۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1389

عنوانتاریخ انتشار
سال نو مبارک ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
افت بازار سنگ آهن ادامه دارد- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه اسپانیا- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت در چه حال است- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت میلگرد در چین- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت پیشنهادی مفتول صادراتی چین- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار آرام مقاطع در امارات- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در عربستان- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
قیمت ورق در آمریکا روبه بالا در اروپا ثابت- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش تقاضای ورق در ترکیه- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
واردات ورق سرد چین تحت تاثیر سونامی ژاپن- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد در امریکا- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
سونامی ژاپن و بازار فلزات پایه- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در ترکیه و هند- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
ثبات بازار قراضه در آلمان- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
افت قیمت قراضه در ایتالیا- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت سی آی اس رو به بهبود- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار مقاطع ترکیه- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق سی آی اس نزولی- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش تقاضای ورق در شمال غرب اروپا- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق در جنوب شرق چین- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد اروپا در هفته ای که گذشت- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
پیش بینی هایی از وضعیت صنعت فولاد جهان - 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
سونامی و بازار فولاد ژاپن- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
سونامی ژاپن و اقتصاد جهان ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار فلزات جهان و برنامه 5 ساله توسعه چین ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تقاضای فولاد در منطقه آ سه آن- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
جایگاه نرخ ارز در اصلاح ساختار اقتصادی چین- 24/ 12/ 1389 ۲۴ اسفند ۱۳۸۹
رکود بازار مقاطع در شمال غرب اروپا- 23/ 12/ 1389 ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
پروژه های ساختمانی کره در لیبی- 23/ 12/ 1389 ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
انحصار طلبی غول های معدنی و مشکلات چینی ها ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
بازار فلزات پایه ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد چین در انتظار معجزه- 23/ 12/ 1389 ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش بازدهی کارخانه ها ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت سنگ آهن- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بهبود بازار چدن صادراتی در سی آی اس- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
قراضه در آمریکا همچنان رو به بالا- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
افزایش صادرات بیلت از ترکیه- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
افزایش معاملات بیلت در بورس لندن- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بهبود جزیی بازار بیلت سی آی اس- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت چین- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار مقاطع ترکیه- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
رکود بازار میلگرد در مصر- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق امریکا- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق سرد چین نزولی- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق ایتالیا در سکوت- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
زلزله و سونامی در ژاپن و بازار فولاد جهان- 22/ 12/ 1389 ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
واردات قراضه در ترکیه همچنان بالا- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
افت قیمت قراضه در چین- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
بورس لندن در سایه تنش های سیاسی- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
خط جدید تولید بیلت در قطر- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
افزایش صادرات مجدد میلگرد از امارات- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت مقاطع در امریکا- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
بازار میلگرد شمال افریقا در رکود- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق تخت در چین- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم در چین- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
امید به بهبود تقاضای فولاد در امریکا- 21/ 12/ 1389 ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت سنگ آهن در فصل دوم- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
شرکت های معدنی هند به دنبال تغییر مجدد تعرفه صادرات سنگ آهن- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
مشکلات ژاپنی ها با رشد قیمت زغال سنگ- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
چین به دنبال کنترل هزینه تولید- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار آرام قراضه در سی آی اس- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه امریکا- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه چین- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
افت قیمت قراضه ژاپن نزدیک است- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
افزایش امید به بهبود بازار بیلت سی آی اس- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت نبشی و ناودانی در ترکیه- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
مقاطع صادراتی سی آی اس بدون خریدار- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
صادرات میلگرد ترکیه و تنش های خاور میانه- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار تیر آهن چین در رکود- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم صادراتی چین- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق سرد وارداتی به چین در ثبات- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق تخت ایتالیا در ثبات- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تقاضا در میان آمریکایی ها- 19/ 12/ 1389 ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
فولاد سازان چین و جو منفی بازار فولاد ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار داخلی سنگ آهن چین همچنان نزولی- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه جنوب شرق آسیا، با ثبات- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش واردات قراضه در ترکیه- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
رکود بازار بیلت در شمال آفریقا- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
بازار تیرآهن امارات - 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد در ترکیه- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
قیمت ورق رو به بالا ولی میلگرد اروپا نزولی- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
قیمت فولاد در چین همچنان رو به پایین- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت ورق در آمریکا- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تقاضای ورق صادراتی ترکیه در اروپا- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
رکورد جدید قیمت ورق تخت در آمریکا- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
کاهش تولید فولاد در آمریکا- 18/ 12/ 1389 ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
آیا افزایش تعرفه گمرکی صادرات سنگ آهن از هند منجر به کاهش صادرات به چین خواهد شد؟ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت مقاطع در اسپانیا – 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار مقاطع در انگلیس– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد و مفتول در پاکستان– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت بیلت در خاوردور– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
رکود بازار ورق گالوانیزه در ترکیه– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق در اروپا– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم در چین– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد سی آی اس در هفته ای که گذشت– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد جهان با کاهش قیمت روبروست– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن و نقش روسیه– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
افت واردات قراضه در چین– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه انگلیس– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
قیمت قراردادی کک رکورد زد– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت زغال سنگ در دنیا– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
ساخت خطوط راه آهن جدید در منطقه جی سی سی– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
وضعیت پروژه های ساختمانی ترکیه در لیبی– 17/12/1389 ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت سنگ آهن- 16/ 12/ 1389 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت میلگرد در آمریکا- 16/ 12/ 1389 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق صادراتی چاینا استیل تایوان- 16/ 12/ 1389 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
توسعه زیر ساخت ها در عربستان- 16/ 12/ 1389 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
مشکلات فولاد سازان اروپا با افزایش قیمت نفت- 16/ 12/ 1389 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
قیمت فولاد در چین همچنان نزولی- 16/ 12/ 1389 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
کارخانه ها در ژاپن به دنبال افزایش قیمت فولاد از ماه آوریل- 16/ 12/ 1389 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
آیا بحران اخیر در منطقه خاورمیانه منجر به کاهش قیمت فولاد خواهد شد؟- 16/ 12/ 1389 ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت نفت و نگرانی اقتصاد های نوظهور ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
رشد هزینه تولید کارخانه ها در ماه فوریه ۱۶ اسفند ۱۳۸۹
کاهش 35 درصدی سنگ آهن صادراتی هند- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
بازار آرام فولاد در جهان- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
قراضه امریکا ارزان تر نمی شود- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
افزایش عرضه قراضه در شرق چین- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت چین در ابهام- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
بازار میلگرد صادراتی ترکیه- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
افت قیمت مقاطع در چین- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
افت قیمت میلگرد در انگلیس- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
بازار میلگرد ایتالیا تحت تاثیر تنش های شمال افریقا- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
بازار تیرآهن در خاوردور- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق در جهان - 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت اسلب صادراتی سی آی اس- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
رکود بازار ورق در امارات- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در ترکیه- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
ساخت نیروگاه های هسته ای جدید در جهان و افزایش تقاضای فولاد- 15/ 12/ 1389 ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد- گزارش هفته 09 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن در انتظار عکس العمل چینی ها- 14/ 12/ 1389 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
احتمال موقتی بودن رشد قیمت قراضه در جنوب اروپا- 14/ 12/ 1389 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت سی آی اس همچنان سردرگم- 14/ 12/ 1389 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
رکود بازار میلگرد در امارات- 14/ 12/ 1389 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق شمال غرب اروپا همچنان در بن بست- 14/ 12/ 1389 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق انگلیس- 14/ 12/ 1389 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
احتمال حذف معافیت مالیاتی صادرات ورق گرم در چین- 14/ 12/ 1389 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد اروپا در حال تغییر- 14/ 12/ 1389 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
ناآرامی های سیاسی در شمال آفریقا و تاثیر اندک آن بر صادرات ترکیه- 14/ 12/ 1389 ۱۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن در ثبات موقتی- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت سنگ آهن در چین- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت سنگ آهن به دنبال بالا رفتن تعرفه گمرکی صادرات از هند- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
افزایش صادرات زغال سنگ استرالیا در سال 2011- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت خرید قراضه در چین- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
احتمال ثبات قیمت قراضه در آمریکا- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت میلگرد در آلمان- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار آشفته میلگرد در اسپانیا- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت مفتول صادراتی در چین - 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
قیمت ورق در عربستان رو به بالا اما تقاضا پایین- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
بازار آرام ورق در ترکیه- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت ورق گرم و میلگرد در مصر- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
قوت گرفتن احتمال کاهش قیمت فولاد - 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد در چین در ماه فوریه- 12/ 12/ 1389 ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت درب کارخانه و توقف روند نزولی بازار نقدی چین- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
روند صعودی صادرات مواد معدنی در استرالیا ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تعرفه گمرکی صادرات سنگ آهن هند و تاثیر اندک آن بر بازار- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
شاخص قیمت سنگ آهن - 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
افزایش موجودی سنگ آهن در بنادر چین- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
افزایش صادرات سنگ آهن واله در سال 2010- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
بائواستیل و اولین قرارداد بلندمدت زغال سنگ- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه در چین- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
تقاضای پایین در بازار صادرات مقاطع سی آی اس- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت مقاطع در شمال اروپا- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت میلگرد در مصر- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق امریکا- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت اسلب در شرق آسیا- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
بهبود قیمت ها در انتظار بازار ورق سرد چین- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
قیمت ورق در آمریکا رو به بالا؛ در اروپا ثابت- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
لغو طرح اعمال تعرفه گمرکی صادرات فولاد در روسیه- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
ثبات تولید فولاد در آمریکا- 11/ 12/ 1389 ۱۱ اسفند ۱۳۸۹
آغاز مذاکرات شرکت های معدنی با فولاد سازان چینی- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت قراضه در چین- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
چینی ها مشتری جدید قراضه آمریکا- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت سی آی اس همچنان سردرگم- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت سی آی اس در ماه مارس- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت میلگرد در انگلیس- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت میلگرد در ترکیه به رغم ناآرامی های اخیر در شمال آفریقا- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
بازار سردرگم مقاطع در شمال غرب اروپا- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
مشکلات کارخانه ها در سی آی اس برای صادرات ورق- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
افزایش موجودی ورق گرم در چین- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در پاکستان- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق گرم صادراتی چین به ژاپن- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
تغییر نرخ یوان و تاثیر آن بر فولاد سازان چینی- 10/ 12/ 1389 ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
افزایش سوددهی واله ۹ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش 23 درصدی قیمت قراردادی سنگ آهن- 09/ 12/ 1389 ۹ اسفند ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن و ضرردهی فولادسازان چینی- 09/ 12/ 1389 ۹ اسفند ۱۳۸۹
بحران خاور میانه و تاثیر آن بر فعالیت شرکت معدنی واله- 09/ 12/ 1389 ۹ اسفند ۱۳۸۹
تاثیر گذاری قیمت مواد اولیه بر بازار های فولاد- 09/ 12/ 1389 ۹ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه در آلمان- 09/ 12/ 1389 ۹ اسفند ۱۳۸۹
خط جدید تولید بیلت در قزاقستان- 09/ 12/ 1389 ۹ اسفند ۱۳۸۹
افزایش شهر نشینی و حمایت از صنعت فولاد چین ۹ اسفند ۱۳۸۹
بازار فیوچرز فولاد- 09/ 12/ 1389 ۹ اسفند ۱۳۸۹
امریکا: واردات فولاد در ژانویه- 09/ 12/ 1389 ۹ اسفند ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت ورق در شمال غرب اروپا- 09/ 12/ 1389 ۹ اسفند ۱۳۸۹
فولاد سازان ژاپنی به دنبال افزایش قیمت فولاد- 09/ 12/ 1389 ۹ اسفند ۱۳۸۹
چشم انداز بازار فولاد اروپا در سال 2011 ۹ اسفند ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن نزولی شد- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت سنگ آهن در چین - 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
واله و قیمت قراردادی فصل دوم- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
ژاپنی ها قرارداد ماهانه زغال سنگ را نمی بندند- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت زغال سنگ در چین به دلیل کاهش تولید- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه و بیلت جهان در ماه فوریه- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
احتمال کاهش مجدد قیمت بیلت در چین- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد جهان در هفته گذشته- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
ترکیه به دنبال بازارهای جدیدی برای مقاطع- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
کاهش صادرات مقاطع سی آی اس- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد در تایوان- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در اروپا- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت ورق سرد در چین - 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
قیمت ورق تخت در جنوب اروپا همچنان بالا- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
پیش بینی افزایش قیمت ورق در اروپا- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد در ترکیه- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد خام در خاورمیانه- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
بازار مصر به حالت طبیعی باز می گردد- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
تغییر شرایط بازار چین- 08/ 12/ 1389 ۸ اسفند ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد- گزارش هفته 8 ۷ اسفند ۱۳۸۹
چین مجاز به محدود سازی صادرات مواد اولیه نیست- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار داخلی سنگ آهن در چین- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
چینی ها به دنبال کاهش وابستگی به واردات سنگ آهن- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
افزایش مجدد قیمت قراضه در ژاپن- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
آشفتگی بازار بیلت در سی آی اس- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت میلگرد در آمریکا- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار آرام میلگرد در خاوردور- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق صادراتی در روسیه و اوکراین- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق چاینا استیل- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قمیت ورق پاکستان استیل- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت فولاد در چین در فصل دوم- 07/ 12/ 1389 ۷ اسفند ۱۳۸۹
بازار سنگ آهن و سکوت موقت- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
بی اچ پی و پیش بینی روند آینده بازار سنگ آهن- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
احتمال کاهش صادرات قراضه روسیه- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
تقاضای قراضه در ترکیه همچنان پایین- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
بهبود صنعت اوراق کشتی در ترکیه- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه شمال اروپا- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
کاهش صادرات بیلت سی آی اس- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
آخرین تحولات بیلت در بورس لندن- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
بازار مقاطع جنوب اروپا در سکوت- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت کارخانه ها در چین- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق عربستان در انتظار افزایش قیمت ها- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
توقف روند صعودی قیمت ورق سرد در چین- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
تقاضای ورق در ترکیه پایین اما قیمت ها ثابت- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
بالا بودن موجودی ورق در جنوب اروپا- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
امید به افزایش قیمت فولاد در امریکا- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
تقاضای فولاد مصر رو به پایین- 05/ 12/ 1389 ۵ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت سنگ آهن- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت قراضه - 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
تنش های سیاسی مصر و زمان از سر گیری معاملات قراضه- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت قراضه در اسپانیا- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه در آمریکا- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار قراضه ژاپن- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تقاضای قراضه در آسیا- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش صادرات قراضه روسیه- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
احتمال کاهش قیمت قراضه در چین- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت جنوب شرق آسیا- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
توقف موقتی رشد قیمت مقاطع در اروپا- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تقاضای مقاطع ساختمانی در ترکیه- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
آرامش میلگرد در عربستان- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق سرد وارداتی در چین- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق گرم چین- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
ثبت رکورد جدید قیمت ورق در اروپا- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق امریکا- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد ترکیه- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
موجودی فولاد چین رو به بالا- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
تنش های مصر و تاثیر آن بر بازار خاور میانه- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
رشد تولید فولاد امریکا- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد جهان در ماه ژانویه- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش واردات فولاد اروپا- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد توکیو استیل- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
کاهش قیمت فولاد در چین- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
کاهش سوددهی کارخانه ها در چین- 04/ 12/ 1389 ۴ اسفند ۱۳۸۹
برزیل به دنبال افزایش تولید سنگ آهن– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
کاهش تولید زغال سنگ بی اچ پی در سال 2011– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
رکورد جدید صادرات زغال سنگ در آمریکا– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
افزایش تقاضای زغال سنگ در جهان– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
صادرات ترکیه و تهدید تعرفه های ضد دامپینگ– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
افزایش غیر معقول قیمت میلگرد در چین– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
قیمت فولاد در چین صعودی – 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
افزایش ظرفیت تولید فولاد چین در ژانویه– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
افزایش داد و ستد ها در بازار فیوچرز فولاد ۳ اسفند ۱۳۸۹
روزهای سخت در انتظار صنعت فولاد چین– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد اروپا– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
رشد اقتصادی اروپا ۳ اسفند ۱۳۸۹
ظرفیت تولید فولاد در آمریکا رو به بالا– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
تحلیل آرسلورمتال از بازار فولاد– 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
خودکفایی کشورهای جی سی سی در تولید فولاد تا 5 سال آینده – 03/ 12/ 1389 ۳ اسفند ۱۳۸۹
قیمت نقدی سنگ آهن از مرز 200 دلار گذشت- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراردادهای فصلی سنگ آهن - 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش قیمت قراردادی زغال سنگ- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
بی اچ پی و فروش ماهانه زغال سنگ - 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت قراضه در شرق چین- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
توکیو استیل قیمت قراضه را بالا برد- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
بازار بیلت در چه حال است- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت تیرآهن در چین- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
افت قیمت مقاطع در بازار چین- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
تنش های سیاسی و رکود بازار فولاد - 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
بازار ورق شمال اروپا در سکوت- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
صادرات ورق جایگزین کاهش صادرات مقاطع ترکیه - 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
قیمت ورق تخت در ایتالیا افزایش می یابد؟؟- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
آینده قیمت ورق در امریکا- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
محدودیت صادرات ورق چین به امریکا- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
کاهش واردات ورق گرم در هنگ کنگ- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در شرق آسیا- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
قیمت ورق سرد چین هم پایین آمد- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
ثبات قیمت ورق تخت در چین- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
بازار فولاد جهان در چه حال است- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹
احتمال افزایش تولید فولاد خام چین در سال 2011- 01/ 12/ 1389 ۱ اسفند ۱۳۸۹