۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1388

عنوانتاریخ انتشار
افزایش فروش کارخانجات امریکا - 31 /06/1388 ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
کاهش فروش ورق گرم در ایتالیا - 31 /06/1388 ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
جنگ قیمت در بازار صادرات ورق گرم چین - 31 /06/1388 ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
افزایش امیدواری به بازار فولاد اروپا - 31 /06/1388 ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
کاهش تقاضای میله گرد صادراتی چین - 31 /06/1388 ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
خرید قراضه ترکها بعد از رمضان - 31 /06/1388 ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
ثبات قیمت ورق سرد - 31 /06/1388 ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
دولت برزیل و افزایش قیمت ورق- 31/06/1388 ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در ایتالیا - 30 /06/1388 ۳۰ شهریور ۱۳۸۸
قیمت میله گرد اروپا پائین نمی آید - 30 /06/1388 ۳۰ شهریور ۱۳۸۸
بهبود بازار نقدی سنگ آهن چین - 30 /06/1388 ۳۰ شهریور ۱۳۸۸
سرمایه گذاری عراق در صنعت فولاد - 30 /06/1388 ۳۰ شهریور ۱۳۸۸
سناریوی بازار ورق در اروپا - 30 /06/1388 ۳۰ شهریور ۱۳۸۸
کاهش تولید برای جبران خسارت - 30 /06/1388 ۳۰ شهریور ۱۳۸۸
پیش بینی افزایش تقاضای فولاد در دنیا - 30 /06/1388 ۳۰ شهریور ۱۳۸۸
بهبود وضعیت سرویس سنترهای امریکا- 30/06/1388 ۳۰ شهریور ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - هفته سوم سپتامبر ۲۸ شهریور ۱۳۸۸
امید به بهبود تقاضای میله گرد در خاورمیانه - 28 /06/1388 ۲۸ شهریور ۱۳۸۸
بهبود بازار اروپا و امریکا - 28 /06/1388 ۲۸ شهریور ۱۳۸۸
ارسلور میتال و ورق 450 یوروئی - 28 /06/1388 ۲۸ شهریور ۱۳۸۸
سنگ آهن چینی ها در سقوط - 28 /06/1388 ۲۸ شهریور ۱۳۸۸
امید چینی ها به ثبات قیمت ها - 28 /06/1388 ۲۸ شهریور ۱۳۸۸
بهبود موقت قراضه در ژاپن- 28/06/1388 ۲۸ شهریور ۱۳۸۸
هند سومین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا- 26 /06/1388 ۲۶ شهریور ۱۳۸۸
رونق بازرا در اروپا - 26 /06/1388 ۲۶ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در کورس انگلستان - 26 /06/1388 ۲۶ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در کره - 26 /06/1388 ۲۶ شهریور ۱۳۸۸
افت وخیز قراضه در اروپا - 26 /06/1388 ۲۶ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت و صادرات میله گرد ترکیه- 26/06/1388 ۲۶ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت عرضه های قراضه وارداتی - 25 /06/1388 ۲۵ شهریور ۱۳۸۸
خودکفایی امارات در تولید فولاد - 25 /06/1388 ۲۵ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت میله گرد چین - 25 /06/1388 ۲۵ شهریور ۱۳۸۸
قراضه برزیلی هنوز رو به بالا - 25 /06/1388 ۲۵ شهریور ۱۳۸۸
رونق کلی در بازار ورق - 25 /06/1388 ۲۵ شهریور ۱۳۸۸
افزایش صادرات مقاطع ترکیه - 25 /06/1388 ۲۵ شهریور ۱۳۸۸
توکیو استیل قیمتهایش را افزایش نداد - 25 /06/1388 ۲۵ شهریور ۱۳۸۸
ترکها 10 پارتی قراضه در قیمت پائین خریدند- 25/06/1388 ۲۵ شهریور ۱۳۸۸
بازار خوب قراضه در ایتالیا – 24/06/1388 ۲۴ شهریور ۱۳۸۸
امید به ثبات قیمت سنگ آهن – 24/06/1388 ۲۴ شهریور ۱۳۸۸
افت واردات سنگ آهن به چین – 24/06/1388 ۲۴ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن – 24/06/1388 ۲۴ شهریور ۱۳۸۸
بازگشت خریداران ورق ترک به بازار – 24/06/1388 ۲۴ شهریور ۱۳۸۸
بازگشت تولید آرسلورمیتال در آمریکا – 24/06/1388 ۲۴ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت بیلت در آسیای جنوب شرقی – 24/06/1388 ۲۴ شهریور ۱۳۸۸
احتمال پائین آمدن قیمتها با شروع صادرات چین – 24/06/1388 ۲۴ شهریور ۱۳۸۸
بازار آهن آلات چین رو به ثبات – 23/06/1388 ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
تولید ام ام کا در حداکثر ظرفیت – 23/06/1388 ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت اسلب سی آی اس و افزایش امیدواری – 23/06/1388 ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
قطع امید از کاهش تعرفه صادراتی کک چین – 23/06/1388 ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
احتمال خرید قراضه در ترکیه – 23/06/1388 ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
خط جدید تولید اسلب در ایران – 23/06/1388 ۲۳ شهریور ۱۳۸۸
سقوط قیمت قراضه در کره - 22/06/1388 ۲۲ شهریور ۱۳۸۸
قیمت قراضه ژاپن به پایین ترین حد رسید - 22/06/1388 ۲۲ شهریور ۱۳۸۸
قطر مشتاق سرمایه گذاری در بخش فولاد ایران - 22/06/1388 ۲۲ شهریور ۱۳۸۸
کاهش عرضه و افزایش قیمت در امارات - 22/06/1388 ۲۲ شهریور ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد - هفته دوم سپتامبر ۲۱ شهریور ۱۳۸۸
بررسی کاهش قیمت بائواستیل - 21/06/1388 ۲۱ شهریور ۱۳۸۸
افزایش تولید و صادرات ایران - 21/06/1388 ۲۱ شهریور ۱۳۸۸
کاهش 81 درصد صادرات ورق از ترکیه - 21/06/1388 ۲۱ شهریور ۱۳۸۸
افزایش راندمان کارخانجات امریکایی - 21/06/1388 ۲۱ شهریور ۱۳۸۸
نبود مشتری و قیمت بالای بیلت سی آی اس - 21/06/1388 ۲۱ شهریور ۱۳۸۸
پیشنهادات ارزان چین به امارات - 21/06/1388 ۲۱ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه روسیه از ترس زمستان - 19/06/1388 ۱۹ شهریور ۱۳۸۸
بانکها بدنبال تعادل بازار فولاد چین - 19/06/1388 ۱۹ شهریور ۱۳۸۸
رکود بازار ورق در ترکیه - 19/06/1388 ۱۹ شهریور ۱۳۸۸
فشار ورق بر روی بازار اسلب - 19/06/1388 ۱۹ شهریور ۱۳۸۸
آرامش نسبی در بازار سنگ آهن - 19/06/1388 ۱۹ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه صادراتی امریکا - 19/06/1388 ۱۹ شهریور ۱۳۸۸
آیا بهبود بازارها شکننده است؟ - 18/06/1388 ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت مقاطع - 18/06/1388 ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
بازار راکد ورق در عربستان - 18/06/1388 ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
احتیاط کارخانه داران امریکا - 18/06/1388 ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق گرم در چین - 18/06/1388 ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در امریکا - 18/06/1388 ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
تولید بالا و قیمت پایین در کارخانجات چین - 18/06/1388 ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
اخبار میله گرد از عراق - 17/06/1388 ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
کاهش دوباره قیمت سنگ آهن - 17/06/1388 ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
تواریقی عربستان و افزایش تولید - 17/06/1388 ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
کاهش 20 دلاری ورق گرم اکراین - 17/06/1388 ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
99 دلار کاهش در 30 روز - 17/06/1388 ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق نوکور - 17/06/1388 ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
محدودیت خرید نقدی سنگ آهن در چین - 17/06/1388 ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
رکود قیمت قراضه صادراتی ژاپن - 17/06/1388 ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم در اروپا - 16/06/1388 ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم در بورس امریکا - 16/06/1388 ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
بازگشت چین به بازار و عرضه های جدید به ترکیه - 16/06/1388 ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
افت قیمت آهن آلات ساختمانی چین - 16/06/1388 ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
قیمت بالای ورق هند در سپتامبر - 16/06/1388 ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
بازار خوب ورق در امارات - 16/06/1388 ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
بهبود وضعیت قراضه در آلمان - 16/06/1388 ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در برزیل - 16/06/1388 ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
افزایش موجودی انبارها در هفته اخیر - 15/06/1388 ۱۵ شهریور ۱۳۸۸
اروپائیها به دنبال افزایش قیمتها - 15/06/1388 ۱۵ شهریور ۱۳۸۸
سردرگمی بیلت سی آی اس - 15/06/1388 ۱۵ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمتهای صادراتی میله گرد چین - 15/06/1388 ۱۵ شهریور ۱۳۸۸
افزایش واردات ورق در امریکا طی آگوست - 15/06/1388 ۱۵ شهریور ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد (هفته اول سپتامبر) ۱۴ شهریور ۱۳۸۸
رکود بازار میله گرد خاور دور - 14/06/1388 ۱۴ شهریور ۱۳۸۸
امارات استیل و تولید 5/6 میلیون تن در سال - 14/06/1388 ۱۴ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت در چین - 14/06/1388 ۱۴ شهریور ۱۳۸۸
چینی ها قیمتها را کاهش دادند - 14/06/1388 ۱۴ شهریور ۱۳۸۸
احتمال جهش تقاضای فولاد در تایلند - 14/06/1388 ۱۴ شهریور ۱۳۸۸
حج سال 2010 با منوریل - 14/06/1388 ۱۴ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در امریکا - 14/06/1388 ۱۴ شهریور ۱۳۸۸
وضع بد میله گرد در ترکیه - 12/06/1388 ۱۲ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق سرد در چین - 12/06/1388 ۱۲ شهریور ۱۳۸۸
دوباره قراضه در ژاپن پایین آمد - 12/06/1388 ۱۲ شهریور ۱۳۸۸
افت قیمت سنگ آهن به زیر 85 دلار - 12/06/1388 ۱۲ شهریور ۱۳۸۸
بازار قراضه خاور دور سرد می شود - 12/06/1388 ۱۲ شهریور ۱۳۸۸
مقاومت اروپا در برابر روسها - 12/06/1388 ۱۲ شهریور ۱۳۸۸
کاهش موجودی سنگ آهن در چین - 11/06/1388 ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت میله گرد در جنوب اروپا - 11/06/1388 ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
بمب ساعتی تجارت فولاد چین - 11/06/1388 ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
عرضه بیلت به خاور دور هنوز فراتر از 500 دلار - 11/06/1388 ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
کاهش صادرات میله گرد ترکیه - 11/06/1388 ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
بازار قراضه و افزایش قیمت مقاطع در اروپا - 11/06/1388 ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
رونق صادرات ورق اکراین - 11/06/1388 ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در کره - 10/06/1388 ۱۰ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت سنگ آهن - 10/06/1388 ۱۰ شهریور ۱۳۸۸
دوری خریداران آسیای جنوب شرقی از بازار ورق گرم - 10/06/1388 ۱۰ شهریور ۱۳۸۸
تولیدکنندگان و خریدارن بیلت سی آی اس در انتظار فرصت - 10/06/1388 ۱۰ شهریور ۱۳۸۸
مذاکرات سنگ آهن و راهکارهای جدید چین - 10/06/1388 ۱۰ شهریور ۱۳۸۸
افت تقاضای سنگ آهن - 10/06/1388 ۱۰ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت تاتااستیل برای ماه سپتامبر - 10/06/1388 ۱۰ شهریور ۱۳۸۸
فسخ قراردادهای ساخت کشتی در چین - 10/06/1388 ۱۰ شهریور ۱۳۸۸
سرمایه گذاری بزرگ روسیه در بخش انرژی - 09/06/1388 ۹ شهریور ۱۳۸۸
تبانی سه شرکت فولادی در ژاپن - 09/06/1388 ۹ شهریور ۱۳۸۸
خطر شکست سرمایه گذاریهای مالی - 09/06/1388 ۹ شهریور ۱۳۸۸
مازاد ظرفیت تولید فولاد در چین - 08/06/1388 ۸ شهریور ۱۳۸۸
مبارکه و افزایش صادرات - 08/06/1388 ۸ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمتهای فولاد چین - 08/06/1388 ۸ شهریور ۱۳۸۸
بهبود بازار مقاطع در مصر - 08/06/1388 ۸ شهریور ۱۳۸۸
رکود تقاضای ورق در ترکیه - 08/06/1388 ۸ شهریور ۱۳۸۸
رونق موقتی بازار ورق در اروپا - 08/06/1388 ۸ شهریور ۱۳۸۸
بازار آسیا رو به سردی - 08/06/1388 ۸ شهریور ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازار فولاد – هفته آخر آگوست ۸ شهریور ۱۳۸۸
وضعیت قیمتها در چین - 07/06/1388 ۷ شهریور ۱۳۸۸
احتمال تنزل قیمت سنگ آهن تا 70 دلار - 07/06/1388 ۷ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادراتی ورق سرد به اروپا - 07/06/1388 ۷ شهریور ۱۳۸۸
امید به ثبات قیمتها در دنیا - 07/06/1388 ۷ شهریور ۱۳۸۸
کاهش سریع قیمت سنگ آهن در چین - 07/06/1388 ۷ شهریور ۱۳۸۸
افت قیمت سنگ آهن - 05/06/1388 ۵ شهریور ۱۳۸۸
رونق بازار قراضه در پاکستان - 05/06/1388 ۵ شهریور ۱۳۸۸
تلاش بی نتیجه کارخانه های چینی در ثبات بازار - 05/06/1388 ۵ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت میله گرد در بازار داخلی ترکیه - 05/06/1388 ۵ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه در ژاپن - 05/06/1388 ۵ شهریور ۱۳۸۸
بازار آهن آلات در امریکا و اروپا - 05/06/1388 ۵ شهریور ۱۳۸۸
رکود بازار میله گرد در خاور دور - 04/06/1388 ۴ شهریور ۱۳۸۸
رونق بازار ورق در امریکا و اروپا - 04/06/1388 ۴ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق گرم - 04/06/1388 ۴ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در ترکیه - 04/06/1388 ۴ شهریور ۱۳۸۸
بهبود بازار ورق سرد در چین - 04/06/1388 ۴ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه - 04/06/1388 ۴ شهریور ۱۳۸۸
معمای بیلت و میله گرد در ترکیه - 03/06/1388 ۳ شهریور ۱۳۸۸
ثبات قیمت بیلت سی آی اس - 03/06/1388 ۳ شهریور ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق گرم صادراتی چین - 03/06/1388 ۳ شهریور ۱۳۸۸
رکود بازار ورق مصر در رمضان - 03/06/1388 ۳ شهریور ۱۳۸۸
تقویت بازار ورق اروپا - 03/06/1388 ۳ شهریور ۱۳۸۸
بهبود روند تولید جهانی - 03/06/1388 ۳ شهریور ۱۳۸۸
شروع بازگشت قیمتها و تعادل بازار - 02/06/1388 ۲ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در اسپانیا - 02/06/1388 ۲ شهریور ۱۳۸۸
ترکها قراضه می خرند قیمتها بالا می رود - 02/06/1388 ۲ شهریور ۱۳۸۸
کاهش سریع قیمت سنگ آهن هند - 02/06/1388 ۲ شهریور ۱۳۸۸
افزایش موجودی انبارها در چین - 02/06/1388 ۲ شهریور ۱۳۸۸
انتظار واردکنندگان بیلت خاور دور - 01/06/1388 ۱ شهریور ۱۳۸۸
ورق گرم اروپا در مزارع باد - 01/06/1388 ۱ شهریور ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در برزیل - 01/06/1388 ۱ شهریور ۱۳۸۸