۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1388

عنوانتاریخ انتشار
امید به بهبود قیمتها با افزایش قیمت مواد اولیه – 01/09/1388 ۱ آذر ۱۳۸۸
نگاههای مختلف به بیلت در خاور دور – 01/09/1388 ۱ آذر ۱۳۸۸
افزایش صادرات بیلت سی ای اس – 01/09/1388 ۱ آذر ۱۳۸۸
ترکها قراضه را گرانتر می خرند – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
ورق گرم در چین هنوز رو به بالا – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
امید به افزایش قیمت اسلب در سی آی اس – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
ترکها از امارات رفتند – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد – گزارش هفته 46 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در اروپا – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
نیاز به ادغام در فولاد سازی های عرب – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
احتمال کاهش قیمت ورق درامارات – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت ورق اروپا – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
خوش بینی در بازار فولاد – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش تولید چین زیر سئوال – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت عرضه قراضه برای آسیایی ها – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
کاهش عرضه سنگ آهن هند و بالا رفتن قیمتها – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش سطح مصرف فولاد چین تا 2020 – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
رونق بازار صادرات قراضه در امریکا – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
رکود 50 درصدی واردات مقاطع در امریکا – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
کاهش تولید زغال کک در ایران – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت مقاطع توکیو استیل – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
تلاش یوروفر برای جلوگیری از ایجاد غول سنگ آهن – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
ساختمان سازی امارات در نقاهت – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
افت بازار مقاطع در شمال چین – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
رونق صادرات قراضه ژاپن– 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
کارخانه جدید احیای سنگ آهن در ایران – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
ثبات قیمت سنگ آهن در بازار داخلی چین – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
رکود قیمت ورق در امریکا – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
تجار ورق در ترکیه خرید نمی کنند – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
افزایش ظرفیت تولید بیلت در حدید عربستان – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
بیکاری 250 کارگر کارخانه فولاد رومانی – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در چین– 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت صادراتی برزیل – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت در چین – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
ادامه نوسان قیمتها – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
ثبات قیمت میله گرد در پاکستان – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت تیرآهن در ایتالیا – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت میله گرد و بیلت در ترکیه – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
احتمال کاهش قیمت بیلت – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
توقف کاهش قیمت ورق در ایتالیا – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
احتمال افزایش موجودیها در چین – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
سنگ آهن همچنان رو به بالا – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه به ترکیه – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
ثبات قیمت ورق در اروپا – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
تاثیر سرما در ثبات بازار ورق چین – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
آینده مبهم بازار سنگ آهن داخلی چین – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت میله گرد در بازار داخلی ترکیه – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادراتی میله گرد ترک – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
بهبود نسبی بازار ورق در امارات – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم همراه با افزایش موجودی – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
افزایش اندک قیمت سنگ آهن در چین – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت برای آسیایی ها – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
پتانسیل امریکا در تولید فولاد - 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
افزایش مجدد قیمت قراضه در برزیل – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
روند تقاضا، قیمتها و موجودیها در دنیا – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
تعادل در بازار فولاد دنیا – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
تولید فولاد ایران 35 میلیون تن – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
ادامه افزایش تولید فولاد در چین – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه ژاپن – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
بهبود بازار قراضه در خاور دور – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در جنوب اروپا – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق و میله گرد در همه جا – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - گزارش هفته 45 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت در چین - 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
سکوت بازار ورق گالوانیزه در ترکیه – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
ثبات قیمتها تا پایان سال در هند – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
ادغامهای بیشتر کارخانه های چینی – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد در آسیا در سال آینده – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
بهبود تقاضای ورق عربستان بعد از کاهش قیمتها – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
کمبود فولاد در آسیا – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
افزایش تولید و صادرات فولاد در ایران – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
افزایش تولید مقاطع در هند – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
افت بازار ورق – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
هشدار نیپون استیل در مورد انحصاری شدن قیمت سنگ آهن – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
ادامه واردات کشورهای حاشیه خلیج فارس – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
افت قیمت صادراتی میلگرد برزیل – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
اماراتیها پول ژاپنی ها را نداده اند – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
کاهش فروش اکراین در نوامبر – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
پیش بینی بازار فولاد آلمان در سال 2011 – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
ایران به دنبال سرمایه گذاری در بخش فولاد – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن در معاملات نقدی بازار سنگاپور – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - گزارش هفته 44 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن در سکوت بازار – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
آقای محرابیان ، شما قضاوت کنید ... ۲۰ آبان ۱۳۸۸
رکود واردات قراضه ترکیه – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در بازار داخلی شمال اروپا – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
رکود بیشتر قیمت قراضه آلمان در ماه نوامبر – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
ساخت واحد جدید آهن اسفنجی در مبارکه – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
اولین خط تولید ورق گالوانیزه اتومبیل در ایران – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
کاهش تولید فولاد آلمان در سال 2010 – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
کاهش تولید میلگرد در کره – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
پیش بینی کاهش تقاضای فولاد تایلند – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - گزارش هفته 43 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
سطح پائین قیمتهای چین تا آخر سال - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
افزایش موجودی ورق گرم در چین - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
بازار ورق ترکیه در انتظار - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
کاهش 25 دلاری قراضه آمریکا - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
رکود بازار بیلت سی آی اس - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد ترکیه - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
۱ ۲ ۳
۲۳۳ مورد، صفحه ۱ از ۳