۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1390

عنوانتاریخ انتشار
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 20 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی - 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کسب رکورد صادرات یک میلیارد تنی سنگ آهن به چین- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در شمال چین- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تقاضا در ایران و بهبود بازار بیلت سی آی اس- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق سرد وارداتی در خاوردور- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش عرضه ورق صادراتی برزیل- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال ثبات قیمت ورق در امارات- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق تخت جنوب اروپا- 31/ 02/ 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در سکوت- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
آیا تقاضای قراضه چین بازارهای جهانی را تهدید می کند- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال افزایش صادرات میلگرد ترکیه در سال 2011- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت مقاطع در ترکیه- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
مقاومت خریداران در برابر رشد قیمت ورق اوکراین- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
سورستال به دنبال متوقف کردن روند نزولی قیمت ورق در آمریکا- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش تقاضای ورق تخت وارداتی در آمریکا- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تقاضای ورق در عربستان- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد جزیی قیمت ورق در ایتالیا- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به گسترش بحران بدهی در اروپا ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تعداد کارخانه هایی که درانتظار رشد قیمت فولاد هستند- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود برق و احتمال کاهش تولید در چین- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
پیش بینی افت تقاضا در بازار فولاد جهان - 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
استقبال جهان از فولاد با کیفیت ترکیه- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش جزیی تولید فولاد در امریکا- 29/ 02/ 1390 ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود واردات سنگ آهن و زغال سنگ به ژاپن- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در فرانسه و آلمان- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت بورس لندن- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در ایتالیا- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود موجودی میلگرد در ترکیه و رشد قیمت ها- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت محصولات فولادی توکیو استیل- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق و میلگرد در اروپا- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کارخانه ها در سی آی اس به دنبال افزایش قیمت مقاطع صادراتی- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرضه کنندگان ورق سی آی اس به دنبال افزایش قیمت ها- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار داخلی ورق روسیه - 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت ورق در آمریکا- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار واردات ورق جنوب شرق آسیا در سکوت - 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
ثبات قیمت ورق گرم در ترکیه - 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش موجودی ورق گرم در چین- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
چشم انداز صنعت فولاد جهان- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد ژاپن- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود بی سابقه برق در چین- 28/ 02/ 1390 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد اروپا در هفته ای که گذشت- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش مجدد ذخیره احتیاطی بانک ها در چین و نگرانی بازار فولاد - 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش موجودی سنگ آهن در چین- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه ایتالیا رو به بهبود- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه انگلیس در ثبات- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت خرید قراضه در ترکیه- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در هند و ترکیه- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش خوشبینی ها نسبت به بازار بیلت سی آی اس- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود بازار مقاطع در ترکیه- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت میلگرد در آمریکا- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار آرام میلگرد در خاوردور- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش فشار واردات ورق در شمال غرب اروپا- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در انتظار مشخص شدن قیمت ورق وارداتی- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق گرم در جنوب چین- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت ورق سرد در جنوب چین- 27/ 02/ 1390 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در امریکا- 26/ 02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
پایین بودن موجودی قراضه در جنوب چین- 26/ 02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن چین- 26/02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد قیمت بیلت دریای سیاه- 26/ 02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود اقتصاد اروپا- 26/ 02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
توقف روند صعودی قیمت ها در چین- 26/ 02/ 1390 ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت سنگ آهن- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
چشم انداز بازار سنگ آهن- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش استفاده از ابزارهای مالی در بازار ذغال سنگ- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار بیلت چین - 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود بیلت و رشد قیمت میلگرد در ترکیه- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد مجدد قیمت بیلت سی آی اس- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع چین- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
عراق، تنها خریدار میلگرد ترکیه- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع شمال اروپا - 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش تقاضای میلگرد در مصر- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا؛ نزولی- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت ورق گرم در چین- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در اوکراین- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود برق و صنعت فولاد چین- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود اقتصاد ژاپن از فصل سوم سال- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
حمایت تقاضای واقعی از بازار فولاد اروپا - 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان تحت تاثیر کمبود تقاضا- 25/ 02/ 1390 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت زغال سنگ و مشکل کمبود برق در چین- 24/ 02/1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه صادراتی ژاپن- 24/ 02/1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت مقاطع نوکور- 24/ 02/ 1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین- 24/ 02/1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
ورق ارزان قیمت دریای سیاه و کاهش صادرات چین- 24/ 02/ 1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
ثبات قیمت ورق سرد در چین- 24/ 02/ 1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق روسیه- 24/ 02/ 1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش موجودی فولاد در سطح جهان- 24/ 02/1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال کاهش تولید فولاد چین در تابستان- 24/ 02/1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
تولید فولاد ژاپن رو به کاهش- 24/ 02/1390 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد – گزارش هفته 19 ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل به چین- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش واردات سنگ آهن در چین در ماه آوریل- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه روتردام- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه فعال تر از آسیا- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت مقاطع سی آی اس به پیروی از ترکیه- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار میلگرد تونس در رکود- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس به دنبال افزایش قیمت ها- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت جزیی قیمت ورق در امریکا و اروپا- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
تقاضای ورق تخت ژاپن، پایین- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
کارخانه ها در آمریکا به دنبال افزایش قیمت ورق تخت- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار آشفته ورق در انگلیس- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال افت شدید واردات فولاد در برزیل- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
امریکا: افزایش نرخ بهره به نفع چین است- 22/ 02/ 1390 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن چین نزولی- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت بیلت در شمال افریقا- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت میلگرد در چین رو به پایین- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد قیمت اسلب سی آی اس- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق سرد در چین- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت فولاد در اروپا رو به بهبود- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت فولاد در چین- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کارخانه ها در ژاپن به دنبال کاهش تولید- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد جزئی تولید فولاد خام در آمریکا- 21/ 02/ 1390 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش خرید ترکیه و رشد قیمت قراضه- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
موجودی سنگ آهن وارداتی در چین؛ صعودی- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
پیش بینی ثبات قیمت سنگ آهن در فصل سوم- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال به ثبات رسیدن قیمت قراضه- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت خرید قراضه توکیو استیل- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در چین- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
اطاق پایاپای در بورس لندن- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار میلگرد انگلیس در رکود- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع ترکیه- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در چین- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بالا بودن تقاضا و افزایش سوددهی اِز استیل مصر- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ساخت و ساز امریکا - 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا نزولی- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
متوقف شدن روند نزولی قیمت ورق گرم در اروپا- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق گرم در چین- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
سرعت رشد صادرات چین رو به کاهش - 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش ظرفیت تولید فولاد در چین- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
برنامه تعطیلی خطوط فرسوده در چین- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
تنش های جهان عرب و رکود بازار مسکن- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
اقتصاد عراق رو به بهبود- 20/ 02/ 1390 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بحران منطقه منا و تاثیر آن بر اقتصاد منطقه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
آغاز به کار کارخانه گندله سازی واله در عمان- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش سرمایه گذاری بی اچ پی و واله در معادن سنگ آهن برزیل- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تولید چدن در جهان- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش ارزش دلار و بهبود بازار بیلت سی آی اس- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع ترکیه- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
عراق در برابر رشد قیمت میلگرد- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد قیمت تیر آهن در چین- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
تجار ورق تخت چین نگران افزایش تولید- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق گالوانیزه در ترکیه- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
روند بازار های جهانی فولاد در یک نگاه- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
اکثر فولادسازان دنیا در انتظار کاهش قیمت- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش واردات فولاد در آمریکا- 19/ 02/ 1390 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
کنترل ظرفیت تولید، اولویت صنعت فولاد چین ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
شاخص قیمت سنگ آهن؛ نسبتا با ثبات- 18/ 02/ 1390 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت زغال سنگ رو به پایین - 18/ 02/ 1390 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه ایتالیا- 18/ 02/ 1390 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در شرق آسیا- 18/ 02/ 1390 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار بیلت چین- 18/ 02/ 1390 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد قیمت مقاطع در ترکیه- 18/ 02/ 1390 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع صادراتی ترکیه، صعودی- 18/ 02/ 1390 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در اسپانیا- 18/ 02/ 1390 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق در عربستان- 18/ 02/ 1390 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه- 18/ 02/ 1390 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 18 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن - 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار داخلی سنگ آهن در چین- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
صادرات سنگ آهن برزیل همچنان پایین- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت واردات سنگ آهن به ترکیه- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه در ماه گذشته- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش واردات میلگرد در کره- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در جنوب اروپا- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش ارزش پول چین تهدیدی برای صادرات فولاد- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق تخت در چین- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
موجودی ورق در ژاپن رو به بالا- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت ورق وارداتی در شمال غرب اروپا- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق تخت سی آی اس - 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا نزولی- 15/ 02/ 1390 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازارفولاد- گزارش هفته 17 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
تولید فولاد جهان رو به بالا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار کک چین- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
صادرات کک اوکراین رو به بالا- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بالا بودن تقاضای قراضه در عربستان- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش واردات قراضه در ترکیه- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار چدن صادراتی سی آی اس- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین رو به بالا- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در مصر- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس - 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع امارات- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع شمال غرب اروپا- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت ورق گالوانیزه در ترکیه رو به بالا- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد چین- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
چشم انداز صنعت فولاد امریکا- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت تولید فولاد در امریکا- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت صادرات فولاد ژاپن در ماه مارس- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
صادرات ترکیه رو به بالا- 14/ 02/ 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت سنگ آهن- 13/ 02/ 1390 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
بائواستیل: رشد قیمت سنگ آهن موقتی است- 13/ 02/ 1390 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش صادرات قراضه در اوکراین- 13/ 02/ 1390 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد تقاضا و افزایش قیمت قراضه وارداتی ترکیه- 13/ 02/ 1390 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه- 13/ 02/ 1390 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد قیمت مقاطع صادراتی ترکیه- 13/ 02/ 1390 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت تیرآهن وارداتی در خاوردور- 13/ 02/ 1390 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش تقاضای ورق تخت در آمریکا- 13/ 02/ 1390 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت ورق گرم در چین رو به بالا- 13/ 02/ 1390 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود بازار فولاد چین- 13/ 02/ 1390 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار بیلت چین – 12/02/1390 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمبود انرژی و احتمال کاهش تولید فولاد در چین – 12/02/1390 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود بازار ورق گرم ترکیه – 12/02/1390 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت اسلب صادراتی سی آی اس به کف رسیده – 12/02/1390 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق دنیا – 12/02/1390 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
پایین بودن احتمال افزایش عرضه سنگ آهن در کوتاه مدت – 12/02/1390 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
صادرات 30 میلیون تن سنگ آهن غیرقانونی از کارناتاکا – 12/02/1390 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش وابستگی چین به غول های معدنی – 12/02/1390 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش صادرات قراضه اوکراین – 12/02/1390 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد در ژاپن – 12/02/1390 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش متوسط قیمت ماهانه سنگ آهن- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه جنوب اروپا - 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد قیمت بیلت در بورس لندن - 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بیلت وارداتی خاور دور در رکود- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت مفتول و میلگرد در جنوب اروپا- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در امارات- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش واردات ورق در آمریکا- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق امارات- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در چه حال است- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
متفاوت بودن روند بازار فولاد در کشورهای بی آر آی سی- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد چین- 11/ 02/ 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
سقوط سنگ آهن، احتمالا از 2012- 10/ 02/ 1390 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت بیلت سی آی اس- 10/ 02/ 1390 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد در ترکیه- 10/ 02/ 1390 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
سرگردانی میلگرد در خاورمیانه- 10/ 02/ 1390 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق مصر همچنان در ابهام- 10/ 02/ 1390 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود بازار ورق در ترکیه- 10/ 02/ 1390 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
امید به افزایش قیمت فولاد در اروپا- 10/ 02/ 1390 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
سی آی اس در رکود تا آگوست- 10/ 02/ 1390 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
صادرات بیشتر با دلار ضعیف تر- 10/ 02/ 1390 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
درگیری بین چین و هند- 10/ 02/ 1390 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت سنگ آهن و تاثیر آن بر بازار فولاد ساختمانی چین- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه چین- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در ترکیه- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت قراضه در آلمان- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه وارداتی در هند- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
تنش های خاور میانه و بازار بیلت و مقاطع- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا در رکود- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
ورق صادراتی سی آی اس همچنان نزولی- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازاراسلب وارداتی در شرق آسیا- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق در اروپا- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا رو به بهبود- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان در انتظار افت قیمت- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق گرم چین - 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین در سکوت- 08/ 02/ 1390 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش صادرات سنگ آهن از غرب استرالیا- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت جزیی قیمت سنگ آهن هند- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت زغال سنگ و احتمال کاهش واردات چین- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش صادرات کک چین- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال کاهش قیمت قراضه در آمریکا- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت خرید قراضه توکیو استیل- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کمک تجار بزرگ به بهبود بازار صادرات بیلت سی آی اس - 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازا رمقاطع صادراتی سی آی اس- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار مقاطع عراق- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد در چین- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق سرد صادراتی کره به چین- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تقاضای ورق در ترکیه- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد در آمریکا- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت ورق گرم در آلمان رو به بالا- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش صادرات ورق گرم ترکیه- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در امریکا- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد چین- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
صادرات فولاد اروپا رو به بالا- 07/02/1390 ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
ترکیه: اروپا بازار اصلی واردات قراضه ماست- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
انکار مشکل کیفی قراضه اروپا از جانب ترک ها- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش ارزش لیر و افزایش قیمت قراضه در ترکیه- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
محدودیت عرضه و افزایش سوددهی عرضه کنندگان قراضه در چین- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود تقاضای مفتول در ترکیه- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود بازار میلگرد ترکیه- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق تخت در اروپا- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش موجودی ورق گرم در چین- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق تخت چین- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه - 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق تخت امریکا- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد چین- 06/ 02/ 1390 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
تولید سنگ آهن بی اچ پی همچنان بالا- 05/ 02/ 1390 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش صادرات قراضه ژاپن- 05/ 02/ 1390 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال افزایش قیمت قراضه در تایوان- 05/ 02/ 1390 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
نشانه هایی از بهبود بازار بیلت و مقاطع در سی آی اس- 05/ 02/ 1390 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد صادراتی چین- 05/ 02/ 1390 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت ورق در اروپا همچنان نزولی- 05/ 02/ 1390 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
مصرف فولاد اوکراین رو به بالا- 05/ 02/ 1390 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
نرخ تورم در جهان عرب رو به بالا- 05/ 02/ 1390 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه داخلی امریکا نزولی می شود- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت قراضه در چین رو به بالا- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار بیلت چین- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار بیلت - 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته گذشته- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش صادرات مفتول چین- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در امارات- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بهبود تدریجی بازار ورق مصر- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق سرد چین- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
مشکلات چینی ها با پایین بودن تقاضای ورق در کره- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
چین و کاهش تولید فولاد- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار داخلی فولاد اروپا- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش واردات فولاد در اروپا- 04/ 02/ 1390 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 16 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تولید زغال سنگ در اوکراین- 03/ 02/ 1390 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش تقاضای قراضه در ترکیه- 03/ 02/ 1390 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ژاپن- 03/ 02/ 1390 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تقاضای میلگرد در مصر- 03/ 02/ 1390 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
احتمال کاهش قیمت ورق در عربستان- 03/ 02/ 1390 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
ورق چین در انگلیس بدون خریدار- 03/ 02/ 1390 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
قوت گرفتن احتمال افزایش تقاضا در میان آمریکایی ها- 03/ 02/ 1390 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش تولید فولاد در ترکیه- 03/ 02/ 1390 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد در ژاپن- 03/ 02/ 1390 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
وضعیت بازار چین- 03/ 02/ 1390 ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازار قراضه در شمال چین نزولی شد- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
قراضه در امریکا رو به پایین- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد کاردمیر ترکیه- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت مقاطع صادراتی سی آی اس- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت ورق در ترکیه همچنان رو به پایین- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت ورق در آمریکا نزولی، در اروپا ثابت- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاهش قیمت ورق سرد در چین- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق پوسکو کره- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
ظرفیت تولید ورق ترکیه رو به بالا- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
زلزله ژاپن و تاثیر آن بر تقاضای فولاد- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
تنش های سیاسی منطقه منا تهدیدی برای اقتصاد جهانی- 01/ 02/ 1390 ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
چشم انداز تقاضای فولاد جهان ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰