۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار خرداد 1390

عنوانتاریخ انتشار
ثبات قیمت سنگ آهن - 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
استقبال خودرو سازان از هجینگ سنگ آهن- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
رشد شدید صادرات قراضه روسیه- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه در جنوب چین به رغم کاهش عرضه- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه ژاپن- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه ایتالیا- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه اروپا- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در هفته ای که گذشت- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
رکود بازار مقاطع در انگلیس- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
افت بازار مقاطع صادراتی سی آی اس- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
بازگشت اطمینان به بازار میلگرد لبنان با تشکیل دولت جدید- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد و مفتول در چین- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
رشد قیمت مفتول صادراتی ژاپن- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار مفتول چین- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد عراق- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گالوانیزه ترکیه- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق صادراتی سی آی اس- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد چین- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
رشد اقتصادی کند در اروپا- 31/ 03/ 1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۰
اخطار سازمان تجارت جهانی به چین به دلیل محدودیت صادرات مواد اولیه- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه اسپانیا- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه آلمان- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
کاهش نوسان قیمت قراضه در امریکا- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
افزایش صادرات بیلت کره جنوبی- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
ژاپنی ها به دنبال افزیش قیمت فروش فولاد به خودروسازان- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد در چین در ماه مه- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در ایتالیا- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
احتمال کاهش قیمت فولاد در امارات- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
کمبود موجودی فولاد در خاورمیانه- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
تقاضای فولاد چین کمتر از حد انتظار- 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
چشم انداز روشن فولاد اروپای مرکزی - 30/ 03/ 1390 ۳۰ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
شرکت معدنی واله: تقاضای سنگ آهن جهان مطلوب است- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
ریو تینتو و مکانیزم قیمت گذاری سنگ آهن- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
چشم انداز آینده بازار مواد اولیه در اروپا- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه عربستان- 29/ 03/ 1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در ترکیه- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت در شمال چین- 29/ 03/ 1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت در بورس لندن- 29/ 03/ 1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
افزایش انبار های تحویل بیلت در بورس لندن- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
افت قیمت بیلت و میلگرد در ترکیه- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت میلگرد در امارات- 29/ 03/ 1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد سوریه- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع اروپا- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد دریای سیاه- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد مصر - 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
افزایش واردات ورق گرم ترکیه به اروپا و نگرانی اتحادیه اروپا- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا- 29/ 03/1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق در دنیا تحت فشار- 29/ 03/ 1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گالوانیزه در شمال غرب اروپا در انتظار- 29/ 03/ 1390 ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 24 ۲۸ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در چین- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
آخرین تحولات بازار سنگ آهن - 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
تعطیلی کارخانه های تولید مقاطع اسپانیا در ماه جولای و احتمال رشد قیمت ها- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد کارخانه کاردمیر ترکیه- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه - 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد ژاپن- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت مفتول در امریکا- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
تعداد بیشتری از کارخانه ها در جهان در انتظار ثبات قیمت فولاد در آینده- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق صادراتی ژاپن به کره- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار عربستان در انتظار افزایش تقاضای ورق- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سرد جنوب چین - 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گرم ترکیه- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
چین: افزایش ذخیره احتیاطی بانک ها و تاثیر آن بر تقاضای فولاد- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
افت قیمت مجدد در بازار سنگ آهن- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
ایران دومین تولید کننده نفت در دنیا- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در آمریکا- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
کاهش واردات و افزایش قیمت میلگرد در آمریکا- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
فولادسازان به دنبال افزایش قیمت میلگرد در انگلیس- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد و مفتول صادراتی ترکیه به برزیل- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار سردرگم ورق در آمریکا- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ایتالیا- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا و اروپا نزولی - 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
افزایش مصرف فولاد در امریکا- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
چشم انداز بازار فولاد یونان- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
تاثیر فشار های تورمی بر بازار فولاد چین- 25/ 03/ 1390 ۲۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
بازار مواد اولیه جهان در ماه گذشته- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در شرق چین- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
کاهش واردات قراضه در ترکیه اما قیمت ها رو به بالا- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه در ایتالیا- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
پایین بودن موجودی و رشد قیمت قراضه در انگلیس- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
احتمال افزایش تقاضای میلگرد در چین- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
رشد صادرات میلگرد اروپا به شمال افریقا- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد در ترکیه- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گرم در اسپانیا تحت فشار ورق ارزان قیمت وارداتی- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق اروپا - 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق تخت در چین- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
رشد تولید فولاد آلمان- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
کاهش صادرات فولاد چین- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
اقتصاد ژاپن در چه حال است؟- 24/ 03/ 1390 ۲۴ خرداد ۱۳۹۰
افزایش موجودی سنگ آهن وارداتی در چین- 23/ 03/ 1390 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن - 23/ 03/ 1390 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه در هفته ای که گذشت- 23/ 03/ 1390 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در امریکا- 23/ 03/ 1390 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق بائواستیل در ماه جولای- 23/ 03/ 1390 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت ورق در آمریکا- 23/ 03/ 1390 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
احتمال افزایش صادرات فولاد آمریکا- 23/ 03/ 1390 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق جهان در ماه گذشته - 23/ 03/ 1390 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد دریای سیاه - 23/ 03/ 1390 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
آفریقا رقیب جدید شرکت های معدنی سنگ آهن جهان ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
محدودیت عرضه برق و افزایش قیمت فولاد در چین ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
افزایش امید به بهبود بازار در امریکا- 23/ 03/ 1390 ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
الگوی رشد اقتصادی چین و تاثیر آن بر اقتصاد جهان ۲۳ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
اولین قرارداد فصلی کک در آسیا بسته شد- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
قیمت قراضه رو به بالا اما محصولات فولادی پایین- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس در ابهام- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت در شمال چین- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد مصر- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین در ثبات- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد کره نزولی- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در امارات- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
رکود بازار ورق گرم در خاوردور- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق گرم در جنوب چین- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
قیمت ورق تخت در امریکا، ثابت- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
تقاضای فولاد روسیه رو به افزایش - 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
تولید فولاد اوکراین رو به بالا- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
دور جدید رکود اقتصادی به دنبال کشور های حوزه مدیترانه- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
افزایش سرمایه گذاری ها در بخش زیربنایی در آمریکا- 22/ 03/ 1390 ۲۲ خرداد ۱۳۹۰
بهبود بازار سنگ آهن- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه عربستان- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
افزایش واردات قراضه در ترکیه - 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
کاهش صادرات بیلت ترکیه- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت بیلت صادراتی به خاوردور- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
عربستان: کاهش واردات میلگرد از ترکیه- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
بهبود بازار میلگرد سی آی اس- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار مفتول ایتالیا- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
افزایش چشمگیر صادرات ورق گرم ترکیه- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
رکود بازار داخلی ورق ترکیه- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق مصر در انتظار بهبود تقاضا- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد در چین- 21/ 03/ 1390 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 23 ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 19/03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت قراضه در شمال چین- 19/ 03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
کاهش واردات قراضه در ترکیه- 19/ 03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در امریکا- 19/03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
بورس لندن به دنبال انبار های جدید بیلت در ایتالیا- 19/03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان نزولی- 19/03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
افت قیمت ورق تخت در جنوب شرق آسیا- 19/03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
افت قیمت ورق سرد در چین- 19/03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
رکود بازار ورق در امارات- 19/ 03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
کاهش موجودی ورق گرم در چین- 19/ 03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در انتظار - 19/ 03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
قوت گرفتن احتمال کاهش تقاضای فولاد در میان دست اندرکاران- 19/ 03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد چین- 19/03/ 1390 ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
بخش ساخت و ساز لبنان تحت تاثیر آشفتگی سیاسی ۱۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن و قراردادهای فصل سوم- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ترکیه و آمریکا- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس در انتظار- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
کاهش تقاضای میلگرد در ترکیه- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
کاهش صادرات میلگرد ترکیه در ماه مه- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
رکود بازار میلگرد در کره- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
رکود بازار مقاطع وارداتی جنوب شرق آسیا - 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد جنوب اروپا صعودی- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
احتمال کاهش قیمت ورق در آلمان- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق گرم در جنوب چین- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
رکود بازار ورق در انگلستان- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
افزایش صادرات ورق از ترکیه- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
قیمت ورق در امریکا نزولی- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
بازار اسلب سی آی اس در انتظار رشد تقاضا- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در آمریکا- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
فاصله بیشتر عرضه وتقاضا در خاوردور- 18/ 03/ 1390 ۱۸ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در انتظار- 17/ 03/ 1390 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 17/ 03/ 1390 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در آمریکا- 17/ 03/ 1390 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
خوشبینی صادرکنندگان بیلت سی آی اس به بازار- 17/ 03/ 1390 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت میلگرد در انگلیس به رغم پایین بودن تقاضا- 17/ 03/ 1390 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
بالا بودن تقاضای مفتول در ترکیه و رشد قیمت ها- 17/ 03/ 1390 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
تنش در بازار تیر آهن امریکا- 17/ 03/ 1390 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
میلگرد ترکیه: تقاضا کم و قیمت صادراتی بالا- 17/ 03/ 1390 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق سرد در جنوب چین- 17/ 03/ 1390 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
کمبود اسلب سی آی اس- 17/ 03/ 1390 ۱۷ خرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 22 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن – 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در اسپانیا – 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس – 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس – 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
قیمت بالای ورق گرم صادراتی چین و عدم تقاضا – 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت محصولات فولادی در مصر – 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
افزایش موجودی فولاد در سطح جهان – 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
قیمت قراردادی فصل سوم سنگ آهن و تغییری جزیی- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
مسائل اقتصادی چین و افت قیمت سنگ آهن- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت سنگ آهن صادراتی هند- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت قراضه در ایتالیا- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت قراضه در چین- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت دریای سیاه در ثبات- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در چین- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد در ترکیه- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق تخت چین در ثبات موقت- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق نسبتا با ثبات- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
کاهش تولید ورق گرم در چین در ماه ژوئن- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
کاهش جزیی تولید فولاد در آمریکا- 12/ 03/ 1390 ۱۲ خرداد ۱۳۹۰
مشخص نبودن روند بازار قراضه آمریکا در ماه ژوئن- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
کاهش موجودی بیلت در بورس لندن- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
قیمت ورق در ترکیه همچنان بالا- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت ورق در عربستان در ماه ژوئن- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
کاهش واردات اسلب در خاوردور- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت فولاد در چین- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
انعطاف پذیری لازمه پیشرفت در صنعت فولاد- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
تقاضای فولاد سی آی اس رو به افزایش- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
کاهش تقاضای صادرات محصولات فولادی چین- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار واردات فولاد در ایتالیا- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار فیوچرز و تاثیر آن بر صنعت فولاد چین- 11/ 03/ 1390 ۱۱ خرداد ۱۳۹۰
احتمال کمبود موجودی زغال سنگ در بازار- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه در چین- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت قراضه در ژاپن- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
بهبود بازار بیلت سی آی اس- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
رکود بازار بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در پاکستان- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع ژاپن- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع شمال غرب اروپا- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
رکود بازار میلگرد جنوب چین ادامه دارد- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع ترکیه- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
چشم انداز تقاضای جهانی میلگرد در حال تغییر- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع صادراتی سی آی اس در سکوت- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
احتمال کاهش قیمت ورق تخت صادراتی سی آی اس- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت در انتظار بازار ورق ترکیه- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
تقاضای فولاد چین- 10/ 03/ 1390 ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
موجودی سنگ آهن وارداتی چین در اوج- 09/ 03/ 1390 ۹ خرداد ۱۳۹۰
فرصتی جدید برای افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا به چین- 09/ 03/ 1390 ۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه شرق آسیا در رکود- 09/ 03/ 1390 ۹ خرداد ۱۳۹۰
احتمال کاهش قیمت مقاطع در جهان- 09/ 03/ 1390 ۹ خرداد ۱۳۹۰
مشخص نبودن روند بازار ورق انگلیس- 09/ 03/ 1390 ۹ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس- 09/ 03/ 1390 ۹ خرداد ۱۳۹۰
بهبود اقتصاد جهان در راه است ۹ خرداد ۱۳۹۰
تغییر ساختاری بازار سنگ آهن ۹ خرداد ۱۳۹۰
قطعی برق به نفع فولادسازان بزرگ چین- 09/ 03/ 1390 ۹ خرداد ۱۳۹۰
رشد اقتصادی جهان در دست اقتصادهای نوظهور- 09/ 03/ 1390 ۹ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت سنگ آهن- 08/ 03/ 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت قراضه در ترکیه- 08/ 03/ 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 08/ 03/ 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت در چین- 08/ 03/ 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
بالا بودن تقاضای میلگرد در ترکیه- 08/ 03/ 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت ورق گالوانیزه در امارات- 08/ 03/ 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در چه حال است- 08/ 03/ 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
صادرات فولاد چین به اروپا رو به کاهش - 08/ 03/ 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
تولید فولاد ژاپن رو به کاهش- 08/ 03/ 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
سرمایه گذاری در بخش مسکن عامل رشد صنعت فولاد امارات- 08/ 03/ 1390 ۸ خرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 21 ۷ خرداد ۱۳۹۰
کاهش واردات قراضه به چین- 07/ 03/ 1390 ۷ خرداد ۱۳۹۰
واردات محدود قراضه به ترکیه - 07/ 03/ 1390 ۷ خرداد ۱۳۹۰
عرضه کمتر قراضه در برابر تقاضای بهتر- 07/ 03/ 1390 ۷ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت بیلت در بورس لندن- 07/ 03/ 1390 ۷ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت مقاطع صادراتی در روسیه- 07/ 03/ 1390 ۷ خرداد ۱۳۹۰
پیش بینی افزایش تقاضای مقاطع در چین- 07/ 03/ 1390 ۷ خرداد ۱۳۹۰
افزایش تقاضا در بازار ورق عربستان- 07/ 03/ 1390 ۷ خرداد ۱۳۹۰
تقاضای ورق در ترکیه رو به پایین- 07/ 03/ 1390 ۷ خرداد ۱۳۹۰
افزایش تقاضای فولاد در روسیه- 07/ 03/ 1390 ۷ خرداد ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد در چین- 07/ 03/ 1390 ۷ خرداد ۱۳۹۰
افزایش ارزش یوآن چین- 05/ 03/ 1390 ۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است- 05/ 03/ 1390 ۵ خرداد ۱۳۹۰
فرصت خوبی برای سرمایه گذاری روی زغال سنگ - 05/ 03/ 1390 ۵ خرداد ۱۳۹۰
ضعف تقاضای تیر آهن در آسیا- 05/ 03/ 1390 ۵ خرداد ۱۳۹۰
احتمال کاهش قیمت مقاطع در شمال غرب اروپا- 05/ 03/ 1390 ۵ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه- 05/ 03/ 1390 ۵ خرداد ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد در امارات- 05/ 03/ 1390 ۵ خرداد ۱۳۹۰
افزایش تولید ورق در ترکیه- 05/ 03/ 1390 ۵ خرداد ۱۳۹۰
امریکایی ها همچنان در انتظار افت قیمت فولاد- 05/ 03/ 1390 ۵ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
قیمت قراضه ژاپن بالا می رود- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
رشد موقت قیمت قراضه در عربستان- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه آلمان- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
بهبود بازار مقاطع ترکیه در ماه جاری- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد چین در چه حال است- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق جهان در هفته ای که گذشت- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق مصر در سکوت- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق شمال غرب اروپا در انتظار قیمت های جدید- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
روند نزولی قیمت ورق در امریکا ادامه دارد- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
تولید فولاد امریکا رو به بالا- 04/ 03/ 1390 ۴ خرداد ۱۳۹۰
ریو تینتو و پیش بینی ثبات قیمت سنگ آهن در آینده- 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
کاهش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
افت تولید سنگ آهن در جنوب هند- 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت بیلت و میلگرد صادراتی برزیل- 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
کاهش تقاضای میلگرد وارداتی در عراق- 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس - 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت اسلب روسیه- 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در جهان- 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
ثبات بازار ورق گرم در آلمان- 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
تقاضای ورق سی آی اس صعودی- 03/ 03/ 1390 ۳ خرداد ۱۳۹۰
احتمال ترکیدن حباب قیمت سنگ آهن در آینده نزدیک- 02/ 03/ 1390 ۲ خرداد ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 02/ 03/ 1390 ۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار قراضه شرق آسیا در سکوت- 02/ 03/ 1390 ۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار مفتول ترکیه؛ پر رونق- 02/ 03/ 1390 ۲ خرداد ۱۳۹۰
رشد قیمت مقاطع در جنوب اروپا- 02/ 03/ 1390 ۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق گالوانیزه چین در ثبات- 02/ 03/ 1390 ۲ خرداد ۱۳۹۰
قیمت فولاد در شمال اروپا همچنان رو به پایین- 02/ 03/ 1390 ۲ خرداد ۱۳۹۰
کاهش صادرات فولاد در روسیه- 02/ 03/ 1390 ۲ خرداد ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
زلزله ژاپن و تاثیر آن بر کشتیرانی هند- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بهبود بازار قراضه در روسیه- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه در جنوب اروپا- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازیافت قراضه های حاصل از زلزله در ژاپن- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
کاهش صادرات بیلت ترکیه- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت صادراتی روسیه رو به بهبود- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت چین در سکوت- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
کمبود بیلت در مصر و بهبود بازار میلگرد- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد و مفتول در جنوب اروپا- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در انگلیس- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد صادراتی ترکیه رو به بهبود- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
قرارداد فیوچرز میلگرد از بورس دوبی حذف می شود- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
رشد صادرات ورق از ترکیه- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا در ثبات- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
کند شدن روند رو به رشد قیمت فولاد در آلمان- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰