۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1389

عنوانتاریخ انتشار
آینده بازار سنگ آهن - 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
رضایت ریو تینتو از قراردادهای فصلی سنگ آهن- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
چشم انداز بازار فولاد خاور دور- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
بازار محصولات نیم ساخته- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
نوسان قیمت بیلت در چین- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد به دنبال بالا بودن تقاضا- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
کاهش سرعت رشد اقتصادی چین و نگرانی ریو تینتو- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد در روسیه- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تولید مقاطع ذوب آهن اصفهان - 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در مصر- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق تخت در شمال غرب اروپا- 01/ 06/ 1389 ۱ شهریور ۱۳۸۹
افزایش تمایل چینی ها به معاملات سواپ سنگ آهن- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
تولید صنعتی جهان در ابهام- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
رشد قیمت قراضه ژاپن- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش استفاده از معاملات بیلت بورس لندن در تعیین قیمت میلگرد- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
چشم انداز بازار بیلت سی آی اس- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق گرم صادراتی چین- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
بازار اسلب سی آی اس- 31/ 05/ 1389 ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 33 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
قوت گرفتن احتمال افزایش تقاضا در آینده- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
قدرت فولاد سازان چینی در بازار سنگ آهن افزایش می یابد؟- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در ترکیه- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت وارداتی به خاوردور- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
تعداد انبار های بیلت بورس لندن افزوده می شود- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش ساخت و ساز و رشد تقاضای فولاد در چین- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
رشد تولید فولاد خام در چین- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
قیمت ورق در بازار نقدی چین همچنان ثابت- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
بازار ورق انگلیس در انتظار پایان تابستان در اروپا- 30/ 05/ 1389 ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت معاملات سوآپ سنگ آهن- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن رو به بالا- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
موجودی پایین بنادر هند و ثبات قیمت سنگ آهن صادراتی- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
نیمی از سنگ آهن وارداتی به چین با کیفیت پایین- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
بازار قراضه وارداتی در خاور دور- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
قیمت قراضه در روسیه رو به بالا- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت بیلت در بورس لندن- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
تولید فولاد در چین رو به بالاست؟- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
خطر افزایش واردات فولاد به اروپا- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
افزایش خوشبینی ها نسبت به رشد قیمت ورق در سی آی اس در فصل چهارم - 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
کاهش تقاضای ورق در ترکیه- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق تخت در آمریکا- 28/ 05/ 1389 ۲۸ مرداد ۱۳۸۹
افزایش نوسان در بازار سنگ آهن چین- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
صادرات سنگ آهن جهان افزایش می یابد- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
ممنوعیت صادرات سنگ آهن هند منتفی شد- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش عرضه و کاهش قیمت کک- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
عدم خرید و ثبات قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در انگلیس- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت خرید قراضه توسط توکیو استیل- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افت تولید فولاد در امریکا- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
بررسی علل افزایش قیمت فولاد در چین- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت میلگرد صادراتی در ترکیه- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق سی آی اس - 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت اسلب صادراتی به خاور دور- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در چین- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در آمریکا- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
بالا بودن تقاضا و افزایش قیمت ورق در امارات- 27/ 05/ 1389 ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
رونق بازار ورق خاور میانه ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش مشکلات اقتصادی چین ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
فولاد سازان هندی نگران کمبود سنگ آهن در آینده- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت سنگ آهن- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن در چه حال است- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
204 کارخانه در چین طی نیمه اول سال 2010 واردات سنگ آهن داشته اند- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
قیمت قراضه امریکا رو به بالا- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
ثبات قیمت قراضه در چین- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
همه در انتظار بهبود قیمت بیلت در سپتامبر- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
قیمت فولاد چین؛ در کوتاه مدت نزولی - 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
بازار فولاد چین در انتظار سپتامبر- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
بهبود کامل صنعت فولاد اروپا دور از دسترس- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
بازار فولاد سی آی اس در هفته ای که گذشت- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
سرمایه گذاری در بخش ساختمانی عربستان بالا رفت- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در خاور دور- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق گرم صادراتی کره - 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در ترکیه- 26/ 05/ 1389 ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
باز هم نرخ یوان نسبت به دلار کاهش یافت ۲۶ مرداد ۱۳۸۹
رکود بازار صادرات سنگ آهن هند تا سال 2013- 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ها در سپتامبر - 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
بازار سردرگم ورق در شمال غرب اروپا - 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در کره- 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
احتمال موقتی بودن افزایش قیمت ها در چین- 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
احتمال نوسان بیشتر قیمت مواد اولیه - 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
قیمت قراضه وارداتی در ترکیه همچنان رو به بالا - 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
کاهش صادرات فولاد در ترکیه در ماه جولای- 25/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد در چین- 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد اوکراین در سپتامبر- 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه صادراتی به خاوردور- 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش واردات اسلب و قراضه در ترکیه - 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد و مقاطع کارخانه نوکور- 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
بهبود بازار ورق گرم - 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم صادراتی ژاپن به کره- 24/ 05/ 1389 ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
امید به افزایش قیمت فولاد بیشتر شد – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
تداوم رشد قیمت بیلت در خاور دور – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
قیمت ورق در امریکا رو به بالا – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش تقاضای ورق در امارات – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
در بازار بیلت چه می گذرد – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
حذف معافیت مالیاتی صادرات و کاهش صادرات فولاد در چین – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
کاهش قیمت معاملات سوآپ سنگ آهن – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت چدن در چین – 23/05/1389 ۲۳ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت سنگ آهن وارداتی در چین- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش واردات سنگ آهن در چین- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
چین: مازاد ظرفیت کک همچنان پابرجاست- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه صادراتی در ژاپن- 21/ 05/ 1389 ۲۱ مرداد ۱۳۸۹
۱ ۲ ۳
۲۸۵ مورد، صفحه ۱ از ۳