۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1389

عنوانتاریخ انتشار
افزایش تمایل چینی ها به معاملات سواپ سنگ آهن- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
تولید صنعتی جهان در ابهام- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
رشد قیمت قراضه ژاپن- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش استفاده از معاملات بیلت بورس لندن در تعیین قیمت میلگرد- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
چشم انداز بازار بیلت سی آی اس- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق گرم صادراتی چین- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
بازار اسلب سی آی اس- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 33 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
قوت گرفتن احتمال افزایش تقاضا در آینده- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
قدرت فولاد سازان چینی در بازار سنگ آهن افزایش می یابد؟- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در ترکیه- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت وارداتی به خاوردور- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
تعداد انبار های بیلت بورس لندن افزوده می شود- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش ساخت و ساز و رشد تقاضای فولاد در چین- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
رشد تولید فولاد خام در چین- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
قیمت ورق در بازار نقدی چین همچنان ثابت- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
بازار ورق انگلیس در انتظار پایان تابستان در اروپا- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت معاملات سوآپ سنگ آهن- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن رو به بالا- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
موجودی پایین بنادر هند و ثبات قیمت سنگ آهن صادراتی- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
نیمی از سنگ آهن وارداتی به چین با کیفیت پایین- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
بازار قراضه وارداتی در خاور دور- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
قیمت قراضه در روسیه رو به بالا- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت در بورس لندن- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
تولید فولاد در چین رو به بالاست؟- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
خطر افزایش واردات فولاد به اروپا- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
افزایش خوشبینی ها نسبت به رشد قیمت ورق در سی آی اس در فصل چهارم - 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
کاهش تقاضای ورق در ترکیه- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق تخت در آمریکا- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
افزایش نوسان در بازار سنگ آهن چین- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
صادرات سنگ آهن جهان افزایش می یابد- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
ممنوعیت صادرات سنگ آهن هند منتفی شد- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش عرضه و کاهش قیمت کک- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
عدم خرید و ثبات قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در انگلیس- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت خرید قراضه توسط توکیو استیل- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افت تولید فولاد در امریکا- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
بررسی علل افزایش قیمت فولاد در چین- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت میلگرد صادراتی در ترکیه- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق سی آی اس - 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت اسلب صادراتی به خاور دور- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در چین- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در آمریکا- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
بالا بودن تقاضا و افزایش قیمت ورق در امارات- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
رونق بازار ورق خاور میانه ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش مشکلات اقتصادی چین ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
فولاد سازان هندی نگران کمبود سنگ آهن در آینده- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت سنگ آهن- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن در چه حال است- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
204 کارخانه در چین طی نیمه اول سال 2010 واردات سنگ آهن داشته اند- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
قیمت قراضه امریکا رو به بالا- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت قراضه در چین- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
همه در انتظار بهبود قیمت بیلت در سپتامبر- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
قیمت فولاد چین؛ در کوتاه مدت نزولی - 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
بازار فولاد چین در انتظار سپتامبر- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
بهبود کامل صنعت فولاد اروپا دور از دسترس- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
بازار فولاد سی آی اس در هفته ای که گذشت- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
سرمایه گذاری در بخش ساختمانی عربستان بالا رفت- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در خاور دور- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق گرم صادراتی کره - 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در ترکیه- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
باز هم نرخ یوان نسبت به دلار کاهش یافت ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
رکود بازار صادرات سنگ آهن هند تا سال 2013- 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ها در سپتامبر - 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
بازار سردرگم ورق در شمال غرب اروپا - 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در کره- 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
احتمال موقتی بودن افزایش قیمت ها در چین- 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
احتمال نوسان بیشتر قیمت مواد اولیه - 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
قیمت قراضه وارداتی در ترکیه همچنان رو به بالا - 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
کاهش صادرات فولاد در ترکیه در ماه جولای- 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد در چین- 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد اوکراین در سپتامبر- 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه صادراتی به خاوردور- 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش واردات اسلب و قراضه در ترکیه - 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد و مقاطع کارخانه نوکور- 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
بهبود بازار ورق گرم - 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم صادراتی ژاپن به کره- 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
امید به افزایش قیمت فولاد بیشتر شد – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
تداوم رشد قیمت بیلت در خاور دور – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
قیمت ورق در امریکا رو به بالا – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش تقاضای ورق در امارات – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
در بازار بیلت چه می گذرد – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
حذف معافیت مالیاتی صادرات و کاهش صادرات فولاد در چین – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت معاملات سوآپ سنگ آهن – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت چدن در چین – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت سنگ آهن وارداتی در چین- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش واردات سنگ آهن در چین- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
چین: مازاد ظرفیت کک همچنان پابرجاست- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه صادراتی در ژاپن- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش تقاضای صادرات و رشد قیمت قراضه در شمال اروپا- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
صنعت فولاد امریکا : هنوز نرخ بهره وری بالای 70 درصد- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
تعطیلی خطوط تولید فرسوده و تاثیر آن بر قیمت فولاد در چین- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در سی آی اس- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت میلگرد در امارات - 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع هیوندایی استیل- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق در آمریکا- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
نا امیدی بازار فولاد جهان از افزایش قیمت ها تا پایان سال 2010 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش تولید گندله در بحرین- 20/05/ 1389 ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت قراضه صادراتی در ژاپن- 20/05/ 1389 ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در ترکیه- 20/05/ 1389 ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش شدید قیمت بیلت صادراتی در سی آی اس- 20/05/ 1389 ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
سازه های فولادی عمر خانه های چینی را بالاتر می برد- 20/05/ 1389 ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
ساخت یک میلیون خانه جدید در عربستان- 20/05/ 1389 ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
هشدار جدی دولت چین برای تعطیلی خطوط تولید فرسوده- 20/05/ 1389 ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
بهبود تقاضای فولاد اروپا تا سال آینده- 20/05/ 1389 ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
بهبود بازار فولاد خاورمیانه در ماه رمضان- 20/05/ 1389 ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
بازار ورق ترکیه در رکود- 20/05/ 1389 ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
روند افزایشی قیمت ها در چین به اتمام رسیده؟؟ ۲۰ مرداد ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت سنگ آهن در فصل چهارم- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
قیمت نقدی سنگ آهن باز هم رو به بالا- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
قیمت قراضه ژاپن پس از تعطیلات رو به بالا- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در آمریکا- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
قیمت خرید قراضه در ترکیه افزایش یافت- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
بازار سی آی اس در هفته ای که گذشت- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش ظرفیت تولید کارخانه ها در چین- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
کاهش صادرات ورق به آمریکا- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
افزایش موجودی ورق گرم در چین و متوقف شدن روند صعودی قیمت ها- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق در عربستان- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق سرد صادراتی به خاور دور- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در انگلیس- 19/ 05/ 1389 ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
بانک های چین به بررسی اثرات سقوط احتمالی 60 درصدی قیمت مسکن می پردازند ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
بیش از 8/8 میلیون تن سنگ‌آهن و 320 هزار تن زغال‌سنگ در کشور تولید شد- 18/ 05/ 1389 ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه در ژاپن– 18/ 05/ 1389 ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
احتمال کاهش صادرات فولاد چین در آینده– 18/ 05/ 1389 ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
نیپون استیل و پیش بینی افزایش قیمت فولاد در آینده– 18/ 05/ 1389 ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
چشم انداز بازار سنگ آهن جهان در سال های پیش رو ۱۸ مرداد ۱۳۸۹
ایران در نیمه نخست سال 2010 دومین فولادساز بزرگ خاورمیانه بود - 17/05/1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
سرمایه 1/4 میلیارد دلاری در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس- 17/05/1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
احتمال سقوط ناگهانی قیمت نقدی سنگ آهن- 17/ 05/ 1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
قیمت چدن به کف رسیده- 17/ 05/ 1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
بازار های جهان: مازاد عرضه و نبود تقاضا- 17/ 05/ 1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
عمر کوتاه افزایش قیمت فولاد در چین- 17/ 05/ 1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت پیشنهادی بیلت در خاوردور؛ تقاضا پایین - 17/ 05/ 1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت در ترکیه- 17/ 05/ 1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
کارخانه ها در شمال غرب اروپا به دنبال افزایش قیمت مقاطع - 17/ 05/ 1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
قیمت ورق گرم برشی در خاوردور رو به بالا- 17/ 05/ 1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
تولیدکنندگان ورق در چین در انتظار به پایان رسیدن فصل گرما- 17/ 05/ 1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق در ترکیه- 17/ 05/ 1389 ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
بازار های جهانی تحت تاثیر تقاضای سنگ آهن چین ۱۷ مرداد ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 31 ۱۶ مرداد ۱۳۸۹
امید به افزایش قیمت ها بالا رفت- 16/ 05/ 1389 ۱۶ مرداد ۱۳۸۹
قیمت قراضه صادراتی در خاور دور رو به بالا- 16/ 05/ 1389 ۱۶ مرداد ۱۳۸۹
بورس لندن: رشد قیمت قرارداد های جهانی بیلت پس از اولین هفته معامله- 16/ 05/ 1389 ۱۶ مرداد ۱۳۸۹
قیمت میلگرد در ترکیه؛ صعودی- 16/ 05/ 1389 ۱۶ مرداد ۱۳۸۹
نبود تقاضا و افت قیمت ورق سرد در چین- 16/ 05/ 1389 ۱۶ مرداد ۱۳۸۹
رشد تولید فولاد روسیه در سال جاری- 16/ 05/ 1389 ۱۶ مرداد ۱۳۸۹
کاهش صادرات سنگ آهن هند و احتمال تاثیر آن بر بازار چین – 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن صادراتی هند رو به بالا– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
فورتسکیو پیش بینی نمود: افت قیمت سنگ آهن – 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
بازار سواپ سنگ آهن در چه حال است– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
وضعیت بازار امریکا در ماه های آتی– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
چین: نیمه دوم سال افت قیمت جزیی است– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
رشد قیمت قراضه در چین– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
قیمت قراضه در ترکیه صعودی– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
مقاومت خاور دور در برابر افزایش قیمت بیلت– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت میلگرد در عربستان– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع در چین– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق تخت و میلگرد– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت ورق درعربستان– 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
بازار سردرگم ورق در اروپا – 14/ 05/ 1389 ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ها از ماه سپتامبر- 13/ 05/ 1389 ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
تداوم کاهش تولید در چین- 13/ 05/ 1389 ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
کاهش تولید فولاد در امریکا- 13/ 05/ 1389 ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
بازار فولاد اروپا- 13/ 05/ 1389 ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش مجدد قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 13/ 05/ 1389 ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش شدید قیمت بیلت در چین- 13/ 05/ 1389 ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
بازار سی آی اس در رکود تعطیلات تابستان- 13/ 05/ 1389 ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در چین- 13/ 05/ 1389 ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق در آمریکا- 13/ 05/ 1389 ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت نقدی سنگ آهن -12/ 05/ 1389 ۱۲ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت وارداتی در خاوردور-12/ 05/ 1389 ۱۲ مرداد ۱۳۸۹
تحریم ایران توسط شرکت های اروپایی و تاثیر آن بر صنعت فولاد ترکیه-12/ 05/ 1389 ۱۲ مرداد ۱۳۸۹
وضعیت ضعیف ساخت و ساز در سراسر جهان -12/ 05/ 1389 ۱۲ مرداد ۱۳۸۹
مشکلات فولادسازان آمریکایی با رشد هزینه ها-12/ 05/ 1389 ۱۲ مرداد ۱۳۸۹
قیمت قراردادهای فیوچرز فولاد در شانگهای رو به بالا-12/ 05/ 1389 ۱۲ مرداد ۱۳۸۹
قیمت میلگرد ترکیه رو به بالا-12/ 05/ 1389 ۱۲ مرداد ۱۳۸۹
بازار ورق انگلیس در ابهام-12/ 05/ 1389 ۱۲ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در امارات-12/ 05/ 1389 ۱۲ مرداد ۱۳۸۹
فولاد سازان روس به جمع مبارزان تامین سنگ آهن می پیوندند ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
سقوط قیمت فولاد در ماه جولای ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
کاهش تولید سنگ آهن در جهان- 11/ 05/ 1389 ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
آرسلورمیتال و پیش بینی افزایش تقاضای فولاد در جهان- 11/ 05/ 1389 ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت ولی افت تقاضا در بازار قراضه مصر- 11/ 05/ 1389 ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه و احتمال رشد بیشتر قیمت بیلت- 11/ 05/ 1389 ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
رونق بیشتر قراردادهای فیوچر فولاد- 11/ 05/ 1389 ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی به خاوردور- 11/ 05/ 1389 ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت ورق تخت صادراتی در سی آی اس- 11/ 05/ 1389 ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق تخت در جنوب اروپا- 11/ 05/ 1389 ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش تولید سنگ ‌آهن چادرملو به 12 میلیون تن – 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
چین به دنبال کاهش واردات سنگ آهن- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
کاهش عرضه هند و قیمت سنگ آهن - 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن در دست شاخص قیمت های های بین المللی- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
صادرات سنگ آهن هند کاهش نمی یابد- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
اتحادیه عرب نگران از افزایش صادرات فولاد ترکیه- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
بازار راکد قراضه در خاور دور- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت قراضه در آمریکا- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
بورس لندن و سنگاپور به دنبال قراردادهای فیوچر در آسیا- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت ورق در عربستان- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق در آمریکا- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق تخت در جنوب اروپا- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در چین- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
بازار فولاد در جهان رو به ثبات- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
دلال بازی دلیل اصلی افزایش قیمت ها در چین است- 10/ 05/ 1389 ۱۰ مرداد ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد- گزارش هفته 30 ۹ مرداد ۱۳۸۹
قوت گرفتن احتمال افزایش قیمت ها و تقاضا در آینده - 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت سنگ آهن در چین- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
پیش بینی واله: قیمت سنگ آهن رو به بالا- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن چین: قیمت ها رو به بالاست؟؟- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
بازار چدن سی آی اس- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
افزایش واردات قراضه به چین- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت قراضه در پاکستان به رغم پایین بودن تقاضا- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت قراضه در چین- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
افزایش خرید ترکیه و رشد قیمت قراضه- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
عرضه محدود و احتمال رشد بیشتر قیمت بیلت سی آی اس- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
ادغام قراردادهای بیلت در بورس لندن و افت جزیی قیمت- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع در چین- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
پایین بودن تقاضای میلگرد در امارات - 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
احتمال اضافه شدن معاملات فیوچر ورق گرم دربورس لندن- 09/ 05/ 1389 ۹ مرداد ۱۳۸۹
بازار نقدی و سواپ سنگ آهن- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
جی پی مورگان و پیش بینی تعیین قیمت سنگ آهن به صورت ماهیانه- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت سنگ آهن صادراتی هند- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
معدن جدید سنگ آهن در عربستان- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
چین: قیمت چدن رو به بالا- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
اسپانیا: قیمت قراضه رو به بالا- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
ترکیه: افت واردات قراضه و ثبات قیمت ها- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
سی آی اس: قیمت بیلت رو به بالا- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
کارخانه ها در خاوردور به دنبال افزایش قیمت بیلت- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
تاثیر بازار مسکن و خودرو بر صنعت فولاد چین- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
بازار میلگرد در ترکیه- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت میلگرد در انگلیس- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
تداوم افت قیمت ورق در سطح جهان- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق گرم در اوکراین- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم در سی آی اس- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
نگاهی اجمالی بر بازار ورق در چین- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق در ترکیه- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
امریکا: تداوم افزایش تولید فولاد- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
جهان عرب به دنبال خوکفایی در فولاد- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
تقاضای فولاد جهان رو به کاهش- 07/ 05/ 1389 ۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت سنگ آهن- 06/ 05/ 1389 ۶ مرداد ۱۳۸۹
بالا بودن قیمت قراضه به رغم نزدیک شدن به ماه رمضان - 06/ 05/ 1389 ۶ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد در چین- 06/ 05/ 1389 ۶ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت و میلگرد در هند- 06/ 05/ 1389 ۶ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت میلگرد و مفتول در جنوب اروپا- 06/ 05/ 1389 ۶ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت مقاطع در شمال غرب اروپا- 06/ 05/ 1389 ۶ مرداد ۱۳۸۹
بازار فولاد چین و ابهامات پیش رو ۴ مرداد ۱۳۸۹
افزایش تدریجی خرید قراضه چین و کره – 04/05/1389 ۴ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در چین گذراست؟؟ - 04/05/1389 ۴ مرداد ۱۳۸۹
پایین بودن تقاضا در روسیه به دلیل افزایش بی رویه قیمت ها – 04/05/1389 ۴ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت در بورس لندن – 04/05/1389 ۴ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت تیرآهن در آسیا – 04/05/1389 ۴ مرداد ۱۳۸۹
پایین بودن تقاضا و کاهش ظرفیت تولید کارخانه ها – 04/05/1389 ۴ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت مقاطع در شمال اروپا – 04/05/1389 ۴ مرداد ۱۳۸۹
کارخانه کک سازی به ظرفیت 400 هزار تن احداث می‌شود- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش خرید سنگ آهن در چین- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
معادن جدید سنگ آهن در غرب آفریقا- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
افت قیمت کک- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
ساخت معدن جدید تولید ذغال سنگ در ایران- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
پایین بودن موجودی قراضه در اسپانیا و افزایش قیمت ها- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه وارداتی در خاور دور- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در ترکیه- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
قیمت بیلت در سی آی اس، صعودی- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
چین:روند صعودی قیمت میلگرد موقتی است- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
کارخانه ها در آمریکا به دنبال افزایش قیمت ورق تخت- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
بهبود تقاضای ورق عربستان در فصل چهارم- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق گرم در چین- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق سرد در چین- 03/ 05/ 1389 ۳ مرداد ۱۳۸۹
کاهش تقاضای فولاد در چین و تاثیر آن بر قیمت سنگ آهن- 02/ 05/ 1389 ۲ مرداد ۱۳۸۹
موجودی فولاد سازان رو به پایین- 02/ 05/ 1389 ۲ مرداد ۱۳۸۹
چین: افزایش قیمت فولاد علی رغم نبود تقاضا- 02/ 05/ 1389 ۲ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت فولاد در ماه سپتامبر- 02/ 05/ 1389 ۲ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت مقاطع در جنوب اروپا- 02/ 05/ 1389 ۲ مرداد ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 29 ۲ مرداد ۱۳۸۹