۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1388

عنوانتاریخ انتشار
سال 88 سال اضطراب، سال واردات ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش کرایه حمل سنگ آهن صادراتی در هند – 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت سنگ اهن در بازار داخلی چین– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق گرم در مصر – 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت تیر آهن در ژاپن– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در امریکا – 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش شدید قیمت میلگرد در اروپا– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت وارداتی در خاور دور– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
ژاپنی ها تسلیم قرارداد سه ماهه کک شدند– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
حمایت وزارت بازر گانی چین از فولاد سازان در مذاکرات سنگ آهن– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
تداوم افزایش قیمت سنگ آهن صادراتی هند– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش مجدد قیمت خرید قراضه توکیو استیل– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
دردسر قراضه برای میلگرد اروپا– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
بررسی عوامل تاثیر گذار بر قیمت سنگ آهن – 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
بهبود صنعت فولاد جهان عرب و موانع پیش رو– 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
تلاش چین برای کاهش آلایندگی صنعت فولاد – 27/ 12/ 1388 ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادراتی فولاد هیوندایی استیل- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
قیمت ورق در امریکا همچنان بالا- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم درکره - 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادراتی ورق گرم چین - 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت مقاطع در ترکیه- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در امریکا و اروپا- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق گرم و ورق سرد در چین- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
تداوم افزایش قیمت ورق گرم در چین و خطرات احتمالی پیش رو- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
رکورد واردات سنگ آهن چین در سال 2009 - 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
تداوم افزایش قیمت بیلت در بازار خاور دور- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
تقاضای ورق ترکیه همچنان پایین ولی قیمت ها رو به بالا- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
موجودی ورق گرم چین سرانجام پایین آمد- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
اسلب صادراتی سی آی اس رو به بالا- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت بیلت در چین- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
نگاه بهتر چینی ها به سنگ آهن خودشان- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
میلگرد در شمال غرب اروپا- 26/ 12/ 1388 ۲۶ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت تیر آهن در ژاپن– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت داخلی و صادراتی میلگرد ترکیه– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
رشد شدید قیمت بیلت صادراتی ترک ها– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت مقاطع در انگلیس– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
رشد شدید قیمت اسلب وارداتی در خاور دور– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت مقاطع در اروپا – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت پیشنهادی قراضه در خاور دور– 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
قیمت کک در چین رو به بالا – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
نگرانی دولت چین از احتمال رکود مجدد اقتصاد جهان – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
واکنش دولت استرالیا به احتمال دخالت دولت چین در مذاکرات سنگ آهن – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
بازار فولاد سی آی اس در اوج – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ها در اروپا – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
سنگ آهن در هفته ای که گذشت – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت کشتی های اوراقی در خاور دور – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
رکورد جدید قیمت بیلت در بورس لندن – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
قیمت جدید مقاطع آرسلورمیتال – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد کره از آوریل – 25/ 12/ 1388 ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
افزایش صادرات سنگ آهن ایران - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش خطوط آهن در چین- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت فولاد در هند - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در شمال اروپا- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش ارزش یوان به اقتصاد امریکا کمک نمی کند!!! - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
فولاد سازان چینی به دنبال حمایت دولت در مذاکرات سنگ آهن- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
تحمیل قراردادهای فصلی به فولاد سازان ژاپنی: واله به بی اچ بی ملحق شد - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
سه قطب معدنی جهان مذاکرات با چین را ترک کردند- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
ضرورت ادغام شرکت های فولادی در چین - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
نگاهی به روند بهبود صنعت فولاد امریکا- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
مخالفت یوروفر با افزایش قیمت شدید سنگ آهن- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
حضور دوباره کره ای ها در بازار قراضه ژاپن - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق وارداتی در اسپانیا - 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
کاهش موجودی انبارها در امریکا- 24/ 12/ 1388 ۲۴ اسفند ۱۳۸۸
قیمت جدید ورق گرم و ورق سرد در اروپا-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
احتمال افزایش تقاضای ورق ترکیه -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
رشد شدید قیمت ورق در چین-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
افزایش تقاضای قراضه در ترکیه-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
ثبات تقاضای ورق در امارات-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق گرم و ورق سرد در خاور دور -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
گلدمن ساچس و پیش بینی افزایش 60 تا 75 درصدی قیمت سنگ آهن -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در ژاپن -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
مازاد ظرفیت مقاطع در عربستان-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت نقدی ورق گرم در خاور دور-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
قیمت ورق شمال اروپا بالا ولی تقاضا ثابت-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد در هند-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
قراضه و محصولات نیم ساخته در خاور میانه -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
مذاکرات سنگ آهن تا اول آوریل به نتیجه می رسد !! -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
بهبود تقاضای فولاد جهان تا سال 2011-23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
محدودیت عرضه بیلت سی آی اس و تداوم افزایش قیمت آن -23/ 12/ 1388 ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته10- اضطراب در بازارها ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
قیمت قراضه کره همچنان پایین - 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش سریع قیمت ورق گرم در چین- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت پیشنهادی میلگرد در شمال اروپا - 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت فولاد در جهان- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
کمبود سنگ آهن در شمال غرب اروپا- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
فولاد سازان شمال امریکا خواستار برخورد جدی تر با سیاست ارزی چین- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
مقاومت عرب ها در برابر افزایش قیمت - 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
خوش بینی به آینده بازار فولاد علی رغم افزایش هزینه ها- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش 15 درصدی قیمت فولاد مالزی در آینده نزدیک- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
تاثیر تعرفه واردات بر افزایش تولید داخلی مصر- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش فشار بر بازار ورق اروپا- 22/12/ 1388 ۲۲ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت مفتول در اسپانیا- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
رشد قیمت میلگرد در انگلیس- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد در تایوان- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش سریع قیمت ورق سرد در چین - 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت مفتول امریکا برای ماه مارس- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
ثبات تقاضای ورق در عربستان سعودی- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد نوکور- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق و میلگرد در اروپا- 20/ 12/ 1388 ۲۰ اسفند ۱۳۸۸
۱ ۲ ۳ ۴
۳۵۴ مورد، صفحه ۱ از ۴