاخص قیمت جدید سنگ آهن در راه است- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
ورق گرم امارات سال 2014- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
افت دلار و افزایش صادرات قراضه- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
فصل آخر 2011 و افزایش قیمت ها- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
قیمت قراضه در چین صعودی- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در امریکا- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
کاهش محبوبیت قراردادهای بیلت بورس لندن- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
امید بازار صادرات مقاطع سی آی اس به آینده- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع ترکیه- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
ثبات بازار میلگرد عربستان- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق جهان؛ افزایش قیمت در امریکا و ثبات قیمت در اروپا- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در چین- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
هشدار بانک مرکزی چین- 16/ 06/ 1390 ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 15/ 06/ 1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
نوسان جزیی قیمت قراردادهای فصل چهارم سنگ آهن- 15/ 06/ 1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
رشد باز یافت در امریکا- 15/06/1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
مقاطع جنوب اروپا در انتظار افزایش قیمت- 15/06/1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت مقاطع صادراتی چین- 15/06/1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
قیمت میلگرد در افریقای جنوبی رو به بالا- 15/ 06/ 1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
اختلاف قیمت میلگرد کارخانه و بازار نقدی در امریکا- 15/ 06/ 1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین در ثبات- 15/ 06/ 1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
نگرانی از نزول قیمت ورق در چین- 15/06/1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق ایتالیا به دنبال افزایش قیمت- 15/ 06/ 1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه- 15/ 06/ 1390 ۱۵ شهریور ۱۳۹۰
عزت سنگ آهن در سال 2012- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
آینده مبهم بازار قراضه چین- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
شکایت چین به سازمان تجارت جهانی- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه ژاپن- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
کاهش صادرات قراضه اوکراین- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار در انتظار فولاد لیبی- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
امیدواری کارخانه های سی آی اس به سپتامبر- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
ثبت رکود جدید در سرانه مصرف فولاد جهان- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا و امید به رشد قیمت- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
افزایش حداقل قیمت واردات ورق روسیه به امریکا- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق در امریکا - 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق روسیه پر رونق- 14/06/1390 ۱۴ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 13/ 06/ 1390 ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه شرق آسیا- 13/ 06/ 1390 ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت چین در ثبات- 13/ 06/ 1390 ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا- 13/ 06/ 1390 ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس در انتظار ترکیه- 13/ 06/ 1390 ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
میلگرد ترکیه در سکوت موقت- 13/ 06/ 1390 ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا- 13/ 06/ 1390 ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق گرم جنوب شرق آسیا در ابهام- 13/ 06/ 1390 ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق آلمان در سکوت- 13/ 06/ 1390 ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
روند نزولی افزایش موجودی فولاد در سطح جهان- 13/ 06/ 1390 ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 12/ 06/ 1390 ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
تولید فولاد چین رو به بالا- 12/ 06/ 1390 ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
بهبود بحران بدهی اروپا تا سال 2014- 12/ 06/ 1390 ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه کره جنوبی- 12/ 06/ 1390 ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین نزولی- 12/ 06/ 1390 ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد در امریکا- 12/ 06/ 1390 ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین- 12/ 06/ 1390 ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
طوفان آیرن و تاثیر آن بر بازار قراضه امریکا- 12/ 06/ 1390 ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
تقاضای فولاد در اروپا آرام تر می شود- 12/ 06/ 1390 ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد جنوب اروپا- 12/ 06/ 1390 ۱۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن -08/06/1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه در چه حال است- 08/ 06/ 1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -08/06/1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا رو به بهبود -08/06/1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد عراق -08/06/1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع امارات -08/06/1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
رشد قیمت مقاطع صادراتی چین -08/06/1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
رکود بازار ورق گرم وارداتی جنوب شرق آسیا -08/06/1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق چین -08/06/1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس -08/06/1390 ۸ شهریور ۱۳۹۰
تلاش چین برای خودکفایی در تامین سنگ آهن- 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
افزایش ممنوعیت استخراج سنگ آهن در هند- 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
قیمت زغال سنگ فصل چهارم نزولی- 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا- 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
امیدواری روسیه نسبت به بازار فولاد- 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
افزایش واردات قراضه به چین- 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه جنوب اروپا- 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
افت قیمت مقاطع در ژاپن- 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار واردات اسلب شرق آسیا- 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس- 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
آخرین وضعیت بازار فولاد برخی کشور های در حال توسعه - 07/ 06/ 1390 ۷ شهریور ۱۳۹۰
تلاش برای قرارداد ماهانه کک- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
اردنی ها به دنبال توقف واردات فولاد- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
امیدواری به آینده ورق سرد در چین- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
آخرین تحولات بازار سنگ آهن- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه چین در ثبات موقت- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه در ثبات- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه ایتالیا- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در یک نگاه- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت چین در ثبات- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع شمال اروپا- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
خریداران عراقی در بازار میلگرد ترکیه - 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق امارات در انتظار عید فطر- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق سرد جنوب شرق آسیا- 06/ 06/ 1390 ۶ شهریور ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 34 ۵ شهریور ۱۳۹۰
احتمال کمبود موجودی سنگ آهن تا سال 2013- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
افزایش تقاضای سنگ آهن چین و رشد قیمت ها در آسیا- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه درعربستان- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در آمریکا- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
بازار میلگرد آلمان در رکود- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
ثبات قیمت میلگرد در چین- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت ورق در آمریکا- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
کارخانه های تولید فولاد در یونان و بحران بدهی اروپا- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
صنعت فولاد جهان در چه حال است- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد خام ترکیه در ماه جولای- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
رشد تولید فولاد در خاور میانه- 05/ 06/ 1390 ۵ شهریور ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا بدون خطی مشی- 03/ 06/ 1390 ۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 03/06/1390 ۳ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت کک به دنبال کمبود عرضه- 03/ 06/ 1390 ۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه چین در ثبات - 03/ 06/ 1390 ۳ شهریور ۱۳۹۰
بیلت سی آی اس همچنان گران قیمت- 03/ 06/ 1390 ۳ شهریور ۱۳۹۰
قیمت مقاطع صادراتی ترکیه نزولی- 03/ 06/ 1390 ۳ شهریور ۱۳۹۰
ثبات قیمت میلگرد در امارات- 03/ 06/ 1390 ۳ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین- 03/ 06/ 1390 ۳ شهریور ۱۳۹۰
امیدواری به بهبود بازار فولاد در امریکا و جو منفی در اروپا- 03/ 06/ 1390 ۳ شهریور ۱۳۹۰
تجار فرانسوی نگران آینده بازار فولاد- 03/ 06/ 1390 ۳ شهریور ۱۳۹۰
پیش بینی کاهش رشد اقتصادی چین و دنیا- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
کوچک ها دنیا را نجات نمی دهند- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
آخرین تحولات بازار سنگ آهن- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
افزایش خرید قراضه از جانب ترکیه- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
قراردادهای بیلت بورس لندن در دو جهت متفاوت- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
ثبات بازار میلگرد امریکا- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
تغییر روند بازار میلگرد ترکیه - 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
اولین نشانه های افزایش قیمت ورق در امریکا- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق اروپا در رکود- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
رشد تولید فولاد خام در امریکا- 02/06/1390 ۲ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
افریقا قطب تولید سنگ آهن خواهد شد؟- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
کنترل تورم و تاثیر آن بر تقاضای سنگ آهن چین- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه چین در ثبات- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه آلمان- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
ورق گالوانیزه در خاور دور زیر 800 دلار- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
آرامش بازار ورق گرم- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق چین- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰