۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1388

عنوانتاریخ انتشار
سال 88 سال اضطراب، سال واردات ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش کرایه حمل سنگ آهن صادراتی در هند – 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت سنگ اهن در بازار داخلی چین– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق گرم در مصر – 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت تیر آهن در ژاپن– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در امریکا – 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش شدید قیمت میلگرد در اروپا– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت وارداتی در خاور دور– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
ژاپنی ها تسلیم قرارداد سه ماهه کک شدند– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
حمایت وزارت بازر گانی چین از فولاد سازان در مذاکرات سنگ آهن– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
تداوم افزایش قیمت سنگ آهن صادراتی هند– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش مجدد قیمت خرید قراضه توکیو استیل– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
دردسر قراضه برای میلگرد اروپا– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
بررسی عوامل تاثیر گذار بر قیمت سنگ آهن – 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
بهبود صنعت فولاد جهان عرب و موانع پیش رو– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
تلاش چین برای کاهش آلایندگی صنعت فولاد – 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادراتی فولاد هیوندایی استیل- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
قیمت ورق در امریکا همچنان بالا- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم درکره - 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادراتی ورق گرم چین - 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت مقاطع در ترکیه- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در امریکا و اروپا- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق گرم و ورق سرد در چین- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
تداوم افزایش قیمت ورق گرم در چین و خطرات احتمالی پیش رو- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
رکورد واردات سنگ آهن چین در سال 2009 - 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
تداوم افزایش قیمت بیلت در بازار خاور دور- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
تقاضای ورق ترکیه همچنان پایین ولی قیمت ها رو به بالا- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
موجودی ورق گرم چین سرانجام پایین آمد- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
اسلب صادراتی سی آی اس رو به بالا- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت در چین- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
نگاه بهتر چینی ها به سنگ آهن خودشان- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
میلگرد در شمال غرب اروپا- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت تیر آهن در ژاپن– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت داخلی و صادراتی میلگرد ترکیه– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
رشد شدید قیمت بیلت صادراتی ترک ها– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت مقاطع در انگلیس– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
رشد شدید قیمت اسلب وارداتی در خاور دور– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت مقاطع در اروپا – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت پیشنهادی قراضه در خاور دور– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
قیمت کک در چین رو به بالا – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
نگرانی دولت چین از احتمال رکود مجدد اقتصاد جهان – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
واکنش دولت استرالیا به احتمال دخالت دولت چین در مذاکرات سنگ آهن – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
بازار فولاد سی آی اس در اوج – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ها در اروپا – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
سنگ آهن در هفته ای که گذشت – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت کشتی های اوراقی در خاور دور – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
رکورد جدید قیمت بیلت در بورس لندن – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
قیمت جدید مقاطع آرسلورمیتال – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد کره از آوریل – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش صادرات سنگ آهن ایران - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش خطوط آهن در چین- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت فولاد در هند - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در شمال اروپا- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش ارزش یوان به اقتصاد امریکا کمک نمی کند!!! - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
فولاد سازان چینی به دنبال حمایت دولت در مذاکرات سنگ آهن- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
تحمیل قراردادهای فصلی به فولاد سازان ژاپنی: واله به بی اچ بی ملحق شد - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
سه قطب معدنی جهان مذاکرات با چین را ترک کردند- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
ضرورت ادغام شرکت های فولادی در چین - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
نگاهی به روند بهبود صنعت فولاد امریکا- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
مخالفت یوروفر با افزایش قیمت شدید سنگ آهن- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
حضور دوباره کره ای ها در بازار قراضه ژاپن - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق وارداتی در اسپانیا - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
کاهش موجودی انبارها در امریکا- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
قیمت جدید ورق گرم و ورق سرد در اروپا-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
احتمال افزایش تقاضای ورق ترکیه -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
رشد شدید قیمت ورق در چین-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تقاضای قراضه در ترکیه-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
ثبات تقاضای ورق در امارات-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم و ورق سرد در خاور دور -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
گلدمن ساچس و پیش بینی افزایش 60 تا 75 درصدی قیمت سنگ آهن -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در ژاپن -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
مازاد ظرفیت مقاطع در عربستان-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت نقدی ورق گرم در خاور دور-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
قیمت ورق شمال اروپا بالا ولی تقاضا ثابت-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد در هند-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
قراضه و محصولات نیم ساخته در خاور میانه -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
مذاکرات سنگ آهن تا اول آوریل به نتیجه می رسد !! -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
بهبود تقاضای فولاد جهان تا سال 2011-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
محدودیت عرضه بیلت سی آی اس و تداوم افزایش قیمت آن -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته10- اضطراب در بازارها ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
قیمت قراضه کره همچنان پایین - 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش سریع قیمت ورق گرم در چین- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت پیشنهادی میلگرد در شمال اروپا - 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت فولاد در جهان- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
کمبود سنگ آهن در شمال غرب اروپا- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
فولاد سازان شمال امریکا خواستار برخورد جدی تر با سیاست ارزی چین- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
مقاومت عرب ها در برابر افزایش قیمت - 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
خوش بینی به آینده بازار فولاد علی رغم افزایش هزینه ها- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش 15 درصدی قیمت فولاد مالزی در آینده نزدیک- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
تاثیر تعرفه واردات بر افزایش تولید داخلی مصر- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش فشار بر بازار ورق اروپا- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت مفتول در اسپانیا- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت میلگرد در انگلیس- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد در تایوان- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش سریع قیمت ورق سرد در چین - 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت مفتول امریکا برای ماه مارس- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
ثبات تقاضای ورق در عربستان سعودی- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد نوکور- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق و میلگرد در اروپا- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
تقاضای قراضه امریکا در حد مطلوب- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
ورق گرم چین رو به بالا- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
سنگ آهن صادراتی هند پایین آمد- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
سردرگمی در بازار بیلت- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم صادراتی چین در کره - 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
بیلت صادراتی خاور دور بالا رفت- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تولید ذغال سنگ و سنگ آهن معدن سنگان- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
کاهش تقاضای فولاد در چین - 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
کاهش قیمت مقاطع در چین- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
آرسلورمیتال و پیش بینی افزایش 80 درصدی قیمت سنگ آهن- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش واردات فولاد در ایران- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در انگلیس - 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
رشد آرام قیمت میلگرد و مفتول در خاور دور- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در ترکیه- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت خرید قراضه توکیو استیل- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
رشد آرام قیمت میلگرد وارداتی در خاور دور- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
مخالفت دولت چین با پروژه های فولادی جدید- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
تداوم کاهش قیمت سنگ آهن هند- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
بهبود 20 درصدی تقاضای فولاد اروپا در سال جاری- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
بازار گرم ورق هند- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
آیا بازار نقدی سنگ آهن شاخص وضعیت کلی بازار این کالاست- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در امریکا ماندگار خواهد بود!!! - 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
بیلت سی آی اس همچنان مقتدر- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
احتمال دو برابر شدن قیمت سنگ آهن- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
مذاکرات سنگ آهن هنوز در بن بست- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
آیا سنگ آهن راه کک را ادامه می دهد؟- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
چرا ژاپنی ها به قرارداد فصلی کک رضایت دادند؟- 19/ 12/ 1388 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش صادرات فولاد در ایران – 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
کاهش موجودی قراضه در روسیه– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
ورق در ترکیه آرام– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق سرد صادراتی در چین– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت اسلب وارداتی در خاور دور – 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
بهبود بازار ورق در شمال اروپا – 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش پرمیم قیمت قراضه در امریکا– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادراتی میلگرد و مفتول چین– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
بازار بیلت دریای سیاه – 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
وضعیت جهانی قراضه– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
آیا قیمت ها در بازار فولاد چین بالا می رود؟– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش خرید ها در بازار نقدی سنگ آهن– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
مقاومت خاور دور در برابر قراضه– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
رضایت ژاپن به قراردادهای فصلی کک– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
سرمایه گذاری ایران در پروژ های فولادی عراق– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
قیمت سنگ آهن به اوج رسید و آرام گرفت– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت محصولات فولادی با حذف قیمت پایه– 18/ 12/ 1388 ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
آیا تقاضای فولاد در سال 2010 افزایش خواهد یافت؟– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
احتمال تعیین قیمت سنگ آهن با قرار دادهای کوتاه مدت – 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش سوددهی شرکت های معدنی در استرالیا – 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تقاضای قراضه در ترکیه– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در امریکا – 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم و فولاد سیلیکونی در کره– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
کاهش موجودی ورق در امارات– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت داخلی و صادراتی ورق گا لوانیزه در چین – 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
تولید کننده ها همچنان به دنبال افزایش قیمت ورق– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
واله به دنبال افزایش 90 درصدی قیمت پایه سنگ آهن– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ها در بازار داخلی برزیل – 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
توافق فولاد سازان ژاپنی و بی اچ پی برای افزایش قیمت کک– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
آیا رکود دیگری در راه است– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
چین: قیمت درب کارخانه بالاتر از قیمت بازار – 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
قیمت ماه مارس قراضه امریکا افزایش می یابد– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
قیمت بیلت در بورس فلزات لندن رو به بالا– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش مجدد قیمت میلگرد در ترکیه– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
قیمت جدید ماه مارس تیر آهن نیپون استیل– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
تقاضای میلگرد امارات ثابت، قیمت ها رو به بالا– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت سی آی اس و نگرانی های پیش رو– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش دو مرحله ای قیمت سنگ آهن در برزیل– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت مواد اولیه و تاثیر آن بر قیمت ها در آلمان– 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه صادراتی ژاپن – 17/ 12/ 1388 ۱۷ اسفند ۱۳۸۸
نگاهی بر روند صعودی بازار سنگ آهن و کک- 16/12/1388 ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
ادغام شرکت ها در خاور میانه افزایش می یابد- 16/12/1388 ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
کاهش تقاضای فولاد در پاکستان- 16/12/1388 ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تقاضای فولاد و تاثیر آن بر قیمت روی- 16/12/1388 ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
رشد آرام تولید جهان در ماه فوریه- 16/12/1388 ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
بهبود بازار شمال امریکا تا اواخر سال- 16/12/1388 ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
مخالفت دولت چین با کاهش مالیات بر ارزش افزوده کک - 16/12/1388 ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش درآمد صادرات سنگ آهن استرالیا- 16/12/1388 ۱۶ اسفند ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 9 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش مجدد قیمت میلگرد ترکیه -15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد در اسپانیا-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
ثبات قیمت مقاطع ساختمانی در چین-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تولید فولاد در اروپا-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق اک استیل -15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت و میلگرد دریای سیاه-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق و کاهش قیمت میلگرد در اروپا-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش کوتاه مدت قیمت ورق در امریکا-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
کاهش تقاضای فولاد در ژاپن-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در شمال اروپا-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش موقتی قیمت قرارداد ها از جانب بی اچ پی -15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
پیش بینی افزایش قیمت پایه سنگ آهن: 60 یا 70 درصد-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
پیروی فولاد سازان چینی از هبی استیل-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
کاهش واردات کک چین در سال 2010 -15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
بازار قراضه عربستان دنباله رو میلگرد-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
ادغام قراردادهای بیلت در بورس فلزات لندن -15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
ورق تخت در بازار داخلی چین بالا کشید-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
بیلت سی آی اس در خاور دور -15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
سنگ آهن هند در چین همچنان بالا-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
فعالان بازار اسقاط کشتی هند، پاکستان و بنگلادش در جبهه مخالف با دولت-15/ 12/ 1388 ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تولید فولاد در امریکا- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
نوسان قیمت قراضه در آلمان- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه وارداتی در ترکیه- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
احتمال تعیین قیمت ذغال سنگ به صورت فصلی- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
ابهام در بازار فولاد اروپا- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در جنوب اروپا - 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
زلزله و توقف تولید فولاد در شیلی- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت پیشنهادی قراضه در خاور دور- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
تقاضای پایین و ثبات قیمت بیلت در چین - 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت فولاد در ماه های آتی- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
بازار قراضه مدیترانه در رکود - 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
تولید فولاد در برزیل افزایش یافت- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
قیمت محصولات فولادی در ویتنام بالا می رود- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق تخت در ایتالیا- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
بالا رفتن قیمت نقدی سنگ آهن و موقعیت چین در مذاکرات - 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم ژاپن- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
باز هم افزایش قیمت ورق سرد در چین - 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
رشد تولید در چین آرام گرفت- 12/ 12/ 1388 ۱۲ اسفند ۱۳۸۸
بورس تئاتر نیست ... ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد کارخانه سابیک عربستان- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
بهبود بازار فولاد دریای سیاه - 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
بهبود بازار فولاد خاور میانه- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد در تایوان- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش صادرات ورق اوکراین - 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
احتمال افزایش 15 تا 25 درصدی ذغال سنگ در سال جاری- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
ثبات قیمت قراضه در برزیل- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
ثبات تعرفه گمرکی صادرات سنگ آهن در هند- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت چدن در چین- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت اسلب برزیل- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
تقاضای ورق در ترکیه همچنان پایین- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد و مفتول در سی آی اس- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
قیمت قراضه بالاتر می رود- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
بازار ورق اروپا در هفته ای که گذشت- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت قراضه در ترکیه- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
کاهش مجدد قیمت خرید قراضه در کره- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
قیمت های جدید میلگرد و مقاطع در ترکیه- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گالوانیزه آرسلورمیتال و سالز گیتر - 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
صادر کنندگان ورق سی آی اس در جستجوی بازار های جدید - 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق تخت در جنوب اروپا- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
آیا قیمت های بالای صادرات در خاور دور پذیرفته می شود؟- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
تداوم افزایش موجودی ورق گرم در چین و امیدواری تجار به آینده- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
بازار ورق شمال اروپا در انتظار - 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم صادراتی چین- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
رکورد جدید قیمت سنگ آهن- 11/ 12/ 1388 ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت چدن در هند - 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
ترک ها به دنبال بازار های جدید صادرات- 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
هند، چین و ویتنام قیمت فولاد را بالا می برند- 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
سرانجام افزایش قیمت مقاطع در اروپا تثبیت شد- 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
سنگ آهن واله برزیل در بازار نقدی - 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
تقاضای چین قیمت سنگ آهن را افزایش داد- 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
بهبود جزئی اقتصاد اروپا- 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
رشد واردات ورق در امریکا- 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق تخت در انگلیس - 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
ترکیه قطب صادرات ورق می شود- 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گالوانیزه در چین - 10/ 12/ 1388 ۱۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ذغال سنگ در هند-09/12/138 ۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق صادراتی اوکراین-09/12/138 ۹ اسفند ۱۳۸۸
کاهش واردات ورق در جنوب اروپا-09/12/138 ۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق سرد و ورق گالوانیزه در خاوردور-09/12/138 ۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق صادراتی ژاپن -09/12/138 ۹ اسفند ۱۳۸۸
رکورد جدید معاملات بیلت در بورس لندن-09/12/138 ۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش شدید قیمت مواد اولیه و احتمال افزایش قیمت ها در چین-09/12/138 ۹ اسفند ۱۳۸۸
افزایش موجودی فولاد در چین و احتمال کاهش قیمت ها-09/12/138 ۹ اسفند ۱۳۸۸
کاهش سطح تولید فولاد در ترکیه-09/12/138 ۹ اسفند ۱۳۸۸
شورای همکاری های خلیج فارس: بررسی اعمال تعرفه ضد دامپینگ بر مقاطع اوکراین -09/12/138 ۹ اسفند ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 8 ۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت خرید قراضه توکیو استیل- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد در چین - 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق سرد در چین- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در اروپا- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش موجودی ورق سرد کره در ژانویه- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد در انگلیس- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
موجودی کک چین بالا رفت- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
شایعه پراکنی رسانه های خارجی برای اعمال فشار بر فولاد سازان چینی !!! - 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
تولید میلگرد فولاد آذربایجان کاهش یافت- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
بازار سنگ آهن چین جان گرفت- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت سی آی اس- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
امید به افزایش تقاضا در سراسر جهان کاهش یافت- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
در خاور دور : قیمت تیر آهن آسیایی همچنان رو به بالا- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
قیمت های جدید چاینا استیل - 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
صنعت فولاد امریکا پس از دوره رکود- 08/ 12/ 1388 ۸ اسفند ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت قراضه آمریکا در ماه مارس- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد در جنوب اروپا- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
ثبات قیمت ورق و میلگرد در اروپا و امریکا - 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
مخالفت ژاپنی ها با افزایش 55 درصدی قیمت ذغال سنگ- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش خرید سنگ آهن چین از اوکراین- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
ایران، بزرگترین کشور تولید کننده آهن از طریق احیا مستقیم- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تولید قطر استیل- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق وارداتی به انگلیس- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
آیا ارزش یوان چین بالا می رود؟- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت مواد اولیه و وضعیت مالی تولید کننده ها- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
آینده تقاضای فولاد جهان- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
پایان تعطیلات و افزایش قیمت ورق گرم در چین- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
سنگ آهن هند در چین بالا کشید- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش مجدد سطح تولید و نرخ بهره وری در صنعت فولاد امریکا - 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
مصرف فولاد اوکراین رو به بالا- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد در شمال ایتالیا- 06/ 12/ 1388 ۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تولید بیلت فولاد خراسان - 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش صادرات میلگرد ترکیه به ایران- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در آمریکا- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق سرد صادراتی کره - 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
افزیش قیمت ورق در جهان- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
افت معاملات قراضه در خاور دور - 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تولید فولاد جهان در ژانویه- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تولید فولاد چین در سال 2010- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
تولید فولاد روسیه در ژانویه- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
تجار چینی در موضع انتظار - 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
تغییرات پیش روی اقتصاد چین- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
قیمت قراضه امریکا در فوریه- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
قراضه وارداتی در ترکیه بی طرفدار- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
بازار مصر بر میلگرد ترکیه چیره خواهد شد؟- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
تحول بازار مقاطع امریکا پس از دوره رکود اقتصادی- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
قیمت ورق وارداتی در عربستان بالا و میل به خرید پایین- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
قیمت های جدید توکیو استیل- 05/ 12/ 1388 ۵ اسفند ۱۳۸۸
قرار داد سنگ آهن در بورس لندن- 04/ 12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
بررسی قیمت انواع فلزات در بورس لندن- 04/ 12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد چین - 04/ 12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
ثبات قیمت سنگ آهن چین طی هفته گذشته- 04/ 12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد اوکراین در پی رشد قیمت مواداولیه- 04/ 12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
تقاضای میلگرد ترکیه همچنان رو به پایین - 04/ 12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
کمبود بیلت و افزایش قیمت میلگرد پاکستان- 04/ 12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
احتمال ترکیدن حباب مسکن چین - 04/12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
قیمت های جدید بائو استیل اعلام شد- 04/12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
هفته گذشته ورق سی آی اس بالا کشید- 04/12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
آرامش قبل از طوفان در بازار سنگ آهن چین- 04/12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
ورق تخت چین زیر تیغ تعرفه های ضد دامپینگ- 04/12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
موجودی ورق تخت آلمان در سطح نرمال- 04/12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
در جنوب اروپا: قراضه قیمت مقاطع را بالا برد- 04/12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
بازار فولاد ژاپن در انتظار افزایش قیمت توکیو استیل- 04/12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش فروش ورق گرم چین در هند- 04/12/ 1388 ۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تولید ورق ترکیه در فصل اول - 03/12/1388 ۳ اسفند ۱۳۸۸
آینده روشن در انتظار صنعت فولاد چین- 03/12/1388 ۳ اسفند ۱۳۸۸
نگاهی اجمالی به بازار آمریکا- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
احتمال کاهش صادرات روسیه- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
کاهش تقاضای ورق مصر- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
تولید مقاطع در کارخانه استار استیل امارات- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
رشد چشمگیر قیمت سنگ آهن در سال های 2010 و 2011- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت کک در برزیل- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
تجار قراضه امریکا امیدوار به بازار آسیا- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
کاهش صادرات کک در چین- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
رونق بازار میلگرد در امارات متحده عربی- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
رکود بازار ورق در سوریه- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق کشتی سازی وارداتی در آسیا- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
قیمت محصولات فولادی تحت فشار هزینه مواد اولیه- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
تاثیر گذاری شرایط جوی و تقاضا بر عملکرد بنادر استرالیا- 02/12/ 1388 ۲ اسفند ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 7 ۱ اسفند ۱۳۸۸
قیمت قراضه وارداتی در خاور دور بالاست- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت مارس قراضه در کره - 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
واردات ورق روسیه به برزیل افزایش یافت- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در امریکا- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق اوکراین در ترکیه- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
کمبود ورق گالوانیزه در امارات- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
بازار ورق شمال اروپا همچنان راکد- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق وارداتی در جنوب اروپا و بی میلی خریداران- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
قیمت ورق گرم صادراتی کره افزایش می یابد- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افت شدید مصرف فولاد ژاپن در سال 2009- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش موجودی فولاد در هفته قبل- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸