۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1390

عنوانتاریخ انتشار
بازار سنگ آهن- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
افریقا قطب تولید سنگ آهن خواهد شد؟- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
کنترل تورم و تاثیر آن بر تقاضای سنگ آهن چین- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه چین در ثبات- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار قراضه آلمان- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
ورق گالوانیزه در خاور دور زیر 800 دلار- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
آرامش بازار ورق گرم- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار ورق چین- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس- 01/ 06/ 1390 ۱ شهریور ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن از دید شاخص ها-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه شرق آسیا رو به بهبود-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
ثبات بازار بیلت چین-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت ترکیه-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
کمبود میلگرد در ونزوئلا-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق تخت سی آی اس در سکوت-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
توکیو استیل صادرات ورق را از سر گرفت-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته گذشته-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 33 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
خطری جدید پیش روی صادرات سنگ آهن هند- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
آرامش قراضه در بازار ترکیه- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
افزایش اوراق کردن کشتی در ترکیه- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد عربستان- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
رابطه نرخ یوان و صادرات فولاد چین- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق آلمان نزولی- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
افزایش واردات فولاد در امریکا- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
حساسیت قیمت فولاد در چین- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
امید به بهبود تقاضای ژاپن- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
قیمت قراضه رو به بالا- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
افزایش واردات ورق چین در امریکا- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع صادراتی ترکیه در سکوت- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع چین- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع اسپانیا- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
نگرانی اقتصادی اروپا و بازار ورق ایتالیا- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب شرق آسیا- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
نبود تقاضا و اصرار ترک ها بر بالا نگه داشتن قیمت ورق - 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
کاهش موجودی فولاد در سطح جهان- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن رو به بهبود- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه انگلیس- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت بورس لندن در سکوت- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
شروع افت قیمت بیلت سی آی اس- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد یونان تحت تاثیر افت ارزش لیر ترکیه- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار اسلب سی آی اس- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق چین- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق در چه حال است- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
رکورد جدید تولید هفتگی فولاد در امریکا- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه در هفته گذشته- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار محکم بیلت در آسیای جنوب شرقی- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
نگرانی رییس بانک جهانی- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
کاهش ساختمان سازی در چین- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
میلگرد در خاوردور زیر فشار- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد صادراتی ترکیه- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
چین نگران وضعیت اقتصادی اروپا و امریکا ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ثبت رکوردی جدید در صادرات سنگ آهن - 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت قراضه در ژاپن- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
تولید چدن چین رو به افزایش - 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار صادرات مفتول ترکیه - 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت تیر آهن در امریکا- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد در بازار داخلی روسیه- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد شمال افریقا در سکوت- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین - 24/ 05/ 139 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین- 24/ 05/ 139 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا- 24/ 05/ 139 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
تقاضای فولاد ژاپن کمتر از انتظار- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بحران جهانی و تاثیر آن بر انرژی- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد و وضعیت اقتصادی جهان در هفته گذشته- 24/ 05/ 139 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت سنگ آهن در چین- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
افزایش تقاضای داخلی قراضه در اوکراین- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امارات در سکوت و قیمت ها رو به بالا- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
افزایش تقاضای داخلی و افت صادرات میلگرد ترکیه- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس - 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
افت قیمت ورق گرم و سرد- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
توقف پروژه فولاد در قطر- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
کاهش صادرات روسیه- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 32 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
صادرات بیلت ترکیه نزولی- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع اسپانیا به دنبال افزایش قیمت- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
سایه سنگین رکود تقاضا بر بازار میلگرد شمال اروپا- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار اسلب سی آی اس- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در رکود ولی قیمت ها صعودی- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار واردات ورق تخت اروپا تحت تاثیر نوسانات یورو و دلار- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
قیمت فولاد بهبود می یابد؟- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
صادرات فولاد چین رو به بالا- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
قیمت بالای مواد اولیه و حاشیه سود پایین فولادسازان چینی- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن جهان، همچنان در فشار- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
۱ ۲ ۳ ۴
۳۱۹ مورد، صفحه ۱ از ۴