۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1388

عنوانتاریخ انتشار
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 7 ۱ اسفند ۱۳۸۸
قیمت قراضه وارداتی در خاور دور بالاست- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت مارس قراضه در کره - 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
واردات ورق روسیه به برزیل افزایش یافت- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در امریکا- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق اوکراین در ترکیه- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
کمبود ورق گالوانیزه در امارات- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
بازار ورق شمال اروپا همچنان راکد- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق وارداتی در جنوب اروپا و بی میلی خریداران- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
قیمت ورق گرم صادراتی کره افزایش می یابد- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افت شدید مصرف فولاد ژاپن در سال 2009- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش موجودی فولاد در هفته قبل- 01/ 12/ 1388 ۱ اسفند ۱۳۸۸
افزایش قیمت خرید قراضه توکیو استیل- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش صادرات مفتول آمریکا در سال 2009- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت صادراتی میلگرد ترکیه- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش موجودی میلگرد در کره- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق اک استیل- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
موجودی فولاد امریکا در ژانویه- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
در سال های آتی جهان با کمبود کک روبروست- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش کشتی های اسقاطی در سال 2009- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
کاهش واردات ورق گرم چین در اروپا- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
کمبود ورق سرد در عربستان- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
قیمت ورق در جنوب اروپا- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
قیمت ورق روسیه از این بالاتر می رود- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق تخت امریکا و میلگرد شمال اروپا - 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای کک چین در سال 2010- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
چشم انداز بازار فولاد امریکا - 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
بهبود تدریجی تقاضای فولاد در اروپا- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
نرمش فرانسه در برابر کارتل فولاد- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
ادامه محدودیت عرضه ورق در آسیا- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
احتمال مازاد ظرفیت در اروپا ضعیف - 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
قیمت های بالای قراضه و تقاضای پایین در ترکیه- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
بازار سردر گم میلگرد امریکا- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
فرصت جدید شرکت در مزایده معدن هاجیگاک افغانستان- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
لغو اعمال تعرفه گمرکی واردات میلگرد مصر از ترکیه- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای ورق مصر رو به بالا- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
بازار سر در گم فولاد چین - 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
همکاری کارخانه های پیشرو در چین- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش صادرات اسلب برزیل- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
ایران دومین تولید کننده فولاد در خاور میانه- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه در ترکیه - 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
پیش بینی نوسان قیمت ورق گرم در سال 2010- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش صادرات توکیو استیل- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
رشد واردات سنگ آهن ترکیه در سال 2009- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
میلگرد امارات رو به بهبود- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
بهبود بازار ورق در امارات- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
بازار نقدی اسلب وارداتی در خاور دور - 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
سنگ آهن شاید 40 درصد گرانتر- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
گندله سازی در گل گهر- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد در چین- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
میله گرد ترک زیر فشار موجودی - 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش صادرات ایران - 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
معمای بیلت سی آی اس- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
زنگ تفریح قراضه در خاور دور- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
تقاضا در برابر هزینه تولید فولاد، شروع نگرانی در مورد قیمت ها- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
شروع مذاکرات سنگ آهن و افزایش قیمت فولاد - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
تاسیس شعبه بورس لندن در سنگاپور - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
افزایش واردات فولاد در اروپا - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
رشد آرام تولید فولاد در امریکا - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
بازار امریکا در انتظار قیمت های مارس - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در ترکیه - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت فولاد در هند - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
نگاهی اجمالی به تولید فولاد در جهان - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
آیا افزایش قیمت شدیدی در انتظار قراضه امریکا ست؟ - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
بی اچ پی و بازار نقدی سنگ آهن - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
نقش امریکا درافزایش قیمت فولاد - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
قیمت های جدید ورق در عربستان - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
بازار صادرات اسلب سی آی اس داغ شد - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
آخرین قیمت میلگرد و ورق تخت در اروپا - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
داستان ورق گرم چین - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
کسادی بازار تیر آهن در ژاپن و افزایش قیمت ها - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
صادرات میلگرد ترکیه در ژانویه - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تقاضا در بازار کک جهان - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای فولاد بخش ماشین آلات چین، رو به افزایش - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 6 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
احتمال افزایش عوارض صادرات سنگ آهن برزیل- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تقاضای فولاد در آسیا- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
ساخت نیرو گاه جدید در امارات- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
رکورد جدید تولید فولاد در جهان- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
کاهش اعتبارات بانکی و تاثیر آن بر صنعت فولاد چین - 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
تولید تیر آهن بال پهن در ایران- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
کاهش واردات مقاطع در آسیا- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
ورق صادراتی ژاپن به کره 550 دلار هر تن- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
لزوم مقابله دولت چین با احتکار سنگ آهن وارداتی - 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
بازار نقدی سنگ آهن هند دوباره جان گرفت- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادرات کک افریقای جنوبی- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
قیمت قراضه بالاتر می رود- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
بهبود ارزش دلار و کاهش قیمت بیلت مدیترانه- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
آینده مفتول در ایتالیا- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
احتمال حذف تعرفه گمرکی واردات ذغال سنگ درهند- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تولید نفت در عربستان- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
صادرات میلگرد ترکیه رو به بالا- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
افزایش سفارشات کارخانه های کشتی سازی در کره جنوبی- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تولید کارخانه های چینی - 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای میلگرد در ترکیه رو به پایین- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
رکود بازار ورق سرد چین- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
فولاد سی آی اس در هفته ای که گذشت- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت صادرات مقاطع ترکیه- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
شایعه افزایش تعرفه صادرات و تاثیر آن بر قیمت سنگ آهن هند- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
۱ ۲ ۳ ۴
۳۰۸ مورد، صفحه ۱ از ۴