۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1389

عنوانتاریخ انتشار
یک واحد تولیدی میلگرد در مازندران به بهره‌برداری رسید- 01/ 07/ 1389 ۱ مهر ۱۳۸۹
پیش بینی کاهش قیمت نقدی سنگ آهن تا سال آینده- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
فعالیت استرالیا در بازار سنگ آهن و نگرانی هندی ها- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
کاهش واردات سنگ آهن در چین درماه آگوست- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
افزایش تمایل به قیمت گذاری بر پایه شاخص قیمت در خاور میانه- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
امکان رشد تقاضا در کشور های پر چمعیت بالاست- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
خرید قراضه ترک ها باز هم رو به افزایش- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
کاهش قیمت بیلت صادراتی در سی آی اس- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
ثبات قیمت مقاطع در ایتالیا- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
حجم صادرات میلگرد ترکیه نصف شد- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
بهبود بازار ورق سرد سی آی اس- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق در بازار نقدی چین - 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
بازار آرام واردات ورق در خاور دور- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
ثبات قیمت ورق تخت و میلگرد در اروپا و آمریکا- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم در اروپا- 01/ 07/ 89 ۱ مهر ۱۳۸۹
دوره های قیمت گذاری کوتاه تر و افزایش نوسان بازار فولاد- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
رشد جزیی قیمت سنگ آهن- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت سنگ آهن در چین- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت قراضه در ترکیه- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در امریکا- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه در برزیل- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت در چین- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
خاور میانه؛ بهبود بازار فولاد دور از دسترس- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
نوسان قیمت در بازار فولاد چین ماندگار است- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
کاهش فعالیت های ساختمانی در اروپا - 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
تاثیر قیمت قراضه بر بازار مقاطع در ایتالیا- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
بازار واردات ورق خاور دور- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
افت قیمت ورق در امریکا- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
کاهش تولید فولاد در امریکا- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
ابهام در بازار فولاد چین ادامه دارد- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه صادراتی در ژاپن- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
سردرگمی تجار قراضه در اروپا- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
بازار قراضه چین- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
قراضه خاور دور در سکوت- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
رکود بازار واردات بیلت در خاوردور- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
بازار فولاد سی آی اس در هفته ای که گذشت- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
بازار مقاطع اروپا همچنان بی حرکت- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش تقاضای مقاطع در کشورهای در حال توسعه- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت میلگرد در ترکیه- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
بازار ورق شمال اروپا در سکوت- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم در اروپا- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
وضعیت اقتصادی چین ؛ نسبتا مطلوب- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
تاثیر کاهش تولید فولاد چین بر بازار های آسیایی- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
افزایش ظرفیت تولید فولاد در هند تا سال 2011- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
پایین بودن تقاضا و کاهش قیمت سنگ آهن در چین- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
نوسان قیمت قراضه و کاهش قیمت سنگ آهن - 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
کاهش تولید فولاد در چین و افزایش نگرانی شرکت های معدنی- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت خرید قراضه در ترکیه- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت چدن- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق در خاور میانه- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
بهبود اقتصادی اروپا همچنان محدود- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
آیا قیمت جهانی قراضه به اوج رسیده؟؟ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت بیلت در سی آی اس- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
بهبود بازار صادرات بیلت ترکیه- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
افت قیمت میلگرد در چین- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در ترکیه- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش امیدواری به رشد قیمت فولاد در اروپا- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش ظرفیت تولید فولاد در روسیه تا سال 2013 - 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
تاثیر نابسامانی اقتصادی بر بازار فولاد امریکا- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
افت قیمت ورق سرد در چین- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد - گزارش هفته 37 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع صادراتی در کره– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت میلگرد در عربستان – 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت فولاد در چین– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
بازار میلگرد در دوبی و مصر– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
روند نزولی قیمت سنگ آهن– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
آرامش قراضه در ترکیه– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
تقاضای آرام بیلت در شمال آفریقا– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
کمبود ورق سرد در ترکیه – 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
کاهش تولید سنگ آهن هند – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
امیدواری به سال 2011 – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
کاهش موجودی سنگ آهن در بنادر چین – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
بازار قراضه در آمریکا با کمبود موجودی روبرو نیست – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع در ترکیه – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در سی آی اس – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
قیمت ورق تخت در اروپا ثابت، در آمریکا صعودی – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
احتمال ثبات قیمت فولاد در فصل چهارم – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش واردات قراضه در ترکیه – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت ورق در اروپا و آمریکا – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تقاضای ورق تخت در ژاپن – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
توقف تولید کارخانه ها و مشخص نبودن روند آینده بازار چین – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت میلگرد در ترکیه – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
بازار آرام واردات ورق گرم در خاوردور – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
کاهش صادرات فولاد چین در ماه آگوست – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
بهبود آرام بازار خاور میانه – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت محصولات بائو استیل – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
رشد قیمت قراضه در روسیه – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
مازاد ظرفیت اتومبیل در چین – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
نا امیدی پیمانکاران آمریکایی – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
روند آینده بازار فولاد خاور میانه؟؟ – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت سنگ آهن – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در چین – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع در چین و کاهش قدرت رقابت کارخانه ها – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
بهبود بازار صادرات میلگرد و مفتول در سی آی اس – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن در چین همچنان نزولی- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت بیلت و مقاطع در اروپا- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت میلگرد در چین- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق سرد در چین- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
احتمال رونق بازار ورق اروپا- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
بهبود بازار بیلت سی آی اس- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
۱ ۲ ۳
۲۷۱ مورد، صفحه ۱ از ۳