۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1390

عنوانتاریخ انتشار
تحریم نفت ایران و رکود اقتصادی جهان-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
لزوم توجه به حمل و نقل در توسعه معادن افریقا-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
سرمای هوا و افزایش قیمت فولاد در سی آی اس -30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه چین-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق چین نزولی-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق روسیه-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا در ثبات-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق انگلیس-30/11/1390 ۳۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا -29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه اسقاط کشتی در ترکیه-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق در بازار واردات ترکیه-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
آوار تحریم ایران بر سر بازار فولاد سی آی اس-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن چین در کما-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
روند نزولی قیمت ورق گرم-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
موجودی بالا و کاهش قیمت فولاد در چین -29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
افزایش 50 میلیون تنی تولید فولاد چین -29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
هجوم ترک ها به بازار پاکستان-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
افزایش تقاضای فولاد در عمان-29/11/1390 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هقته 07 ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت سنگ آهن-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
افزایش سرعت مصرف زغال سنگ در هند -27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
قراضه امریکا نزولی-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه روسیه رو به بهبود-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس -27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
سرمای هوا و تاثیر آن بر بازار مقاطع اروپا-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
بازار میلگرد ترکیه-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
نقش ترکیه در بازار واردات مقاطع به امریکا-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق چین-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
پیش بینی افت بیشتر قیمت فولاد-27/11/1390 ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
قراضه اسپانیا نزولی-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در چین-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار مقاطع ایتالیا نزولی-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در اسپانیا-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق گرم چین-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار گرم صادرات ورق سرد چین-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق صادراتی ترکیه به اروپا-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا نزولی-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
بهبود تولید فولاد امریکا-26/11/1390 ۲۶ بهمن ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق در عربستان-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس تحت تاثیر مشکلات بانکی داد و ستد با ایران-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
صنعت اسقاط کشتی ها و رکورد جدید در سال جاری-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار فولاد اروپا در هفته ای که گذشت-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار صادرات چین نگران وضعیت اقتصادی غرب-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه چین نزولی-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه ایتالیا-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت جنوب شرق آسیا در ابهام-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
میلگرد ارزان ترکیه و تاثیر آن بر بازار امریکا-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
توقف افت قیمت ورق در بازار سی آی اس-25/11/1390 ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
میلگرد صادراتی ترکیه قدرت رقابت ندارد-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت بیلت در چین-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در امریکا-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه در ترکیه-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
بازار فولاد جهان در هفته ای که گذشت-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
دعوت عراق از چین به گسترش روابط-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
بازار مقاطع صادراتی چین-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
موجودی سنگ آهن در بنادر چین رو به بالا-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
رشد قیمت ورق صادراتی سی آی اس-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
بازار واردات قراضه شرق آسیا در سکوت-24/11/1390 ۲۴ بهمن ۱۳۹۰
افزایش تمایل آرسلور میتال به توسعه پروژه های معدنی-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
افزایش نیاز به واردات بیلت در عربستان-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق امریکا و تهدید بازار واردات-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
رشد قیمت اسلب صادراتی سی آی اس -23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق آلمان-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
ساخت خطوطو ریلی و افزایش تقاضای فولاد در امارات -23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا نزولی-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
رشد خرید ترکیه در بازار قراضه-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق صادراتی اوکراین-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
ورق شمال اروپا رو به بالا-23/11/1390 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 06 ۲۳ بهمن ۱۳۹۰
اخطار بانک جهانی-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
رشد قیمت در بازار سنگ آهن-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس تحت فشار-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت بیلت در چین-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
ادامه فشار مازاد عرضه میلگرد در امارات-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
دور ریختن میلیاردها پوند در انگلستان-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
احتمال ثبات ارزش یوان در سال 2012-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
افت تولید آهن در آلمان-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
قراردادهای ساختمانی دندان گیر در عراق-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار میلگرد عربستان-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار اسلب وارداتی در شرق آسیا-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
امید به بهبود تقاضای فولاد در امریکا-20/11/1390 ۲۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار با ثبات میلگرد و حمیات از بازار قراضه عربستان-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در امریکا-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار جهانی زغال سنگ و چالش های پیش رو-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
اروپا گزینه ای برای جایگزینی نفت ایران ندارد-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق چین-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه روسیه رو به بهبود-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در ترکیه-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
فولادسازان اروپایی و قراردادهای ماهانه سنگ آهن-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
تداوم ابهام در بازار ورق امریکا-19/11/1390 ۱۹ بهمن ۱۳۹۰
سال 2012 سالی پر چالش برای صنعت فولاد روسیه-18/11/1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق چین در نوسان-18/11/1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
رشد قیمت سنگ آهن-18/11/1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
افت تولید فولاد چین -18/11/1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
سال گذشته ترکیه قراضه بیشتری از امریکا خرید-18/11/1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه به روایت شاخص ها-18/11/1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد در چین-18/11/1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
قرارداد افغانستان و هند برای توسعه معدن مس-18/11/1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه صادراتی سی آی اس -18/11/1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت وارداتی جنوب شرق آسیا نزولی-18/11/1390 ۱۸ بهمن ۱۳۹۰
تحریم ایران درآمد نفتی امارات را افزایش می دهد؟-17/11/1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
روابط تجاری تجار فولاد روس با ایران تحت تاثیر تحریم ها-17/11/1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
بازار واردات ورق در امریکا-17/11/1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
بازار میلگرد اروپا نزولی-17/11/1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-17/11/1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
رشد جزیی قیمت بیلت در چین-17/11/1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
افت شدید قیمت قراضه در امریکا-17/11/1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
چشم انداز بازار فولاد اروپا-17/11/1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
افزایش موجودی فولاد ساختمانی در چین-17/11/1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
بیلت سی آی اس در حداقل قیمت-17/11/1390 ۱۷ بهمن ۱۳۹۰
چشم انداز بازار فولاد جهان -16/11/1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
افت صادرات سنگ آهن برزیل-16/11/1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن -16/11/1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه صادراتی امریکا-16/11/1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در تایوان-16/11/1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه جهان نزولی-16/11/1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت ترکیه -16/11/1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد صادراتی جنوب اروپا-16/11/1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار واردات ورق در اروپا-16/11/1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
ثبات قیمت ورق صادراتی چین-16/11/1390 ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار فولاد روسیه رو به بهبود-15/11/1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه نزولی-15/11/1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار داخلی سنگ آهن چین-15/11/1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
میلگرد اسپانیا در ثبات-15/11/1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آس اس-15/11/1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق مصر در انتظار بهبود قیمت ها-15/11/1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق امارات رو به بهبود-15/11/1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد-گزارش هفته 05 سال 2012 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در جنوب اروپا-15/11/1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه صادراتی ژاپن-15/11/1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
سرمای شدید زمستانی و تاثیر آن بر بازار فولاد ترکیه-15/11/1390 ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب شرق آسیا رو به بهبود-13/11/1390 ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه و تاثیر آن بر بازار مقاطع امریکا-13/11/1390 ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
ورق ترکیه در سکوت-13/11/1390 ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه در سکوت-13/11/1390 ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
افزایش واردات قراضه به ترکیه در سال 2011-13/11/1390 ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
در بازار بیلت سی آی اس همه نظاره گرند-13/11/1390 ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار میلگرد عربستان-13/11/1390 ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
تولید ورق تخت چین نزولی-13/11/1390 ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق چین رو به بالا-13/11/1390 ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
امید به بهبود قیمت و تقاضای فولاد در امریکا نزولی، اروپا صعودی-13/11/1390 ۱۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن با آغاز سال نو چین-12/11/1390 ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
کاهش قیمت قراضه در ژاپن-12/11/1390 ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
کاهش قیمت قراضه در انگلستان-12/11/1390 ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
رشد اقتصادی و بازار فولاد-12/11/1390 ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
زیان روس ها از تحریم ایران-12/11/1390 ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
بازار میلگرد چین پس از تعطیلات-12/11/1390 ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق عربستان در انتظار رشد -12/11/1390 ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه در سکوت-12/11/1390 ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق چین و خطر افزایش موجودی-12/11/1390 ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-12/11/1390 ۱۲ بهمن ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن در چه حال است-11/11/1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه شرق آسیا پس از تعطیلات-11/11/1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه در چه حال است-11/11/1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
عدم خرید ایران و تاثیر آن بر بیلت سی آی اس -11/11/1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق آرسلور-11/11/1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق شمال اروپا-11/11/1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
بازار فولاد سی آی اس-11/11/1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
تولید فولاد جهان در سال 2012-11/11/1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد صادراتی ترکیه-11/11/1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
ارزش بالای ین و کاهش تولید فولاد ژاپن-11/11/1390 ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
چشم انداز منفی بازار فولاد کشورهای در حال توسعه -10/11/1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن -10/11/1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
بازار فولاد شمال اروپا رو به بهبود-10/11/1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
خودروسازان روس به دنبال حذف تعرفه واردات فولاد-10/11/1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
رفع تعلیق برخی گواهی های بیلت در بورس لندن-10/11/1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
تحریم نفت ایران و خطر تعطیلی 70 پالایشگاه اروپایی-10/11/1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
بیلت زیر 600 دلار-10/11/1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
فشار قراضه اروپا بر بازار امریکا-10/11/1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
سیاست صبر و انتظار اروپایی ها-10/11/1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
تلاش اوباما برای مقابله با چین-10/11/1390 ۱۰ بهمن ۱۳۹۰
بازارهای فولاد جهان در هفته ای که گذشت-09/11/1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار سواپ سنگ آهن-09/11/1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه امریکا-09/11/1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
بزرگترین صادر کننده قراضه روسیه وارد بازار داخلی شد-09/11/1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه در ترکیه-09/11/1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار مصر منتظر اعلام قیمت های فوریه -09/11/1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت بیلت در سی آی اس -09/11/1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
بازار میلگرد ایتالیا نزولی-09/11/1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد صادراتی در ترکیه-09/11/1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت مقاطع در جنوب اروپا-09/11/1390 ۹ بهمن ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 04 سال 2012 ۸ بهمن ۱۳۹۰
قراردادهای سنگ آهن و انعطاف پذیری بیشتر-06/12/1390 ۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه ترکیه نزولی-06/12/1390 ۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه جنوب اروپا رو به پایین-06/12/1390 ۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس نزولی-06/12/1390 ۶ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت میلگرد و بیلت در ترکیه-06/12/1390 ۶ بهمن ۱۳۹۰
آغاز کاهش قیمت مقاطع سی آی اس -06/12/1390 ۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق صادراتی سی آی اس -06/12/1390 ۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق ترکیه همچنان در سکوت-06/12/1390 ۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق به روایت شاخص ها-06/12/1390 ۶ بهمن ۱۳۹۰
افزایش جزیی امید به بهبود قیمت فولاد-06/12/1390 ۶ بهمن ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن قبل از تعطیلات چین-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
کاهش مجدد قیمت قراضه ژاپن-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت قراضه انگلیس-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه رو به پایین-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
خریداران بیلت شمال افریقا در انتظار-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت سی آی اس نزولی-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
بازگشت آرام لیبی به بازار میلگرد-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار میلگرد جنوب اروپا-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب شرق آسیا در تعطیلات-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
پاکستان در انتظار ورق ارزان تر-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
پیش بینی بحران شدید تر برای خاور میانه و افریقا-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
بهبود لرزان اقتصاد امریکا-05/11/1390 ۵ بهمن ۱۳۹۰
بازار سنگ آهن -03/11/1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
بازار قراضه در ترکیه، آرام-03/11/1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت وارداتی به ترکیه-03/11/1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
روند صعودی قیمت ورق گرم در اروپا-03/11/1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
ورق روسیه در کف قیمت، احتمال افزایش-03/11/1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
افت قیمت ورق رنگی در ترکیه-03/11/1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
دنیا مواجه با خطر مازاد عرضه فولاد-03/11/1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
کاهش رشد اقتصادی چین در سال 2012-03/11/1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
کنترل جدی کره ای ها بر واردات-03/11/1390 ۳ بهمن ۱۳۹۰
ثبات قیمت قراضه صادراتی به ترکیه-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
توقف صادرات قراضه از شرق روسیه و تاثیر آن بر بازار واردات کره-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
بازار بیلت ترکیه نزولی-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
کاهش قیمت بیلت سی آی اس-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
شروع تولید فولاد در لیبی-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
بهبود صنعت فولاد امریکا شاید تا یک سال دیگر-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
پیش بینی سقوط املاک دوبی در سال 2012-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
چینی ها به دنبال بالا بردن قیمت مقاطع-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
ادغام بیشتر در انتظار صنعت فولاد ژاپن-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
روس ها ورق گرم را گران کردند-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
آیا چین از امریکا سبقت خواهد گرفت؟-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
اندونزی از چین برای سرمایه گذارها جذاب تر خواهد بود-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
گزارش هفتگی بازار فولاد- گزارش هفته 03 سال 2012 ۱ بهمن ۱۳۹۰
تقاضای فولاد اروپا در سال 2012-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق جنوب اروپا-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
افزایش قیمت ورق تخت چین-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰
بازار ورق مصر در سکوت-01/11/1390 ۱ بهمن ۱۳۹۰