۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1390

عنوانتاریخ انتشار
افت قیمت قراضه در ترکیه-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد روسیه-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
قیمت میلگرد امریکا به اوج رسیده؟-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس -27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد چین در چه حال است-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
قیمت ورق در اروپا به اوج رسیده-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
افزایش فعالیت در بازار سواپ ورق اروپا-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
عدم تمایل به خرید ورق گرم ترکیه-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد شمال اروپا به دنبال افزایش قیمت-25/12/1390 ۲۵ اسفند ۱۳۹۰
ورق گرم چین صعودی-25/12/1390 ۲۵ اسفند ۱۳۹۰
****گزارش بازار فولاد ایران در سال 1390**** ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
افزایش واردات سنگ آهن به چین-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در بازار چین-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بیلت چین رو به بالا-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه و تاثیر آن بر بازار مقاطع امریکا-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد امارات-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع ایتالیا صعودی-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
تقاضای ورق در عربستان صعودی-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب شرق آسیا رو به بالا-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد امریکا و نارضایتی ها از ارزش یوان چین-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
تقاضای کک جهان رو به افزایش -23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
رکود تقاضای قراضه در ترکیه -23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
ثبات قیمت بیلت در جنوب شرق آسیا-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
امید عرضه کنندگان بیلت به بهبود تقاضای ایران-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس در ابهام-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد یونان-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
آمار جدید تولید و بهبود تقاضا در چین-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
مازاد عرضه فولاد در چین -22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد در آلمان-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
رشد واردات مقاطع به امریکا-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد و بیلت در ترکیه-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
ثبات قیمت ورق در ایتالیا-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق گرم در ترکیه-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق چین در سکوت-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق صادراتی روسیه رو به بالا-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
سال نو مبارک ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
افریقا مصرف کننده سنگ آهن در آینده -21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
چین به دنبال توسعه ذخایر سنگ آهن-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
ورق گرم اروپا رو به پایین-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق تخت وارداتی در اروپا-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در چه حال است-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
توقف رشد بیلت سی آی اس -21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق گرم صادراتی چین-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق وارداتی در امریکا-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
چشم انداز تقاضای فولاد اروپا-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
خط جدید تولید فولاد در یمن-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
کاهش قدرت رقابت فولاد وارداتی در امریکا-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد در چین-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
تولید فولاد چین در فوریه نزولی-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه رو به بالا-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
تقاضای فولاد ساختمانی در انگلیس نزولی-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق تخت اروپا -20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
افت قیمت ورق وارداتی از روسیه در امریکا-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
ورق تخت امریکا-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد – گزارش هفته 10 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار قراضه در سکوت-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد چین-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق گالوانیزه ترکیه رو به بالا-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا رو به بالا-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق کره نزولی-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
ورق ترکیه رو به بالا -18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
امید به تغییر روند بازار ورق امریکا -18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
تقاضای فولاد خودرو سازی در چین رو به بالا-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
کاهش امید به بهبود قیمت فولاد بین امریکایی ها-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
چشم انداز بازار فولاد آلمان -18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
افزایش خطوط تولید امارات استیل -18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
از سر گیری تولید فولاد شرکت لیسکو در لیبی-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
ریو تینتو به دنبال سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن هند-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
فروش بلوم ترکیه به ایران-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
ورق گرم امریکا زیر 700 دلار-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
ورق گرم چین صعودی-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
رشد تولید فولاد امریکا -17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد روسیه و نگرانی از مازاد ظرفیت-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در هفته ای که گذشت-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار زغال سنگ -16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بیلت سی آی اس صعودی-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع ترکیه-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
افت جزیی قیمت میلگرد در اسپانیا-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین در سکوت-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق سی آی اس-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق سرد در چین-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بهار عرب و تاثیر آن بر صادرات فولاد ترکیه-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی -15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس صعودی-15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
۱ ۲ ۳
۲۳۸ مورد، صفحه ۱ از ۳