۰
[ سبد خرید شما خالی است ]

آرشیو ماهیانه

اخبار بهمن 1388

عنوانتاریخ انتشار
افزایش قیمت خرید قراضه توکیو استیل- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش صادرات مفتول آمریکا در سال 2009- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت صادراتی میلگرد ترکیه- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش موجودی میلگرد در کره- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق اک استیل- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
موجودی فولاد امریکا در ژانویه- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
در سال های آتی جهان با کمبود کک روبروست- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش کشتی های اسقاطی در سال 2009- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
کاهش واردات ورق گرم چین در اروپا- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
کمبود ورق سرد در عربستان- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
قیمت ورق در جنوب اروپا- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
قیمت ورق روسیه از این بالاتر می رود- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق تخت امریکا و میلگرد شمال اروپا - 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای کک چین در سال 2010- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
چشم انداز بازار فولاد امریکا - 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
بهبود تدریجی تقاضای فولاد در اروپا- 29/ 11/ 1388 ۲۹ بهمن ۱۳۸۸
نرمش فرانسه در برابر کارتل فولاد- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
ادامه محدودیت عرضه ورق در آسیا- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
احتمال مازاد ظرفیت در اروپا ضعیف - 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
قیمت های بالای قراضه و تقاضای پایین در ترکیه- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
بازار سردر گم میلگرد امریکا- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
فرصت جدید شرکت در مزایده معدن هاجیگاک افغانستان- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
لغو اعمال تعرفه گمرکی واردات میلگرد مصر از ترکیه- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای ورق مصر رو به بالا- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
بازار سر در گم فولاد چین - 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
همکاری کارخانه های پیشرو در چین- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش صادرات اسلب برزیل- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
ایران دومین تولید کننده فولاد در خاور میانه- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
افت قیمت قراضه در ترکیه - 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
پیش بینی نوسان قیمت ورق گرم در سال 2010- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش صادرات توکیو استیل- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
رشد واردات سنگ آهن ترکیه در سال 2009- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
میلگرد امارات رو به بهبود- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
بهبود بازار ورق در امارات- 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
بازار نقدی اسلب وارداتی در خاور دور - 28/ 11/ 1388 ۲۸ بهمن ۱۳۸۸
سنگ آهن شاید 40 درصد گرانتر- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
گندله سازی در گل گهر- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد در چین- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
میله گرد ترک زیر فشار موجودی - 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش صادرات ایران - 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
معمای بیلت سی آی اس- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
زنگ تفریح قراضه در خاور دور- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
تقاضا در برابر هزینه تولید فولاد، شروع نگرانی در مورد قیمت ها- 27/ 11/ 1388 ۲۷ بهمن ۱۳۸۸
شروع مذاکرات سنگ آهن و افزایش قیمت فولاد - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
تاسیس شعبه بورس لندن در سنگاپور - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
افزایش واردات فولاد در اروپا - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
رشد آرام تولید فولاد در امریکا - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
بازار امریکا در انتظار قیمت های مارس - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در ترکیه - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت فولاد در هند - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
نگاهی اجمالی به تولید فولاد در جهان - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
آیا افزایش قیمت شدیدی در انتظار قراضه امریکا ست؟ - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
بی اچ پی و بازار نقدی سنگ آهن - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
نقش امریکا درافزایش قیمت فولاد - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
قیمت های جدید ورق در عربستان - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
بازار صادرات اسلب سی آی اس داغ شد - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
آخرین قیمت میلگرد و ورق تخت در اروپا - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
داستان ورق گرم چین - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
کسادی بازار تیر آهن در ژاپن و افزایش قیمت ها - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
صادرات میلگرد ترکیه در ژانویه - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تقاضا در بازار کک جهان - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای فولاد بخش ماشین آلات چین، رو به افزایش - 25/11/1388 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 6 ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
احتمال افزایش عوارض صادرات سنگ آهن برزیل- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تقاضای فولاد در آسیا- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
ساخت نیرو گاه جدید در امارات- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
رکورد جدید تولید فولاد در جهان- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
کاهش اعتبارات بانکی و تاثیر آن بر صنعت فولاد چین - 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
تولید تیر آهن بال پهن در ایران- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
کاهش واردات مقاطع در آسیا- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
ورق صادراتی ژاپن به کره 550 دلار هر تن- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
لزوم مقابله دولت چین با احتکار سنگ آهن وارداتی - 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
بازار نقدی سنگ آهن هند دوباره جان گرفت- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت صادرات کک افریقای جنوبی- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
قیمت قراضه بالاتر می رود- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
بهبود ارزش دلار و کاهش قیمت بیلت مدیترانه- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
آینده مفتول در ایتالیا- 21/ 11/ 1388 ۲۱ بهمن ۱۳۸۸
احتمال حذف تعرفه گمرکی واردات ذغال سنگ درهند- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تولید نفت در عربستان- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
صادرات میلگرد ترکیه رو به بالا- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
افزایش سفارشات کارخانه های کشتی سازی در کره جنوبی- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تولید کارخانه های چینی - 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای میلگرد در ترکیه رو به پایین- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
رکود بازار ورق سرد چین- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
فولاد سی آی اس در هفته ای که گذشت- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت صادرات مقاطع ترکیه- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
شایعه افزایش تعرفه صادرات و تاثیر آن بر قیمت سنگ آهن هند- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
قیمت قراضه امریکا در ماه مارس- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
میلگرد در شمال اروپا- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
قیمت میلگرد در روسیه کمی جان گرفت- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
ورق گرم صادراتی چین رو به پایین- 20/ 11/ 1388 ۲۰ بهمن ۱۳۸۸
امضای قرار داد ذغال سنگ میان چین و استرالیا- 19/ 11/ 1388 ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش هزینه مواد اولیه و رشد قیمت میلگرد در انگلیس - 19/ 11/ 1388 ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در هند- 19/ 11/ 1388 ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
توسعه میدان گازی کیش- 19/ 11/ 1388 ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
اتمام مذاکرات سنگ آهن قبل از آوریل- 19/ 11/ 1388 ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
قیمت پایه سنگ آهن تا 50 درصد افزایش می یابد ! - 19/ 11/ 1388 ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
بازار میلگرد خاور میانه- 19/ 11/ 1388 ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
تعرفه صادرات سنگ آهن در هند بالا می رود؟ - 19/ 11/ 1388 ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه در ژاپن– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق صادراتی چین– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
کاهش صادرات بیلت سی آی اس– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
سردر گمی تجار ورق در شمال اروپا– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
رشد 20 درصدی تولید ورق در ترکیه– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
ثبات قیمت مقاطع چین– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
تولید کنندگان فولاد ویتنام و افزایش مشکلات– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
احتمال کاهش وام های بانکی در چین و نگرانی تجار– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
کاهش تولید فولاد در اکراین– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت فولاد– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
رکود بازار صادرات محصولات نیم ساخته در برزیل – 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
قیمت های جدید پاکستان استیل– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
ورق تخت برزیل آرام گرفت– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
ورق سی آی اس در انتظار افزایش قیمت– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش مجدد قیمت کک در روسیه– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
تداوم رشد قیمت قراضه امریکا در فوریه– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
قیمت خرید قراضه در کره کاهش یافت– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
افت قیمت مفتول در شانگهای – 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
رشد قیمت های جهانی ادامه دارد– 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
بازار میلگرد چین بعد از تعطیلات – 18/ 11/ 1388 ۱۸ بهمن ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 5 سال 2010 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش 40 درصد قیمت سنگ آهن- 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ها پس از تعطیلات چینی- 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قدرت چین در مذاکرات سالیانه تعیین قیمت سنگ آهن - 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت قراضه وارداتی در خاور دور- 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
کاهش تولید مقاطع در ترکیه- 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
احتمال افزایش تقاضای قراضه در ترکیه- 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد در برزیل- 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
تداوم رشد قیمت قراضه در ژاپن- 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت تیر آهن در چین- 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
رشد چشمگیر ورق گالوانیزه در اسپانیا- 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق تخت امریکا و میلگرد اروپا- 17/ 11/ 1388 ۱۷ بهمن ۱۳۸۸
تحریم های امریکا بر علیه ایران و تاثیر آن بر شرکت های هندی– 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
سرانجام چین پای میز مذاکره رفت– 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق تخت در چین – 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
بازار ورق چین پس از تعطیلات سال نو– 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
رونق بازار کک امریکا– 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
هشدار به تولید کنندگان کک روسیه– 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
قراضه اسپانیا کاهش می یابد؟– 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
ثبات قیمت بیلت چین– 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
قیمت میلگرد در خاور دور رو به بالا– 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
افت قیمت سنگ آهن صادراتی هند – 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
رابطه افزایش تولید و رکود بازار ورق در امریکا – 15/ 11/ 1388 ۱۵ بهمن ۱۳۸۸
سرمای هوا و افزایش قیمت قراضه در روسیه- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت خرید قراضه کارخانه های ترک- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
احتمال رشد قیمت ورق در عربستان - 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
قیمت چدن برزیل رو به بالا- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ورق در اروپا و امریکا- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
رشد 42 دلاری قیمت میلگرد در مصر- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
سردر گمی بازار ورق گالوانیزه در شمال اروپا- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه امریکا- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
قیمت آینده سنگ آهن از نگاهی دیگر- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
افزایش نیاز هند به کک وارداتی - 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
تولید فولاد امریکا کمی بالا رفت- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
قیمت سنگ آهن چین این هفته نیز ثابت بود- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
قیمت های جدید ورق گرم مصر - 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
ثبات قیمت ورق برزیل تا ماه آوریل - 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
بهبود قیمت میلگرد ژاپن- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
بازار فولاد امریکا در یک نگاه- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
بازار انواع ورق در امریکا- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق در ایتالیا- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
بازار فولاد سی آی اس رو به بهبود- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای واقعی فولاد اروپا در سال 2010- 14/ 11/ 1388 ۱۴ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای لوله در سوریه رو به پایین - 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
افت قیمت فولاد در چین- 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
فزایش تولید سنگ آهن در ایران- 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
سردر گمی تجار خاور دور برای واردات بیلت- 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای پایین و کاهش قیمت ورق گرم در خاور دور- 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
افزایش صادرات ورق روسیه - 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت میلگرد صادراتی ترکیه- 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
تاثیر بازار فولاد چین بر قیمت سنگ آهن- 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
قیمت ورق ژاپن از آوریل بالا می رود؟- 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
شاخص قیمت سنگ آهن، رو به پایین- 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
کاهش موقتی قیمت قراضه در ایتالیا- 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
سنگ آهن چین: افزایش واردات از ایران- 13/ 11/ 1388z ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
میلگرد و مفتول در شمال غرب اروپا- 13/ 11/ 1388 ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت مقاطع پیش از سال نو در چین – 12/ 11/ 1388 ۱۲ بهمن ۱۳۸۸
قراضه دریای سیاه رو به پایین – 12/ 11/ 1388 ۱۲ بهمن ۱۳۸۸
بازار فولاد آسیا، اهرم بالا برنده قیمت کک – 12/ 11/ 1388 ۱۲ بهمن ۱۳۸۸
قراضه وارداتی در شرق آسیا آرام گرفت – 12/ 11/ 1388 ۱۲ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق گرم صادراتی چین به هند- 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت فولاد در چین- 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
کاهش واردات چین از استرالیا- 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت مقاطع اروپا در فوریه- 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
بازار ورق مصر در انتظار اعلام قیمت کارخانه از استیل- 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
کاهش موجودی ورق در ترکیه- 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش وابستگی چین به واردات سنگ آهن - 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
تمدید زمان شرکت در مزایده معدن ماجیگاک افغانستان - 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه وارداتی به هند - 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
ثبات قیمت قراضه ژاپن- 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش معاملات بیلت در بورس لندن- 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
افت قیمت نقدی سنگ آهن وارداتی در چین- 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
سرنوشت قراضه در ماههای آینده - 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
قیمت جدید ورق در شمال اروپا چه خواهد بود؟ - 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
بیلت صادراتی سی آی اس، بی طرفدار - 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
تغییر ساختار مالیاتی استرالیا در بخش معدن - 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
تداوم کسادی بازار میلگرد در امارات - 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
ورق وارداتی در جنوب اروپا - 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای ورق در کره همچنان رو به پایین- 11/ 11/ 1388 ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 4 سال 2010 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
مخالفت ژاپنی ها با قرار دادهای فصلی تعیین قیمت ذغال سنگ– 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت قراضه امریکا در فوریه– 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
احتمال افزایش قیمت فولاد پس از سال نو چینی– 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت محصولات فولادی آمریکا– 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت چدن سی آی اس – 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
قیمت قراضه در شمال شرق چین– 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
ثبات بازار ورق در امارات– 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
ورق اکراین فعلا رو به بالاست– 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
کاهش خوش بینی به تقاضا– 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تقاضای میلگرد ایتالیا در فوریه– 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
رشد تدریجی قیمت ورق و میلگرد در اروپا و امریکا – 10/ 11/ 1388 ۱۰ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت ورق سرد و گرم پیش از سال نو چینی- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت سنگ آهن در آفریقای جنوبی- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
سرمای هوا و افزایش قیمت قراضه اروپا- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
قیمت سنگ آهن چین رو به پایین- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
ساخت کارخانه تولید آلومینیوم در عربستان- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
پیش بینی مازاد ظرفیت فولاد در ویتنام - 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تولید هفتگی در آمریکا - 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
مقاطع روسیه در سال 2010- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
بازار گرم ورق سرد امریکا - 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
ورق تخت اروپا در فوریه - 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
لزوم تصحیح قیمت مقاطع سی آی اس- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
بازار فولاد امریکا در یک نگاه - 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
آیا تقاضای داخلی به رفع مشکلات فولاد چین در بازار های جهانی کمک می کند؟- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
مصر تولید ورق گرم خود را افزایش می دهد- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق در امریکا و اروپا- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت مقاطع در کره- 08/ 11/ 1388 ۸ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تقاضا در آسیا و رشد قیمت ذغال سنگ – 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
بازار آرام صادرات سنگ آهن هند – 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
قیمت بالای قراضه و کاهش واردات مقاطع در جنوب اروپا – 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت تیر آهن بال پهن در چین – 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
راهکارهای مختلف فروش ورق در شمال اروپا – 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت فولاد در چین – 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد تا اواخر فوریه – 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش 7 درصدی قیمت های هیوندایی استیل – 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
تداوم افت قیمت میلگرد در چین– 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
قیمت قراضه در ایتالیا کاهش می یابد؟– 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
فروردین 89: بهره برداری کامل از کارخانه فولاد هرمزگان – 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
ادغام بی اچ پی و ریو زیر ذره بین کمیسیون اروپا – 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
ورق گرم در چین همچنان رو به پایین– 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
تداوم روند کاهشی قیمت ورق سرد در چین– 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
فولاد جهان در سالی که گذشت– 07/ 11/ 1388 ۷ بهمن ۱۳۸۸
افزایش صادرات قراضه ژاپن به کره – 06/ 11/ 1388 ۶ بهمن ۱۳۸۸
فولاد سی آی اس رو به بالا – 06/ 11/ 1388 ۶ بهمن ۱۳۸۸
بازار واردات سنگ آهن چین رو به پایین– 06/ 11/ 1388 ۶ بهمن ۱۳۸۸
قراضه به 400 دلار نزدیک شد – 06/ 11/ 1388 ۶ بهمن ۱۳۸۸
قیمت فولاد در چین افزایش می یابد ۶ بهمن ۱۳۸۸
افت مجدد شاخص قیمت سنگ آهن – 06/ 11/ 1388 ۶ بهمن ۱۳۸۸
میلگرد امریکا رو به بالا – 06/ 11/ 1388 ۶ بهمن ۱۳۸۸
مقابله با تیر آهن وارداتی در امریکا – 06/ 11/ 1388 ۶ بهمن ۱۳۸۸
میلگرد در جنوب اروپا – 06/ 11/ 1388 ۶ بهمن ۱۳۸۸
تاثیر چین بر بازار ورق گرم خاور دور – 06/ 11/ 1388 ۶ بهمن ۱۳۸۸
چدن در برزیل – 06/ 11/ 1388 ۶ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت ها در بازار ورق شمال اروپا – 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
ورق داخلی ترکیه بازار را در دست گرفت– 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
تداوم کاهش موجودی ورق در بنادر ژاپن – 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
قیمت مقاطع اروپا در فوریه – 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
وضعیت مقاطع در جنوب اروپا – 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
میلگرد وارداتی در خاور دور؛ بی طرفدار – 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
آیا بی اچ پی از مذاکرات جهانی کنار می رود؟– 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
محدود شدن واردات قراضه در ترکیه– 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
احتمال افزایش تقاضای ورق اوایل فوریه در هند– 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
افزایش از رده خارج کردن کارخانه های قدیمی در چین– 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت قراضه و زیان توکیو استیل– 05/ 11/ 1388 ۵ بهمن ۱۳۸۸
افت قیمت فولاد در چین – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت فولاد به دنبال افزایش هزینه مواد اولیه – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
گلدمن ساچس و پیش بینی افزایش قیمت قراضه – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
کاهش قیمت سنگ آهن وارداتی در چین – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
ثبات بازار فولاد هند در سال 2010 – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
چین و صرفه جویی در مصرف ذغال سنگ – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
قدرت گرفتن بائو استیل – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
کاهش موجودی مقاطع در مصر و پیامد آن – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
شایعه افزایش نرخ بهره در چین و تاثیر آن بر بازار فولاد – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
اسلب صادراتی سی آی اس رو به بالا – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
تقاضای ورق در امارات – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
بیلت وارداتی در خاور دور از مرز 500 دلار گذشت – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
افزایش هزینه تولید و تاثیر آن بر قیمت فولاد در هفته ای که گذشت – 04/ 11/ 1388 ۴ بهمن ۱۳۸۸
گزارش هفتگی بازارفولاد – گزارش هفته 3 سال 2010 ۳ بهمن ۱۳۸۸
کمبود ذغال سنگ در چین – 03/ 11/ 1388 ۳ بهمن ۱۳۸۸
افزایش تقاضا پس از سال نو چینی – 03/ 11/ 1388 ۳ بهمن ۱۳۸۸
پیش بینی رشد قیمت سنگ آهن – 03/ 11/ 1388 ۳ بهمن ۱۳۸۸
سیاست های غلط چین در مذاکرات سنگ آهن – 03/ 11/ 1388 ۳ بهمن ۱۳۸۸
تحلیل گلد من ساچس از قیمت آینده نفت– 03/ 11/ 1388 ۳ بهمن ۱۳۸۸
قیمت ورق در اروپا – 03/ 11/ 1388 ۳ بهمن ۱۳۸۸
رشد قیمت ورق در چین – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
2009 و کاهش تقاضای ورق در اکراین – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش موجودی فولاد در امریکا و کانادا– 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
رشد قیمت صادراتی بیلت ترکیه – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
صادرات فولاد چین رو به بالا، واردات پایین – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت میلگرد صادراتی در ترکیه – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
مذاکرات سنگ آهن و محافظه کاری واله – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
تعرفه ضد دامپینگ مصر بر محصولات ترک – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
ورق در جنوب اروپا: تقاضا همچنان نزولی، قیمت ها صعودی – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش قیمت گرم آرسلورمیتال – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
افزایش سفارشات ورق در امریکا و تاثیر آن بر زمان تحویل – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸
بررسی علل کاهش واردات در ویتنام – 01/ 11/ 1388 ۱ بهمن ۱۳۸۸