۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1389

عنوانتاریخ انتشار
گفتم ... گفت.... ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
معاملات سواپ سنگ آهن در مرکز توجه- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه و واکنش فولاد سازان داخلی- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
تب افزایش قیمت قراضه در جنوب اروپا فروکش کرد- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
سطح تولید کشورهای او.ای.سی.دی، پایین- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
ثبات قیمت بیلت در خاوردور- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع در انگلیس- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
افزایش واردات میلگرد در عربستان سعودی- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
افزایش قیمت اسلب وارداتی در خاور دور- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
ثبات بازار صادرات اسلب سی آی اس- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
کاهش قیمت ورق گرم در چین- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
گسترش راه آهن در امارات- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
توسعه راه آهن در چین - 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
عراق و 5000 واحد مسکونی- 01/ 02/ 1389 ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن همچنان صعودی- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
افزایش سردرگمی در بازار سنگ آهن هند و چین - 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت ذغال سنگ در روسیه - 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
افزایش هزینه و کاهش تولید چدن در چین- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
قراضه امریکا در اوج قیمت- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
قیمت قراضه در کره رو به بالا- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
قیمت قراضه در ژاپن- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
افت قیمت قراضه وارداتی در خاور دور- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
کاهش قیمت قراضه آغاز شد- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
سقف قیمت قراضه در اسپانیا - 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
کاهش موجودی بیلت در پاکستان - 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
میلگرد شمال اروپا باز هم بالا رفت- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت صادراتی میلگرد و تیر آهن در کره- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
افزایش تردید ها در بازار فولاد اروپا- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
نشانه هایی از ثبات در بازار فولاد سی آی اس- 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق در ترکیه اما تقاضا پایین - 31/ 01/ 1389 ۳۱ فروردین ۱۳۸۹
سیستم معاملات فولاد دستخوش تغییر می شود- 30/ 01/ 1389 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
غول های معدنی دنیا به دنبال تنبیه کردن چین - 30/ 01/ 1389 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
قیمت نجومی مواد اولیه و مشکل تامین هزینه ها در کره - 30/ 01/ 1389 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
آرامش بیلت سی آی اس- 30/ 01/ 1389 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
بازار بزرگ عراق - 30/ 01/ 1389 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
امریکا و افزایش تعرفه گمرکی واردات لوله ازچین - 30/ 01/ 1389 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
افزایش تقاضا و رشد قیمت ها در چین- 30/ 01/ 1389 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
افزایش تقاضای ذغال سنگ چین در سال 2010 - 30/ 01/ 1389 ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
سنگ آهن تا کجا بالا خواهد رفت؟- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
افزایش 47 درصدی تقاضای سنگ آهن وارداتی در چین- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
تاثیر افزایش هزینه ها بر بازار فولاد همچنان ادامه دارد- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
دربازار قراضه چه می گذرد- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
گرانتر شدن قراضه در عربستان - 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
بازار بیلت صادراتی سی آی اس آرام گرفت- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
قیمت مفتول در ایتالیا رو به بالا، تقاضا پایین- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
کاهش قیمت صادراتی میلگرد ترک ها- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق گرم صادراتی کره- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق کارخانه های شمال اروپا - 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق بائو استیل - 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
ورق گرم صادراتی چین از مرز 700 دلار هر تن گذشت- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
رشد قیمت ورق امریکا تا اواخر سال2010 - 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
بهبود کامل امریکا و اروپا نزدیک است!! - 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
بازار مسکن چین آرام می گیرد!!! - 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
افزایش ادغام ها در صنعت فولاد سی آی اس- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
کاهش صادرات فولاد چین در آینده- 29/ 01/ 1389 ۲۹ فروردین ۱۳۸۹
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 15 ۲۸ فروردین ۱۳۸۹
کمبود سنگ آهن و احتمال کاهش قیمت کک در هند- 28/ 01/ 1389 ۲۸ فروردین ۱۳۸۹
صادرات مقاطع ترکیه ثابت اما تقاضا بالا- 28/ 01/ 1389 ۲۸ فروردین ۱۳۸۹
افزایش تولید ورق کارخانه توکیو استیل- 28/ 01/ 1389 ۲۸ فروردین ۱۳۸۹
کاهش تقاضای ورق در مصر- 28/ 01/ 1389 ۲۸ فروردین ۱۳۸۹
افزایش تولید فولاد و احتمال افت قیمت ها در امریکا- 28/ 01/ 1389 ۲۸ فروردین ۱۳۸۹
اختلاف نظر کارخانه های اروپا و امریکا نسبت به روند آینده تقاضا- 28/ 01/ 1389 ۲۸ فروردین ۱۳۸۹
سنگ آهن، در یک قدمی 180 دلار - 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
قیمت سنگ آهن داخلی چین تا 200 دلار- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
سه قطب معدنی دنیا انحصار طلبند؟؟؟- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
قیمت کک روسیه رو به بالا- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
تقاضای بالای ترک ها و افزایش قیمت قراضه در شمال اروپا - 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
خرید قراضه ترک ها پایین، قیمت ها بالا- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
قیمت بیلت در چین همچنان رو به بالا- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
رشد مجدد قیمت مقاطع کاردمیر ترکیه- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت مقاطع در ایتالیا- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
افزایش ساخت شهرک های صنعتی در عربستان- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
رشد قیمت ورق صادراتی چاینا استیل تایوان- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق نوکور- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
حذف تعرفه گمرکی واردات درعربستان هنوز اجرا نشده است- 26/ 01/ 1389 ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
گزارشی از بازار فولاد امریکا و اروپا ۲۶ فروردین ۱۳۸۹
چرا هر سه شرکت معدنی بزرگ دنیا موافق قراردادهای فصلی شده اند؟- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
کمبود سنگ آهن در جهان تا سه سال آینده- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
افزایش تقاضای سنگ آهن خلوص پایین در چین - 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
افزایش تولید سنگ آهن در ایران- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
افزایش موجودی بیلت روسیه و کاهش قیمت آن در سال های آتی- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
بیلت در بورس لندن همچنان می تازد- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق وارداتی در ترکیه- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
تعرفه واردات میلگرد در عربستان، صفر - 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
دولت امارات به دنبال کنترل افزایش قیمت میلگرد- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد روسیه- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
رشد قیمت مقاطع ساختمانی در شمال اروپا- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت میلگرد و مفتول در چین - 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق چین در آینده- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
ورق گرم وارداتی ارزان قیمت در امریکا خواستار ندارد- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
رشد شدید قیمت ورق در آسیا- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت ورق وارداتی در عربستان سعودی- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
سه میلیون تن فولاد در پروژه جدید خط لوله گازی در امریکا- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
مشکلات پیش روی صنعت فولاد چین- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
افزایش قیمت فولاد در اروپا در آینده- 25/ 01/ 1389 ۲۵ فروردین ۱۳۸۹
قراردادهای فصلی سنگ آهن و نگرانی از نوسان در بازار فولاد- 24/ 01/ 1389 ۲۴ فروردین ۱۳۸۹
سنگ آهن از مرز 170 دلار گذشت- 24/ 01/ 1389 ۲۴ فروردین ۱۳۸۹
محدودیت واردات سنگ آهن به چین و مشکلات پیش روی هند- 24/ 01/ 1389 ۲۴ فروردین ۱۳۸۹
پذیرش سریع مساله تعیین قیمت سنگ آهن به صورت فصلی- 24/ 01/ 1389 ۲۴ فروردین ۱۳۸۹
بازار فولاد خاور میانه آرام گرفت- 24/ 01/ 1389 ۲۴ فروردین ۱۳۸۹
۱ ۲ ۳
۲۶۱ مورد، صفحه ۱ از ۳