۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1390

عنوانتاریخ انتشار
رشد قیمت قراضه در امریکا-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
احتمال کاهش صادرات قراضه روسیه از شمال غرب این کشور-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
افزایش قیمت بیلت سی آی اس-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
رشد قیمت بیلت و مقاطع در ترکیه-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
افت قیمت ورق در چین-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت چین نزولی-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین -01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق گرم در جنوب اروپا-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق اروپا-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار ورق امارات-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس -01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
بازار فولاد چین همچنان نگران-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
چین بزرگترین مصرف کننده طلا می شود؟-01/12/1390 ۱ اسفند ۱۳۹۰
تحریم نفت ایران و رکود اقتصادی جهان-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
لزوم توجه به حمل و نقل در توسعه معادن افریقا-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
سرمای هوا و افزایش قیمت فولاد در سی آی اس -30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه چین-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق چین نزولی-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق روسیه-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا در ثبات-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق انگلیس-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا -29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه اسقاط کشتی در ترکیه-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق در بازار واردات ترکیه-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
آوار تحریم ایران بر سر بازار فولاد سی آی اس-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن چین در کما-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
روند نزولی قیمت ورق گرم-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
موجودی بالا و کاهش قیمت فولاد در چین -29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
افزایش 50 میلیون تنی تولید فولاد چین -29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
هجوم ترک ها به بازار پاکستان-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
افزایش تقاضای فولاد در عمان-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هقته 07 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت سنگ آهن-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
افزایش سرعت مصرف زغال سنگ در هند -27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
قراضه امریکا نزولی-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه روسیه رو به بهبود-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
سرمای هوا و تاثیر آن بر بازار مقاطع اروپا-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
نقش ترکیه در بازار واردات مقاطع به امریکا-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق چین-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
پیش بینی افت بیشتر قیمت فولاد-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
قراضه اسپانیا نزولی-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در چین-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار مقاطع ایتالیا نزولی-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در اسپانیا-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق گرم چین-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار گرم صادرات ورق سرد چین-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق صادراتی ترکیه به اروپا-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا نزولی-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بهبود تولید فولاد امریکا-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق در عربستان-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس تحت تاثیر مشکلات بانکی داد و ستد با ایران-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
صنعت اسقاط کشتی ها و رکورد جدید در سال جاری-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار فولاد اروپا در هفته ای که گذشت-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار صادرات چین نگران وضعیت اقتصادی غرب-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه چین نزولی-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه ایتالیا-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا در ابهام-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
میلگرد ارزان ترکیه و تاثیر آن بر بازار امریکا-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
توقف افت قیمت ورق در بازار سی آی اس-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
میلگرد صادراتی ترکیه قدرت رقابت ندارد-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت بیلت در چین-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در امریکا-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه در ترکیه-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
دعوت عراق از چین به گسترش روابط-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
بازار مقاطع صادراتی چین-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
موجودی سنگ آهن در بنادر چین رو به بالا-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق صادراتی سی آی اس-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
بازار واردات قراضه شرق آسیا در سکوت-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
افزایش تمایل آرسلور میتال به توسعه پروژه های معدنی-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
افزایش نیاز به واردات بیلت در عربستان-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا و تهدید بازار واردات-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
رشد قیمت اسلب صادراتی سی آی اس -23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق آلمان-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
ساخت خطوطو ریلی و افزایش تقاضای فولاد در امارات -23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا نزولی-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
رشد خرید ترکیه در بازار قراضه-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق صادراتی اوکراین-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
ورق شمال اروپا رو به بالا-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 06 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
اخطار بانک جهانی-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
رشد قیمت در بازار سنگ آهن-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس تحت فشار-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت بیلت در چین-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
ادامه فشار مازاد عرضه میلگرد در امارات-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
دور ریختن میلیاردها پوند در انگلستان-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
احتمال ثبات ارزش یوان در سال 2012-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
افت تولید آهن در آلمان-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
قراردادهای ساختمانی دندان گیر در عراق-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار میلگرد عربستان-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار اسلب وارداتی در شرق آسیا-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
امید به بهبود تقاضای فولاد در امریکا-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار با ثبات میلگرد و حمیات از بازار قراضه عربستان-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
۱ ۲ ۳
۲۴۹ مورد، صفحه ۱ از ۳