۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1388

عنوانتاریخ انتشار
ترکها قراضه را گرانتر می خرند – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
ورق گرم در چین هنوز رو به بالا – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
امید به افزایش قیمت اسلب در سی آی اس – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
ترکها از امارات رفتند – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد – گزارش هفته 46 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در اروپا – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
نیاز به ادغام در فولاد سازی های عرب – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
احتمال کاهش قیمت ورق درامارات – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت ورق اروپا – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
خوش بینی در بازار فولاد – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش تولید چین زیر سئوال – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت عرضه قراضه برای آسیایی ها – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
کاهش عرضه سنگ آهن هند و بالا رفتن قیمتها – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش سطح مصرف فولاد چین تا 2020 – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
رونق بازار صادرات قراضه در امریکا – 30/08/1388 ۳۰ آبان ۱۳۸۸
رکود 50 درصدی واردات مقاطع در امریکا – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
کاهش تولید زغال کک در ایران – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت مقاطع توکیو استیل – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
تلاش یوروفر برای جلوگیری از ایجاد غول سنگ آهن – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
ساختمان سازی امارات در نقاهت – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
افت بازار مقاطع در شمال چین – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
رونق صادرات قراضه ژاپن– 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
کارخانه جدید احیای سنگ آهن در ایران – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
ثبات قیمت سنگ آهن در بازار داخلی چین – 28/08/1388 ۲۸ آبان ۱۳۸۸
رکود قیمت ورق در امریکا – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
تجار ورق در ترکیه خرید نمی کنند – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
افزایش ظرفیت تولید بیلت در حدید عربستان – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
بیکاری 250 کارگر کارخانه فولاد رومانی – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در چین– 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت صادراتی برزیل – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت در چین – 27/08/1388 ۲۷ آبان ۱۳۸۸
ادامه نوسان قیمتها – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
ثبات قیمت میله گرد در پاکستان – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت تیرآهن در ایتالیا – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت میله گرد و بیلت در ترکیه – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
احتمال کاهش قیمت بیلت – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
توقف کاهش قیمت ورق در ایتالیا – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
احتمال افزایش موجودیها در چین – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
سنگ آهن همچنان رو به بالا – 26/08/1388 ۲۶ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه به ترکیه – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
ثبات قیمت ورق در اروپا – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
تاثیر سرما در ثبات بازار ورق چین – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
آینده مبهم بازار سنگ آهن داخلی چین – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت میله گرد در بازار داخلی ترکیه – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادراتی میله گرد ترک – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
بهبود نسبی بازار ورق در امارات – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم همراه با افزایش موجودی – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
افزایش اندک قیمت سنگ آهن در چین – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت برای آسیایی ها – 25/08/1388 ۲۵ آبان ۱۳۸۸
پتانسیل امریکا در تولید فولاد - 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
افزایش مجدد قیمت قراضه در برزیل – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
روند تقاضا، قیمتها و موجودیها در دنیا – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
تعادل در بازار فولاد دنیا – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
تولید فولاد ایران 35 میلیون تن – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
ادامه افزایش تولید فولاد در چین – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه ژاپن – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
بهبود بازار قراضه در خاور دور – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در جنوب اروپا – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق و میله گرد در همه جا – 24/08/1388 ۲۴ آبان ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - گزارش هفته 45 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت در چین - 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
سکوت بازار ورق گالوانیزه در ترکیه – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
ثبات قیمتها تا پایان سال در هند – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
ادغامهای بیشتر کارخانه های چینی – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد در آسیا در سال آینده – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
بهبود تقاضای ورق عربستان بعد از کاهش قیمتها – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
کمبود فولاد در آسیا – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
افزایش تولید و صادرات فولاد در ایران – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
افزایش تولید مقاطع در هند – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
افت بازار ورق – 23/08/1388 ۲۳ آبان ۱۳۸۸
هشدار نیپون استیل در مورد انحصاری شدن قیمت سنگ آهن – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
ادامه واردات کشورهای حاشیه خلیج فارس – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
افت قیمت صادراتی میلگرد برزیل – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
اماراتیها پول ژاپنی ها را نداده اند – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
کاهش فروش اکراین در نوامبر – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
پیش بینی بازار فولاد آلمان در سال 2011 – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
ایران به دنبال سرمایه گذاری در بخش فولاد – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن در معاملات نقدی بازار سنگاپور – 21/08/1388 ۲۱ آبان ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - گزارش هفته 44 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن در سکوت بازار – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
آقای محرابیان ، شما قضاوت کنید ... ۲۰ آبان ۱۳۸۸
رکود واردات قراضه ترکیه – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در بازار داخلی شمال اروپا – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
رکود بیشتر قیمت قراضه آلمان در ماه نوامبر – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
ساخت واحد جدید آهن اسفنجی در مبارکه – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
اولین خط تولید ورق گالوانیزه اتومبیل در ایران – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
کاهش تولید فولاد آلمان در سال 2010 – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
کاهش تولید میلگرد در کره – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
پیش بینی کاهش تقاضای فولاد تایلند – 20/08/1388 ۲۰ آبان ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - گزارش هفته 43 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
سطح پائین قیمتهای چین تا آخر سال - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
افزایش موجودی ورق گرم در چین - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
بازار ورق ترکیه در انتظار - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
کاهش 25 دلاری قراضه آمریکا - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
رکود بازار بیلت سی آی اس - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد ترکیه - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
خط جدید تولید فولاد در لیتوانی - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
اعتراف اتحادیه آهن و فولاد چین به افزایش قیمت سنگ آهن - 19/08/1388 ۱۹ آبان ۱۳۸۸
پول شویی در بازار ورق چین - 18/08/1388 ۱۸ آبان ۱۳۸۸
تولید چین فراتر از 700 میلیون تن - 18/08/1388 ۱۸ آبان ۱۳۸۸
فشار بر قراضه در جنوب اروپا - 18/08/1388 ۱۸ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت مقاطع در شمال اروپا - 18/08/1388 ۱۸ آبان ۱۳۸۸
کاهش تقاضا در بازار قراضه چین - 18/08/1388 ۱۸ آبان ۱۳۸۸
ثبات تقاضای مقاطع انگلستان در سال آینده - 18/08/1388 ۱۸ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق آمریکا - 18/08/1388 ۱۸ آبان ۱۳۸۸
کاهش بیشتر قیمت ورق در شمال اروپا - 18/08/1388 ۱۸ آبان ۱۳۸۸
کسادی بازار بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا - 18/08/1388 ۱۸ آبان ۱۳۸۸
پیش بینی افزایش قیمت سنگ آهن در سال 2010 - 17/08/1388 ۱۷ آبان ۱۳۸۸
اعمال عوارض ضد دامپینگ آمریکا برای لوله چین - 17/08/1388 ۱۷ آبان ۱۳۸۸
تولید 300 هزار تن فولاد کارخانه بصره - 17/08/1388 ۱۷ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت وارداتی فولاد در خاورمیانه - 17/08/1388 ۱۷ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در آلمان - 17/08/1388 ۱۷ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت همراه با کاهش تقاضا - 17/08/1388 ۱۷ آبان ۱۳۸۸
قیمت سنگ آهن هند در بازار نقدی - 17/08/1388 ۱۷ آبان ۱۳۸۸
افزایش ظرفیت فولاد چین به 700 میلیون تن - 17/08/1388 ۱۷ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت چین – 16/08/1388 ۱۶ آبان ۱۳۸۸
افزایش تقاضای ورق در انگلستان – 16/08/1388 ۱۶ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق – 16/08/1388 ۱۶ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق گرم در بازار داخلی کره – 16/08/1388 ۱۶ آبان ۱۳۸۸
بهبود قیمت قراضه ژاپن – 16/08/1388 ۱۶ آبان ۱۳۸۸
کاهش فروش بائواستیل – 16/08/1388 ۱۶ آبان ۱۳۸۸
کسادی در بازار ورق جنوب اروپا – 14/08/1388 ۱۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق عربستان سعودی – 14/08/1388 ۱۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق مصر – 14/08/1388 ۱۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد اسپانیا – 14/08/1388 ۱۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمتهای میلگرد ترکیه در بازار داخلی – 14/08/1388 ۱۴ آبان ۱۳۸۸
فولادسازان آمریکا و اروپا در سال 2010 – 14/08/1388 ۱۴ آبان ۱۳۸۸
پیش بینی افزایش تولید فولاد چین در سال 2010 – 14/08/1388 ۱۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق گرم شرکت ان ال ام کی – 14/08/1388 ۱۴ آبان ۱۳۸۸
سقوط قیمت قراضه آمریکا در نوامبر – 14/08/1388 ۱۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش واردات سنگ آهن فرانسه – 14/08/1388 ۱۴ آبان ۱۳۸۸
کاهش تقاضای سنگ آهن چین – 13/08/1388 ۱۳ آبان ۱۳۸۸
عدم اطمینان در بازار فولاد چین – 13/08/1388 ۱۳ آبان ۱۳۸۸
کاهش تقاضا در بازار میلگرد هند – 13/08/1388 ۱۳ آبان ۱۳۸۸
تولید بیش از 550 میلیون تن فولاد چین در سال 2009 – 13/08/1388 ۱۳ آبان ۱۳۸۸
فولاد مالزی در استرالیا و نیوزیلند – 13/08/1388 ۱۳ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه بازار آمریکا در نوامبر – 13/08/1388 ۱۳ آبان ۱۳۸۸
سکون در بازار واردات ورق گرم آسیای جنوب شرقی – 13/08/1388 ۱۳ آبان ۱۳۸۸
کاهش خرید اسلب در شرق آسیا – 13/08/1388 ۱۳ آبان ۱۳۸۸
امید آرسلورمیتال برای اروپا – 13/08/1388 ۱۳ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق هند در ماه نوامبر – 12/08/1388 ۱۲ آبان ۱۳۸۸
خاورمیانه، بزرگترین واردکننده فولاد – 12/08/1388 ۱۲ آبان ۱۳۸۸
عدم توانایی رقابت کره جنوبی با چین در قیمت فولاد – 12/08/1388 ۱۲ آبان ۱۳۸۸
سقوط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد تا آخر این هفته – 12/08/1388 ۱۲ آبان ۱۳۸۸
تقاضای سنگ آهن در بازارهای نوظهور – 12/08/1388 ۱۲ آبان ۱۳۸۸
ثبات نسبی قیمت سنگ آهن در بازار داخلی چین – 12/08/1388 ۱۲ آبان ۱۳۸۸
میلگرد و مفتول شمال اروپا در نقطه سربسر – 12/08/1388 ۱۲ آبان ۱۳۸۸
ثبات قیمتها و افزایش فروش کارخانه عربستان سعودی – 12/08/1388 ۱۲ آبان ۱۳۸۸
کاهش تقاضای سنگ آهن در چین – 11/08/1388 ۱۱ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمتهای وارداتی قراضه در هند – 11/08/1388 ۱۱ آبان ۱۳۸۸
احتمال بهبودی بازار قراضه در فصل چهارم امسال – 11/08/1388 ۱۱ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه – 11/08/1388 ۱۱ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق چین همراه با افت قیمت ورق گرم – 11/08/1388 ۱۱ آبان ۱۳۸۸
انتظار بازار ورق ترکیه برای قیمتهای ماه نوامبر – 11/08/1388 ۱۱ آبان ۱۳۸۸
راه اندازی دومین بخش آهن اسفنجی در هرمزگان – 11/08/1388 ۱۱ آبان ۱۳۸۸
احتمال ثبات قیمت ورق در شمال اروپا – 11/08/1388 ۱۱ آبان ۱۳۸۸
پیش بینی کاهش بیشتر تقاضای فولاد – 11/08/1388 ۱۱ آبان ۱۳۸۸
بازار میلگرد خاورمیانه در انتظار قیمتهای ترکیه – 11/08/1388 ۱۱ آبان ۱۳۸۸
ظرفیت فولاد چین – 10/08/1388 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن در هفته گذشته – 10/08/1388 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
کاهش تولید آمریکا برای توقف کاهش قیمت ورق گرم – 10/08/1388 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
عدم بازگشت سریع سطح تقاضای واقعی به سطح پیش از بحران – 10/08/1388 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت فولاد در فصل چهارم – 10/08/1388 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت و تولید زغال سنگ در شانکسی – 10/08/1388 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
پیش بینی کاهش قیمت سنگ آهن و فولاد در سال 2010 – 10/08/1388 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
افت قیمت میلگرد در جنوب اروپا – 10/08/1388 ۱۰ آبان ۱۳۸۸
کارخانه های ایران به دنبال حمایت دولت – 09/08/1388 ۹ آبان ۱۳۸۸
احتمال توقف سقوط قراضه ژاپن – 09/08/1388 ۹ آبان ۱۳۸۸
کاهش هزینه قراضه برای تولیدکنندگان فولاد – 09/08/1388 ۹ آبان ۱۳۸۸
عدم استقبال از قیمتهای وارداتی مقاطع در بازار جنوب اروپا – 09/08/1388 ۹ آبان ۱۳۸۸
بازار میلگرد امارات در انتظار کاهش قیمتها – 09/08/1388 ۹ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمتهای ورق و مقاطع شرکت هیوندای – 09/08/1388 ۹ آبان ۱۳۸۸
فروش خوب صادرکنندگان بیلت کشورهای سی آی اس در هفته گذشته – 07/08/1388 ۷ آبان ۱۳۸۸
صبر خریداران ورق در امارات – 07/08/1388 ۷ آبان ۱۳۸۸
کاهش تقاضای تیرآهن در آسیای جنوب شرقی – 07/08/1388 ۷ آبان ۱۳۸۸
عرضه کمتر ورق گرم کارخانه های بزرگ چین – 07/08/1388 ۷ آبان ۱۳۸۸
گزارش یوروفر در مورد بازار فولاد اروپا – 07/08/1388 ۷ آبان ۱۳۸۸
سود بیشتر تاجران چین – 07/08/1388 ۷ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق گرم و سرد – 07/08/1388 ۷ آبان ۱۳۸۸
سقوط قیمتهای وارداتی میلگرد در شرق آسیا – 07/08/1388 ۷ آبان ۱۳۸۸
آرامش بازار مقاطع در جنوب اروپا – 07/08/1388 ۷ آبان ۱۳۸۸
افزایش اهمیت چین برای برزیل – 07/08/1388 ۷ آبان ۱۳۸۸
وحشت تولیدکنندگان فولاد روس از کمبود زغال سنگ – 06/08/1388 ۶ آبان ۱۳۸۸
سنگ آهن در انبارهای بنادر عمده چین – 06/08/1388 ۶ آبان ۱۳۸۸
سقوط بیشتر قیمت ورق گرم ویتنام – 06/08/1388 ۶ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت سی آی اس – 06/08/1388 ۶ آبان ۱۳۸۸
بررسی وضعیت سنگ آهن – 06/08/1388 ۶ آبان ۱۳۸۸
بررسی وضعیت فولاد چین – 06/08/1388 ۶ آبان ۱۳۸۸
عدم حضور ترکیه و چین در بازار قراضه – 06/08/1388 ۶ آبان ۱۳۸۸
دلایل تولید مازاد چین – 06/08/1388 ۶ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه ایتالیا – 06/08/1388 ۶ آبان ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه در ژاپن – 06/08/1388 ۶ آبان ۱۳۸۸
توقف قیمت سنگ آهن در هند – 05/08/1388 ۵ آبان ۱۳۸۸
تعطیلی کارخانجات میلگرد ترکیه – 05/08/1388 ۵ آبان ۱۳۸۸
افزایش موجودی ورق در پاکستان – 05/08/1388 ۵ آبان ۱۳۸۸
افزایش قیمتها در چین – 05/08/1388 ۵ آبان ۱۳۸۸
بازار آرام ورق در ترکیه – 05/08/1388 ۵ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت چدن کشورهای سی آی اس – 05/08/1388 ۵ آبان ۱۳۸۸
کندی صادرات میلگرد ترکیه – 05/08/1388 ۵ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت – 05/08/1388 ۵ آبان ۱۳۸۸
عدم احتمال بالا رفتن قیمت فولاد در نوامبر – 04/08/1388 ۴ آبان ۱۳۸۸
بازگشت تولید فولاد جهان به سطح پیش از بحران – 04/08/1388 ۴ آبان ۱۳۸۸
احتمال ثبات قیمتها تا آخر سال – 04/08/1388 ۴ آبان ۱۳۸۸
کنترل تولید فولاد در چین – 04/08/1388 ۴ آبان ۱۳۸۸
فروپاشی قیمتهای قراضه در روسیه – 04/08/1388 ۴ آبان ۱۳۸۸
مصری ها در انتظار کاهش بیشتر قیمت ورق و میلگرد – 04/08/1388 ۴ آبان ۱۳۸۸
افزایش پیشنهاد فروش ورق چینی به اروپا – 04/08/1388 ۴ آبان ۱۳۸۸
کمبود تقاضا و صادرکنندگان ورق کشورهای سی آی اس – 03/08/1388 ۳ آبان ۱۳۸۸
مشکل مازاد عرضه – 03/08/1388 ۳ آبان ۱۳۸۸
بررسی بازار قراضه – 03/08/1388 ۳ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در ژاپن – 03/08/1388 ۳ آبان ۱۳۸۸
ورق گرم چین به کره زیر 500 دلار – 03/08/1388 ۳ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در کره – 03/08/1388 ۳ آبان ۱۳۸۸
باز هم تنزل قراضه در آمریکا – 03/08/1388 ۳ آبان ۱۳۸۸
شروع تولید میلگرد در یک کارخانه اماراتی – 03/08/1388 ۳ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق چینی به امارات – 03/08/1388 ۳ آبان ۱۳۸۸
افزایش موجودی ورق گرم در ویتنام – 03/08/1388 ۳ آبان ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - هفته 42 ۲ آبان ۱۳۸۸
افزایش بدبینی به روند قیمتها – 02/08/1388 ۲ آبان ۱۳۸۸
افت قیمت صادراتی ورق گرم در ژاپن – 02/08/1388 ۲ آبان ۱۳۸۸
کاهش بیشتر قیمت قراضه تا پایان سال – 02/08/1388 ۲ آبان ۱۳۸۸
افزایش تولید سنگ آهن برزیل – 02/08/1388 ۲ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت مقاطع در ترکیه – 02/08/1388 ۲ آبان ۱۳۸۸
سکوت بازار ورق در عربستان – 02/08/1388 ۲ آبان ۱۳۸۸
کاهش مجدد قیمت ورق گالوانیزه – 02/08/1388 ۲ آبان ۱۳۸۸
بالا رفتن موجودی و قیمت ورق گرم چین – 02/08/1388 ۲ آبان ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق در آمریکا – 02/08/1388 ۲ آبان ۱۳۸۸
بررسی حقوق گمرکی ورق در ترکیه – 02/08/1388 ۲ آبان ۱۳۸۸