۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1390

عنوانتاریخ انتشار
افت قیمت قراضه در ترکیه-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد روسیه-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
قیمت میلگرد امریکا به اوج رسیده؟-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس -27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد چین در چه حال است-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
قیمت ورق در اروپا به اوج رسیده-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
افزایش فعالیت در بازار سواپ ورق اروپا-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
عدم تمایل به خرید ورق گرم ترکیه-27/12/1390 ۲۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد شمال اروپا به دنبال افزایش قیمت-25/12/1390 ۲۵ اسفند ۱۳۹۰
ورق گرم چین صعودی-25/12/1390 ۲۵ اسفند ۱۳۹۰
****گزارش بازار فولاد ایران در سال 1390**** ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
افزایش واردات سنگ آهن به چین-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در بازار چین-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بیلت چین رو به بالا-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه و تاثیر آن بر بازار مقاطع امریکا-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد امارات-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع ایتالیا صعودی-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
تقاضای ورق در عربستان صعودی-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب شرق آسیا رو به بالا-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد امریکا و نارضایتی ها از ارزش یوان چین-24/12/1390 ۲۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
تقاضای کک جهان رو به افزایش -23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
رکود تقاضای قراضه در ترکیه -23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
ثبات قیمت بیلت در جنوب شرق آسیا-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
امید عرضه کنندگان بیلت به بهبود تقاضای ایران-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس در ابهام-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد یونان-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
آمار جدید تولید و بهبود تقاضا در چین-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق سی آی اس-23/12/1390 ۲۳ اسفند ۱۳۹۰
مازاد عرضه فولاد در چین -22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد در آلمان-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
رشد واردات مقاطع به امریکا-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد و بیلت در ترکیه-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
ثبات قیمت ورق در ایتالیا-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق گرم در ترکیه-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق چین در سکوت-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق صادراتی روسیه رو به بالا-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس-22/12/1390 ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
سال نو مبارک ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
افریقا مصرف کننده سنگ آهن در آینده -21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
چین به دنبال توسعه ذخایر سنگ آهن-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
ورق گرم اروپا رو به پایین-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق تخت وارداتی در اروپا-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در چه حال است-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
توقف رشد بیلت سی آی اس -21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق گرم صادراتی چین-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق وارداتی در امریکا-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
چشم انداز تقاضای فولاد اروپا-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
خط جدید تولید فولاد در یمن-21/12/1390 ۲۱ اسفند ۱۳۹۰
کاهش قدرت رقابت فولاد وارداتی در امریکا-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد در چین-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
تولید فولاد چین در فوریه نزولی-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه رو به بالا-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
تقاضای فولاد ساختمانی در انگلیس نزولی-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت چین-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق تخت اروپا -20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
افت قیمت ورق وارداتی از روسیه در امریکا-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
ورق تخت امریکا-20/12/1390 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد – گزارش هفته 10 ۲۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار قراضه در سکوت-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد چین-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق گالوانیزه ترکیه رو به بالا-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا رو به بالا-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق کره نزولی-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
ورق ترکیه رو به بالا -18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
امید به تغییر روند بازار ورق امریکا -18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
تقاضای فولاد خودرو سازی در چین رو به بالا-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
کاهش امید به بهبود قیمت فولاد بین امریکایی ها-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
چشم انداز بازار فولاد آلمان -18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
افزایش خطوط تولید امارات استیل -18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
از سر گیری تولید فولاد شرکت لیسکو در لیبی-18/12/1390 ۱۸ اسفند ۱۳۹۰
ریو تینتو به دنبال سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن هند-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
فروش بلوم ترکیه به ایران-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
ورق گرم امریکا زیر 700 دلار-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
ورق گرم چین صعودی-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
رشد تولید فولاد امریکا -17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد روسیه و نگرانی از مازاد ظرفیت-17/12/1390 ۱۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در هفته ای که گذشت-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار زغال سنگ -16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار قراضه در هفته ای که گذشت-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بیلت سی آی اس صعودی-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع ترکیه-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
افت جزیی قیمت میلگرد در اسپانیا-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین در سکوت-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق سی آی اس-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق سرد در چین-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بهار عرب و تاثیر آن بر صادرات فولاد ترکیه-16/12/1390 ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن نزولی -15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس صعودی-15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
بهبود کلی جو بازار فولاد دنیا در هفته گذشته-15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
امسال بازار مواد اولیه به رشد قیمت فولاد کمک نمی کند-15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق انگلیس نگران کمبود عرضه-15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
تاخیر در روند بهبود مصرف فولاد جهان -15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
کاهش تقاضای تولید یدک کش در غرب اروپا و تاثیر آن بر بازار فولاد-15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
عربستان ؛ فرصت های شغلی ساخت وساز در دست اتباع خارجی-15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
رشد صادرات فولاد ترکیه -15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
تولید فولاد اوکراین نزولی-15/12/1390 ۱۵ اسفند ۱۳۹۰
سنگ آهن قراردادی ریو تینتو ارزان تر می شود-14/12/1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
چشم انداز بازار سنگ آهن-14/12/1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
کاهش خرید قراضه از جانب ترکیه-14/12/1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
بیلت صادراتی اوکراین صعودی-14/12/1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
افت قیمت بیلت در چین-14/12/1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
نوردکاران ژاپنی به دنبال رشد قیمت مقاطع-14/12/1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق در شمال اروپا-14/12/1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا نزولی-14/12/1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه صعودی-14/12/1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد کشور های در حال توسعه-14/12/1390 ۱۴ اسفند ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 09 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در دست آسیایی ها-13/12/1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
قیمت نفت تحدیدی جدید برای اقتصاد جهان-13/12/1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
متوسط قیمت سنگ آهن در ماهی که گذشت-13/12/1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
افزایش مصرف قراضه در ترکیه-13/12/1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
سرگردانی در بازار بیلت سی آی اس-13/12/1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
سکوت بازار بیلت در شمال افریقا-13/12/1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
افزایش قیمت میلگرد برای خاور دور-13/12/1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
دلگرمی به بازار ورق در امارات-13/12/1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
تلاش چین برای محدود کردن انرژی در فولاد سازی-13/12/1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
بهبود قیمت ورق در منطقه دریای سیاه-13/12/1390 ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت بیلت در جنوب شرق آسیا-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت بیلت ترکیه-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
بیلت صادراتی سی آی اس رو به بالا-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار اسلب سی آی اس رو به بالا-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
میلگرد صادراتی اسپانیا صعودی-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در امریکا-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق در آلمان-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
تقاضای ورق عربستان رو به بالا-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
ورق سرد ترکیه رو به بالا-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
افزایش امید به رشد تقاضای فولاد-11/12/1390 ۱۱ اسفند ۱۳۹۰
ترکیه همچنان خریدار قراضه-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد امریکا-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
کمبود میلگرد در عربستان-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در امارات-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت میلگرد ترکیه-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
رونق بازار سواپ ورق گرم شمال اروپا-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق چین-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه صعودی-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
کاهش تولید فولاد خام در امریکا-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
خطر رکود بیشتر اقتصادی در چین-10/12/1390 ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 08 ۹ اسفند ۱۳۹۰
امریکا نگران محدودیت های صادرات قراضه روسیه-09/12/1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
قراضه شمال اروپا رو به بالا-09/12/1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت بیلت دریای سیاه-09/12/1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع سی آی اس رو به بالا-09/12/1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع ترکیه صعودی-09/12/1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-09/12/1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
پاکستان به دنبال افزایش واردات فولاد از کشور های عربی-09/12/1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
خطر کاهش سوددهی در صنعت فولاد مالزی-09/12/1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
افزایش هزینه ساخت و ساز و تاخیر در پروژه های ساختمانی عربستان-09/12/1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد اروپا در چه حال است-09/12/1390 ۹ اسفند ۱۳۹۰
بازار سواپ قراضه نوپا، ولی رو به رشد-08/12/1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در امریکا-08/12/1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
بازار قراضه رو به بالا-08/12/1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در چین-08/12/1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
ثبات قیمت بیلت در چین-08/12/1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد روسیه در سکوت-08/12/1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
صادرات ورق ترکیه رو به رشد-08/12/1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت اسلب در شرق آسیا-08/12/1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در چه حال است-08/12/1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
صنعت فولاد چین؛مازاد عرضه و خطر اعمال تعرفه های ضد دامپینگ-08/12/1390 ۸ اسفند ۱۳۹۰
20 کشور برتر تولید کننده فولاد خام جهان در ژانویه 2012 ۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن فعلا در سکوت-07/12/1390 ۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار قراضه رو به بالا-07/12/1390 ۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت بورس لندن رو به بهبود-07/12/1390 ۷ اسفند ۱۳۹۰
افت قیمت مقاطع در آلمان-07/12/1390 ۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع صادراتی سی آی اس رو به بهبود-07/12/1390 ۷ اسفند ۱۳۹۰
تصحیح قیمت در بازار ورق جنوب اروپا-07/12/1390 ۷ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق در ترکیه-07/12/1390 ۷ اسفند ۱۳۹۰
تولید فولاد خام جهان در ژانویه 2012-07/12/1390 ۷ اسفند ۱۳۹۰
چشم انداز صنعت فولاد امریکا -07/12/1390 ۷ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق تخت اروپا در ثبات-07/12/1390 ۷ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در شرق آسیا-06/12/1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت بیلت سی آی اس-06/12/1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق گالوانیزه در اروپا-06/12/1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع جنوب اروپا -06/12/1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق صادراتی سی آی اس -06/12/1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق گالوانیزه امارات-06/12/1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق رنگی در ترکیه-06/12/1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
ترک ها به دنبال انرژی ذغال سنگ-06/12/1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
تلاش آسیایی ها برای بقا در 2012-06/12/1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
تولید چین در سال جاری 720 میلیون تن-06/12/1390 ۶ اسفند ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا تحت فشار-04/12/1390 ۴ اسفند ۱۳۹۰
امید به رشد قیمت قراضه در بازار ترکیه-04/12/1390 ۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس رو به بالا-04/12/1390 ۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت و میلگرد ترکیه صعودی-04/12/1390 ۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار مقاطع صادراتی سی آی اس -04/12/1390 ۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق اروپا-04/12/1390 ۴ اسفند ۱۳۹۰
رشد تولید فولاد امریکا-04/12/1390 ۴ اسفند ۱۳۹۰
افزایش امید اروپا به رشد قیمت فولاد-04/12/1390 ۴ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد چین -04/12/1390 ۴ اسفند ۱۳۹۰
افزایش قدرت رقابت اقتصادهای نوظهور-04/12/1390 ۴ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت معاملات سواپ سنگ آهن-03/12/1390 ۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه-03/12/1390 ۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار قراضه جنوب اروپا-03/12/1390 ۳ اسفند ۱۳۹۰
تولید بیلت ترکیه رو به کاهش -03/12/1390 ۳ اسفند ۱۳۹۰
رشد صادرات میلگرد ترکیه به امریکا -03/12/1390 ۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد اسپانیا-03/12/1390 ۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق گرم صادراتی چین در رکود -03/12/1390 ۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-03/12/1390 ۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق چین-03/12/1390 ۳ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-03/12/1390 ۳ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت بیلت دریای سیاه-02/12/1390 ۲ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان در رونق-02/12/1390 ۲ اسفند ۱۳۹۰
ارتباط ریلی عربستان و بحرین از سال 2017-02/12/1390 ۲ اسفند ۱۳۹۰
نگاهی خوش بینانه به بازار فولاد چین-02/12/1390 ۲ اسفند ۱۳۹۰
هزینه های فولاد سازان ژاپنی رو به بالا-02/12/1390 ۲ اسفند ۱۳۹۰
صادرات قراضه روسیه رو به کاهش-02/12/1390 ۲ اسفند ۱۳۹۰
آسیب های وارده از بازار سنگ آهن بر فولادسازان چینی-02/12/1390 ۲ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد چین در هفته ای که گذشت-02/12/1390 ۲ اسفند ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در چین-02/12/1390 ۲ اسفند ۱۳۹۰
افزایش قیمت قراضه در ژاپن-02/12/1390 ۲ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت قراضه در امریکا-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
احتمال کاهش صادرات قراضه روسیه از شمال غرب این کشور-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
افزایش قیمت بیلت سی آی اس-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت بیلت و مقاطع در ترکیه-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در چین-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت چین نزولی-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین -01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق گرم در جنوب اروپا-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق اروپا-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق امارات-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس -01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد چین همچنان نگران-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
چین بزرگترین مصرف کننده طلا می شود؟-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰