۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1389

عنوانتاریخ انتشار
دوره های قیمت گذاری کوتاه تر و افزایش نوسان بازار فولاد- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
رشد جزیی قیمت سنگ آهن- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت سنگ آهن در چین- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت قراضه در ترکیه- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در امریکا- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه در برزیل- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت در چین- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
خاور میانه؛ بهبود بازار فولاد دور از دسترس- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
نوسان قیمت در بازار فولاد چین ماندگار است- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
کاهش فعالیت های ساختمانی در اروپا - 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
تاثیر قیمت قراضه بر بازار مقاطع در ایتالیا- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
بازار واردات ورق خاور دور- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
افت قیمت ورق در امریکا- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
کاهش تولید فولاد در امریکا- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
ابهام در بازار فولاد چین ادامه دارد- 31/ 06/ 1389 ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه صادراتی در ژاپن- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
سردرگمی تجار قراضه در اروپا- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
بازار قراضه چین- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
قراضه خاور دور در سکوت- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
رکود بازار واردات بیلت در خاوردور- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
بازار فولاد سی آی اس در هفته ای که گذشت- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
بازار مقاطع اروپا همچنان بی حرکت- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش تقاضای مقاطع در کشورهای در حال توسعه- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت میلگرد در ترکیه- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
بازار ورق شمال اروپا در سکوت- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم در اروپا- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
وضعیت اقتصادی چین ؛ نسبتا مطلوب- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
تاثیر کاهش تولید فولاد چین بر بازار های آسیایی- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
افزایش ظرفیت تولید فولاد در هند تا سال 2011- 30/ 06/ 1389 ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
پایین بودن تقاضا و کاهش قیمت سنگ آهن در چین- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
نوسان قیمت قراضه و کاهش قیمت سنگ آهن - 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
کاهش تولید فولاد در چین و افزایش نگرانی شرکت های معدنی- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت خرید قراضه در ترکیه- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت چدن- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق در خاور میانه- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
بهبود اقتصادی اروپا همچنان محدود- 29/06/1389 ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
آیا قیمت جهانی قراضه به اوج رسیده؟؟ ۲۹ شهریور ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت بیلت در سی آی اس- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
بهبود بازار صادرات بیلت ترکیه- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
افت قیمت میلگرد در چین- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در ترکیه- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش امیدواری به رشد قیمت فولاد در اروپا- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش ظرفیت تولید فولاد در روسیه تا سال 2013 - 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
تاثیر نابسامانی اقتصادی بر بازار فولاد امریکا- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
افت قیمت ورق سرد در چین- 28/ 06/ 1389 ۲۸ شهریور ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد - گزارش هفته 37 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع صادراتی در کره– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت میلگرد در عربستان – 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت فولاد در چین– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
بازار میلگرد در دوبی و مصر– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
روند نزولی قیمت سنگ آهن– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
آرامش قراضه در ترکیه– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
تقاضای آرام بیلت در شمال آفریقا– 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
کمبود ورق سرد در ترکیه – 27/06/1389 ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
کاهش تولید سنگ آهن هند – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
امیدواری به سال 2011 – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
کاهش موجودی سنگ آهن در بنادر چین – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
بازار قراضه در آمریکا با کمبود موجودی روبرو نیست – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع در ترکیه – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در سی آی اس – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
قیمت ورق تخت در اروپا ثابت، در آمریکا صعودی – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
احتمال ثبات قیمت فولاد در فصل چهارم – 25/06/1389 ۲۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش واردات قراضه در ترکیه – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت ورق در اروپا و آمریکا – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تقاضای ورق تخت در ژاپن – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
توقف تولید کارخانه ها و مشخص نبودن روند آینده بازار چین – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت میلگرد در ترکیه – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
بازار آرام واردات ورق گرم در خاوردور – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
کاهش صادرات فولاد چین در ماه آگوست – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
بهبود آرام بازار خاور میانه – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت محصولات بائو استیل – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
رشد قیمت قراضه در روسیه – 24/06/1389 ۲۴ شهریور ۱۳۸۹
مازاد ظرفیت اتومبیل در چین – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
نا امیدی پیمانکاران آمریکایی – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
روند آینده بازار فولاد خاور میانه؟؟ – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت سنگ آهن – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در چین – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع در چین و کاهش قدرت رقابت کارخانه ها – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
بهبود بازار صادرات میلگرد و مفتول در سی آی اس – 23/06/1389 ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن در چین همچنان نزولی- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت بیلت و مقاطع در اروپا- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت میلگرد در چین- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق سرد در چین- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
احتمال رونق بازار ورق اروپا- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
بهبود بازار بیلت سی آی اس- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
کاهش واردات سنگ آهن به چین- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت قراضه در خاور دور- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
چینی ها و تلاش برای قیمت ماهانه سنگ آهن- 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
شروع ساخت نیروگاه اتمی امارات - 22/06/1389 ۲۲ شهریور ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 36 ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
جه خبر از یکشنبه ؟؟!! ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
نگاهی بر صنعت فولاد خاور میانه ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در امریکا– 21/06/1389 ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
آینده روشن در انتظار بازار صادرات اسلب سی آی اس– 21/06/1389 ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
افت قیمت در بازار بیلت خاور دور – 21/06/1389 ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
کاهش امید به افزایش قیمت و تقاضا – 21/06/1389 ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق سرد در چین– 21/06/1389 ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
تعرفه گمرکی واردات میلگرد مصر از ترکیه افزایش نمی یابد– 21/06/1389 ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
کاهش معاملات ورق در آمریکا – 21/06/1389 ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
تولید سنگ آهن دانه بندی جلال آباد 43 درصد افزایش یافت- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
کاهش 13 درصدی قیمت سنگ آهن ریو نهایی شد- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
کاهش صادرات سنگ آهن هند به چین- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
قراردادهای فصلی سنگ آهن و افزایش نوسان قیمت ها- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
سردرگمی بازار سواپ سنگ آهن چین - 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
چینی ها به دنبال قرارداد یک ماهه سنگ آهن - 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در ترکیه- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش جزیی تولید فولاد در امریکا- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش مصرف فولاد در سطح جهان- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در اوکراین- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
صنعت ساخت و ساز انگلیس در حال سقوط- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
پوسکو به بزرگترین تولیدکننده ورق تخت در دنیا تبدیل می شود- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق تخت و میلگرد در اروپا- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق در ترکیه- 18/ 06/ 89 ۱۸ شهریور ۱۳۸۹
کشف بزرگترین ذخیره معدنی جهان در برزیل- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
رشد جزیی قیمت سنگ آهن- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
قیمت قراضه در ایتالیا صعودی- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
تاسیس کارخانه تولید بیلت در عراق- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت در چین- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
سخت گیری در تعطیلی خطوط فرسوده و تاثیر آن بر بازار فولاد چین- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در اسپانیا و ایتالیا- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
شروع خوب بازار مقاطع چین - 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع در اسپانیا- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد در اوکراین- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
کاهش تولید و افزایش قیمت ورق گرم در چین- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
قیمت ورق در آمریکا رو به بالا، در اروپا ثابت- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
رکود بازار ورق در عربستان- 17/06/89 ۱۷ شهریور ۱۳۸۹
کاهش معاملات سنگ آهن در بورس سنگاپور- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
کاهش تقاضای سنگ آهن صادراتی هند به چین - 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
واردات سنگ آهن چین در سال جاری- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
قیمت کک فصل چهارم پایین تر از پیش بینی ها- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در چین- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در انگلیس- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
بازار چین رو به بهبود- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
صادرات ورق گرم روسیه به اروپا و سهمیه بندی امسال- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
پایین بودن تقاضا و کاهش قیمت ورق گرم در چین- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
افزایش سفارشات ورق در شمال غرب اروپا- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در ترکیه- 16/06/ 89 ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
احتمال استفاده از شاخص قیمت سنگ آهن - 15/ 06/ 1389 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن و تاثیر آن بر بازار فولاد- 15/ 06/ 1389 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 15/ 06/ 1389 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد در چین- 15/ 06/ 1389 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت فولاد در چین در ماه سپتامبر- 15/ 06/ 1389 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت در سی آی اس- 15/ 06/ 1389 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در اروپا و احتمال کاهش مجدد قیمت ها- 15/ 06/ 1389 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق گرم در منطقه دریای سیاه- 15/ 06/ 1389 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
بازار آرام واردات ورق در خاوردور- 15/ 06/ 1389 ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
سال آینده قیمت سنگ آهن صعودی ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
بازار ورق خاور میانه در انتظار بهبود ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
آینده بازار فولاد در دنیا؟؟- 14/ 06/ 89 ۱۴ شهریور ۱۳۸۹
قوت گرفتن احتمال ثبات تقاضا در جهان- 14/ 06/ 89 ۱۴ شهریور ۱۳۸۹
افزایش صادرات سنگ آهن برزیل- 14/ 06/ 89 ۱۴ شهریور ۱۳۸۹
کاهش 13 درصدی قیمت فصلی سنگ آهن ریو- 14/ 06/ 89 ۱۴ شهریور ۱۳۸۹
تقاضای قراضه ترکیه رو به بالا- 14/ 06/ 89 ۱۴ شهریور ۱۳۸۹
رکود بازار واردات بیلت در خاوردور- 14/ 06/ 89 ۱۴ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت در بورس لندن- 14/ 06/ 89 ۱۴ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد صادراتی در ترکیه- 14/ 06/ 89 ۱۴ شهریور ۱۳۸۹
آینده بازار مواد اولیه جهان ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش امیدواری در بازار فولاد اروپا ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
بائو استیل: هنوز قیمت فصل چهارم سنگ آهن نهایی نشده- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
کاهش موجودی سنگ آهن در بنادر چین- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
کاهش جزیی شاخص قیمت سنگ آهن- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
قیمت جهانی کک رو به پایین- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت چدن در چین- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
قیمت قراضه در چین صعودی- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
بازار سردرگم قراضه در خاور دور- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
تولید فولاد امریکا کاهش یافت- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
عمر کوتاه افزایش قیمت فولاد در آمریکا- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد در عربستان- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت تیرآهن صادراتی در خاوردور- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تقاضای میلگرد صادراتی در ترکیه- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در اروپا و آمریکا- 13/ 06/ 1389 ۱۳ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت سنگ آهن در چین- 09/ 06/ 1389 ۹ شهریور ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن در هفته ای که گذشت- 09/ 06/ 1389 ۹ شهریور ۱۳۸۹
تولید کک اوکراین رو به افزایش - 09/ 06/ 1389 ۹ شهریور ۱۳۸۹
بازار قراضه جهان در هفته گذشته- 09/ 06/ 1389 ۹ شهریور ۱۳۸۹
بازار فولاد سی آی اس - 09/ 06/ 1389 ۹ شهریور ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت مقاطع در شمال غرب اروپا در اکتبر- 09/ 06/ 1389 ۹ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق در جنوب اروپا- 09/ 06/ 1389 ۹ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق سرد در خاوردور- 09/ 06/ 1389 ۹ شهریور ۱۳۸۹
بازار فولاد خاو رمیانه بعد از ماه رمضان ۸ شهریور ۱۳۸۹
بازار فولاد چین در نوسان ۸ شهریور ۱۳۸۹
قیمت جهانی سنگ آهن رو به کاهش- 08/ 06/ 1389 ۸ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت سنگ آهن صادراتی ایران- 08/ 06/ 1389 ۸ شهریور ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت ذغال سنگ در آینده- 08/ 06/ 1389 ۸ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد و مفتول در جنوب اروپا- 08/ 06/ 1389 ۸ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش صادرات ورق گرم در ترکیه- 08/ 06/ 1389 ۸ شهریور ۱۳۸۹
تولید سنگ آهن برزیل دوبرابر می شود- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
تقاضای سنگ آهن رو به پایین است؟؟- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت قراردادهای فصلی سنگ آهن- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
مازاد ظرفیت فولاد و احتمال کاهش تولید سنگ آهن در جهان- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
احتمال موقتی بودن افزایش قیمت ها در ماه سپتامبر- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
قیمت بیلت صادراتی سی آی اس رو به بالا- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت و میلگرد وارداتی در خاور دور- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
افزایش ظاهری تقاضای ورق در جنوب اروپا- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
روند صعودی بازار فولاد چین به پایان رسیده؟؟- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
کاهش مجدد قیمت فولاد در چین- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تقاضای فولاد در چین تا 10 سال آینده- 07/ 06/ 1389 ۷ شهریور ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 34 ۶ شهریور ۱۳۸۹
امید به رشد قیمت فولاد افزایش یافت- 06/ 06/ 1389 ۶ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ها در ماه سپتامبر - 06/ 06/ 1389 ۶ شهریور ۱۳۸۹
افت مجدد قیمت قراضه در ترکیه- 06/ 06/ 1389 ۶ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در آمریکا- 06/ 06/ 1389 ۶ شهریور ۱۳۸۹
رشد قیمت مقاطع در ترکیه- 06/ 06/ 1389 ۶ شهریور ۱۳۸۹
مقاطع اروپا دنبال بازار قراضه- 06/ 06/ 1389 ۶ شهریور ۱۳۸۹
بازار اسلب در انتظار پاییز ۶ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت ورق تخت و میلگرد در آمریکا و اروپا- 06/ 06/ 1389 ۶ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در ایتالیا- 06/ 06/ 1389 ۶ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش تقاضای ورق در مصر- 06/ 06/ 1389 ۶ شهریور ۱۳۸۹
تقاضای ورق در برزیل نزولی- 06/ 06/ 1389 ۶ شهریور ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن چین - 04/ 06/ 1389 ۴ شهریور ۱۳۸۹
قیمت فصل سوم سنگ آهن؛ هنوز در ابهام- 04/ 06/ 1389 ۴ شهریور ۱۳۸۹
پایین بودن موجودی و احتمال افزایش قیمت قراضه در آمریکا- 04/ 06/ 1389 ۴ شهریور ۱۳۸۹
کاهش تولید فولاد در جهان- 04/ 06/ 1389 ۴ شهریور ۱۳۸۹
آینده قیمت فولاد دنیا در ابهام- 04/ 06/ 1389 ۴ شهریور ۱۳۸۹
رشد قیمت میلگرد در جنوب اروپا- 04/ 06/ 1389 ۴ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق سرد در چین- 04/ 06/ 1389 ۴ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در سی آی اس- 04/ 06/ 1389 ۴ شهریور ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در امارات- 04/ 06/ 1389 ۴ شهریور ۱۳۸۹
بازار قراضه همچنان پر رونق ۴ شهریور ۱۳۸۹
تقاضای قراضه جهان رو به افزایش ۴ شهریور ۱۳۸۹
کاهش حجم معاملات سواپ سنگ آهن- 03/ 06/ 1389 ۳ شهریور ۱۳۸۹
رکود واردات قراضه در خاوردور- 03/ 06/ 1389 ۳ شهریور ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 03/ 06/ 1389 ۳ شهریور ۱۳۸۹
بازار میلگرد ترکیه در انتظار به پایان رسیدن ماه رمضان- 03/ 06/ 1389 ۳ شهریور ۱۳۸۹
ثبات قیمت ورق در دنیا- 03/ 06/ 1389 ۳ شهریور ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق در شمال غرب اروپا- 03/ 06/ 1389 ۳ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد در امریکا- 03/ 06/ 1389 ۳ شهریور ۱۳۸۹
توان رقابتی صنعت فولاد چین در جهان- 03/ 06/ 1389 ۳ شهریور ۱۳۸۹
نگاهی اجمالی بر بازار فولاد چین- 03/ 06/ 1389 ۳ شهریور ۱۳۸۹
اقتصاد چین و مشکلات پیش رو ۳ شهریور ۱۳۸۹
بازار فولاد اروپا هنوز در تعطیلات ۳ شهریور ۱۳۸۹
چینی ها، مخالف قراردادهای ماهیانه سنگ آهن- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تولید سنگ آهن در جهان و احتمال کاهش قیمت این محصول- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
صنعت فولاد اوکراین- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
بازار قراضه چین در ابهام- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
بازار قراضه جهان در هفته ای که گذشت- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
رشد قیمت قراضه در جنوب اروپا- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
بازار مقاطع شمال اروپا- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع در کره- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
افزایش صادرات میلگرد ترکیه- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد کارخانه توکیو استیل- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
موجودی بالا و افت قیمت ورق گرم در چین- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
احتمال کاهش تقاضای ساخت کشتی در چین- 02/ 06/ 1389 ۲ شهریور ۱۳۸۹
آینده بازار سنگ آهن - 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
رضایت ریو تینتو از قراردادهای فصلی سنگ آهن- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
چشم انداز بازار فولاد خاور دور- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
بازار محصولات نیم ساخته- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
نوسان قیمت بیلت در چین- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد به دنبال بالا بودن تقاضا- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و نگرانی ریو تینتو- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد در روسیه- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تولید مقاطع ذوب آهن اصفهان - 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در مصر- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق تخت در شمال غرب اروپا- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹