۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1388

عنوانتاریخ انتشار
افت قیمت ورق ترکیه – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
وحشت تولیدکنندگان فولاد اسپانیایی از موج دوم بحران – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد در شمال اروپا و افت قیمت قراضه – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
سکون در بازار صادرات میلگرد ترکیه – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت توکیو استیل – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
تولید فولاد ژاپن به کمترین حد 40 سال اخیر – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش موجودی سنگ آهن در بنادر چین – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
میلگرد در کف قیمت – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
ادامه تنزل قیمت قراضه – 30/07/1388 ۳۰ مهر ۱۳۸۸
اصول چین برای قرارداد سنگ آهن – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
آغاز جنگ قیمت – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
اصلاح مشکل مازاد تولید چین در شش بخش – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
قیمت ورق گرم چین برای تایوان – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت فولاد توکیو استیل در ماه نوامبر – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
رشد 4 درصدی تقاضای فولاد ویتنام در سال 2010 – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
سرمایه گذاری مشترک بیلتون و ریوتینتو – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
افزایش صادرات بیلت شرکت توهوکو استیل – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
تردید تولیدکنندگان بیلت درمورد کاهش تولید – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
فشار بر قیمتهای صادراتی ورق هند – 29/07/1388 ۲۹ مهر ۱۳۸۸
خریداران ترک بدنبال کاهش قیمت ورق – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
امیدواری تایسن کروپ به ثبات آخر سال – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
احداث شرکت معدنی چینی در استرالیا – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
رکود قیمت بیلت سی آی اس – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت ورق گرم و تاثیر آن در بازار ورق سرد آسیا – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
چین به دنبال جایگزینی شاخص قیمت سنگ آهن – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
مذاکرات سنگ آهن – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
لغو محدودیت صادرات قراضه روسیه – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
روند نزولی قیمت قراضه در ژاپن – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
زیان کارخانه های چین در سال 2010 – 28/07/1388 ۲۸ مهر ۱۳۸۸
5 درصد مالیات صادرات سنگ آهن در برزیل – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در آمریکا – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت تایوان – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمتهای شرکتهای آن استیل و ویسکو در ماه نوامبر – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
قیمت قراضه وارداتی در بازار فولاد آسیا – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش تولید فولاد چین در ماه سپتامبر – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش صادرات میلگرد آمریکا – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
سکون در بازار فولاد مصر – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
کاهش اشتیاق در بازار ورق شمال اروپا – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
ثبات قیمت ورق در بازار آمریکا – 27/07/1388 ۲۷ مهر ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - هفته 38 سال 2009 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
««««« طرح فاینانس برای ایرانیها »»»»» ۲۶ مهر ۱۳۸۸
صادرات مفتول کشورهای سی آی اس – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
رکود قیمت ورق روسیه – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
احتمال بهبودی قیمتها در بهار سال آینده – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
قیمتهای پائینتر ورق برای ترکیه – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - هفته 37 سال 2009 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت میلگرد در خاور دور – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
فشار بر توازن بازار – 26/07/1388 ۲۶ مهر ۱۳۸۸
چین در چهارراه انتخاب – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
گذر بازار از وضعیت خطرناک – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
کلنگ چین در معادن روسیه – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه در ترکیه – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
زیان چینی ها از تولید بیلت – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
بهبود بازار میلگرد در انگلیس – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد ترکیه – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
آمریکا صادرکننده مطلق فولاد – 25/07/1388 ۲۵ مهر ۱۳۸۸
رشد تقاضای بیلت – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد کره – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
2009 خوب، 2010 بهتر – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
انجماد قیمت میلگرد برزیل – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
پیش بینی افزایش تقاضای فولاد در سال آینده – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
افزایش درآمد تولید کنندگان آسیایی فولاد در فصل آخر سال – 23/07/1388 ۲۳ مهر ۱۳۸۸
ترکیه در انتظار قیمتهای جدید ورق چین – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
شراکت وال با آرسلورمیتال – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
تاجران سنگ آهن و بازگشت چین – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
رشد کند تقاضا و کاهش قیمت بیلت در بورس لندن – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
کاهش تقاضای بیلت ترکیه – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه آمریکا – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
نیاز بازار به ابتکار عمل تولیدکنندگان اروپا – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
کاهش بیشتر قیمتهای صادراتی ورق گرم – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه کلاس 2 در ژاپن – 21/07/1388 ۲۱ مهر ۱۳۸۸
ادامه بحران میلگرد تا سال آینده – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
تجارت سنگ آهن در چین – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت دریای سیاه – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
تهدید تولید مازاد بر قیمت ها – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
تولید ورق در امارات – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت خرید قراضه در ترکیه – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش تقاضا در بازار ورق شمال اروپا – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
تاثیر کاهش قیمت قراضه بر بازار چدن آسیا – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
رکود قیمتهای ورق و تاثیر آن در بازار اسلب خاور دور – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
قیمتهای صادراتی چین دلیل عدم اطمینان به بازار – 20/07/1388 ۲۰ مهر ۱۳۸۸
کاهش ورق چین تا بیش از 100 دلار – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه در کره – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در جنوب شرق آسیا – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در شمال اروپا – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت مفتول جنوب اروپا – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت سی آی اس – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش امید به بهبود قیمتها – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد و مفتول در شاگانگ – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه آمریکا – 19/07/1388 ۱۹ مهر ۱۳۸۸
پیش بینی افزایش قیمت کک و سنگ آهن – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
افزایش ظرفیت شرکت واله در برزیل – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
افزایش ظرفیت فولاد القریر – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
هند و بازار سنگ آهن چین پس از تعطیلات – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه در جنوب اروپا – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
تعرفه ضد دامپینگ کانادا برای واردات ورق اکراین – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
خریداران اروپایی دنبال شناوری قیمتها – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت صادراتی اسلب سی آی اس – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
قرارداد گندله برزیل با عربستان – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد در اروپا و آمریکا – 18/07/1388 ۱۸ مهر ۱۳۸۸
ترکها و خرید قراضه ارزانتر – 16/07/1388 ۱۶ مهر ۱۳۸۸
پروژه لوله بدون درز عربستان – 16/07/1388 ۱۶ مهر ۱۳۸۸
معدن جدید آهن برزیل – 16/07/1388 ۱۶ مهر ۱۳۸۸
امارات در انتظار چین – 16/07/1388 ۱۶ مهر ۱۳۸۸
نوسان رو به کاهش قیمت قراضه در آمریکا – 16/07/1388 ۱۶ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت صادراتی بیلت و اسلب برزیل – 16/07/1388 ۱۶ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق در آمریکا و اروپا – 16/07/1388 ۱۶ مهر ۱۳۸۸
رکود بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا – 16/07/1388 ۱۶ مهر ۱۳۸۸
نوسان قیمت مفتول در جنوب اروپا – 16/07/1388 ۱۶ مهر ۱۳۸۸
افزایش عرضه ورق چین به جنوب اروپا – 16/07/1388 ۱۶ مهر ۱۳۸۸
افزایش ظرفیت فولاد در راس الخیمه – 15/07/1388 ۱۵ مهر ۱۳۸۸
رکود در بازار فولاد خلیج فارس – 15/07/1388 ۱۵ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه ژاپن – 15/07/1388 ۱۵ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه ایتالیا – 15/07/1388 ۱۵ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد شرکت کاردمیر ترکیه – 15/07/1388 ۱۵ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد در اروپای شمالی – 15/07/1388 ۱۵ مهر ۱۳۸۸
فعالیت کارخانه های فولاد چین در حداقل – 15/07/1388 ۱۵ مهر ۱۳۸۸
افت تقاضای ورق در ترکیه – 15/07/1388 ۱۵ مهر ۱۳۸۸
افزایش موجودی میلگرد خاورمیانه تا سال 2013 – 15/07/1388 ۱۵ مهر ۱۳۸۸
رکود واردات ورق سرد درآسیا – 15/07/1388 ۱۵ مهر ۱۳۸۸
سرمایه گذاری مشترک عربستان و مالزی – 14/07/1388 ۱۴ مهر ۱۳۸۸
سبقت عرضه سنگ آهن از تقاضا در سال 2010 – 14/07/1388 ۱۴ مهر ۱۳۸۸
خصوصی سازی ذوب آهن اصفهان در دو سال آینده – 14/07/1388 ۱۴ مهر ۱۳۸۸
ثبات قیمت نقدی قیمت سنگ آهن هند – 14/07/1388 ۱۴ مهر ۱۳۸۸
واردات کک در برزیل – 14/07/1388 ۱۴ مهر ۱۳۸۸
افزایش قیمت زغال کک معادن روسیه – 13/07/1388 ۱۳ مهر ۱۳۸۸
مقاطع وارداتی بدون خریدار در بازار اروپا – 13/07/1388 ۱۳ مهر ۱۳۸۸
ورق گرم چین و مکزیک در بازار آمریکا – 13/07/1388 ۱۳ مهر ۱۳۸۸
رکود در بازار صادرات بیلت سی آی اس – 13/07/1388 ۱۳ مهر ۱۳۸۸
رکود در بازار قراضه ژاپن – 13/07/1388 ۱۳ مهر ۱۳۸۸
بازار ورق آسیب پذیرتر از بازار مقاطع – 13/07/1388 ۱۳ مهر ۱۳۸۸
پیش بینی کاهش قیمت و تقاضا در بازارهای جهانی – 13/07/1388 ۱۳ مهر ۱۳۸۸
رکود بازار ورق در اروپا – 13/07/1388 ۱۳ مهر ۱۳۸۸
برنامه چین برای کنترل تولید فولاد – 12/07/1388 ۱۲ مهر ۱۳۸۸
ورق گرم چینی به بازار جهانی – 12/07/1388 ۱۲ مهر ۱۳۸۸
کارخانه جدید بیلت صربستان تا سال آینده – 12/07/1388 ۱۲ مهر ۱۳۸۸
پروژه مشترک عربستان با استرالیا – 12/07/1388 ۱۲ مهر ۱۳۸۸
رکود صادرات ورق به اروپا – 12/07/1388 ۱۲ مهر ۱۳۸۸
ورق گرم سی آی اس بدون خریدار – 12/07/1388 ۱۲ مهر ۱۳۸۸
تاثیر تعطیلات آسیا بر بازار قراضه – 12/07/1388 ۱۲ مهر ۱۳۸۸
بازار راکد میله گرد در اروپا – 12/07/1388 ۱۲ مهر ۱۳۸۸
کاهش تولید و قیمت در چین - 11/07/1388 ۱۱ مهر ۱۳۸۸
ثبات قیمت مقاطع در اروپا - 11/07/1388 ۱۱ مهر ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در روسیه - 11/07/1388 ۱۱ مهر ۱۳۸۸
رکود در بازار قراضه ترکیه - 11/07/1388 ۱۱ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد در ترکیه - 11/07/1388 ۱۱ مهر ۱۳۸۸
نگرانی نسبت به کاهش رشد تولید فولاد - 11/07/1388 ۱۱ مهر ۱۳۸۸
فولاد در بازار چین - 11/07/1388 ۱۱ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق صادراتی چین به تایوان - 11/07/1388 ۱۱ مهر ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد – هفته 36 سال 2009 ۱۱ مهر ۱۳۸۸
تدابیر امارات جهت مقابله با میله گرد ارزان قیمت – 09/07/1388 ۹ مهر ۱۳۸۸
خریداران ورق عربستان سعودی در پی قیمت های کمتر – 09/07/1388 ۹ مهر ۱۳۸۸
افزایش قیمت مفتول آرسلور میتال – 09/07/1388 ۹ مهر ۱۳۸۸
کاهش بارگیری زغال سنگ از استرالیا – 09/07/1388 ۹ مهر ۱۳۸۸
آوار واردات فولاد بر بازار ویتنام – 09/07/1388 ۹ مهر ۱۳۸۸
تنزل قیمت ورق گرم صادراتی چین - 08 /07/1388 ۸ مهر ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن قبل از تعطیلات چین - 08 /07/1388 ۸ مهر ۱۳۸۸
آیا ورق گرم در امریکا افت می کند؟ - 08 /07/1388 ۸ مهر ۱۳۸۸
کاهش موجودی در بنادر ژاپن - 08 /07/1388 ۸ مهر ۱۳۸۸
بازار ترکیه در انتظار قیمتهای جدید ورق- 08/07/1388 ۸ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت خرید قراضه هیوندایی – 08/07/1388 ۸ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت میله گرد در چین – 08/07/1388 ۸ مهر ۱۳۸۸
هند بزرگترین خریدار ورق گرم چین – 08/07/1388 ۸ مهر ۱۳۸۸
سایه نا امیدی بر بازار میله گرد ترک - 07 /07/1388 ۷ مهر ۱۳۸۸
رکود بازار قراضه در خاور دور - 07 /07/1388 ۷ مهر ۱۳۸۸
حفظ معادن استرالیا از هجوم چینی ها - 07 /07/1388 ۷ مهر ۱۳۸۸
خرید قراضه ترک باز هم ارزانتر - 07 /07/1388 ۷ مهر ۱۳۸۸
ظهور ورقهای چینی در جنوب اروپا - 07 /07/1388 ۷ مهر ۱۳۸۸
مازاد عرضه مقاطع در چین - 07/07/1388 ۷ مهر ۱۳۸۸
اتحادیه تجارت ایرانیان در آکتائو – 06/07/1388 ۶ مهر ۱۳۸۸
وضعیت نامشخص بازار ورق اروپا – 06/07/1388 ۶ مهر ۱۳۸۸
بازار ورق در آلمان – 06/07/1388 ۶ مهر ۱۳۸۸
کنترل بیشتر چین بر واردات سنگ آهن - 05 /07/1388 ۵ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت خرید قراضه در ژاپن - 05 /07/1388 ۵ مهر ۱۳۸۸
توقف 4 ماهه یک کوره ذوب آهن اصفهان - 05 /07/1388 ۵ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت ورق سرد در چین - 05 /07/1388 ۵ مهر ۱۳۸۸
حساسیت صادرات بیلت سی ای اس - 05 /07/1388 ۵ مهر ۱۳۸۸
بازار ورق در جنوب اروپا- 05/07/1388 ۵ مهر ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد – هفته 35 سال 2009 ۴ مهر ۱۳۸۸
ناامیدی نسبت به روند قیمتها - 04/07/1388 ۴ مهر ۱۳۸۸
صادرات ورق گرم چین دوبرابر شد - 04/07/1388 ۴ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق چین - 04/07/1388 ۴ مهر ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق در انگلیس - 04/07/1388 ۴ مهر ۱۳۸۸
تلاش صادرکننده های بیلت به ایران - 04/07/1388 ۴ مهر ۱۳۸۸
20 درصد خودکفایی چین در سنگ آهن - 04/07/1388 ۴ مهر ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق در امریکا متوقف شد - 04/07/1388 ۴ مهر ۱۳۸۸
آرامش در بازار واردات میله گرد آسیا - 04 /07/1388 ۴ مهر ۱۳۸۸
بازار چین در فصل آخر سال - 02 /07/1388 ۲ مهر ۱۳۸۸
تشدید بحران بازار مسکن در اروپا - 02 /07/1388 ۲ مهر ۱۳۸۸
زنگ تفریح بیلت در خاور دور - 02 /07/1388 ۲ مهر ۱۳۸۸
پیش بینی افزایش موجودی ورق سرد در چین - 02 /07/1388 ۲ مهر ۱۳۸۸
افت قیمت ورق گرم در برزیل - 02 /07/1388 ۲ مهر ۱۳۸۸
افزایش تولیدات معدنی استرالیا - 02 /07/1388 ۲ مهر ۱۳۸۸
خاورمیانه در انتظار بازار بعد از رمضان - 02 /07/1388 ۲ مهر ۱۳۸۸
کارخانه جدید فولاد در روسیه - 02 /07/1388 ۲ مهر ۱۳۸۸
آرامش در بازار قراضه - 02 /07/1388 ۲ مهر ۱۳۸۸
رکود بازار چین تا آخر سال- 02/07/1388 ۲ مهر ۱۳۸۸
کاهش تعرفه واردات ورق ترکیه - 01 /07/1388 ۱ مهر ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن در بازار نقدی تا دوبرابر - 01 /07/1388 ۱ مهر ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن - 01 /07/1388 ۱ مهر ۱۳۸۸
ثبات قیمت بیلت در چین - 01 /07/1388 ۱ مهر ۱۳۸۸
بازار بی رمق قراضه در آسیا - 01 /07/1388 ۱ مهر ۱۳۸۸
افزایش موجودی ورق گرم در چین- 01/07/1388 ۱ مهر ۱۳۸۸