۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1390

عنوانتاریخ انتشار
بازار سنگ آهن از دید شاخص ها-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه شرق آسیا رو به بهبود-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
ثبات بازار بیلت چین-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت ترکیه-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
کمبود میلگرد در ونزوئلا-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق تخت سی آی اس در سکوت-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
توکیو استیل صادرات ورق را از سر گرفت-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته گذشته-30/05/1390 ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 33 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
خطری جدید پیش روی صادرات سنگ آهن هند- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
آرامش قراضه در بازار ترکیه- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
افزایش اوراق کردن کشتی در ترکیه- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد عربستان- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
رابطه نرخ یوان و صادرات فولاد چین- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق آلمان نزولی- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
افزایش واردات فولاد در امریکا- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
حساسیت قیمت فولاد در چین- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
امید به بهبود تقاضای ژاپن- 29/ 05/ 1390 ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
قیمت قراضه رو به بالا- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
افزایش واردات ورق چین در امریکا- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع صادراتی ترکیه در سکوت- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع چین- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع اسپانیا- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
نگرانی اقتصادی اروپا و بازار ورق ایتالیا- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب شرق آسیا- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
نبود تقاضا و اصرار ترک ها بر بالا نگه داشتن قیمت ورق - 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
کاهش موجودی فولاد در سطح جهان- 27/05/1390 ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن رو به بهبود- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه انگلیس- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت بورس لندن در سکوت- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
شروع افت قیمت بیلت سی آی اس- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد یونان تحت تاثیر افت ارزش لیر ترکیه- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار اسلب سی آی اس- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق چین- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق در چه حال است- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
رکورد جدید تولید هفتگی فولاد در امریکا- 26/ 05/ 1390 ۲۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه در هفته گذشته- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار محکم بیلت در آسیای جنوب شرقی- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
نگرانی رییس بانک جهانی- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
کاهش ساختمان سازی در چین- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
میلگرد در خاوردور زیر فشار- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد صادراتی ترکیه- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه- 25/ 05/ 1390 ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
چین نگران وضعیت اقتصادی اروپا و امریکا ۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ثبت رکوردی جدید در صادرات سنگ آهن - 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت قراضه در ژاپن- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
تولید چدن چین رو به افزایش - 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار صادرات مفتول ترکیه - 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت تیر آهن در امریکا- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد در بازار داخلی روسیه- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد شمال افریقا در سکوت- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین - 24/ 05/ 139 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین- 24/ 05/ 139 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا- 24/ 05/ 139 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
تقاضای فولاد ژاپن کمتر از انتظار- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بحران جهانی و تاثیر آن بر انرژی- 24/ 05/ 1390 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد و وضعیت اقتصادی جهان در هفته گذشته- 24/ 05/ 139 ۲۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت سنگ آهن در چین- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
افزایش تقاضای داخلی قراضه در اوکراین- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امارات در سکوت و قیمت ها رو به بالا- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
افزایش تقاضای داخلی و افت صادرات میلگرد ترکیه- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس - 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
افت قیمت ورق گرم و سرد- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
توقف پروژه فولاد در قطر- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
کاهش صادرات روسیه- 23/ 05/ 1390 ۲۳ مرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 32 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
صادرات بیلت ترکیه نزولی- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع اسپانیا به دنبال افزایش قیمت- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
سایه سنگین رکود تقاضا بر بازار میلگرد شمال اروپا- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار اسلب سی آی اس- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در رکود ولی قیمت ها صعودی- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار واردات ورق تخت اروپا تحت تاثیر نوسانات یورو و دلار- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
قیمت فولاد بهبود می یابد؟- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
صادرات فولاد چین رو به بالا- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
قیمت بالای مواد اولیه و حاشیه سود پایین فولادسازان چینی- 22/ 05/ 1390 ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن جهان، همچنان در فشار- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
کاهش مجدد قیمت قراضه در ژاپن- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس - 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
کاهش صادرات میلگرد ترکیه- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار تیرآهن امریکا- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
افت مجدد قیمت ورق گرم در چین- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق اروپا نگران وضعیت اقتصادی جهان- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
ریاضت اقتصادی و مشکلات صنعت فولاد ایتالیا- 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد امریکا - 20/ 05/ 1390 ۲۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه ژاپن- 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه اسپانیا- 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
افزایش واردات قراضه به ترکیه- 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا - 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع امریکا در سکوت- 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع ژاپن- 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق انگلیس در سکوت- 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
افت قیمت ورق امریکا ادامه دارد- 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در امریکا- 19/ 05/ 1390 ۱۹ مرداد ۱۳۹۰
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل- 18/05/1390 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 18/ 05/ 1390 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 18/ 05/ 1390 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
گرایش بیشتر ترکیه به خرید قراضه امریکا- 18/ 05/ 1390 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
بیلت صادراتی کره رو به بالا- 18/05/1390 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت در چه حال است- 18/ 05/ 1390 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
افت قیمت بیلت در بورس لندن- 18/ 05/ 1390 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس، صعودی- 18/05/1390 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع ترکیه آماده تنزل - 18/ 05/ 1390 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین تحت تاثیر نگرانی های اقتصادی- 18/ 05/ 1390 ۱۸ مرداد ۱۳۹۰
نگرانی های اقتصادی و تاثیر آن بر بازار سنگ آهن- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
افزایش ارزش صادرات آهن و فولاد برزیل- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
افت قیمت فلزات غیر آهنی- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق گرم در جنوب شرق آسیا- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
قمار چینی ها در امریکا- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
تله کره برای ایران- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد اروپا- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در یک نگاه- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
کاهش واردات فولاد به امریکا- 17/ 05/ 1390 ۱۷ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 16/ 05/ 1390 ۱۶ مرداد ۱۳۹۰
مقاومت بازار در برابر قیمت کک- 16/ 05/ 1390 ۱۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه در سکوت- 16/ 05/ 1390 ۱۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت چین- 16/ 05/ 1390 ۱۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد امارات- 16/ 05/ 1390 ۱۶ مرداد ۱۳۹۰
کاهش واردات ورق به ترکیه- 16/ 05/ 1390 ۱۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار صادرات ورق ترکیه- 16/ 05/ 1390 ۱۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین صعودی- 16/ 05/ 1390 ۱۶ مرداد ۱۳۹۰
تورم چین و احتمال افزایش نرخ بهره- 16/ 05/ 1390 ۱۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار سواپ سنگ آهن پر رونق- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در ژاپن- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه شمال شرق آسیا- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه در چین- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه عربستان- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه اسپانیا - 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت کویت- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق سرد در چین- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار مفتول ترکیه- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازارفولاد- گزارش هفته 31 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امارات- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
افزایش امید به بهبود تقاضا در سطح جهان- 15/ 05/ 1390 ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 13/ 05/ 1390 ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه انگلیس- 13/ 05/ 1390 ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت ترکیه- 13/ 05/ 1390 ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع چین- 13/ 05/ 1390 ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد عربستان- 13/ 05/ 1390 ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق در مصر- 13/ 05/ 1390 ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا همچنان نزولی- 13/ 05/ 1390 ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
قیمت ورق در چین به اوج رسیده؟- 13/ 05/ 1390 ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سرد جنوب شرق آسیا- 13/ 05/ 1390 ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه- 13/ 05/ 1390 ۱۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار داخلی سنگ آهن چین- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
تولید فولاد جهان رکورد می شکند- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار داخلی قراضه در ترکیه- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه اروپا- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا در ثبات- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس - 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد مصر- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
شروع تنزل قیمت میلگرد ترک- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت ورق در سی آی اس- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
خزان پیمانکاران ترک- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار اسلب شرق آسیا- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق در عربستان- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در امریکا- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
رشد تولید فولاد در امریکا- 12/ 05/ 1390 ۱۲ مرداد ۱۳۹۰
تولید فولاد ژاپن زیر سوال - 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
بازار خاورمیانه در استراحت- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
زیر ساخت های 94 میلیارد دلاری امریکا- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
افت تولید چین در 6 ماهه دوم- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
پیش بینی سنگ آهن 80 دلاری- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه شرق آسیا- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین در ثبات- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه در هفته گذشته- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
صادرات نبشی و ناودانی ترکیه در رکود- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد آلمان- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
ورق گرم اروپا نزولی- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین- 11/ 05/ 1390 ۱۱ مرداد ۱۳۹۰
قیمت سنگ آهن دوبرابر می شود- 10/ 05/ 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار کک در چه حال است- 10/ 05/ 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه ژاپن- 10/ 05/ 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق چین در چه حال است- 10/ 05/ 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گالوانیزه ترکیه- 10/ 05/ 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سرد آلمان- 10/ 05/ 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق شمال غرب اروپا- 10/ 05/ 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
کاهش سوددهی فولادسازان ژاپنی پس از زلزله- 10/ 05/ 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
تولید فولاد روسیه رو به بالا- 10/ 05/ 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
رشد تولید فولاد چین در نیمه اول سال - 10/ 05/ 1390 ۱۰ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه روسیه- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه وارداتی آسیا- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه آلمان- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع چین- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
کاهش تقاضای ورق در اروپا- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع شمال اروپا- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
افزایش موجودی ورق گرم در بازار چین - 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار واردات ورق تخت امریکا در رکود- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در یک نگاه- 09/ 05/ 1390 ۹ مرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 30 ۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 08/ 05/ 1390 ۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 08/ 05/ 1390 ۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا- 08/ 05/ 1390 ۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت شمال چین صعودی- 08/ 05/ 1390 ۸ مرداد ۱۳۹۰
عربستان محرک بهبود تقاضای میلگرد جهان عرب- 08/ 05/ 1390 ۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد مصر- 08/ 05/ 1390 ۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع جنوب اروپا در ثبات- 08/ 05/ 1390 ۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار صادرات ورق تخت چین رو به بهبود- 08/ 05/ 1390 ۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گرم آلمان در رکود- 08/ 05/ 1390 ۸ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در سکوت- 08/ 05/ 1390 ۸ مرداد ۱۳۹۰
آخرین تحولات بازار سنگ آهن- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
آینده مثبت بازار سواپ سنگ آهن- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه در انتظار افزایش خرید ترکیه- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس - 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه همچنان در رونق- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع جنوب اروپا در ثبات - 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
افزایش تولید میلگرد در امارات- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
آرامش در سقوط ورق در امریکا- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق گرم در بازار جنوب شرق آسیا- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق مصر- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
بازار صادرات ورق گرم چین رو به بهبود- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
امید به بهبود قیمت فولاد در سطح جهان- 06/ 05/ 1390 ۶ مرداد ۱۳۹۰
افت قیمت کک- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
بحرین و رکورد گرانترین ساخت و ساز- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
128 میلیارد دلار برای بازسازی ژاپن- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
در کوتاه مدت؛ قیمت سنگ آهن با ثبات- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد اسپانیا- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد انگلیس- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
رکود بازار ورق سرد چین- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
افت شدید قیمت ورق در امریکا- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
افزایش نرخ بهره وری فولاد سازان امریکایی- 05/ 05/ 1390 ۵ مرداد ۱۳۹۰
چین و خود کفایی در تامین سنگ آهن- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه جنوب اروپا- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
کاهش تمایل به خرید قراضه در ایتالیا- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار چدن سی آی اس - 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت در جنوب شرق آسیا- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع ترکیه- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق چین- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق روسیه پر رونق- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا- 04/ 05/ 1390 ۴ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 03/ 05/ 1390 ۳ مرداد ۱۳۹۰
صادرات سنگ آهن هند نزولی- 03/ 05/ 1390 ۳ مرداد ۱۳۹۰
افت واردات زغال سنگ به چین- 03/ 05/ 1390 ۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت ترکیه؛ با ثبات- 03/ 05/ 1390 ۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد اوکراین- 03/ 05/ 1390 ۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار صادرات ورق گرم ترکیه در رکود- 03/ 05/ 1390 ۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین- 03/ 05/ 1390 ۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق انگلیس- 03/ 05/ 1390 ۳ مرداد ۱۳۹۰
تولید فولاد انگلیس نزولی- 03/ 05/ 1390 ۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد چین- 03/ 05/ 1390 ۳ مرداد ۱۳۹۰
بازار خلیج فارس پس از رمضان ۲ مرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت سنگ آهن تا 2015- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
شاخص قیمت سنگ آهن انجمن فولاد چین اعتبار دارد!! - 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امارات در سکوت- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
افزایش تولید اسلب ترکیه- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد شمال اروپا- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه سی آی اس - 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه عربستان- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه ژاپن- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در یک نگاه- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت چین- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد امارات- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق تخت سی آی اس- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه- 02/ 05/ 1390 ۲ مرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 29 ۱ مرداد ۱۳۹۰
جایگاه عرضه در بازار سنگ آهن- 01/ 05/ 1390 ۱ مرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 01/ 05/ 1390 ۱ مرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه- 01/ 05/ 1390 ۱ مرداد ۱۳۹۰
تولید بیلت اوکراین رو به افزایش- 01/ 05/ 1390 ۱ مرداد ۱۳۹۰
بالا بودن تقاضای میلگرد در عربستان- 01/ 05/ 1390 ۱ مرداد ۱۳۹۰
رکود بازار ورق تخت در آمریکا- 01/ 05/ 1390 ۱ مرداد ۱۳۹۰
ادامه تنزل قیمت ورق گرم- 01/ 05/ 1390 ۱ مرداد ۱۳۹۰
تولید استنلیس استیل ضد باکتری- 01/ 05/ 1390 ۱ مرداد ۱۳۹۰
بدبینی نسبت به فصل سوم اروپا- 01/ 05/ 1390 ۱ مرداد ۱۳۹۰
رکود در اروپا، رونق تجارت فولاد- 01/ 05/ 1390 ۱ مرداد ۱۳۹۰