۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1390

عنوانتاریخ انتشار
بازار سنگ آهن- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
زلزله ژاپن و تاثیر آن بر کشتیرانی هند- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بهبود بازار قراضه در روسیه- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه در جنوب اروپا- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازیافت قراضه های حاصل از زلزله در ژاپن- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
کاهش صادرات بیلت ترکیه- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت صادراتی روسیه رو به بهبود- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار بیلت چین در سکوت- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
کمبود بیلت در مصر و بهبود بازار میلگرد- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد و مفتول در جنوب اروپا- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در انگلیس- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار میلگرد صادراتی ترکیه رو به بهبود- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
قرارداد فیوچرز میلگرد از بورس دوبی حذف می شود- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
رشد صادرات ورق از ترکیه- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا در ثبات- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
کند شدن روند رو به رشد قیمت فولاد در آلمان- 01/ 03/ 1390 ۱ خرداد ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 20 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی - 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کسب رکورد صادرات یک میلیارد تنی سنگ آهن به چین- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در شمال چین- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تقاضا در ایران و بهبود بازار بیلت سی آی اس- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق سرد وارداتی در خاوردور- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش عرضه ورق صادراتی برزیل- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال ثبات قیمت ورق در امارات- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق تخت جنوب اروپا- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در سکوت- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
آیا تقاضای قراضه چین بازارهای جهانی را تهدید می کند- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال افزایش صادرات میلگرد ترکیه در سال 2011- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت مقاطع در ترکیه- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
مقاومت خریداران در برابر رشد قیمت ورق اوکراین- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
سورستال به دنبال متوقف کردن روند نزولی قیمت ورق در آمریکا- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش تقاضای ورق تخت وارداتی در آمریکا- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تقاضای ورق در عربستان- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد جزیی قیمت ورق در ایتالیا- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به گسترش بحران بدهی در اروپا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تعداد کارخانه هایی که درانتظار رشد قیمت فولاد هستند- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود برق و احتمال کاهش تولید در چین- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
پیش بینی افت تقاضا در بازار فولاد جهان - 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
استقبال جهان از فولاد با کیفیت ترکیه- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش جزیی تولید فولاد در امریکا- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود واردات سنگ آهن و زغال سنگ به ژاپن- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در فرانسه و آلمان- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت بورس لندن- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در ایتالیا- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود موجودی میلگرد در ترکیه و رشد قیمت ها- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت محصولات فولادی توکیو استیل- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق و میلگرد در اروپا- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کارخانه ها در سی آی اس به دنبال افزایش قیمت مقاطع صادراتی- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه کنندگان ورق سی آی اس به دنبال افزایش قیمت ها- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار داخلی ورق روسیه - 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت ورق در آمریکا- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار واردات ورق جنوب شرق آسیا در سکوت - 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
ثبات قیمت ورق گرم در ترکیه - 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش موجودی ورق گرم در چین- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
چشم انداز صنعت فولاد جهان- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد ژاپن- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود بی سابقه برق در چین- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد اروپا در هفته ای که گذشت- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش مجدد ذخیره احتیاطی بانک ها در چین و نگرانی بازار فولاد - 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش موجودی سنگ آهن در چین- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه ایتالیا رو به بهبود- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه انگلیس در ثبات- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت خرید قراضه در ترکیه- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در هند و ترکیه- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش خوشبینی ها نسبت به بازار بیلت سی آی اس- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود بازار مقاطع در ترکیه- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد در آمریکا- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار آرام میلگرد در خاوردور- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش فشار واردات ورق در شمال غرب اروپا- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در انتظار مشخص شدن قیمت ورق وارداتی- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق گرم در جنوب چین- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت ورق سرد در جنوب چین- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در امریکا- 26/ 02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
پایین بودن موجودی قراضه در جنوب چین- 26/ 02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن چین- 26/02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد قیمت بیلت دریای سیاه- 26/ 02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود اقتصاد اروپا- 26/ 02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
توقف روند صعودی قیمت ها در چین- 26/ 02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت سنگ آهن- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
چشم انداز بازار سنگ آهن- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش استفاده از ابزارهای مالی در بازار ذغال سنگ- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار بیلت چین - 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود بیلت و رشد قیمت میلگرد در ترکیه- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد مجدد قیمت بیلت سی آی اس- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع چین- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
عراق، تنها خریدار میلگرد ترکیه- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع شمال اروپا - 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش تقاضای میلگرد در مصر- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا؛ نزولی- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت ورق گرم در چین- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در اوکراین- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود برق و صنعت فولاد چین- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود اقتصاد ژاپن از فصل سوم سال- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
حمایت تقاضای واقعی از بازار فولاد اروپا - 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان تحت تاثیر کمبود تقاضا- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت زغال سنگ و مشکل کمبود برق در چین- 24/ 02/1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه صادراتی ژاپن- 24/ 02/1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
۱ ۲ ۳ ۴
۳۵۲ مورد، صفحه ۱ از ۴