۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1389

عنوانتاریخ انتشار
سال نو مبارک ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
افت بازار سنگ آهن ادامه دارد- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه اسپانیا- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت در چه حال است- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت میلگرد در چین- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت پیشنهادی مفتول صادراتی چین- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار آرام مقاطع در امارات- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در عربستان- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
قیمت ورق در آمریکا روبه بالا در اروپا ثابت- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش تقاضای ورق در ترکیه- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
واردات ورق سرد چین تحت تاثیر سونامی ژاپن- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد در امریکا- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
سونامی ژاپن و بازار فلزات پایه- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در ترکیه و هند- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
ثبات بازار قراضه در آلمان- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
افت قیمت قراضه در ایتالیا- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت سی آی اس رو به بهبود- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار مقاطع ترکیه- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق سی آی اس نزولی- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش تقاضای ورق در شمال غرب اروپا- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق در جنوب شرق چین- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد اروپا در هفته ای که گذشت- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
پیش بینی هایی از وضعیت صنعت فولاد جهان - 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
سونامی و بازار فولاد ژاپن- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
سونامی ژاپن و اقتصاد جهان ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار فلزات جهان و برنامه 5 ساله توسعه چین ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تقاضای فولاد در منطقه آ سه آن- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
جایگاه نرخ ارز در اصلاح ساختار اقتصادی چین- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
رکود بازار مقاطع در شمال غرب اروپا- 23/ 12/ 1389 ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
پروژه های ساختمانی کره در لیبی- 23/ 12/ 1389 ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
انحصار طلبی غول های معدنی و مشکلات چینی ها ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
بازار فلزات پایه ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد چین در انتظار معجزه- 23/ 12/ 1389 ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش بازدهی کارخانه ها ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت سنگ آهن- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بهبود بازار چدن صادراتی در سی آی اس- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
قراضه در آمریکا همچنان رو به بالا- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
افزایش صادرات بیلت از ترکیه- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
افزایش معاملات بیلت در بورس لندن- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بهبود جزیی بازار بیلت سی آی اس- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت چین- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار مقاطع ترکیه- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
رکود بازار میلگرد در مصر- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق امریکا- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق سرد چین نزولی- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق ایتالیا در سکوت- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
زلزله و سونامی در ژاپن و بازار فولاد جهان- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
واردات قراضه در ترکیه همچنان بالا- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
افت قیمت قراضه در چین- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
بورس لندن در سایه تنش های سیاسی- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
خط جدید تولید بیلت در قطر- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
افزایش صادرات مجدد میلگرد از امارات- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت مقاطع در امریکا- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
بازار میلگرد شمال افریقا در رکود- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق تخت در چین- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم در چین- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
امید به بهبود تقاضای فولاد در امریکا- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت سنگ آهن در فصل دوم- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
شرکت های معدنی هند به دنبال تغییر مجدد تعرفه صادرات سنگ آهن- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
مشکلات ژاپنی ها با رشد قیمت زغال سنگ- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
چین به دنبال کنترل هزینه تولید- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار آرام قراضه در سی آی اس- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه امریکا- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه چین- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
افت قیمت قراضه ژاپن نزدیک است- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
افزایش امید به بهبود بازار بیلت سی آی اس- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت نبشی و ناودانی در ترکیه- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
مقاطع صادراتی سی آی اس بدون خریدار- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
صادرات میلگرد ترکیه و تنش های خاور میانه- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار تیر آهن چین در رکود- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم صادراتی چین- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق سرد وارداتی به چین در ثبات- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق تخت ایتالیا در ثبات- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تقاضا در میان آمریکایی ها- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
فولاد سازان چین و جو منفی بازار فولاد ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار داخلی سنگ آهن چین همچنان نزولی- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه جنوب شرق آسیا، با ثبات- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش واردات قراضه در ترکیه- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
رکود بازار بیلت در شمال آفریقا- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
بازار تیرآهن امارات - 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
قیمت ورق رو به بالا ولی میلگرد اروپا نزولی- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
قیمت فولاد در چین همچنان رو به پایین- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت ورق در آمریکا- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تقاضای ورق صادراتی ترکیه در اروپا- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
رکورد جدید قیمت ورق تخت در آمریکا- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
کاهش تولید فولاد در آمریکا- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
آیا افزایش تعرفه گمرکی صادرات سنگ آهن از هند منجر به کاهش صادرات به چین خواهد شد؟ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت مقاطع در اسپانیا – 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار مقاطع در انگلیس– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد و مفتول در پاکستان– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت بیلت در خاوردور– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
رکود بازار ورق گالوانیزه در ترکیه– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق در اروپا– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم در چین– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد سی آی اس در هفته ای که گذشت– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد جهان با کاهش قیمت روبروست– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن و نقش روسیه– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
۱ ۲ ۳ ۴
۳۰۸ مورد، صفحه ۱ از ۴