۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1388

عنوانتاریخ انتشار
افت قیمت ورق ترکیه – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
وحشت تولیدکنندگان فولاد اسپانیایی از موج دوم بحران – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد در شمال اروپا و افت قیمت قراضه – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
سکون در بازار صادرات میلگرد ترکیه – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت توکیو استیل – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
تولید فولاد ژاپن به کمترین حد 40 سال اخیر – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش موجودی سنگ آهن در بنادر چین – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
میلگرد در کف قیمت – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
ادامه تنزل قیمت قراضه – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
اصول چین برای قرارداد سنگ آهن – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
آغاز جنگ قیمت – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
اصلاح مشکل مازاد تولید چین در شش بخش – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
قیمت ورق گرم چین برای تایوان – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت فولاد توکیو استیل در ماه نوامبر – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
رشد 4 درصدی تقاضای فولاد ویتنام در سال 2010 – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
سرمایه گذاری مشترک بیلتون و ریوتینتو – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
افزایش صادرات بیلت شرکت توهوکو استیل – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
تردید تولیدکنندگان بیلت درمورد کاهش تولید – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
فشار بر قیمتهای صادراتی ورق هند – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
خریداران ترک بدنبال کاهش قیمت ورق – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
امیدواری تایسن کروپ به ثبات آخر سال – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
احداث شرکت معدنی چینی در استرالیا – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
رکود قیمت بیلت سی آی اس – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت ورق گرم و تاثیر آن در بازار ورق سرد آسیا – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
چین به دنبال جایگزینی شاخص قیمت سنگ آهن – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
مذاکرات سنگ آهن – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
لغو محدودیت صادرات قراضه روسیه – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
روند نزولی قیمت قراضه در ژاپن – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
زیان کارخانه های چین در سال 2010 – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
5 درصد مالیات صادرات سنگ آهن در برزیل – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در آمریکا – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت تایوان – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمتهای شرکتهای آن استیل و ویسکو در ماه نوامبر – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
قیمت قراضه وارداتی در بازار فولاد آسیا – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش تولید فولاد چین در ماه سپتامبر – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش صادرات میلگرد آمریکا – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
سکون در بازار فولاد مصر – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش اشتیاق در بازار ورق شمال اروپا – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
ثبات قیمت ورق در بازار آمریکا – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - هفته 38 سال 2009 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
««««« طرح فاینانس برای ایرانیها »»»»» ۲۶ مهر ۱۳۸۸
صادرات مفتول کشورهای سی آی اس – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
رکود قیمت ورق روسیه – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
احتمال بهبودی قیمتها در بهار سال آینده – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
قیمتهای پائینتر ورق برای ترکیه – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - هفته 37 سال 2009 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت میلگرد در خاور دور – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
فشار بر توازن بازار – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
چین در چهارراه انتخاب – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
گذر بازار از وضعیت خطرناک – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
کلنگ چین در معادن روسیه – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه در ترکیه – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
زیان چینی ها از تولید بیلت – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
بهبود بازار میلگرد در انگلیس – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد ترکیه – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
آمریکا صادرکننده مطلق فولاد – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
رشد تقاضای بیلت – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد کره – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
2009 خوب، 2010 بهتر – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
انجماد قیمت میلگرد برزیل – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
پیش بینی افزایش تقاضای فولاد در سال آینده – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
افزایش درآمد تولید کنندگان آسیایی فولاد در فصل آخر سال – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
ترکیه در انتظار قیمتهای جدید ورق چین – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
شراکت وال با آرسلورمیتال – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
تاجران سنگ آهن و بازگشت چین – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
رشد کند تقاضا و کاهش قیمت بیلت در بورس لندن – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
کاهش تقاضای بیلت ترکیه – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه آمریکا – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
نیاز بازار به ابتکار عمل تولیدکنندگان اروپا – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
کاهش بیشتر قیمتهای صادراتی ورق گرم – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه کلاس 2 در ژاپن – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
ادامه بحران میلگرد تا سال آینده – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
تجارت سنگ آهن در چین – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت دریای سیاه – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
تهدید تولید مازاد بر قیمت ها – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
تولید ورق در امارات – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت خرید قراضه در ترکیه – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش تقاضا در بازار ورق شمال اروپا – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
تاثیر کاهش قیمت قراضه بر بازار چدن آسیا – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
رکود قیمتهای ورق و تاثیر آن در بازار اسلب خاور دور – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
قیمتهای صادراتی چین دلیل عدم اطمینان به بازار – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش ورق چین تا بیش از 100 دلار – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه در کره – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در جنوب شرق آسیا – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در شمال اروپا – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت مفتول جنوب اروپا – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت سی آی اس – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش امید به بهبود قیمتها – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد و مفتول در شاگانگ – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه آمریکا – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
پیش بینی افزایش قیمت کک و سنگ آهن – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
افزایش ظرفیت شرکت واله در برزیل – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
افزایش ظرفیت فولاد القریر – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
هند و بازار سنگ آهن چین پس از تعطیلات – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه در جنوب اروپا – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
تعرفه ضد دامپینگ کانادا برای واردات ورق اکراین – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
خریداران اروپایی دنبال شناوری قیمتها – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت صادراتی اسلب سی آی اس – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
قرارداد گندله برزیل با عربستان – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
۱ ۲ ۳
۲۰۴ مورد، صفحه ۱ از ۳